SMILE - School of dental Medicine dIgitaL archivE је дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, Стоматолошког факултета. Smile омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Стоматолошком факултету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више