SMILE – School of dental Medicine dIgitaL archivE je digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, Stomatološkog fakulteta. Smile omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Stomatološkom fakultetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više