SMILE - School of dental Medicine dIgitaL archivE је дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, Стоматолошког факултета. Smile омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Стоматолошком факултету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions , Scopus и Web of Science .

Упутство за кориснике

Изаберите институцију/групу

Више