Stojanović, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
636406d9-4f63-4fd5-a409-6cb3f7b7ee68
  • Stojanović, Jelena (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta

Stojanović, Jelena

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Stojanović, Jelena
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3154
AB  - Uvod: Važnu ulogu u nastanku karijesa igraju navike u ishrani i navike vezane za oralno zdravlje. Promene fizičko-hemijskih svojstava pljuvačke kao što su smanjen protok, pH i puferski kapacitet imaju značajan uticaj na razvoj karijesa. Cilj rada: Cilj ove studije bio je da utvrdi ulogu pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta.
Materijal i metode: Navike u ishrani, sastav i redovnost obroka procenjeni su pomoću upitnika o ishrani. Oralno zdravlje studenata procenjeno je standardnim stomatološkim pregledom i određivanjem vrednosti KEP indeksa. Uzorci nestimulisane pljuvačke sakupljeni su radi određivanja puferskog kapaciteta i pH vrednosti standardnim laboratorijskim metodama. PomoćuGC saliva buffer check® testa određena je vrednost nestimulisane pljuvačke, puferski kapacitet i kolčina izlučene stimulisane pljuvačke. Statistička značajnost je određena na nivou p jednako ili manje od 0,05. Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika, 77% čine osobe ženskog pola, preostalih 23% muškog. Između muškog i ženskog pola uvrđena je stastistički značajna razlika pH vrednosti izmerene pH metrom (p=0,006) i pH vrednosti izmerene GC saliva buffer check® testom (p=0,000). Statistički značajna razlika postoji u količini izlučene pljuvačke izmešu polova (p=0,036), pri čemu srednja vrednost količine pljuvačke kod muškog pola iznosi 8,1 ml/5 min, a ženskog 6,3ml/5min. Prosečna vrednost KEP indeksa kod žena iznosi 6 a kod muškaraca 4,25 i utvrđena je statistički značajna razlika (p=0,031). Značajna negativna korelacija postoji između pH vrednosti pljuvačke izmerene pH metrom i KEP indesa (p=0,044). KEP indeks se povećava konzumacijom slatkiša (p=0,026), ishrane s mesom (p=0,019) i dodatnim zaslađivanjem napitaka (p=0,024). Zaključak: U ovoj studijskoj populaciji ishrana utiče na razvoj karijesa. Niža vrednost KEP indeksa kod muškaraca kao i viša vrednost pH, viši puferski kapacitet i veća količina izlučene pljuvačke ukazuju na manji karijes rizik kod muškaraca.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3154
ER  - 
@misc{
author = "Stojanović, Jelena",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Važnu ulogu u nastanku karijesa igraju navike u ishrani i navike vezane za oralno zdravlje. Promene fizičko-hemijskih svojstava pljuvačke kao što su smanjen protok, pH i puferski kapacitet imaju značajan uticaj na razvoj karijesa. Cilj rada: Cilj ove studije bio je da utvrdi ulogu pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta.
Materijal i metode: Navike u ishrani, sastav i redovnost obroka procenjeni su pomoću upitnika o ishrani. Oralno zdravlje studenata procenjeno je standardnim stomatološkim pregledom i određivanjem vrednosti KEP indeksa. Uzorci nestimulisane pljuvačke sakupljeni su radi određivanja puferskog kapaciteta i pH vrednosti standardnim laboratorijskim metodama. PomoćuGC saliva buffer check® testa određena je vrednost nestimulisane pljuvačke, puferski kapacitet i kolčina izlučene stimulisane pljuvačke. Statistička značajnost je određena na nivou p jednako ili manje od 0,05. Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika, 77% čine osobe ženskog pola, preostalih 23% muškog. Između muškog i ženskog pola uvrđena je stastistički značajna razlika pH vrednosti izmerene pH metrom (p=0,006) i pH vrednosti izmerene GC saliva buffer check® testom (p=0,000). Statistički značajna razlika postoji u količini izlučene pljuvačke izmešu polova (p=0,036), pri čemu srednja vrednost količine pljuvačke kod muškog pola iznosi 8,1 ml/5 min, a ženskog 6,3ml/5min. Prosečna vrednost KEP indeksa kod žena iznosi 6 a kod muškaraca 4,25 i utvrđena je statistički značajna razlika (p=0,031). Značajna negativna korelacija postoji između pH vrednosti pljuvačke izmerene pH metrom i KEP indesa (p=0,044). KEP indeks se povećava konzumacijom slatkiša (p=0,026), ishrane s mesom (p=0,019) i dodatnim zaslađivanjem napitaka (p=0,024). Zaključak: U ovoj studijskoj populaciji ishrana utiče na razvoj karijesa. Niža vrednost KEP indeksa kod muškaraca kao i viša vrednost pH, viši puferski kapacitet i veća količina izlučene pljuvačke ukazuju na manji karijes rizik kod muškaraca.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3154"
}
Stojanović, J.. (2022). Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3154
Stojanović J. Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3154 .
Stojanović, Jelena, "Uloga pH i puferskog kapaciteta na oralno zdravlje studenata druge godine Stomatološkog fakulteta" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3154 .