Medaković, Teodora

Link to this page

Authority KeyName Variants
b4921b72-e428-4090-8c53-4ef41a5725bf
  • Medaković, Teodora (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Traumatska okluzija

Medaković, Teodora

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Medaković, Teodora
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3182
AB  - Traumatska okluzija je veoma česta patološka promena koja se manifestuje
narušenjem stomatognatnog sistema. Mogu da nastanu usleg gubitka zuba, karijesa
ili frakture zuba, usled nepravilnog položaja zuba, atricije i abrazije, loših
stomatoloških radova itd. Promene u stomatognatnom sistemu, naročito u mišićima i
zglobovima, praćene su bolom. Kao takve, dovode pacijenta u stomatološku
ordinaciju. Stomatolog treba da bude upoznat sa terapijskim pristupima u lečenju
takvih stanja. Traumatska okluzija se može tretirati širokim spektrom preventivnih
mera i terapija sa ciljem da se smanji bol, zapaljenje, spreči razvoj parodotopatije i
da stimuliše regeneraciju stomatognatnog sistema. Glavni zadatak stomatologa jeste
da otkrije glavni etiološki faktor koji je doveo pacijenta u stanje traumatske okluzije, odabirom adekvatne i najspecifičnije terapijske procedure za datog pacijenta
sprovede. Cilj ovog rada je da se predstavi značaj traumatske okluzije u adekvatnom
funkcionisanju orofacijalnog sistema kao i u okviru etiopatogeneze parodontopatija.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Traumatska okluzija
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3182
ER  - 
@misc{
author = "Medaković, Teodora",
year = "2022",
abstract = "Traumatska okluzija je veoma česta patološka promena koja se manifestuje
narušenjem stomatognatnog sistema. Mogu da nastanu usleg gubitka zuba, karijesa
ili frakture zuba, usled nepravilnog položaja zuba, atricije i abrazije, loših
stomatoloških radova itd. Promene u stomatognatnom sistemu, naročito u mišićima i
zglobovima, praćene su bolom. Kao takve, dovode pacijenta u stomatološku
ordinaciju. Stomatolog treba da bude upoznat sa terapijskim pristupima u lečenju
takvih stanja. Traumatska okluzija se može tretirati širokim spektrom preventivnih
mera i terapija sa ciljem da se smanji bol, zapaljenje, spreči razvoj parodotopatije i
da stimuliše regeneraciju stomatognatnog sistema. Glavni zadatak stomatologa jeste
da otkrije glavni etiološki faktor koji je doveo pacijenta u stanje traumatske okluzije, odabirom adekvatne i najspecifičnije terapijske procedure za datog pacijenta
sprovede. Cilj ovog rada je da se predstavi značaj traumatske okluzije u adekvatnom
funkcionisanju orofacijalnog sistema kao i u okviru etiopatogeneze parodontopatija.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Traumatska okluzija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3182"
}
Medaković, T.. (2022). Traumatska okluzija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3182
Medaković T. Traumatska okluzija. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3182 .
Medaković, Teodora, "Traumatska okluzija" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3182 .