Marjanović, Danka

Link to this page

Authority KeyName Variants
c45138a4-cc08-419d-9088-097130e8f686
  • Marjanović, Danka (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Preliminarna terapija parodontopatije

Marjanović, Danka

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Marjanović, Danka
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3184
AB  - Akutni parodontalni apsces nastaje kada je onemogućena drenaža gnojnog sadržaja iz parodontalnog džepa. Cilj terapije akutnog parodontalnog apscesa je eliminacija akutnih znakova i simptoma, sprečavanje širenja infekcije i uspostavljanje drenaže. Hronični parodontalni apsces nastaje kao komplikacija akutnog parodontalnog apscesa i njegova terapija je isključvo hirurška. Nekrotizirajući parodontitis je parodontopatija komplikovana anaerobnom infekcijom. Javlja se kod osoba sa lošom oralnom higijenom, kao i kod pušača i osoba sa HIV-om. Terapija kod ovih bolesnika sprovodi se ordiniranjem antiseptika i antibiotika, kao i uklanjanje supragingivalnih naslaga kod blažih formi. Retrogradni polpitis nastaje kod dubokih parodontalnih džepova, kada patološki agens dospe do apikalnog foramena. Plan terapije zavisi od brojnih faktora kao što su vrste zuba, tipa parodontalnog džepa, obima razaranja parodoncijuma, morfologije korenova i kanala. Kada se postavi dijagnoza potrebno je odrediti prognozu zuba sa parodontološkog i endodonskog aspekta. Agresivna parodontopatija je brzonapredujuća forma koja dovodi do gubitka alevolarne kosti i samih zuba. Postoje dve forme agresivne parodontopatije, lokalizovana i generalizovana. Prognoza bolesti je lošija kod generalizovne forme, jer su gubici alveolarne kosti znatno veći.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Preliminarna terapija parodontopatije
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3184
ER  - 
@misc{
author = "Marjanović, Danka",
year = "2022",
abstract = "Akutni parodontalni apsces nastaje kada je onemogućena drenaža gnojnog sadržaja iz parodontalnog džepa. Cilj terapije akutnog parodontalnog apscesa je eliminacija akutnih znakova i simptoma, sprečavanje širenja infekcije i uspostavljanje drenaže. Hronični parodontalni apsces nastaje kao komplikacija akutnog parodontalnog apscesa i njegova terapija je isključvo hirurška. Nekrotizirajući parodontitis je parodontopatija komplikovana anaerobnom infekcijom. Javlja se kod osoba sa lošom oralnom higijenom, kao i kod pušača i osoba sa HIV-om. Terapija kod ovih bolesnika sprovodi se ordiniranjem antiseptika i antibiotika, kao i uklanjanje supragingivalnih naslaga kod blažih formi. Retrogradni polpitis nastaje kod dubokih parodontalnih džepova, kada patološki agens dospe do apikalnog foramena. Plan terapije zavisi od brojnih faktora kao što su vrste zuba, tipa parodontalnog džepa, obima razaranja parodoncijuma, morfologije korenova i kanala. Kada se postavi dijagnoza potrebno je odrediti prognozu zuba sa parodontološkog i endodonskog aspekta. Agresivna parodontopatija je brzonapredujuća forma koja dovodi do gubitka alevolarne kosti i samih zuba. Postoje dve forme agresivne parodontopatije, lokalizovana i generalizovana. Prognoza bolesti je lošija kod generalizovne forme, jer su gubici alveolarne kosti znatno veći.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Preliminarna terapija parodontopatije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3184"
}
Marjanović, D.. (2022). Preliminarna terapija parodontopatije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3184
Marjanović D. Preliminarna terapija parodontopatije. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3184 .
Marjanović, Danka, "Preliminarna terapija parodontopatije" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3184 .