Radojčić, Miloš-Milić

Link to this page

Authority KeyName Variants
586780e2-90cb-47e0-aba5-ad98f1ad2e4d
  • Radojčić, Miloš-Milić (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe

Radojčić, Miloš-Milić

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Radojčić, Miloš-Milić
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3232
AB  - Jedan od terapijskih postupaka koji se primenjuje sa ciljem očuvanja vitaliteta oštećenih zuba je postupak direktnog prekrivanja pulpe i predstavlja aplikaciju biokompatibilnih materijala preko eksponiranog pulpnog tkiva. Osnovne indikacije za DPP su manje perforacije nastale usled traume ili jatrogeno kao i prekid kontinuiteta komornog prostora usled karijesnog procesa. Na osnovu kliničkog pregleda postavlja se dijagnoza „klinički zdrave pulpe“ što predstavlja osnovni preduslov za izvođenje ovog terapijskog postupka. Materijali koji se koriste u postupku DPP treba da budu biokompatibilni, da stimulišu ćelije pulpo-dentinskog kompleksa i da imaju baktericidno i bakteriostatsko dejstvo. Na tržištu danas postoje različite vrste materijala za DPP ali još uvek ne postoji materijal koji zadovoljava sve uslove. Medikamenti izbora za postupak direktnog prekrivanja pulpe su kalcijum-hidroksid, Mineral-trioksid agregat i Biodentin. Kalcijum-hidroksid predstavlja medikament sa najdužom kliničkom primenom međutim danas se sve više koriste bioaktivni materijali na bazi kalcijum silikata koji predstavljaju napredak u terapijskom postupku DPP.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232
ER  - 
@misc{
author = "Radojčić, Miloš-Milić",
year = "2023",
abstract = "Jedan od terapijskih postupaka koji se primenjuje sa ciljem očuvanja vitaliteta oštećenih zuba je postupak direktnog prekrivanja pulpe i predstavlja aplikaciju biokompatibilnih materijala preko eksponiranog pulpnog tkiva. Osnovne indikacije za DPP su manje perforacije nastale usled traume ili jatrogeno kao i prekid kontinuiteta komornog prostora usled karijesnog procesa. Na osnovu kliničkog pregleda postavlja se dijagnoza „klinički zdrave pulpe“ što predstavlja osnovni preduslov za izvođenje ovog terapijskog postupka. Materijali koji se koriste u postupku DPP treba da budu biokompatibilni, da stimulišu ćelije pulpo-dentinskog kompleksa i da imaju baktericidno i bakteriostatsko dejstvo. Na tržištu danas postoje različite vrste materijala za DPP ali još uvek ne postoji materijal koji zadovoljava sve uslove. Medikamenti izbora za postupak direktnog prekrivanja pulpe su kalcijum-hidroksid, Mineral-trioksid agregat i Biodentin. Kalcijum-hidroksid predstavlja medikament sa najdužom kliničkom primenom međutim danas se sve više koriste bioaktivni materijali na bazi kalcijum silikata koji predstavljaju napredak u terapijskom postupku DPP.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232"
}
Radojčić, M.. (2023). Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232
Radojčić M. Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232 .
Radojčić, Miloš-Milić, "Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232 .