Todorović, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
b0cee072-b95f-4d73-a544-25de5d8b15b4
  • Todorović, Marina (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema

Todorović, Marina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Todorović, Marina
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3266
AB  - Dentalni adhezivni sistemi su tečne smeše koji obezbeđuju vezu između kompozitnih materijala i čvrstih zubnih tikva. Hibridizacija je proces formiranja hibridnog sloja koji predstavlja proces preplitanja smole u demineralizovanoj površini dentina. Demineralizacijom dentina, infiltracijom monomera i naknadnom polimerizacijom formira se hibridni sloj i na taj način se ostvaruje mikromehanička veza između dentina i smole. U gleđi se dešava sličan proces, polimerizacijom materijal ostaje zaključan u površinu gleđi i formiraju se mikrotagovi i makrotagovi, odnosno prstoliki produžeci koji predstavljaju osnovu mikromehaničke veze gleđi. Dentalni adhezivni sistemi se mogu podeliti na adhezive sa kiselinskim nagrizanjem koji mogu biti trofazni i dvofazni i na samonagrizajuće adhezive koji mogu biti dvofazni i jednofazni. U kliničkoj praksi se koriste tri vrste protokola primene dentalnih adhezivnih sistema to su protokol ,,totalnog nagrizanja“, protokol ,,samonagrizanja“ i protokol ,,selektivnog nagrizanja“.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266
ER  - 
@misc{
author = "Todorović, Marina",
year = "2023",
abstract = "Dentalni adhezivni sistemi su tečne smeše koji obezbeđuju vezu između kompozitnih materijala i čvrstih zubnih tikva. Hibridizacija je proces formiranja hibridnog sloja koji predstavlja proces preplitanja smole u demineralizovanoj površini dentina. Demineralizacijom dentina, infiltracijom monomera i naknadnom polimerizacijom formira se hibridni sloj i na taj način se ostvaruje mikromehanička veza između dentina i smole. U gleđi se dešava sličan proces, polimerizacijom materijal ostaje zaključan u površinu gleđi i formiraju se mikrotagovi i makrotagovi, odnosno prstoliki produžeci koji predstavljaju osnovu mikromehaničke veze gleđi. Dentalni adhezivni sistemi se mogu podeliti na adhezive sa kiselinskim nagrizanjem koji mogu biti trofazni i dvofazni i na samonagrizajuće adhezive koji mogu biti dvofazni i jednofazni. U kliničkoj praksi se koriste tri vrste protokola primene dentalnih adhezivnih sistema to su protokol ,,totalnog nagrizanja“, protokol ,,samonagrizanja“ i protokol ,,selektivnog nagrizanja“.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266"
}
Todorović, M.. (2023). Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266
Todorović M. Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266 .
Todorović, Marina, "Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266 .