Ivanović, Mirjana

Link to this page

Authority KeyName Variants
553323a1-feaa-47d4-9d54-d709d5ca2ec9
 • Ivanović, Mirjana (37)
Projects

Author's Bibliography

The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality

Đuričković, Mirjana; Ivanović, Mirjana; Popović, Zorica

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Đuričković, Mirjana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Popović, Zorica
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2453
AB - Introduction The most frequent oral disease in children is tooth decay. The aim of this study was to determine the health status of primary teeth in 6 year-old children. Material and method The study included 203 children of both genders living in the territory of Podgorica municipality. Only children whose parents gave consent were included. The parameters used for assessing oral health condition were: number of decayed, missing, and filled teeth due to caries (dmft) and Significant Caries Index (SiC). One dentist clinically examined all respondents in accordance with methodology and criteria of the World Health Organization (WHO). Results The average value of dmft in 6-year-olds in Podgorica was 4.9. On average, 80.3% of examined children had dental decay. The SiC Index was 8.3. Among examined children, 12.3% had at least one tooth with fissure sealant. In dmft structure dominated untreated decay (92.6%). Conclusion Results showed high prevalence of primary teeth decay in 6 years old children, indicating the absence of preventive measures and programs in Montenegro.
AB - Uvod Najčešće oralno oboljenje kod dece je karijes zuba. Cilj ove studije je bio utvrđivanje stanja zdravlja mlečnih zuba dece uzrasta šest godina. Metodologija Istraživanjem je obuhvaćeno 203 dece oba pola koja žive na teritoriji opštine Podgorica. U istraživanje su bila uključena samo ona deca čiji su roditelji svojim potpisom dali saglasnost. Parametri korišćeni za procenu stanja oralnog zdravlja bili su indeksi prosečnog broja karijesnih, izvađenih i zuba plombiranih zbog karijesa (kep ) i indeksi značajnog karijesa (SiC). Jedan stomatolog klinički je pregledao sve ispitanike u skladu sa metodologijom i kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Rezultati Procenat dece sa obolelim mlečnim zubima iznosio je 80,3%. Prosečan broj obolelih mlečnih zuba po ispitaniku iznosio je 4,9. SiC je iznosio 8,3. Među ispitanom decom 12,3% je imalo najmanje jedan zub sa prisutnim zalivačem fisura. U strukturi kep-a dominirao je nesanirani karijes (92,6%). Zaključak Naši rezultati pokazali su veliku prevalenciju karijesa mlečnih zuba kod dece uzrasta šest godina, što upućuje na nepostojanje preventivnih mera i programa u Crnoj Gori.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality
T1 - Procena stanja mlečnih zuba kod dece uzrasta šest godina na teritoriji opštine Podgorica
VL - 66
IS - 1
SP - 15
EP - 19
DO - 10.2478/sdj-2019-0002
ER - 
@article{
author = "Đuričković, Mirjana and Ivanović, Mirjana and Popović, Zorica",
year = "2019",
abstract = "Introduction The most frequent oral disease in children is tooth decay. The aim of this study was to determine the health status of primary teeth in 6 year-old children. Material and method The study included 203 children of both genders living in the territory of Podgorica municipality. Only children whose parents gave consent were included. The parameters used for assessing oral health condition were: number of decayed, missing, and filled teeth due to caries (dmft) and Significant Caries Index (SiC). One dentist clinically examined all respondents in accordance with methodology and criteria of the World Health Organization (WHO). Results The average value of dmft in 6-year-olds in Podgorica was 4.9. On average, 80.3% of examined children had dental decay. The SiC Index was 8.3. Among examined children, 12.3% had at least one tooth with fissure sealant. In dmft structure dominated untreated decay (92.6%). Conclusion Results showed high prevalence of primary teeth decay in 6 years old children, indicating the absence of preventive measures and programs in Montenegro., Uvod Najčešće oralno oboljenje kod dece je karijes zuba. Cilj ove studije je bio utvrđivanje stanja zdravlja mlečnih zuba dece uzrasta šest godina. Metodologija Istraživanjem je obuhvaćeno 203 dece oba pola koja žive na teritoriji opštine Podgorica. U istraživanje su bila uključena samo ona deca čiji su roditelji svojim potpisom dali saglasnost. Parametri korišćeni za procenu stanja oralnog zdravlja bili su indeksi prosečnog broja karijesnih, izvađenih i zuba plombiranih zbog karijesa (kep ) i indeksi značajnog karijesa (SiC). Jedan stomatolog klinički je pregledao sve ispitanike u skladu sa metodologijom i kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Rezultati Procenat dece sa obolelim mlečnim zubima iznosio je 80,3%. Prosečan broj obolelih mlečnih zuba po ispitaniku iznosio je 4,9. SiC je iznosio 8,3. Među ispitanom decom 12,3% je imalo najmanje jedan zub sa prisutnim zalivačem fisura. U strukturi kep-a dominirao je nesanirani karijes (92,6%). Zaključak Naši rezultati pokazali su veliku prevalenciju karijesa mlečnih zuba kod dece uzrasta šest godina, što upućuje na nepostojanje preventivnih mera i programa u Crnoj Gori.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality, Procena stanja mlečnih zuba kod dece uzrasta šest godina na teritoriji opštine Podgorica",
volume = "66",
number = "1",
pages = "15-19",
doi = "10.2478/sdj-2019-0002"
}
Đuričković, M., Ivanović, M.,& Popović, Z.. (2019). The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 66(1), 15-19.
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0002
Đuričković M, Ivanović M, Popović Z. The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality. in Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(1):15-19.
doi:10.2478/sdj-2019-0002 .
Đuričković, Mirjana, Ivanović, Mirjana, Popović, Zorica, "The assessment of primary teeth condition in 6 year-old children in Podgorica municipality" in Stomatološki glasnik Srbije, 66, no. 1 (2019):15-19,
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0002 . .
1

Oral health in children with special needs

Mandić, Jelena; Jovanović, Svetlana; Mandinić, Zoran; Ivanović, Mirjana; Kosanović, Dušan; Miličić, Biljana; Živojinović-Toumba, Vesna

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Mandić, Jelena
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Mandinić, Zoran
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Kosanović, Dušan
AU - Miličić, Biljana
AU - Živojinović-Toumba, Vesna
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2331
AB - Background/Aim. Due to their primary medical condition, children with special needs often display lower levels of oral hygiene, larger prevalence of caries and other oral diseases. The aim of this study was to estimate the prevalence of dental caries, oral cleanliness and presence of malocclusion in children with disabilities, as well as to evaluate eruption time of the permanent molars. Methods. Case-control study was carried out on a group of 107 children with disabilities at the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia. The control group comprised of 104 healthy school children. Results. Children with disabilities had statistically higher mean [decayed missing and filled teeth - dmft for primary DMF for permanent dentition (dmft DMFT)] values in both dentitions than children from the control group (p lt 0.05). Oral cleanliness level was much lower in children with disabilities. A significantly higher percentage of Class II malocclusions and a higher tendency to have a delayed time of eruption of permanent molars were observed in the test group in permanent dentition. Conclusion. Considering poor oral health status and higher tendency for development of malloclusions and delayed eruption, it is necessary to develop preventive dental programmes for children with special needs, as well as improve public awareness about these issues.
AB - Uvod/Cilj. Deca sa posebnim potrebama često zbog svoje primarne bolesti, imaju niži nivo oralne higijene i veću prevalencu karijesa i drugih oralnih oboljenja. Cilj rada bio je da se proceni prevalenca karijesa, nivoa oralne higijene i prisustvo malokluzija kod dece sa posebnim potrebama, kao i vreme erupcije stalnih molara. Metode. Ispitivanjem oralnog zdravlja obuhvaćeno je 107 dece sa posebnim potrebama na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Kontrolnu grupu je činilo 104 zdrave školske dece. Rezultati. Deca sa posebnim potrebama imala su statistički značajno viši nivo indeksa karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba (KEP) u obe denticije, u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0.05). Nivo oralne higijene bio je lošiji kod dece sa posebnim potrebama. Takođe, primećeno je statistički značajno povećanje malokluzija klase II, kao i kasnije vreme erupcije stalnih molara kod dece sa posebnim potrebama u odnosu na kontrolnu grupu. Zaključak. Zbog lošijeg stanja oralnog zdravlja i povećane verovatnoće razvoja malokluzija i odloženog nicanja zuba, neophodno je formirati preventivne stomatološke programe za decu sa posebnim potrebama, kao i poboljšati informisanost javnosti o ovom problemu.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Oral health in children with special needs
T1 - Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama
VL - 75
IS - 7
SP - 675
EP - 681
DO - 10.2298/VSP160707372M
ER - 
@article{
author = "Mandić, Jelena and Jovanović, Svetlana and Mandinić, Zoran and Ivanović, Mirjana and Kosanović, Dušan and Miličić, Biljana and Živojinović-Toumba, Vesna",
year = "2018",
abstract = "Background/Aim. Due to their primary medical condition, children with special needs often display lower levels of oral hygiene, larger prevalence of caries and other oral diseases. The aim of this study was to estimate the prevalence of dental caries, oral cleanliness and presence of malocclusion in children with disabilities, as well as to evaluate eruption time of the permanent molars. Methods. Case-control study was carried out on a group of 107 children with disabilities at the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia. The control group comprised of 104 healthy school children. Results. Children with disabilities had statistically higher mean [decayed missing and filled teeth - dmft for primary DMF for permanent dentition (dmft DMFT)] values in both dentitions than children from the control group (p lt 0.05). Oral cleanliness level was much lower in children with disabilities. A significantly higher percentage of Class II malocclusions and a higher tendency to have a delayed time of eruption of permanent molars were observed in the test group in permanent dentition. Conclusion. Considering poor oral health status and higher tendency for development of malloclusions and delayed eruption, it is necessary to develop preventive dental programmes for children with special needs, as well as improve public awareness about these issues., Uvod/Cilj. Deca sa posebnim potrebama često zbog svoje primarne bolesti, imaju niži nivo oralne higijene i veću prevalencu karijesa i drugih oralnih oboljenja. Cilj rada bio je da se proceni prevalenca karijesa, nivoa oralne higijene i prisustvo malokluzija kod dece sa posebnim potrebama, kao i vreme erupcije stalnih molara. Metode. Ispitivanjem oralnog zdravlja obuhvaćeno je 107 dece sa posebnim potrebama na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Kontrolnu grupu je činilo 104 zdrave školske dece. Rezultati. Deca sa posebnim potrebama imala su statistički značajno viši nivo indeksa karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba (KEP) u obe denticije, u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0.05). Nivo oralne higijene bio je lošiji kod dece sa posebnim potrebama. Takođe, primećeno je statistički značajno povećanje malokluzija klase II, kao i kasnije vreme erupcije stalnih molara kod dece sa posebnim potrebama u odnosu na kontrolnu grupu. Zaključak. Zbog lošijeg stanja oralnog zdravlja i povećane verovatnoće razvoja malokluzija i odloženog nicanja zuba, neophodno je formirati preventivne stomatološke programe za decu sa posebnim potrebama, kao i poboljšati informisanost javnosti o ovom problemu.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Oral health in children with special needs, Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama",
volume = "75",
number = "7",
pages = "675-681",
doi = "10.2298/VSP160707372M"
}
Mandić, J., Jovanović, S., Mandinić, Z., Ivanović, M., Kosanović, D., Miličić, B.,& Živojinović-Toumba, V.. (2018). Oral health in children with special needs. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 75(7), 675-681.
https://doi.org/10.2298/VSP160707372M
Mandić J, Jovanović S, Mandinić Z, Ivanović M, Kosanović D, Miličić B, Živojinović-Toumba V. Oral health in children with special needs. in Vojnosanitetski pregled. 2018;75(7):675-681.
doi:10.2298/VSP160707372M .
Mandić, Jelena, Jovanović, Svetlana, Mandinić, Zoran, Ivanović, Mirjana, Kosanović, Dušan, Miličić, Biljana, Živojinović-Toumba, Vesna, "Oral health in children with special needs" in Vojnosanitetski pregled, 75, no. 7 (2018):675-681,
https://doi.org/10.2298/VSP160707372M . .
8
5
8

Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro

Đuričković, Mirjana; Ivanović, Mirjana; Samardžić, Mira; Jovičić, Olivera; Popović, Zorica

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Đuričković, Mirjana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Samardžić, Mira
AU - Jovičić, Olivera
AU - Popović, Zorica
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2355
AB - Introduction Separation of instruments in the root canal is one of the challenges in endodontic treatment. More specifically, nickel-titanium (NiTi) rotary instruments usually separate without previous deformation. The aim of this pilot study was to assess the effect of torsional stress on endodontic NiTi rotary instruments separation in simulated clinical conditions. Materials and methods Research was conducted on a sample of 20 human teeth in laboratory conditions. Experimental procedure consisted of determining canal curvatures for each root on digital radiographs and root canal treatment using endodontic NiTi rotary instruments. Out of 20 teeth (60 canals), two groups were formed with similar root canal curvatures (10 pairs of teeth) and instrumented using NiTi rotary instrument with or without torque control. Results Wilcoxon matched pair test showed no statistically significant difference in average number of instruments use with or without torque control (p>0.05). Conclusion Even though there is no statistical significance in instrument separation when instruments were used with or without torque, there is tendency to experience sudden fracture of instruments after work without torsional control even after only few uses in clinical work.
AB - Uvod Dijabetes melitus (DM) u dečjem uzrastu može negativno da utiče na oralno zdravlje. Cilj ovog istraživanja je bio utvrđivanje stanja zdravlja parodoncijuma kod dece obolele od dijabetesa melitusa tipa I u odnosu na zdravu decu. Metode U studiju je bilo uključeno 177 dece uzrasta 10-15 godina. Ispitanici su podeljeni u dve grupe. Osamdeset sedmoro dece obolelo od dijabetesa melitusa tipa 1 (DMT1) bilo je uključeno u prvu grupu. Drugu, kontrolnu grupu, njih 90, predstavljala su zdrava deca. Samo ona deca čiji su roditelji svojim potpisom dali saglasnost bila su uključena u studiju. Za utvrđivanje oralne higijene primenjivan je plak indeks (PI) po Green-Vermillionu. Stanje zdravlja gingive procenjeno je pomoću gingivalnog indeksa (GI), opisanog po Löe-Silnessu. Procena stanja parodoncijuma registrovana je primenom CPI indeksa (Community Periodontal Index) i merenjem nivoa pripojnog epitela (NPE). Rezultati Prosečna vrednost PI za obolelu decu iznosila je 1,31 ± 0,55, a za zdravu populaciju 1,03 ± 0,51, što je bilo statistički visoko značajno (p = 0,001). Ispitanici iz grupe dijabetičara imaju procentualno najviše zastupljenu umerenu i tešku inflamaciju gingive, dok ispitanici iz kontrolne grupe imaju najviše zastupljenu zdravu gingivu i blagu inflamaciju (p lt 0,05). Prosečna vrednost CPI indeksa u grupi dece sa DM bila je 1,36 ± 1,12, a u kontrolnoj grupi dece 0,59 ± 0,84, što je bilo statistički značajno (p = 0,000). Prosečna vrednost nivoa pripojnog epitela za decu obolelu od dijabetesa melitusa iznosila je 1,33 ± 0,60 i bila je znatno viša (p = 0,000) u odnosu na pripadnike kontrolne grupe 0,66 ± 0,53. Zaključak Deca obolela od dijabetesa melitusa tipa 1 imaju više dentalnog plaka, lošije zdravlje gingive i više promena na parodoncijumu u odnosu na decu iz kontrolne grupe .
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro
T1 - Parodontalno zdravlje kod dece obolele od dijabetesa melitusa tipa 1 u Crnoj Gori
VL - 65
IS - 3
SP - 119
EP - 125
DO - 10.2478/sdj-2018-0011
ER - 
@article{
author = "Đuričković, Mirjana and Ivanović, Mirjana and Samardžić, Mira and Jovičić, Olivera and Popović, Zorica",
year = "2018",
abstract = "Introduction Separation of instruments in the root canal is one of the challenges in endodontic treatment. More specifically, nickel-titanium (NiTi) rotary instruments usually separate without previous deformation. The aim of this pilot study was to assess the effect of torsional stress on endodontic NiTi rotary instruments separation in simulated clinical conditions. Materials and methods Research was conducted on a sample of 20 human teeth in laboratory conditions. Experimental procedure consisted of determining canal curvatures for each root on digital radiographs and root canal treatment using endodontic NiTi rotary instruments. Out of 20 teeth (60 canals), two groups were formed with similar root canal curvatures (10 pairs of teeth) and instrumented using NiTi rotary instrument with or without torque control. Results Wilcoxon matched pair test showed no statistically significant difference in average number of instruments use with or without torque control (p>0.05). Conclusion Even though there is no statistical significance in instrument separation when instruments were used with or without torque, there is tendency to experience sudden fracture of instruments after work without torsional control even after only few uses in clinical work., Uvod Dijabetes melitus (DM) u dečjem uzrastu može negativno da utiče na oralno zdravlje. Cilj ovog istraživanja je bio utvrđivanje stanja zdravlja parodoncijuma kod dece obolele od dijabetesa melitusa tipa I u odnosu na zdravu decu. Metode U studiju je bilo uključeno 177 dece uzrasta 10-15 godina. Ispitanici su podeljeni u dve grupe. Osamdeset sedmoro dece obolelo od dijabetesa melitusa tipa 1 (DMT1) bilo je uključeno u prvu grupu. Drugu, kontrolnu grupu, njih 90, predstavljala su zdrava deca. Samo ona deca čiji su roditelji svojim potpisom dali saglasnost bila su uključena u studiju. Za utvrđivanje oralne higijene primenjivan je plak indeks (PI) po Green-Vermillionu. Stanje zdravlja gingive procenjeno je pomoću gingivalnog indeksa (GI), opisanog po Löe-Silnessu. Procena stanja parodoncijuma registrovana je primenom CPI indeksa (Community Periodontal Index) i merenjem nivoa pripojnog epitela (NPE). Rezultati Prosečna vrednost PI za obolelu decu iznosila je 1,31 ± 0,55, a za zdravu populaciju 1,03 ± 0,51, što je bilo statistički visoko značajno (p = 0,001). Ispitanici iz grupe dijabetičara imaju procentualno najviše zastupljenu umerenu i tešku inflamaciju gingive, dok ispitanici iz kontrolne grupe imaju najviše zastupljenu zdravu gingivu i blagu inflamaciju (p lt 0,05). Prosečna vrednost CPI indeksa u grupi dece sa DM bila je 1,36 ± 1,12, a u kontrolnoj grupi dece 0,59 ± 0,84, što je bilo statistički značajno (p = 0,000). Prosečna vrednost nivoa pripojnog epitela za decu obolelu od dijabetesa melitusa iznosila je 1,33 ± 0,60 i bila je znatno viša (p = 0,000) u odnosu na pripadnike kontrolne grupe 0,66 ± 0,53. Zaključak Deca obolela od dijabetesa melitusa tipa 1 imaju više dentalnog plaka, lošije zdravlje gingive i više promena na parodoncijumu u odnosu na decu iz kontrolne grupe .",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro, Parodontalno zdravlje kod dece obolele od dijabetesa melitusa tipa 1 u Crnoj Gori",
volume = "65",
number = "3",
pages = "119-125",
doi = "10.2478/sdj-2018-0011"
}
Đuričković, M., Ivanović, M., Samardžić, M., Jovičić, O.,& Popović, Z.. (2018). Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 65(3), 119-125.
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0011
Đuričković M, Ivanović M, Samardžić M, Jovičić O, Popović Z. Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro. in Stomatološki glasnik Srbije. 2018;65(3):119-125.
doi:10.2478/sdj-2018-0011 .
Đuričković, Mirjana, Ivanović, Mirjana, Samardžić, Mira, Jovičić, Olivera, Popović, Zorica, "Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro" in Stomatološki glasnik Srbije, 65, no. 3 (2018):119-125,
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0011 . .

Asthma and periodontal health in children

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Bokonjić, Dejan; Janković, Svjetlana; Erić, Jelena; Lečić, Jelena

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Bokonjić, Dejan
AU - Janković, Svjetlana
AU - Erić, Jelena
AU - Lečić, Jelena
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2342
AB - Background/Aim. Oral health is an important part of overall health. Good oral health is important for oral diseases prevention and health maintenance of respiratory system. The aim of the study was to evaluate oral hygiene and periodontal health parameters of asthmatic children and to compare them with children without asthma as well as to evaluate those parameters according to type of used medications and time of taking medications in children with asthma. Methods. This epidemiological study included 68 children with asthma and 68 children without asthma or any other chronic disease aged from 6 to 16 years. Parameters used in this study were Greene-Vermillion index, Löe-Silness gingival index and Community Periodontal Index (CPI). Results. Good oral hygiene (31.1%) was more present in children without asthma whereas poor hygiene (20.0%) was more frequent in children with asthma (p lt 0.001). Healthy gingiva was more frequent in children without asthma (25%) while mild (58.8%) and moderate gingival inflammation (5.9%) were more frequent in the group of children with asthma (p lt 0.01). Mean CPI values were higher in children with asthma (p lt 0.001). Mean values of Plaque Index, Gingival Index and CPI did not show statistically significant difference in relation to type of administered medication. However, taking medications in the afternoon was related to higher mean values of Plaque Index and Gingival Index (p lt 0.05) within the group of children with asthma. Conclusion. Children with asthma had poorer oral hygiene and were diagnosed with greater values of oral hygiene and periodontal indices compared with the group of children without asthma. For this reason, it is necessary to promote oral health and establish good oral hygiene habits in asthmatic children.
AB - Uvod/Cilj. Oralno zdravlje je važan deo opšteg zdravlja. Dobro oralno zdravlje je važno kako za prevenciju oralnih oboljenja tako i za održavanje zdravlja respiratornog sistema. Cilj istraživanja bio je da se proceni oralna higijena, stanje zdravlja parodontalnih tkiva dece obolele od astme, te da se te vrednosti uporede sa pronađenim vrednostima kod dece bez astme, kao i da se dobijene vrednosti procene u odnosu na vrstu i vreme upotrebljenog leka u grupi dece sa astmom. Metode. U epidemiološku studiju je uključeno 68 dece sa astmom i 68 dece bez astme ili bilo koje druge hronične bolesti, uzrasta od 6 do 16 godina. Parametri korišćeni u studiji su bili plak indeks po Greene-Vermillionu, Löe- Silnessov gingivalni indeks i Indeks stanja parodoncijuma u zajednici (Community Periodontal Index - CPI). Rezultati. Dobra oralna higijena bila je prisutnija kod dece bez astme (31,1%), dok je loša češće bila zastupljena kod dece sa astmom (20,0%) (p lt 0,001). Zdrava gingiva je bila zastupljena češće kod dece bez astme (25%), dok je blaga (58,8%) i umerena (5,9%) upala desni bila prisutnija u grupi dece sa astmom (p lt 0.01). Prosečne vrednosti CPI indeksa bile su veće kod dece sa astmom (p lt 0.001). Prosečne vrednosti plak indeksa, gingivalnog indeksa i CPI nisu ukazale na značajnu razliku u odnosu na vrstu primenjenog leka. Međutim, uzimanje lekova u popodnevnim satima je bilo povezano sa višim vrednostima plak i gingivalnog indeksa (p lt 0,05) u grupi dece sa astmom. Zaključak. Deca sa astmom su imala lošiju oralnu higijenu i kod njih su utvrđene veće vrednost plak i parodontalnih indeksa u poređenju sa grupom dece bez astme. Iz tog razloga neophodno je promovisanje oralnog zdravlja kao i uspostavljanje dobrih oralno higijenskih navika kod dece sa astmom.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Asthma and periodontal health in children
T1 - Astma i parodontalno zdravlje kod djece
VL - 75
IS - 12
SP - 1202
EP - 1208
DO - 10.2298/VSP170221063D
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Bokonjić, Dejan and Janković, Svjetlana and Erić, Jelena and Lečić, Jelena",
year = "2018",
abstract = "Background/Aim. Oral health is an important part of overall health. Good oral health is important for oral diseases prevention and health maintenance of respiratory system. The aim of the study was to evaluate oral hygiene and periodontal health parameters of asthmatic children and to compare them with children without asthma as well as to evaluate those parameters according to type of used medications and time of taking medications in children with asthma. Methods. This epidemiological study included 68 children with asthma and 68 children without asthma or any other chronic disease aged from 6 to 16 years. Parameters used in this study were Greene-Vermillion index, Löe-Silness gingival index and Community Periodontal Index (CPI). Results. Good oral hygiene (31.1%) was more present in children without asthma whereas poor hygiene (20.0%) was more frequent in children with asthma (p lt 0.001). Healthy gingiva was more frequent in children without asthma (25%) while mild (58.8%) and moderate gingival inflammation (5.9%) were more frequent in the group of children with asthma (p lt 0.01). Mean CPI values were higher in children with asthma (p lt 0.001). Mean values of Plaque Index, Gingival Index and CPI did not show statistically significant difference in relation to type of administered medication. However, taking medications in the afternoon was related to higher mean values of Plaque Index and Gingival Index (p lt 0.05) within the group of children with asthma. Conclusion. Children with asthma had poorer oral hygiene and were diagnosed with greater values of oral hygiene and periodontal indices compared with the group of children without asthma. For this reason, it is necessary to promote oral health and establish good oral hygiene habits in asthmatic children., Uvod/Cilj. Oralno zdravlje je važan deo opšteg zdravlja. Dobro oralno zdravlje je važno kako za prevenciju oralnih oboljenja tako i za održavanje zdravlja respiratornog sistema. Cilj istraživanja bio je da se proceni oralna higijena, stanje zdravlja parodontalnih tkiva dece obolele od astme, te da se te vrednosti uporede sa pronađenim vrednostima kod dece bez astme, kao i da se dobijene vrednosti procene u odnosu na vrstu i vreme upotrebljenog leka u grupi dece sa astmom. Metode. U epidemiološku studiju je uključeno 68 dece sa astmom i 68 dece bez astme ili bilo koje druge hronične bolesti, uzrasta od 6 do 16 godina. Parametri korišćeni u studiji su bili plak indeks po Greene-Vermillionu, Löe- Silnessov gingivalni indeks i Indeks stanja parodoncijuma u zajednici (Community Periodontal Index - CPI). Rezultati. Dobra oralna higijena bila je prisutnija kod dece bez astme (31,1%), dok je loša češće bila zastupljena kod dece sa astmom (20,0%) (p lt 0,001). Zdrava gingiva je bila zastupljena češće kod dece bez astme (25%), dok je blaga (58,8%) i umerena (5,9%) upala desni bila prisutnija u grupi dece sa astmom (p lt 0.01). Prosečne vrednosti CPI indeksa bile su veće kod dece sa astmom (p lt 0.001). Prosečne vrednosti plak indeksa, gingivalnog indeksa i CPI nisu ukazale na značajnu razliku u odnosu na vrstu primenjenog leka. Međutim, uzimanje lekova u popodnevnim satima je bilo povezano sa višim vrednostima plak i gingivalnog indeksa (p lt 0,05) u grupi dece sa astmom. Zaključak. Deca sa astmom su imala lošiju oralnu higijenu i kod njih su utvrđene veće vrednost plak i parodontalnih indeksa u poređenju sa grupom dece bez astme. Iz tog razloga neophodno je promovisanje oralnog zdravlja kao i uspostavljanje dobrih oralno higijenskih navika kod dece sa astmom.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Asthma and periodontal health in children, Astma i parodontalno zdravlje kod djece",
volume = "75",
number = "12",
pages = "1202-1208",
doi = "10.2298/VSP170221063D"
}
Davidović, B., Ivanović, M., Bokonjić, D., Janković, S., Erić, J.,& Lečić, J.. (2018). Asthma and periodontal health in children. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 75(12), 1202-1208.
https://doi.org/10.2298/VSP170221063D
Davidović B, Ivanović M, Bokonjić D, Janković S, Erić J, Lečić J. Asthma and periodontal health in children. in Vojnosanitetski pregled. 2018;75(12):1202-1208.
doi:10.2298/VSP170221063D .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Bokonjić, Dejan, Janković, Svjetlana, Erić, Jelena, Lečić, Jelena, "Asthma and periodontal health in children" in Vojnosanitetski pregled, 75, no. 12 (2018):1202-1208,
https://doi.org/10.2298/VSP170221063D . .

Relationship between increased body weight and oral health in children

Janković, Svjetlana; Ivanović, Mirjana; Carević, Momir; Davidović, Bojana; Tomić, Slavoljub; Lečić, Jelena

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Janković, Svjetlana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Carević, Momir
AU - Davidović, Bojana
AU - Tomić, Slavoljub
AU - Lečić, Jelena
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2334
AB - Backgraund/Aim. Increased body weight in childhood may have negative effects on many tissues and organs in the body. The aim of this study was to determine whether the state of oral health in children with increased body mass is different from the children with normal body weight. Methods. The study included 190 children, aged 6 to 15 years. Assessment of nutritional status of subjects was performed by the use of Body Mass, and the respondents were divided into a group of increased body weight children (IWC) and a group of normal body weight children (NWC). Hard dental tissue state of health was assessed by the decayed, missing and filled teeth (DMFT) index. The gingival health was assessed using gingival index (GI). Community Periodontal Index (CPI) was used for the assessment of periodontal tissue. The oral hygiene was assessed using the Simplified Debris (Plaque) Index Greene-Vermilion. Results. Average DMFT value in the IWC group was 5.01 ± 2.4, and in the NWC 4.43 ± 2.0; (p > 0.05). GI values in the IWC group was 0.64 ± 0.37, while in the NWC group it was 0.55 ± 0.35 (the difference was not statistically significant). Average CPI index values were 1.33 ± 0.49 in the IWC group and 0.77 ± 0.61 in the NWC group and statistically significant differences were observed concerning periodontal tissue state of health. The GV index values in the IWC group were 1.01 ± 0.49, and in the NWC group 0.89 ± 0.45; it was not statistically significant. Conclusion. Results of this research do not indicate that children with increased body weight have more affected teeth. However, they have a worse condition of periodontal tissue in comparison to normal weight children.
AB - Uvod/Cilj. Povećana telesna masa u dečijem uzrastu može negativno da utiče na mnoga tkiva i organe u organizmu čoveka. Cilj ove studije bio je da se ustanovi da li se stanje oralnog zdravlja dece sa povećanom telesnom masom razlikuje u odnosu na decu koja imaju normalnu telesnu masu. Metode. U studiju je bilo uključeno190 dece, uzrasta od 6 do 15 godina. Procena stepena uhranjenosti ispitanika izvršena je pomoću Indeksa telesne mase, a ispitanici su podeljeni u grupu dece sa povećanom telesnom masom i decu sa normalnom telesnom masom. Stanje zdravlja tvrdih zubnih tkiva ocenjeno je pomoću KEP indeksa (ukupan broj karoiznih, ekstrahovanih i plombiranih zuba). Stanje zdravlja gingive procenjeno je pomoću loe Gingivalnog indeksa (GI). Za procenu parodontalnih tkiva upotrebljen je Community Periodontal Index (CPI). Stanje oralne higijene utvđeno je uz pomoć Plak indeksa po Greene-Vermilion- u. Rezultati. U grupi djece sa povećanom telesnom masom prosečna vrednost indeksa KEP bila je 5,01 ± 2,4 a kod dece sa normalnom telesnom masom 4,43 ± 2,0; ova razlika nije bila statistički značajna. Vrednost GI u grupi gojazne dece bila je 0,64 ± 0,37, a u grupi dece sa normalnom telesnom masom 0,55 ± 0,35; ni ova razlika nije bila statistički značajna. Prosečne vrednosti CPI u grupi gojazne dece bila je 1,33 ± 0,49, a u grupi dece sa normalnom telesnom masom 0,77 ± 0,61 što je bilo statistički značajno (p lt 0.05). Vrednosti plak-indeksa nisu bile statistički značajno različitie u obe ispitivane grupe dece. Zaključak. Rezultati istraživanja ne ukazuju da deca sa povećanom telesnom masom imaju više obolelih zuba. Međutim, ona imaju teži stepen obolenja parodontalnih tkiva u odnosu na decu koja imaju normalnu telesnu masu.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Relationship between increased body weight and oral health in children
T1 - Povećana telesna masa i oralno zdravlje dece
VL - 75
IS - 12
SP - 1197
EP - 1201
DO - 10.2298/VSP170220055J
ER - 
@article{
author = "Janković, Svjetlana and Ivanović, Mirjana and Carević, Momir and Davidović, Bojana and Tomić, Slavoljub and Lečić, Jelena",
year = "2018",
abstract = "Backgraund/Aim. Increased body weight in childhood may have negative effects on many tissues and organs in the body. The aim of this study was to determine whether the state of oral health in children with increased body mass is different from the children with normal body weight. Methods. The study included 190 children, aged 6 to 15 years. Assessment of nutritional status of subjects was performed by the use of Body Mass, and the respondents were divided into a group of increased body weight children (IWC) and a group of normal body weight children (NWC). Hard dental tissue state of health was assessed by the decayed, missing and filled teeth (DMFT) index. The gingival health was assessed using gingival index (GI). Community Periodontal Index (CPI) was used for the assessment of periodontal tissue. The oral hygiene was assessed using the Simplified Debris (Plaque) Index Greene-Vermilion. Results. Average DMFT value in the IWC group was 5.01 ± 2.4, and in the NWC 4.43 ± 2.0; (p > 0.05). GI values in the IWC group was 0.64 ± 0.37, while in the NWC group it was 0.55 ± 0.35 (the difference was not statistically significant). Average CPI index values were 1.33 ± 0.49 in the IWC group and 0.77 ± 0.61 in the NWC group and statistically significant differences were observed concerning periodontal tissue state of health. The GV index values in the IWC group were 1.01 ± 0.49, and in the NWC group 0.89 ± 0.45; it was not statistically significant. Conclusion. Results of this research do not indicate that children with increased body weight have more affected teeth. However, they have a worse condition of periodontal tissue in comparison to normal weight children., Uvod/Cilj. Povećana telesna masa u dečijem uzrastu može negativno da utiče na mnoga tkiva i organe u organizmu čoveka. Cilj ove studije bio je da se ustanovi da li se stanje oralnog zdravlja dece sa povećanom telesnom masom razlikuje u odnosu na decu koja imaju normalnu telesnu masu. Metode. U studiju je bilo uključeno190 dece, uzrasta od 6 do 15 godina. Procena stepena uhranjenosti ispitanika izvršena je pomoću Indeksa telesne mase, a ispitanici su podeljeni u grupu dece sa povećanom telesnom masom i decu sa normalnom telesnom masom. Stanje zdravlja tvrdih zubnih tkiva ocenjeno je pomoću KEP indeksa (ukupan broj karoiznih, ekstrahovanih i plombiranih zuba). Stanje zdravlja gingive procenjeno je pomoću loe Gingivalnog indeksa (GI). Za procenu parodontalnih tkiva upotrebljen je Community Periodontal Index (CPI). Stanje oralne higijene utvđeno je uz pomoć Plak indeksa po Greene-Vermilion- u. Rezultati. U grupi djece sa povećanom telesnom masom prosečna vrednost indeksa KEP bila je 5,01 ± 2,4 a kod dece sa normalnom telesnom masom 4,43 ± 2,0; ova razlika nije bila statistički značajna. Vrednost GI u grupi gojazne dece bila je 0,64 ± 0,37, a u grupi dece sa normalnom telesnom masom 0,55 ± 0,35; ni ova razlika nije bila statistički značajna. Prosečne vrednosti CPI u grupi gojazne dece bila je 1,33 ± 0,49, a u grupi dece sa normalnom telesnom masom 0,77 ± 0,61 što je bilo statistički značajno (p lt 0.05). Vrednosti plak-indeksa nisu bile statistički značajno različitie u obe ispitivane grupe dece. Zaključak. Rezultati istraživanja ne ukazuju da deca sa povećanom telesnom masom imaju više obolelih zuba. Međutim, ona imaju teži stepen obolenja parodontalnih tkiva u odnosu na decu koja imaju normalnu telesnu masu.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Relationship between increased body weight and oral health in children, Povećana telesna masa i oralno zdravlje dece",
volume = "75",
number = "12",
pages = "1197-1201",
doi = "10.2298/VSP170220055J"
}
Janković, S., Ivanović, M., Carević, M., Davidović, B., Tomić, S.,& Lečić, J.. (2018). Relationship between increased body weight and oral health in children. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 75(12), 1197-1201.
https://doi.org/10.2298/VSP170220055J
Janković S, Ivanović M, Carević M, Davidović B, Tomić S, Lečić J. Relationship between increased body weight and oral health in children. in Vojnosanitetski pregled. 2018;75(12):1197-1201.
doi:10.2298/VSP170220055J .
Janković, Svjetlana, Ivanović, Mirjana, Carević, Momir, Davidović, Bojana, Tomić, Slavoljub, Lečić, Jelena, "Relationship between increased body weight and oral health in children" in Vojnosanitetski pregled, 75, no. 12 (2018):1197-1201,
https://doi.org/10.2298/VSP170220055J . .
1
1

Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija

Martinović, Brankica; Ivanović, Mirjana; Cvetković, Andrijana; Todić, Jelena; Milojković, Zoraida; Pavlović, Jasna; Tabaković, Saša Z.; Stošović-Kalezić, Ivana

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Martinović, Brankica
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Cvetković, Andrijana
AU - Todić, Jelena
AU - Milojković, Zoraida
AU - Pavlović, Jasna
AU - Tabaković, Saša Z.
AU - Stošović-Kalezić, Ivana
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2263
AB - Introduction/Objective: Molar-incisor hypomnineralization (MIH) is relatively common developmental anomaly characterized by hypomineralized enamel defects in the first permanent molars and incisors. The aim of this study was to determine the prevalence of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children aged eight and 10 years who live in the northern part of Kosovo and Metohija. Methods: The study included 712 respondents, 289 of whom aged eight (40.6%) and 423 of whom aged 10 years (59.4%). Criteria according to Weerheijm were used for diagnosis of hypomineralization and the severity of changes was determined. Results: The frequency of hypomineralized changes in the first permanent molars and incisors of the examined children in this area was 12.2%. It was lower in children aged eight years (10.7%) compared to those aged 10 (13.2%). Demarcated enamel opacity was more common in younger children, whereas both atypical restoration and tooth extraction due to hypomineralization were more common in older children. Mild form is more common in children aged eight years, whereas both severe form and severe form with extracted teeth are more common in children aged 10 years. The results indicate that the first permanent molars were most commonly affected by MIH changes. Conclusion: The percentage of the respondents with MIH changes in the northern part of Kosovo and Metohija, which is 12.2%, is not negligible and points to the necessity of early diagnosis in order to prevent and reduce the complications of the condition by timely prevention and treatment.
AB - Uvod/Cilj: Hipomineralizacija kutnjaka i sekutića (HKS) relativno je česta razvojna anomalija koja se karakteriše pojavom hipomineralizovanih defekata gleđi na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se ispita učestalost hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece uzrasta osam i deset godina na području severnog dela Kosova i Metohije. Metode: U istraživanju je bilo uključeno 712 ispitanika – 289 uzrasta osam godina (40,6%) i 423 (59,4%) uzrasta deset godina. Za dijagnozu oboljenja primenjeni su kriterijumi po Weerhejim-u i određen je stepen izraženosti promena. Rezultati: Učestalost hipomineralizovanih promena na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod ispitivane dece na ovom području iznosio je 12,2%. Kod dece od osam godina učestalost ovih promena je manja (10,7%) u odnosu na ispitanike od deset godina (13,2%). Ograničena zamućenost gleđi bila je učestalija kod dece mlađeg uzrasta, dok je kod dece starijeg uzrasta učestalija atipična restauracija i ekstrakcija zuba kao posledica hipomineralizacije. Blaga forma je učestalija kod dece od osam godina, dok je kod dece od deset godina učestalija teška forma, kao i teška forma koja uključuje i ekstrahirane zube. Rezultati pokazuju da su prvi stalni kutnjaci najčešće zahvaćeni hipomineralizovanim promena. Zaključak: Procenat od 12,2% ispitanika sa promenama HKS na području severnog dela Kosova i Metohije nije zanemarljiv. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost rane dijagnostike da bi se blagovremenom prevencijom i terapijom sprečile i ublažile komplikacije ovog oboljenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija
T1 - Učestalost, karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece koja žive na području severnog dela Kosova i Metohije
VL - 145
IS - 7-8
SP - 364
EP - 369
DO - 10.2298/SARH160614056M
ER - 
@article{
author = "Martinović, Brankica and Ivanović, Mirjana and Cvetković, Andrijana and Todić, Jelena and Milojković, Zoraida and Pavlović, Jasna and Tabaković, Saša Z. and Stošović-Kalezić, Ivana",
year = "2017",
abstract = "Introduction/Objective: Molar-incisor hypomnineralization (MIH) is relatively common developmental anomaly characterized by hypomineralized enamel defects in the first permanent molars and incisors. The aim of this study was to determine the prevalence of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children aged eight and 10 years who live in the northern part of Kosovo and Metohija. Methods: The study included 712 respondents, 289 of whom aged eight (40.6%) and 423 of whom aged 10 years (59.4%). Criteria according to Weerheijm were used for diagnosis of hypomineralization and the severity of changes was determined. Results: The frequency of hypomineralized changes in the first permanent molars and incisors of the examined children in this area was 12.2%. It was lower in children aged eight years (10.7%) compared to those aged 10 (13.2%). Demarcated enamel opacity was more common in younger children, whereas both atypical restoration and tooth extraction due to hypomineralization were more common in older children. Mild form is more common in children aged eight years, whereas both severe form and severe form with extracted teeth are more common in children aged 10 years. The results indicate that the first permanent molars were most commonly affected by MIH changes. Conclusion: The percentage of the respondents with MIH changes in the northern part of Kosovo and Metohija, which is 12.2%, is not negligible and points to the necessity of early diagnosis in order to prevent and reduce the complications of the condition by timely prevention and treatment., Uvod/Cilj: Hipomineralizacija kutnjaka i sekutića (HKS) relativno je česta razvojna anomalija koja se karakteriše pojavom hipomineralizovanih defekata gleđi na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se ispita učestalost hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece uzrasta osam i deset godina na području severnog dela Kosova i Metohije. Metode: U istraživanju je bilo uključeno 712 ispitanika – 289 uzrasta osam godina (40,6%) i 423 (59,4%) uzrasta deset godina. Za dijagnozu oboljenja primenjeni su kriterijumi po Weerhejim-u i određen je stepen izraženosti promena. Rezultati: Učestalost hipomineralizovanih promena na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod ispitivane dece na ovom području iznosio je 12,2%. Kod dece od osam godina učestalost ovih promena je manja (10,7%) u odnosu na ispitanike od deset godina (13,2%). Ograničena zamućenost gleđi bila je učestalija kod dece mlađeg uzrasta, dok je kod dece starijeg uzrasta učestalija atipična restauracija i ekstrakcija zuba kao posledica hipomineralizacije. Blaga forma je učestalija kod dece od osam godina, dok je kod dece od deset godina učestalija teška forma, kao i teška forma koja uključuje i ekstrahirane zube. Rezultati pokazuju da su prvi stalni kutnjaci najčešće zahvaćeni hipomineralizovanim promena. Zaključak: Procenat od 12,2% ispitanika sa promenama HKS na području severnog dela Kosova i Metohije nije zanemarljiv. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost rane dijagnostike da bi se blagovremenom prevencijom i terapijom sprečile i ublažile komplikacije ovog oboljenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija, Učestalost, karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece koja žive na području severnog dela Kosova i Metohije",
volume = "145",
number = "7-8",
pages = "364-369",
doi = "10.2298/SARH160614056M"
}
Martinović, B., Ivanović, M., Cvetković, A., Todić, J., Milojković, Z., Pavlović, J., Tabaković, S. Z.,& Stošović-Kalezić, I.. (2017). Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 145(7-8), 364-369.
https://doi.org/10.2298/SARH160614056M
Martinović B, Ivanović M, Cvetković A, Todić J, Milojković Z, Pavlović J, Tabaković SZ, Stošović-Kalezić I. Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2017;145(7-8):364-369.
doi:10.2298/SARH160614056M .
Martinović, Brankica, Ivanović, Mirjana, Cvetković, Andrijana, Todić, Jelena, Milojković, Zoraida, Pavlović, Jasna, Tabaković, Saša Z., Stošović-Kalezić, Ivana, "Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 145, no. 7-8 (2017):364-369,
https://doi.org/10.2298/SARH160614056M . .
6
3
6

Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa

Čolović, Aleksandra; Jovičić, Olivera; Stevanović, Radoje; Ivanović, Mirjana

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Čolović, Aleksandra
AU - Jovičić, Olivera
AU - Stevanović, Radoje
AU - Ivanović, Mirjana
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2262
AB - Background/Aim. Epidermolysis bullosa is a group of rare, genetic connective tissue diseases that cause blisters in the skin and mucosal membranes. The aim of this study was to evaluate the oral health status of patients with epidermolysis bullosa dystrophica and level of knowledge and opinion of parents about the implementation of preventive measures and quality of dental care of affected children. Methods. This study included a group of 17 patients from Serbia suffering from dystrophic epidermolysis bullosa and matched control group. Dental caries status was assessed using the Klein-Palmer index. Oral hygiene status was verified with oral hygiene indices, simplified plaque index, and calculus index as described by Green and Vermillion. The gingiva was assessed as healthy or inflamed (gingivitis) on the basis of any changes in color, shape, size and surface texture. The condition of oral mucosa has been registered on the basis of inspection of the lips, tongue, a floor of the mouth, mouth vestibule and palate. The level of knowledge and the impressions of parents about the application of preventive measures were investigated through two questionnaires specifically designed for this study. Results. In both dentitions, there was the highest percentage of caries teeth. In primary dentition average value of the modified plaque index was 1.4 ± 1.14 and modified calculus was 0.7 ± 1. On permanent teeth average plaque index was 2 ± 0.4, and average calculus 1.6 ± 0.6. Statistically, significant higher values were found in permanent dentition in percentage distribution of decayed, missing, filled teeth and also for plaque and calculus indices between affected children and the control group. Most common findings on mucosa were microstomia (76.5%) and ankyloglossia (88.2%). Conclusion. The absence of protocol between the treating physician and the dentist and not sufficiently informed parents are leading to inadequate dental care. The implementation of preventive measures is of most importance to decrease the risk of severe complications that are difficult to be managed.
AB - Uvod/Cilj. Bulozna epidermoliza je grupa retkih, genetski predisponiranih bolesti vezivnog tkiva koja se karakteriše formiranjem bula (mehurova) u koži i mukoznim membranama. Cilj rada bio je da se ispita stanje oralnog zdravlja dece obolele od distrofične bulozne epidermolize, kao i nivo znanja i mišljenje roditelja o primeni preventivnih mera i kvalitetu stomatološke zaštite obolele dece. Metode. U studiju je bilo uključeno 17 bolesnika sa distrofičnom buloznom epidermolizom iz Srbije i odgovarajuća kontrolna grupa. Stanje zuba ustanovljeno je Klein Palmerovim indeksom karijesnih, ekstrakovanih plombiranih zuba - KEP indeksom. Stanje oralne higijene analizirano je indeksima oralne higijene (pojednostavljeni plak indeks i indeks zubnog kamenca po Green-Vermillionu). Stanje gingive je na osnovu inspekcije ocenjivano kao zdrava gingiva ili gingivitis, u zavisnosti od toga da li su joj bili promenjeni boja, oblik, veličina ili struktura. Stanje oralne sluzokože evidentirano je na osnovu inspekcije usana, jezika, poda usne duplje, vestibuluma, plika i frenuluma, kao i mekog i tvrdog nepca. Nivo znanja i utisci roditelja o primeni preventivnih mera i kvalitetu stomatološke zaštite dece obolele od bolozne epidermolize, ispitivani su kroz dva upitnika specijalno dizajnirana za potrebe ove studije. Rezultati. U obe denticije bilo je najviše karijesno obolelih zuba. Za mlečnu denticiju prosečan modifikovani plak indeks iznosio je 1,4 ± 1,14, a modifikovani kalkulus indeks 0,7 ± 1. U stalnoj denticiji vrednosti prosečnog plak indesa i kalkulus indeksa redom su bile 2 ± 0,4 i 1,6 ± 0,6. Utvrđena je statistički značajna razlika u procentualnoj zastupljenosti karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba stalne denticije između dece obolele od bulozne epidermolize i kontrolne grupe, kao i za vrednosti plak i kalkulus indeksa. Najčešće promene oralne sluzokože bile su mikrostomija (76,5%) i ankiloglosija (88,2%). Zaključak. Odsustvo protokolarne saradnje između ordinirajućeg lekara i stomatologa, kao i nedovoljna informisanost roditelja, glavni su razlozi lošeg stanja oralnog zdravlja. Primena preventivnih mera je od najvećeg značaja kako bi se sprečio nastanak komplikacija koje je teško sanirati kod ove grupe bolesnika.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa
T1 - Stanje oralnog zdravlja dece obolele od nasledne distrofičke bulozne epidermolize
VL - 74
IS - 7
SP - 644
EP - 651
DO - 10.2298/VSP151023159C
ER - 
@article{
author = "Čolović, Aleksandra and Jovičić, Olivera and Stevanović, Radoje and Ivanović, Mirjana",
year = "2017",
abstract = "Background/Aim. Epidermolysis bullosa is a group of rare, genetic connective tissue diseases that cause blisters in the skin and mucosal membranes. The aim of this study was to evaluate the oral health status of patients with epidermolysis bullosa dystrophica and level of knowledge and opinion of parents about the implementation of preventive measures and quality of dental care of affected children. Methods. This study included a group of 17 patients from Serbia suffering from dystrophic epidermolysis bullosa and matched control group. Dental caries status was assessed using the Klein-Palmer index. Oral hygiene status was verified with oral hygiene indices, simplified plaque index, and calculus index as described by Green and Vermillion. The gingiva was assessed as healthy or inflamed (gingivitis) on the basis of any changes in color, shape, size and surface texture. The condition of oral mucosa has been registered on the basis of inspection of the lips, tongue, a floor of the mouth, mouth vestibule and palate. The level of knowledge and the impressions of parents about the application of preventive measures were investigated through two questionnaires specifically designed for this study. Results. In both dentitions, there was the highest percentage of caries teeth. In primary dentition average value of the modified plaque index was 1.4 ± 1.14 and modified calculus was 0.7 ± 1. On permanent teeth average plaque index was 2 ± 0.4, and average calculus 1.6 ± 0.6. Statistically, significant higher values were found in permanent dentition in percentage distribution of decayed, missing, filled teeth and also for plaque and calculus indices between affected children and the control group. Most common findings on mucosa were microstomia (76.5%) and ankyloglossia (88.2%). Conclusion. The absence of protocol between the treating physician and the dentist and not sufficiently informed parents are leading to inadequate dental care. The implementation of preventive measures is of most importance to decrease the risk of severe complications that are difficult to be managed., Uvod/Cilj. Bulozna epidermoliza je grupa retkih, genetski predisponiranih bolesti vezivnog tkiva koja se karakteriše formiranjem bula (mehurova) u koži i mukoznim membranama. Cilj rada bio je da se ispita stanje oralnog zdravlja dece obolele od distrofične bulozne epidermolize, kao i nivo znanja i mišljenje roditelja o primeni preventivnih mera i kvalitetu stomatološke zaštite obolele dece. Metode. U studiju je bilo uključeno 17 bolesnika sa distrofičnom buloznom epidermolizom iz Srbije i odgovarajuća kontrolna grupa. Stanje zuba ustanovljeno je Klein Palmerovim indeksom karijesnih, ekstrakovanih plombiranih zuba - KEP indeksom. Stanje oralne higijene analizirano je indeksima oralne higijene (pojednostavljeni plak indeks i indeks zubnog kamenca po Green-Vermillionu). Stanje gingive je na osnovu inspekcije ocenjivano kao zdrava gingiva ili gingivitis, u zavisnosti od toga da li su joj bili promenjeni boja, oblik, veličina ili struktura. Stanje oralne sluzokože evidentirano je na osnovu inspekcije usana, jezika, poda usne duplje, vestibuluma, plika i frenuluma, kao i mekog i tvrdog nepca. Nivo znanja i utisci roditelja o primeni preventivnih mera i kvalitetu stomatološke zaštite dece obolele od bolozne epidermolize, ispitivani su kroz dva upitnika specijalno dizajnirana za potrebe ove studije. Rezultati. U obe denticije bilo je najviše karijesno obolelih zuba. Za mlečnu denticiju prosečan modifikovani plak indeks iznosio je 1,4 ± 1,14, a modifikovani kalkulus indeks 0,7 ± 1. U stalnoj denticiji vrednosti prosečnog plak indesa i kalkulus indeksa redom su bile 2 ± 0,4 i 1,6 ± 0,6. Utvrđena je statistički značajna razlika u procentualnoj zastupljenosti karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba stalne denticije između dece obolele od bulozne epidermolize i kontrolne grupe, kao i za vrednosti plak i kalkulus indeksa. Najčešće promene oralne sluzokože bile su mikrostomija (76,5%) i ankiloglosija (88,2%). Zaključak. Odsustvo protokolarne saradnje između ordinirajućeg lekara i stomatologa, kao i nedovoljna informisanost roditelja, glavni su razlozi lošeg stanja oralnog zdravlja. Primena preventivnih mera je od najvećeg značaja kako bi se sprečio nastanak komplikacija koje je teško sanirati kod ove grupe bolesnika.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa, Stanje oralnog zdravlja dece obolele od nasledne distrofičke bulozne epidermolize",
volume = "74",
number = "7",
pages = "644-651",
doi = "10.2298/VSP151023159C"
}
Čolović, A., Jovičić, O., Stevanović, R.,& Ivanović, M.. (2017). Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 74(7), 644-651.
https://doi.org/10.2298/VSP151023159C
Čolović A, Jovičić O, Stevanović R, Ivanović M. Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa. in Vojnosanitetski pregled. 2017;74(7):644-651.
doi:10.2298/VSP151023159C .
Čolović, Aleksandra, Jovičić, Olivera, Stevanović, Radoje, Ivanović, Mirjana, "Oral health status in children with inherited dystrophic epidermolysis bullosa" in Vojnosanitetski pregled, 74, no. 7 (2017):644-651,
https://doi.org/10.2298/VSP151023159C . .
3
2
3

Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Bokonjić, Dejan; Janković, Svjetlana; Radović, Igor; Lečić, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Bokonjić, Dejan
AU - Janković, Svjetlana
AU - Radović, Igor
AU - Lečić, Jelena
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2229
AB - Introduction The aim of this research was to determine oral hygiene related habits, knowledge and behavior in children with asthma compared to healthy children. Methodology This study included 136 children, between 6 to 16 years of age, divided into the two groups. The first group included children with asthma (study group - SG), while the second included healthy children (control group - CG). A questionnaire containing three groups of questions related to oral-hygiene and dietery habits as well as oral health related behaviour in children was prepared. Results The percentage of children from SG that brush teeth several times a day was 60.2% compared to 77.2% of CG children (p lt 0.05). 19.1% of SG group children versus 38.2% of CG children brush their teeth longer than 2 minutes (p lt 0.05). There was no significant difference in the level of knowledge about plaque impact on oral health between the two groups (p>0.05). More than half (52.9%) of CG respondents regularly visit dentist, while 50.0% of SG goes regularly (p lt 0.01). 51.5% of CG children visit the pediatric dentist due to preventive reasons, while SG children goes mainly due to rehabilitation of teeth (42.6%). The fear of dental procedures is more pronounced in SG compared to CG children (p lt 0.001). Conclusion Oral hygiene related habits and oral health behavior were worse in children with asthma, while no difference was found in relation to the knowledge among the observed groups.
AB - Uvod Cilj ovog istraživanja je bio da se na osnovu upitnika ispita poznavanje oralnohigijenskih navika, znanja i ponašanja vezanog za oralno zdravlje dece sa astmom. Metode rada U istraživanje je uključeno 136 dece uzrasta od 6 do 16 godina, podeljenih u dve grupe. Prvu – studijsku grupu (SG) – činila su deca sa astmom, dok su u drugu – kontrolnu grupu (KG) – bila uključena zdrava deca. Za potrebe istraživanja kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao tri grupe pitanja: oralnohigijenske i dijetetske navike, znanje, te ponašanje dece prema oralnom zdravlju. Rezultati Najveći procenat dece studijske grupe (60,2%) zube četka više puta u toku dana u odnosu na 77,2% dece kontrolne grupe (p lt 0,05). Duže od dva minuta četka 19,1% dece studijske, odnosno 38,2% kontrolne grupe (p lt 0,05). Nije bilo značajne razlike u nivou znanja o značaju i uticaju plaka na oralno zdravlje između grupa (p > 0,05). Veća polovina (52,9%) kontrolne grupe redovno posećuje stomatologa, dok 50% studijske to čini povremeno (p lt 0,001). Kao razlog zadnje posete stomatologu, preventivnu kon- trolu je navelo 51,5% dece kontrolne grupe, dok su deca studijske grupe dolazila uglavnom zbog sanacije zuba (42,6%). Strah od stomatoloških intervencija bio je izražajniji kod dece studijske u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0,001). Zaključak Oralnohigijenske navike i ponašanje u vezi sa oralnim zdravljem bili su lošiji kod dece sa astmom, dok nije bilo razlike u nivou stečenih znanja kada su ispitivane grupe u pitanju.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma
T1 - Oralnohigijenske navike kod dece obolele od astme
VL - 64
IS - 3
SP - 121
EP - 130
DO - 10.1515/sdj-2017-0012
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Bokonjić, Dejan and Janković, Svjetlana and Radović, Igor and Lečić, Jelena",
year = "2017",
abstract = "Introduction The aim of this research was to determine oral hygiene related habits, knowledge and behavior in children with asthma compared to healthy children. Methodology This study included 136 children, between 6 to 16 years of age, divided into the two groups. The first group included children with asthma (study group - SG), while the second included healthy children (control group - CG). A questionnaire containing three groups of questions related to oral-hygiene and dietery habits as well as oral health related behaviour in children was prepared. Results The percentage of children from SG that brush teeth several times a day was 60.2% compared to 77.2% of CG children (p lt 0.05). 19.1% of SG group children versus 38.2% of CG children brush their teeth longer than 2 minutes (p lt 0.05). There was no significant difference in the level of knowledge about plaque impact on oral health between the two groups (p>0.05). More than half (52.9%) of CG respondents regularly visit dentist, while 50.0% of SG goes regularly (p lt 0.01). 51.5% of CG children visit the pediatric dentist due to preventive reasons, while SG children goes mainly due to rehabilitation of teeth (42.6%). The fear of dental procedures is more pronounced in SG compared to CG children (p lt 0.001). Conclusion Oral hygiene related habits and oral health behavior were worse in children with asthma, while no difference was found in relation to the knowledge among the observed groups., Uvod Cilj ovog istraživanja je bio da se na osnovu upitnika ispita poznavanje oralnohigijenskih navika, znanja i ponašanja vezanog za oralno zdravlje dece sa astmom. Metode rada U istraživanje je uključeno 136 dece uzrasta od 6 do 16 godina, podeljenih u dve grupe. Prvu – studijsku grupu (SG) – činila su deca sa astmom, dok su u drugu – kontrolnu grupu (KG) – bila uključena zdrava deca. Za potrebe istraživanja kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao tri grupe pitanja: oralnohigijenske i dijetetske navike, znanje, te ponašanje dece prema oralnom zdravlju. Rezultati Najveći procenat dece studijske grupe (60,2%) zube četka više puta u toku dana u odnosu na 77,2% dece kontrolne grupe (p lt 0,05). Duže od dva minuta četka 19,1% dece studijske, odnosno 38,2% kontrolne grupe (p lt 0,05). Nije bilo značajne razlike u nivou znanja o značaju i uticaju plaka na oralno zdravlje između grupa (p > 0,05). Veća polovina (52,9%) kontrolne grupe redovno posećuje stomatologa, dok 50% studijske to čini povremeno (p lt 0,001). Kao razlog zadnje posete stomatologu, preventivnu kon- trolu je navelo 51,5% dece kontrolne grupe, dok su deca studijske grupe dolazila uglavnom zbog sanacije zuba (42,6%). Strah od stomatoloških intervencija bio je izražajniji kod dece studijske u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0,001). Zaključak Oralnohigijenske navike i ponašanje u vezi sa oralnim zdravljem bili su lošiji kod dece sa astmom, dok nije bilo razlike u nivou stečenih znanja kada su ispitivane grupe u pitanju.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma, Oralnohigijenske navike kod dece obolele od astme",
volume = "64",
number = "3",
pages = "121-130",
doi = "10.1515/sdj-2017-0012"
}
Davidović, B., Ivanović, M., Bokonjić, D., Janković, S., Radović, I.,& Lečić, J.. (2017). Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 64(3), 121-130.
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0012
Davidović B, Ivanović M, Bokonjić D, Janković S, Radović I, Lečić J. Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma. in Stomatološki glasnik Srbije. 2017;64(3):121-130.
doi:10.1515/sdj-2017-0012 .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Bokonjić, Dejan, Janković, Svjetlana, Radović, Igor, Lečić, Jelena, "Oral health related habits, knowledge and attittude in children with asthma" in Stomatološki glasnik Srbije, 64, no. 3 (2017):121-130,
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0012 . .
1

'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren

Antonijević, Evica; Mandinić, Zoran; Curcić, Marijana; Đukić-Ćosić, Danijela; Milicević, Nemanja; Ivanović, Mirjana; Carević, Momir; Antonijević, Biljana

(Springer, Dordrecht, 2016)

TY - JOUR
AU - Antonijević, Evica
AU - Mandinić, Zoran
AU - Curcić, Marijana
AU - Đukić-Ćosić, Danijela
AU - Milicević, Nemanja
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Carević, Momir
AU - Antonijević, Biljana
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2170
AB - This study explores relation between dental fluorosis occurrence in schoolchildren, residents of Ritopek, a small local community near Belgrade, and fluoride exposure via drinking water. Additionally, fluoride levels were determined in children's urine and hair samples, and efforts were made to correlate them with dental fluorosis. Dental fluorosis and caries prevalence were examined in a total of 52 schoolchildren aged 7-15 years (29 boys and 23 girls). Fluoride levels in three types of samples were analyzed using composite fluoride ion-selective electrode. Results showed high prevalence of dental fluorosis (34.6 %) and low prevalence of dental caries (23.1 %, mean DMFT 0.96) among children exposed to wide range of water fluoride levels (0.11-4.14 mg/L, n = 27). About 11 % of water samples exceeded 1.5 mg/L, a drinking-water quality guideline value for fluoride given by the World Health Organization (2006). Fluoride levels in urine and hair samples ranged between 0.07-2.59 (n = 48) and 1.07-19.83 mg/L (n = 33), respectively. Severity of dental fluorosis was positively and linearly correlated with fluoride levels in drinking water (r = 0.79). Fluoride levels in urine and hair were strongly and positively correlated with levels in drinking water (r = 0.92 and 0.94, respectively). Fluoride levels in hair samples appeared to be a potentially promising biomarker of fluoride intake via drinking water on one hand, and severity of dental fluorosis on the other hand. Based on community fluorosis index value of 0.58, dental fluorosis revealed in Ritopek can be considered as "borderline" public health issue.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Environmental Geochemistry & Health
T1 - 'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren
VL - 38
IS - 3
SP - 885
EP - 896
DO - 10.1007/s10653-015-9769-x
ER - 
@article{
author = "Antonijević, Evica and Mandinić, Zoran and Curcić, Marijana and Đukić-Ćosić, Danijela and Milicević, Nemanja and Ivanović, Mirjana and Carević, Momir and Antonijević, Biljana",
year = "2016",
abstract = "This study explores relation between dental fluorosis occurrence in schoolchildren, residents of Ritopek, a small local community near Belgrade, and fluoride exposure via drinking water. Additionally, fluoride levels were determined in children's urine and hair samples, and efforts were made to correlate them with dental fluorosis. Dental fluorosis and caries prevalence were examined in a total of 52 schoolchildren aged 7-15 years (29 boys and 23 girls). Fluoride levels in three types of samples were analyzed using composite fluoride ion-selective electrode. Results showed high prevalence of dental fluorosis (34.6 %) and low prevalence of dental caries (23.1 %, mean DMFT 0.96) among children exposed to wide range of water fluoride levels (0.11-4.14 mg/L, n = 27). About 11 % of water samples exceeded 1.5 mg/L, a drinking-water quality guideline value for fluoride given by the World Health Organization (2006). Fluoride levels in urine and hair samples ranged between 0.07-2.59 (n = 48) and 1.07-19.83 mg/L (n = 33), respectively. Severity of dental fluorosis was positively and linearly correlated with fluoride levels in drinking water (r = 0.79). Fluoride levels in urine and hair were strongly and positively correlated with levels in drinking water (r = 0.92 and 0.94, respectively). Fluoride levels in hair samples appeared to be a potentially promising biomarker of fluoride intake via drinking water on one hand, and severity of dental fluorosis on the other hand. Based on community fluorosis index value of 0.58, dental fluorosis revealed in Ritopek can be considered as "borderline" public health issue.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Environmental Geochemistry & Health",
title = "'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren",
volume = "38",
number = "3",
pages = "885-896",
doi = "10.1007/s10653-015-9769-x"
}
Antonijević, E., Mandinić, Z., Curcić, M., Đukić-Ćosić, D., Milicević, N., Ivanović, M., Carević, M.,& Antonijević, B.. (2016). 'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren. in Environmental Geochemistry & Health
Springer, Dordrecht., 38(3), 885-896.
https://doi.org/10.1007/s10653-015-9769-x
Antonijević E, Mandinić Z, Curcić M, Đukić-Ćosić D, Milicević N, Ivanović M, Carević M, Antonijević B. 'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren. in Environmental Geochemistry & Health. 2016;38(3):885-896.
doi:10.1007/s10653-015-9769-x .
Antonijević, Evica, Mandinić, Zoran, Curcić, Marijana, Đukić-Ćosić, Danijela, Milicević, Nemanja, Ivanović, Mirjana, Carević, Momir, Antonijević, Biljana, "'Borderline' fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren" in Environmental Geochemistry & Health, 38, no. 3 (2016):885-896,
https://doi.org/10.1007/s10653-015-9769-x . .
20
9
16

Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children

Stevanović, Marko; Cvetković, Andrijana; Ivanović, Mirjana; Martinović, Brankica; Milosavljević, Zoraida; Stošović-Kalezić, Ivana; Milić, Svetlana

(Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2016)

TY - JOUR
AU - Stevanović, Marko
AU - Cvetković, Andrijana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Martinović, Brankica
AU - Milosavljević, Zoraida
AU - Stošović-Kalezić, Ivana
AU - Milić, Svetlana
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2173
AB - Children in early childhood acquire habits regarding oral health which in later life are very difficult to change. These habits children learn from their parents or guardian, usually a mother. The aim of this study was to investigate the effect of the level of education and habits regarding oral health habits of mothers in the oral health of children and their level of oral hygiene. The study included a total of 146 pairs of children (aged 5 years) and their mothers. All respondents were from the territory of Kosovska Mitrovica. The education level of mothers and their habits related to oral health, as well as the habits of children related to oral health were determined using a questionnaire. Oral hygiene in children is determined by clinical examination using a plaque index after Silness-LOE. From the total number of mothers 52.7% had secondary education, and 47.3% had university graduates. Test results showed that the level of education of mothers had a crucial importance to the quality of oral hygiene in children. From the total number of surveyed children, 53.4% of children had a PI ≤1, and 46.6% of children PI ˃1. The results indicate that children of mothers who brush their teeth two or three times a day also brush their teeth twice or more a day (62%), as well as visits to the dentist mothers in the past 12 months has an impact on more regular visits of children at the dentist. Mother's assistance during teeth washing is very important by the data that 69% of children who brush their teeth with mother's assistance has a plaque index ≤1. Toothpaste with fluoride is used by 76% of children. Although children of mothers who have better habits related to oral health also have better habits and better oral hygiene, the situation is far from ideal, attention should be directed towards educating parents, and thereby indirectly the children.
AB - Deca u toku ranog detinjstva stiču navike u vezi sa oralnim zdravljem koje se u kasnijem dobu života teško menjaju. Ove navike deca usvajaju od svojih roditelja ili staratelja, a naj češće majke. Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj nivoa obrazovanja i navika u vezi sa oralnim zdravljem majki na navike vezane za oralno zdravlje dece i stepen njihove oralne higijene. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 146 parova dece (starosti 5 godina) i njihovih majki. Svi ispitanici su bili sa teritorije Kosovske Mitrovice. Nivo obrazovanja majki i njihove navike vezane za oralno zdravlje, kao i navike dece vezane za oralno zdravlje utvrđene su pomoću anketnog upitnika. Stepen oralne higijene kod dece je utvrđen kliničkim pregledom uz upotrebu Plak indeksa po Silness-Löe-u. Od ukupnog broja ispitanih majki 52,7% imalo je srednju stručnu spremu, a 47,3% visoku stručnu spremu. Rezultati ispitivanja su pokazali da nivo obrazovanja majki nije imao presudan značaj na kvalitet oralne higijene kod dece. Od ukupnog broja ispitane dece, 53,4% dece je imalo PI ≤ 1, a 46,6% dece PI ˃1. Rezultati govore da deca onih majki koje peru zube dva ili tri puta dnevno takođe peru zube dva ili više puta dnevno (62%), kao i da poseta majki stomatologu u proteklih 12 meseci ima uticaja na redovnije odlaske dece kod stomatologa. Da je asistencija majki prilikom pranja zube veoma zna čajna govore i podaci da 69% dece koja peru zube uz pomoć majki ima Plak indeks ≤1. Pastu sa fluoridima koristi 76% dece. Iako deca onih majki koje imaju kvalitetnije navike vezane za oralno zdravlje takođe imaju bolje navike i bolju oralnu higijenu, situacija je daleko od idealne, pažnju treba usmeriti ka edukaciji roditelja, a time indirektno i dece.
PB - Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
T2 - Praxis medica
T1 - Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children
T1 - Analiza uticaja nivoa obrazovanja i navika u vezi sa oralnim zdravljem majki na navike u vezi sa oralnim zdravljem i stepenom oralne higijene dece
VL - 45
IS - 3-4
SP - 57
EP - 63
DO - 10.5937/pramed1604057S
ER - 
@article{
author = "Stevanović, Marko and Cvetković, Andrijana and Ivanović, Mirjana and Martinović, Brankica and Milosavljević, Zoraida and Stošović-Kalezić, Ivana and Milić, Svetlana",
year = "2016",
abstract = "Children in early childhood acquire habits regarding oral health which in later life are very difficult to change. These habits children learn from their parents or guardian, usually a mother. The aim of this study was to investigate the effect of the level of education and habits regarding oral health habits of mothers in the oral health of children and their level of oral hygiene. The study included a total of 146 pairs of children (aged 5 years) and their mothers. All respondents were from the territory of Kosovska Mitrovica. The education level of mothers and their habits related to oral health, as well as the habits of children related to oral health were determined using a questionnaire. Oral hygiene in children is determined by clinical examination using a plaque index after Silness-LOE. From the total number of mothers 52.7% had secondary education, and 47.3% had university graduates. Test results showed that the level of education of mothers had a crucial importance to the quality of oral hygiene in children. From the total number of surveyed children, 53.4% of children had a PI ≤1, and 46.6% of children PI ˃1. The results indicate that children of mothers who brush their teeth two or three times a day also brush their teeth twice or more a day (62%), as well as visits to the dentist mothers in the past 12 months has an impact on more regular visits of children at the dentist. Mother's assistance during teeth washing is very important by the data that 69% of children who brush their teeth with mother's assistance has a plaque index ≤1. Toothpaste with fluoride is used by 76% of children. Although children of mothers who have better habits related to oral health also have better habits and better oral hygiene, the situation is far from ideal, attention should be directed towards educating parents, and thereby indirectly the children., Deca u toku ranog detinjstva stiču navike u vezi sa oralnim zdravljem koje se u kasnijem dobu života teško menjaju. Ove navike deca usvajaju od svojih roditelja ili staratelja, a naj češće majke. Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj nivoa obrazovanja i navika u vezi sa oralnim zdravljem majki na navike vezane za oralno zdravlje dece i stepen njihove oralne higijene. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 146 parova dece (starosti 5 godina) i njihovih majki. Svi ispitanici su bili sa teritorije Kosovske Mitrovice. Nivo obrazovanja majki i njihove navike vezane za oralno zdravlje, kao i navike dece vezane za oralno zdravlje utvrđene su pomoću anketnog upitnika. Stepen oralne higijene kod dece je utvrđen kliničkim pregledom uz upotrebu Plak indeksa po Silness-Löe-u. Od ukupnog broja ispitanih majki 52,7% imalo je srednju stručnu spremu, a 47,3% visoku stručnu spremu. Rezultati ispitivanja su pokazali da nivo obrazovanja majki nije imao presudan značaj na kvalitet oralne higijene kod dece. Od ukupnog broja ispitane dece, 53,4% dece je imalo PI ≤ 1, a 46,6% dece PI ˃1. Rezultati govore da deca onih majki koje peru zube dva ili tri puta dnevno takođe peru zube dva ili više puta dnevno (62%), kao i da poseta majki stomatologu u proteklih 12 meseci ima uticaja na redovnije odlaske dece kod stomatologa. Da je asistencija majki prilikom pranja zube veoma zna čajna govore i podaci da 69% dece koja peru zube uz pomoć majki ima Plak indeks ≤1. Pastu sa fluoridima koristi 76% dece. Iako deca onih majki koje imaju kvalitetnije navike vezane za oralno zdravlje takođe imaju bolje navike i bolju oralnu higijenu, situacija je daleko od idealne, pažnju treba usmeriti ka edukaciji roditelja, a time indirektno i dece.",
publisher = "Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica",
journal = "Praxis medica",
title = "Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children, Analiza uticaja nivoa obrazovanja i navika u vezi sa oralnim zdravljem majki na navike u vezi sa oralnim zdravljem i stepenom oralne higijene dece",
volume = "45",
number = "3-4",
pages = "57-63",
doi = "10.5937/pramed1604057S"
}
Stevanović, M., Cvetković, A., Ivanović, M., Martinović, B., Milosavljević, Z., Stošović-Kalezić, I.,& Milić, S.. (2016). Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children. in Praxis medica
Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica., 45(3-4), 57-63.
https://doi.org/10.5937/pramed1604057S
Stevanović M, Cvetković A, Ivanović M, Martinović B, Milosavljević Z, Stošović-Kalezić I, Milić S. Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children. in Praxis medica. 2016;45(3-4):57-63.
doi:10.5937/pramed1604057S .
Stevanović, Marko, Cvetković, Andrijana, Ivanović, Mirjana, Martinović, Brankica, Milosavljević, Zoraida, Stošović-Kalezić, Ivana, Milić, Svetlana, "Analysis of the impact of the level of education and oral health habits of mothers on oral health and the level of oral hygiene of children" in Praxis medica, 45, no. 3-4 (2016):57-63,
https://doi.org/10.5937/pramed1604057S . .

Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children

Stošović-Kalezić, Ivana; Cvetković, Andrijana; Ivanović, Mirjana; Martinović, Brankica; Stevanović, Marko; Milić, Svetlana

(Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2016)

TY - JOUR
AU - Stošović-Kalezić, Ivana
AU - Cvetković, Andrijana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Martinović, Brankica
AU - Stevanović, Marko
AU - Milić, Svetlana
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2172
AB - Crown fractures are the most common injury of the permanent teeth, and a possible pathway for bacteria to enter pulp space and to become a cause of inflammation and necrosis, as a most frequent consequences. The aim of the present study was to analyze the frequency of pulp necrosis after uncomlicated crown fractures of permanent teeth in children. Retrospective analysis of patients trauma records was performed. The sample consisted of patient who had been referred to the department of dentistry for a crown fracture to permanent teeth. We recorded type of injury, time elapsed between dental injury and treatment, state of vitality during the first visit and subsequent chec-ups, and the stage of root development. Standard descriptive statistic methods, Chi-square test and linear regression were used for statistical analysis. The study involved 104 crown fractured teeth. 34 of them suffered luxation injuries at the same time. Simultaneous periodontal injuries increases chances for necrosis development ( χ2 = 38.2837, p lt 0.001). Complited root development has a positive influence on pulp necrosis development in fractured teeth with simultaneous luxational injuries ( χ2=16.067; p lt 0.001; c=0.572). If time elapsed between dental injury and treatment was longer necrosis was more frequent ( χ2=14.303; p lt 0.001; c=0.415) in fractured teeth. No response to pulp vitality test increases the risk of necrosis( χ2=12.29, p lt 0.001; f=0.6838). Conclusion: simultaneous luxation injury and completed root development are the key risk factors in pulp necrosis occurrence in teeth with uncomplicatad fractures.
AB - Frakture krunica najčešći su tip trauma stalnih zuba i mogući put za bakterijsku invaziju pulpe što dovodi do nastanka inflamacije i posledično, komplikacija različite vrste i težine među kojima je nekroza pulpe najčešća. Cilj studije: analiza učestalosti nekroze pulpe koja prati nekomplikovane frakture krunica (sa i bez pridruženih luksacija) stalnih zuba u dece. Izvršena je retrospektivna analiza kartona traume pacijenata.Uzorak su činili slučajevi sa nekomplikovanim frakturama krunica stalnih zuba lečenih na klinici za dečju i preventivnu stomatologiju. Beležena je vrsta povrede, vreme proteklo od traume do prvog tretmana, stanje vitaliteta na prvom i kontrolnim pregledima i stadijum razvoja korena. Statistička analiza izvedena je standardnim metodama deskriptivne statistike, primenom Chi-kvadrat testa i linearne regresije. Studijom je obuhvaćeno 104 zuba sa nekomplikovanim frakturama krunica od kojih je 34 imalo pridružene luksacije. Prisustvo luksacije kod traumatski frakturiranih zuba značajno povećava izglede za nastanak nekroze (χ2 = 38.2837, p lt 0,001). Završen rast korena pozitivno je povezan sa učestalošću nekroze pulpe frakturiranih zuba sa luksacijama( χ2=16,067; p lt 0,001; c=0,572). Zakasnelo lečenje doprinosi učestalijoj pojavi nekroze (χ2=14,303; p lt 0,001; c=0,415) u grupi samo frakturitanih zuba.Odsustvo vitaliteta prilikom prvog pregleda nosi veći rizik za razvoj nekroze (χ2=12,29, p lt 0,001; f=0,6838). Prisustvo luksacije i završen rast korena važni su faktori rizika za nastanak nekroze pulpe zuba sa nekomplikovanim frakturama.
PB - Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
T2 - Praxis medica
T1 - Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children
T1 - Retrospektivna analiza učestalosti nekroze pulpe nakon nekomplikovanih fraktura krunica zuba u dece
VL - 45
IS - 3-4
SP - 65
EP - 70
DO - 10.5937/pramed1604065S
ER - 
@article{
author = "Stošović-Kalezić, Ivana and Cvetković, Andrijana and Ivanović, Mirjana and Martinović, Brankica and Stevanović, Marko and Milić, Svetlana",
year = "2016",
abstract = "Crown fractures are the most common injury of the permanent teeth, and a possible pathway for bacteria to enter pulp space and to become a cause of inflammation and necrosis, as a most frequent consequences. The aim of the present study was to analyze the frequency of pulp necrosis after uncomlicated crown fractures of permanent teeth in children. Retrospective analysis of patients trauma records was performed. The sample consisted of patient who had been referred to the department of dentistry for a crown fracture to permanent teeth. We recorded type of injury, time elapsed between dental injury and treatment, state of vitality during the first visit and subsequent chec-ups, and the stage of root development. Standard descriptive statistic methods, Chi-square test and linear regression were used for statistical analysis. The study involved 104 crown fractured teeth. 34 of them suffered luxation injuries at the same time. Simultaneous periodontal injuries increases chances for necrosis development ( χ2 = 38.2837, p lt 0.001). Complited root development has a positive influence on pulp necrosis development in fractured teeth with simultaneous luxational injuries ( χ2=16.067; p lt 0.001; c=0.572). If time elapsed between dental injury and treatment was longer necrosis was more frequent ( χ2=14.303; p lt 0.001; c=0.415) in fractured teeth. No response to pulp vitality test increases the risk of necrosis( χ2=12.29, p lt 0.001; f=0.6838). Conclusion: simultaneous luxation injury and completed root development are the key risk factors in pulp necrosis occurrence in teeth with uncomplicatad fractures., Frakture krunica najčešći su tip trauma stalnih zuba i mogući put za bakterijsku invaziju pulpe što dovodi do nastanka inflamacije i posledično, komplikacija različite vrste i težine među kojima je nekroza pulpe najčešća. Cilj studije: analiza učestalosti nekroze pulpe koja prati nekomplikovane frakture krunica (sa i bez pridruženih luksacija) stalnih zuba u dece. Izvršena je retrospektivna analiza kartona traume pacijenata.Uzorak su činili slučajevi sa nekomplikovanim frakturama krunica stalnih zuba lečenih na klinici za dečju i preventivnu stomatologiju. Beležena je vrsta povrede, vreme proteklo od traume do prvog tretmana, stanje vitaliteta na prvom i kontrolnim pregledima i stadijum razvoja korena. Statistička analiza izvedena je standardnim metodama deskriptivne statistike, primenom Chi-kvadrat testa i linearne regresije. Studijom je obuhvaćeno 104 zuba sa nekomplikovanim frakturama krunica od kojih je 34 imalo pridružene luksacije. Prisustvo luksacije kod traumatski frakturiranih zuba značajno povećava izglede za nastanak nekroze (χ2 = 38.2837, p lt 0,001). Završen rast korena pozitivno je povezan sa učestalošću nekroze pulpe frakturiranih zuba sa luksacijama( χ2=16,067; p lt 0,001; c=0,572). Zakasnelo lečenje doprinosi učestalijoj pojavi nekroze (χ2=14,303; p lt 0,001; c=0,415) u grupi samo frakturitanih zuba.Odsustvo vitaliteta prilikom prvog pregleda nosi veći rizik za razvoj nekroze (χ2=12,29, p lt 0,001; f=0,6838). Prisustvo luksacije i završen rast korena važni su faktori rizika za nastanak nekroze pulpe zuba sa nekomplikovanim frakturama.",
publisher = "Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica",
journal = "Praxis medica",
title = "Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children, Retrospektivna analiza učestalosti nekroze pulpe nakon nekomplikovanih fraktura krunica zuba u dece",
volume = "45",
number = "3-4",
pages = "65-70",
doi = "10.5937/pramed1604065S"
}
Stošović-Kalezić, I., Cvetković, A., Ivanović, M., Martinović, B., Stevanović, M.,& Milić, S.. (2016). Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children. in Praxis medica
Univerzitet u Prištini - Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica., 45(3-4), 65-70.
https://doi.org/10.5937/pramed1604065S
Stošović-Kalezić I, Cvetković A, Ivanović M, Martinović B, Stevanović M, Milić S. Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children. in Praxis medica. 2016;45(3-4):65-70.
doi:10.5937/pramed1604065S .
Stošović-Kalezić, Ivana, Cvetković, Andrijana, Ivanović, Mirjana, Martinović, Brankica, Stevanović, Marko, Milić, Svetlana, "Retrospective analysis of pulp necrosis frequency after uncomplicated crown-fractures in children" in Praxis medica, 45, no. 3-4 (2016):65-70,
https://doi.org/10.5937/pramed1604065S . .

Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars

Martinović, Brankica; Ivanović, Mirjana; Milojković, Zoraida; Mladenović, Raša

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Martinović, Brankica
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Milojković, Zoraida
AU - Mladenović, Raša
PY - 2015
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1999
AB - Background/Aim. Hypomineralization of molars and incisors (molar-incisor hypomineralization - MIH) is defined as enamel hypomineralization of systemic origin of one or more of the four first permanent molars, which may be associated with changes in the maxillary, and less frequently in the permanent mandibular incisors. The aim of this study was to investigate the mineral content in hypomineralized teeth as a contribution to under-standing the origin of these changes, which will be important for effective restorative approach. Methods. A total of 10 extracted first permanent molars diagnosed with MIH were used in the study as the experimental group, and intact first premolars extracted for orthodontic reasons were used as the control group. A certain surface of hypomineralized and healthy enamel and dentin was analyzed using a scanning electron microscope equipped with an energydispersive spectrometer (SEM/EDS). Results. By conducting quantitative chemical analysis of the distribution of the basic chemical elements, it was found that the concentration of calcium (Ca) and phosphorus (P) was significantly higher in healthy enamel (Ca = 28.80 wt%, and P = 15.05 wt%) compared to hypomineralized enamel (Ca = 27.60 wt% and P = 14.32 wt%). Carbon (C) concentration was statistically significantly higher in hypomineralized enamel (C = 11.70 wt%) compared to healthy enamel (C = 10.94 wt%). Hypomineralized and healthy enamel did not differ significantly regarding the ratio of calcium and phosphorus concentrations whereas the ratio of calcium and carbon concentrations was statistically significantly higher in healthy enamel compared to hypomineralized enamel. Conclusion. Concentration of the main chemical elements, primarily calcium and phosphorus, is significantly reduced in hypomineralized enamel whereas carbon concentration is increased compared to healthy enamel.
AB - Uvod/Cilj. Hipomineralizacija molara i sekutića (molar-incisor hipomineralisation - MIH) definiše se kao hipomineralizacija sistemskog porekla jednog ili više od četri prva stalna molara, koja može biti udružena sa promenama na maksilarnim, a nešto ređe na mandibularnim sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se istraži mineralni sadržaj hipomineralizovanih zuba kao doprinos razumevanju nastanka ovih promena, što će biti od značaja za efikasniji restaurativni pristup. Metode. U istraživanju je korišćeno 10 izvađenih prvih stalnih molara sa dijagnozom MIH, kao eksperimentalna grupa, a kao kontrolna grupa zuba korišćeni su prvi intaktni premolari izvađeni iz ortodonskih razloga. Određena površina hipomineralizovane i zdrave gleđi i dentina analizirana je pomoću elektronskog mikroskopa opremljenog energetskim disperzionim spektrometrom (SEM/EDS). Rezultati. Kvantitativnom hemijskom analizom raspodele osnovnih hemijskih elemenata, utvrđeno je da je koncentracija kalcijuma (Ca) i fosfora (P) bila statistički značajno veća u zdravoj gleđi (Ca = 28,80% tež. i P = 15,05% tež) u odnosu na hipomineralzovanu gleđ (Ca = 27,60% tež. i P = 14.32% tež). Koncentracija ugljenika (C) bila je statistički značajno veća u hipomineralizovanoj gleđi (C = 11,70% tež) u odnosu na zdravu gleđ (C = 10,94% tež). Zdrava i hipomineralizovana gleđ nisu se statistički značajno razlikovale u odnosu koncentracija kalcijuma i fosfora, dok je odnos koncentracija kalcijuma i ugljenika statistički bio značajno veći u zdravoj gleđi u odnosu na hipomineralizovanu gleđ. Zaključak. Koncentracija osnovnih hemijskih elemenata, pre svega kalcijuma i fosfora, značajno je snižena u hipomineralizovanoj gleđi, a koncentracija ugljenika povišena u poređenju sa zdravom gleđi.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars
T1 - Analiza mineralnog sastava hipomineralizovanih prvih stalnih molara
VL - 72
IS - 10
SP - 864
EP - 869
DO - 10.2298/vsp140310071m
ER - 
@article{
author = "Martinović, Brankica and Ivanović, Mirjana and Milojković, Zoraida and Mladenović, Raša",
year = "2015",
abstract = "Background/Aim. Hypomineralization of molars and incisors (molar-incisor hypomineralization - MIH) is defined as enamel hypomineralization of systemic origin of one or more of the four first permanent molars, which may be associated with changes in the maxillary, and less frequently in the permanent mandibular incisors. The aim of this study was to investigate the mineral content in hypomineralized teeth as a contribution to under-standing the origin of these changes, which will be important for effective restorative approach. Methods. A total of 10 extracted first permanent molars diagnosed with MIH were used in the study as the experimental group, and intact first premolars extracted for orthodontic reasons were used as the control group. A certain surface of hypomineralized and healthy enamel and dentin was analyzed using a scanning electron microscope equipped with an energydispersive spectrometer (SEM/EDS). Results. By conducting quantitative chemical analysis of the distribution of the basic chemical elements, it was found that the concentration of calcium (Ca) and phosphorus (P) was significantly higher in healthy enamel (Ca = 28.80 wt%, and P = 15.05 wt%) compared to hypomineralized enamel (Ca = 27.60 wt% and P = 14.32 wt%). Carbon (C) concentration was statistically significantly higher in hypomineralized enamel (C = 11.70 wt%) compared to healthy enamel (C = 10.94 wt%). Hypomineralized and healthy enamel did not differ significantly regarding the ratio of calcium and phosphorus concentrations whereas the ratio of calcium and carbon concentrations was statistically significantly higher in healthy enamel compared to hypomineralized enamel. Conclusion. Concentration of the main chemical elements, primarily calcium and phosphorus, is significantly reduced in hypomineralized enamel whereas carbon concentration is increased compared to healthy enamel., Uvod/Cilj. Hipomineralizacija molara i sekutića (molar-incisor hipomineralisation - MIH) definiše se kao hipomineralizacija sistemskog porekla jednog ili više od četri prva stalna molara, koja može biti udružena sa promenama na maksilarnim, a nešto ređe na mandibularnim sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se istraži mineralni sadržaj hipomineralizovanih zuba kao doprinos razumevanju nastanka ovih promena, što će biti od značaja za efikasniji restaurativni pristup. Metode. U istraživanju je korišćeno 10 izvađenih prvih stalnih molara sa dijagnozom MIH, kao eksperimentalna grupa, a kao kontrolna grupa zuba korišćeni su prvi intaktni premolari izvađeni iz ortodonskih razloga. Određena površina hipomineralizovane i zdrave gleđi i dentina analizirana je pomoću elektronskog mikroskopa opremljenog energetskim disperzionim spektrometrom (SEM/EDS). Rezultati. Kvantitativnom hemijskom analizom raspodele osnovnih hemijskih elemenata, utvrđeno je da je koncentracija kalcijuma (Ca) i fosfora (P) bila statistički značajno veća u zdravoj gleđi (Ca = 28,80% tež. i P = 15,05% tež) u odnosu na hipomineralzovanu gleđ (Ca = 27,60% tež. i P = 14.32% tež). Koncentracija ugljenika (C) bila je statistički značajno veća u hipomineralizovanoj gleđi (C = 11,70% tež) u odnosu na zdravu gleđ (C = 10,94% tež). Zdrava i hipomineralizovana gleđ nisu se statistički značajno razlikovale u odnosu koncentracija kalcijuma i fosfora, dok je odnos koncentracija kalcijuma i ugljenika statistički bio značajno veći u zdravoj gleđi u odnosu na hipomineralizovanu gleđ. Zaključak. Koncentracija osnovnih hemijskih elemenata, pre svega kalcijuma i fosfora, značajno je snižena u hipomineralizovanoj gleđi, a koncentracija ugljenika povišena u poređenju sa zdravom gleđi.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars, Analiza mineralnog sastava hipomineralizovanih prvih stalnih molara",
volume = "72",
number = "10",
pages = "864-869",
doi = "10.2298/vsp140310071m"
}
Martinović, B., Ivanović, M., Milojković, Z.,& Mladenović, R.. (2015). Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 72(10), 864-869.
https://doi.org/10.2298/vsp140310071m
Martinović B, Ivanović M, Milojković Z, Mladenović R. Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars. in Vojnosanitetski pregled. 2015;72(10):864-869.
doi:10.2298/vsp140310071m .
Martinović, Brankica, Ivanović, Mirjana, Milojković, Zoraida, Mladenović, Raša, "Analysis of the mineral composition of hypomineralized first permanent molars" in Vojnosanitetski pregled, 72, no. 10 (2015):864-869,
https://doi.org/10.2298/vsp140310071m . .
8
6
11

Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations

Kanjevac, Tatjana; Milovanović, Marija; Milošević-Đorđević, Olivera; Tešić, Živoslav; Ivanović, Mirjana; Lukić, Aleksandra

(Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr., 2015)

TY - JOUR
AU - Kanjevac, Tatjana
AU - Milovanović, Marija
AU - Milošević-Đorđević, Olivera
AU - Tešić, Živoslav
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Lukić, Aleksandra
PY - 2015
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1968
AB - Stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) can be used as a cell-based therapy in regenerative medicine and in immunomodulation. Pulp from human deciduous teeth can be stored as a source of SHED. Glass ionomer cements (GICs) are commonly used in restorative dentistry and in cavity lining. GICs have lower biocompatibility and are cytotoxic for dental pulp cells. In this study, seven commonly used GICs were tested for their cytotoxic effects on SHED, for their potential to arrest mitosis in cells and induce chromosome aberrations, and were compared with the effects of composite. Fuji II, Fuji VIII, Fuji IX, Fuji plus and Vitrebond had significantly higher cytotoxic effects on SHED than composite. Only SHEDs that have been treated with Fuji I, Fuji IX, Fuji plus and composite recovered the potential for proliferation, but no chromosome aberrations were found after treatment with GICs. The cytotoxic effects of GICs on SHEDs were in strong correlation with combined concentrations of released fluoride, aluminum and strontium ions. Fuji I exhibited the lowest activity towards SHEDs; it did not interrupt mitosis and did not induce chromosome aberrations, and was accompanied by the lowest levels of released F, Al and Sr ions.
PB - Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.
T2 - Archives of Biological Sciences
T1 - Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations
VL - 67
IS - 2
SP - 619
EP - 630
DO - 10.2298/ABS141021022K
ER - 
@article{
author = "Kanjevac, Tatjana and Milovanović, Marija and Milošević-Đorđević, Olivera and Tešić, Živoslav and Ivanović, Mirjana and Lukić, Aleksandra",
year = "2015",
abstract = "Stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) can be used as a cell-based therapy in regenerative medicine and in immunomodulation. Pulp from human deciduous teeth can be stored as a source of SHED. Glass ionomer cements (GICs) are commonly used in restorative dentistry and in cavity lining. GICs have lower biocompatibility and are cytotoxic for dental pulp cells. In this study, seven commonly used GICs were tested for their cytotoxic effects on SHED, for their potential to arrest mitosis in cells and induce chromosome aberrations, and were compared with the effects of composite. Fuji II, Fuji VIII, Fuji IX, Fuji plus and Vitrebond had significantly higher cytotoxic effects on SHED than composite. Only SHEDs that have been treated with Fuji I, Fuji IX, Fuji plus and composite recovered the potential for proliferation, but no chromosome aberrations were found after treatment with GICs. The cytotoxic effects of GICs on SHEDs were in strong correlation with combined concentrations of released fluoride, aluminum and strontium ions. Fuji I exhibited the lowest activity towards SHEDs; it did not interrupt mitosis and did not induce chromosome aberrations, and was accompanied by the lowest levels of released F, Al and Sr ions.",
publisher = "Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.",
journal = "Archives of Biological Sciences",
title = "Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations",
volume = "67",
number = "2",
pages = "619-630",
doi = "10.2298/ABS141021022K"
}
Kanjevac, T., Milovanović, M., Milošević-Đorđević, O., Tešić, Ž., Ivanović, M.,& Lukić, A.. (2015). Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations. in Archives of Biological Sciences
Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.., 67(2), 619-630.
https://doi.org/10.2298/ABS141021022K
Kanjevac T, Milovanović M, Milošević-Đorđević O, Tešić Ž, Ivanović M, Lukić A. Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations. in Archives of Biological Sciences. 2015;67(2):619-630.
doi:10.2298/ABS141021022K .
Kanjevac, Tatjana, Milovanović, Marija, Milošević-Đorđević, Olivera, Tešić, Živoslav, Ivanović, Mirjana, Lukić, Aleksandra, "Cytotoxicity of glass ionomer cement on human exfoliated deciduous teeth stem cells correlates with released fluoride, strontium and aluminum ion concentrations" in Archives of Biological Sciences, 67, no. 2 (2015):619-630,
https://doi.org/10.2298/ABS141021022K . .
11
6
9

Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Janković, Svjetlana; Lečić, Jelena

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Janković, Svjetlana
AU - Lečić, Jelena
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1921
AB - Background/Aim. Health education plays a very important role in maintaining health of individuals. Good oral health, as a part of general health, is largely dependent on the level of knowledge, attitudes and habits that children already have. The aim of this study is to examine the level of knowledge and habits in children regarding oral hygiene, diet and bad habits. Methods. The study included 506 school children aged 12 and 15 years in three towns (Foča, Čajniče, Kalinovik, Bosnia and Herzegovina). The survey was conducted in order to assess knowledge, attitudes and habits that children have in relation to their own oral health. Results. Most respondents stated that they began to brush their teeth at the age of 4, while a smaller number linked beginning of tooth brushing to the start of school. The parents more often help the boys during tooth brushing. A total of 54.9% of children brush their teeth after every meal, while 40.1% of them brush teeth only once during the day. Twelve year olds brush their teeth more often, especially after a meal. A total of 92.5% of children had never used fluoride tablets nor are the tablets recommended to them by anyone. More than half of the children (61.7%) visited the dentist for the first time before starting school that is on the regular examination that is performed upon enrollment to school. A pain as a reason for dental visits was present in 43.9%, while the preventive check in only 31.4% of the children. Conclusion. Children included in this study, particularly 15-year-olds, are quite well informed about teeth brushing frequency and proper selection of tools for hygiene maintenance, but this knowledge is not applied. Girls are more responsible for their own health, and come regularly to the preventive dental checkups.
AB - Uvod/Cilj. Zdravstveno vaspitanje ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju zdravlja pojedinca. Dobro oralno zdravlje, kao deo opšteg zdravlja, umnogome zavisi od stepena informisanosti, stavova kao i navika koje djeca već imaju. Cilj rada bio je da se ispita stepen informisanosti i navike djece prema oralnoj higijeni, način ishrane i loše navike. Metode. U istraživanje je bilo uključeno 506 školske djece uzrasta od 12 i 15 godina iz tri grada (Foéa, Čajniče, Kalinovik). Za ocjenu informisanosti, kao i stavova i navika koje djeca imaju prema sopstvenom oralnom zdravlju, sprovedena je anketa. Rezultati. Većina ispitanika je navela da je počela da pere zube sa navršene četiri godine, dok manji broj svoj početak pranja zuba vezuje za polazak u školu. Roditelji češće pomažu dječacima prilikom pranja zuba. Ukupno 54,9% djece pere zube nakon svakog jela, dok 40,1% djece samo jednom u toku dana pere zube. Dvanaestogodišnjaci češće peru zube i to nakon obroka. Ukupno 92,5% djece nije nikada upotrebljavalo fluor tablete, niti im ih je neko preporučivao. Veći broj djece (61,7%) prvi put je posjetilo stomatologa pred polazak u školu, tj. na redovnom sistematskom pregledu koji se obavlja pri upisu u školu. Bol kao razlog posjete stomatologu bila je zastupljena kod 43,9%, dok preventivna kontrola samo kod 31,4% djece. Zaključak. Djeca uključena u ovo ispitivanje, a posebno petnaestogodišnjaci, dosta su dobro informisana o redovnosti održavanja oralne higijene i pravilnom izboru pribora, ali to znanje ne primjenjuju. Djevojčice su odgovornije prema sopstvenom zdravlju jer dolaze redovnije na preventivne stomatološke preglede.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health
T1 - Informisanost, stavovi i ponašanje djece prema oralnom zdravlju
VL - 71
IS - 10
SP - 949
EP - 956
DO - 10.2298/VSP130714034D
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Janković, Svjetlana and Lečić, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Background/Aim. Health education plays a very important role in maintaining health of individuals. Good oral health, as a part of general health, is largely dependent on the level of knowledge, attitudes and habits that children already have. The aim of this study is to examine the level of knowledge and habits in children regarding oral hygiene, diet and bad habits. Methods. The study included 506 school children aged 12 and 15 years in three towns (Foča, Čajniče, Kalinovik, Bosnia and Herzegovina). The survey was conducted in order to assess knowledge, attitudes and habits that children have in relation to their own oral health. Results. Most respondents stated that they began to brush their teeth at the age of 4, while a smaller number linked beginning of tooth brushing to the start of school. The parents more often help the boys during tooth brushing. A total of 54.9% of children brush their teeth after every meal, while 40.1% of them brush teeth only once during the day. Twelve year olds brush their teeth more often, especially after a meal. A total of 92.5% of children had never used fluoride tablets nor are the tablets recommended to them by anyone. More than half of the children (61.7%) visited the dentist for the first time before starting school that is on the regular examination that is performed upon enrollment to school. A pain as a reason for dental visits was present in 43.9%, while the preventive check in only 31.4% of the children. Conclusion. Children included in this study, particularly 15-year-olds, are quite well informed about teeth brushing frequency and proper selection of tools for hygiene maintenance, but this knowledge is not applied. Girls are more responsible for their own health, and come regularly to the preventive dental checkups., Uvod/Cilj. Zdravstveno vaspitanje ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju zdravlja pojedinca. Dobro oralno zdravlje, kao deo opšteg zdravlja, umnogome zavisi od stepena informisanosti, stavova kao i navika koje djeca već imaju. Cilj rada bio je da se ispita stepen informisanosti i navike djece prema oralnoj higijeni, način ishrane i loše navike. Metode. U istraživanje je bilo uključeno 506 školske djece uzrasta od 12 i 15 godina iz tri grada (Foéa, Čajniče, Kalinovik). Za ocjenu informisanosti, kao i stavova i navika koje djeca imaju prema sopstvenom oralnom zdravlju, sprovedena je anketa. Rezultati. Većina ispitanika je navela da je počela da pere zube sa navršene četiri godine, dok manji broj svoj početak pranja zuba vezuje za polazak u školu. Roditelji češće pomažu dječacima prilikom pranja zuba. Ukupno 54,9% djece pere zube nakon svakog jela, dok 40,1% djece samo jednom u toku dana pere zube. Dvanaestogodišnjaci češće peru zube i to nakon obroka. Ukupno 92,5% djece nije nikada upotrebljavalo fluor tablete, niti im ih je neko preporučivao. Veći broj djece (61,7%) prvi put je posjetilo stomatologa pred polazak u školu, tj. na redovnom sistematskom pregledu koji se obavlja pri upisu u školu. Bol kao razlog posjete stomatologu bila je zastupljena kod 43,9%, dok preventivna kontrola samo kod 31,4% djece. Zaključak. Djeca uključena u ovo ispitivanje, a posebno petnaestogodišnjaci, dosta su dobro informisana o redovnosti održavanja oralne higijene i pravilnom izboru pribora, ali to znanje ne primjenjuju. Djevojčice su odgovornije prema sopstvenom zdravlju jer dolaze redovnije na preventivne stomatološke preglede.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health, Informisanost, stavovi i ponašanje djece prema oralnom zdravlju",
volume = "71",
number = "10",
pages = "949-956",
doi = "10.2298/VSP130714034D"
}
Davidović, B., Ivanović, M., Janković, S.,& Lečić, J.. (2014). Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 71(10), 949-956.
https://doi.org/10.2298/VSP130714034D
Davidović B, Ivanović M, Janković S, Lečić J. Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health. in Vojnosanitetski pregled. 2014;71(10):949-956.
doi:10.2298/VSP130714034D .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Janković, Svjetlana, Lečić, Jelena, "Knowledge, attitudes and behavior of children in relation to oral health" in Vojnosanitetski pregled, 71, no. 10 (2014):949-956,
https://doi.org/10.2298/VSP130714034D . .
2
1
5

Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization

Janković, Svjetlana; Ivanović, Mirjana; Davidović, Bojana; Lečić, Jelena

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Janković, Svjetlana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Davidović, Bojana
AU - Lečić, Jelena
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1904
AB - Background/Aim. Developmental disorders of teeth are the problems that are becoming more present in pediatric dentistry, especially on first permanent molars and incisors. Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is proposed term for this phenomenon. The aim of this study was to establish the MIH prevalence in children living in the Foča municipality (Bosnia and Herzegovina) as well as to assess characteristics and expression of hypomineralization within the tested population. Methods. A total of 141 children from the Foča municipality, 8 years of age, were included in this study. Criteria according to Weerhejm have been used for diagnosis of hypomineralization: demarcated opacity (DO), post-eruptive breakdown (PEB), atypical restoration (AR), extracted molars due to MIH (E-MIH) and unerupted tooth (UT). Level and the prominence of color changes have been determined for patients with DO, PEB and AR. Results. MIH in this area was present in 12.8% of children. The prevalence of MIH changes expressed in percentages was as follows: DO was at 9.2%, PEB in 3.5%, AR in 5.6%, while E-MIH was 5.6%. A total of 9.9% of the examinees had mild, 5.6% moderate, and 7.8% severe form of MIH. White form of MIH defects was found in 9.9% of the examinees, white-yellow one in 5.6% and yellow-brown color in 3.5% of the examined children. These changes were more often present in the lower jaw (60.3%). In total, 6.4% of children had these changes present only on molars, while 6.4% of them both on molars and incisors simultaneously. Conclusion. A total of 12.8% of the examinees with MIH is not to be disregarded. With timely diagnosis, prevention and therapy complications could be avoided or mitigated.
AB - Uvod/Cilj. Razvojni poremećaji zuba sve su prisutniji problem u dječjoj stomatologiji, posebno na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Za ovu pojavu, predložen je termin molarincizor hipomineralizacija (MIH). Cilj istraživanja bio je da se utvrdi stepen rasprostranjenosti MIH kod djece iz Foče, te procijene karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije kod ispitivane populacije. Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 141 dijete iz opštine Foča (Bosna i Hercegovina), starosti osam godina. Za dijagnozu oboljenja korišteni su kriterijumi po Weerhejm-u: ogranična zamućenost gleđi (OZG), posteruptivni prekid gleđi (PPG), atipične restauracije (AR), vađenje kutnjaka zbog MIH (E-MIH), i retencija zuba (RZ). Ispitanicima kojima je evidentirana OZG, PPG i AR određen je stepen i boja izraženosti promjene. Rezultati. Molarna i incizorna hipomineralizacija na ovom području iznosila je 12,8%. Distribucija MIH promjena po stepenima bila je sledeća: OZG iznosila je 9,2 %, PPG pronađen je kod 3,5 % ispitanika, AR pronađene su kod 5,6 % ispitanika, dok je E-MIH utvrđena kod 5,6% ispitivane djece. Blagu formu imalo je 9,9% ispitanika, umjerenu 5,6% ispitanika, a tešku 7,8%. Bijela boja MIH defekata konstatovana je kod 9,9% ispitanika, bjeložuta kod 5,6%, a žutobraon kod 3,5% djece. Rezultati pokazuju da je donji desni prvi stalni kutnjak najčešće izvađeni zub zbog MIH, kao i da su ove promjene prisutnije u donjoj vilici (60,3%). Ukupno 6,4% djece imalo je promjene samo na kutnjacima, a 6,4% djece na kutnjacima i sekutićima istovremeno. Zaključak. Procenat od 12,8% ispitanika sa MIH promjenama nije zanemarljiv. Ranom dijagnozom, te blagovremenom prevencijom i terapijom, znatno se mogu spriječiti i ublažiti komplikacije.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization
T1 - Rasprostranjenost i karakteristike hipomineralizacije na kutnjacima i sekutićima
VL - 71
IS - 8
SP - 730
EP - 734
DO - 10.2298/VSP1408730J
ER - 
@article{
author = "Janković, Svjetlana and Ivanović, Mirjana and Davidović, Bojana and Lečić, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Background/Aim. Developmental disorders of teeth are the problems that are becoming more present in pediatric dentistry, especially on first permanent molars and incisors. Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is proposed term for this phenomenon. The aim of this study was to establish the MIH prevalence in children living in the Foča municipality (Bosnia and Herzegovina) as well as to assess characteristics and expression of hypomineralization within the tested population. Methods. A total of 141 children from the Foča municipality, 8 years of age, were included in this study. Criteria according to Weerhejm have been used for diagnosis of hypomineralization: demarcated opacity (DO), post-eruptive breakdown (PEB), atypical restoration (AR), extracted molars due to MIH (E-MIH) and unerupted tooth (UT). Level and the prominence of color changes have been determined for patients with DO, PEB and AR. Results. MIH in this area was present in 12.8% of children. The prevalence of MIH changes expressed in percentages was as follows: DO was at 9.2%, PEB in 3.5%, AR in 5.6%, while E-MIH was 5.6%. A total of 9.9% of the examinees had mild, 5.6% moderate, and 7.8% severe form of MIH. White form of MIH defects was found in 9.9% of the examinees, white-yellow one in 5.6% and yellow-brown color in 3.5% of the examined children. These changes were more often present in the lower jaw (60.3%). In total, 6.4% of children had these changes present only on molars, while 6.4% of them both on molars and incisors simultaneously. Conclusion. A total of 12.8% of the examinees with MIH is not to be disregarded. With timely diagnosis, prevention and therapy complications could be avoided or mitigated., Uvod/Cilj. Razvojni poremećaji zuba sve su prisutniji problem u dječjoj stomatologiji, posebno na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Za ovu pojavu, predložen je termin molarincizor hipomineralizacija (MIH). Cilj istraživanja bio je da se utvrdi stepen rasprostranjenosti MIH kod djece iz Foče, te procijene karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije kod ispitivane populacije. Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 141 dijete iz opštine Foča (Bosna i Hercegovina), starosti osam godina. Za dijagnozu oboljenja korišteni su kriterijumi po Weerhejm-u: ogranična zamućenost gleđi (OZG), posteruptivni prekid gleđi (PPG), atipične restauracije (AR), vađenje kutnjaka zbog MIH (E-MIH), i retencija zuba (RZ). Ispitanicima kojima je evidentirana OZG, PPG i AR određen je stepen i boja izraženosti promjene. Rezultati. Molarna i incizorna hipomineralizacija na ovom području iznosila je 12,8%. Distribucija MIH promjena po stepenima bila je sledeća: OZG iznosila je 9,2 %, PPG pronađen je kod 3,5 % ispitanika, AR pronađene su kod 5,6 % ispitanika, dok je E-MIH utvrđena kod 5,6% ispitivane djece. Blagu formu imalo je 9,9% ispitanika, umjerenu 5,6% ispitanika, a tešku 7,8%. Bijela boja MIH defekata konstatovana je kod 9,9% ispitanika, bjeložuta kod 5,6%, a žutobraon kod 3,5% djece. Rezultati pokazuju da je donji desni prvi stalni kutnjak najčešće izvađeni zub zbog MIH, kao i da su ove promjene prisutnije u donjoj vilici (60,3%). Ukupno 6,4% djece imalo je promjene samo na kutnjacima, a 6,4% djece na kutnjacima i sekutićima istovremeno. Zaključak. Procenat od 12,8% ispitanika sa MIH promjenama nije zanemarljiv. Ranom dijagnozom, te blagovremenom prevencijom i terapijom, znatno se mogu spriječiti i ublažiti komplikacije.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization, Rasprostranjenost i karakteristike hipomineralizacije na kutnjacima i sekutićima",
volume = "71",
number = "8",
pages = "730-734",
doi = "10.2298/VSP1408730J"
}
Janković, S., Ivanović, M., Davidović, B.,& Lečić, J.. (2014). Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 71(8), 730-734.
https://doi.org/10.2298/VSP1408730J
Janković S, Ivanović M, Davidović B, Lečić J. Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization. in Vojnosanitetski pregled. 2014;71(8):730-734.
doi:10.2298/VSP1408730J .
Janković, Svjetlana, Ivanović, Mirjana, Davidović, Bojana, Lečić, Jelena, "Distribution and characteristics of molar-incisor hypomineralization" in Vojnosanitetski pregled, 71, no. 8 (2014):730-734,
https://doi.org/10.2298/VSP1408730J . .
11
6
12

The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Janković, Svjetlana; Lečić, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Janković, Svjetlana
AU - Lečić, Jelena
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1865
AB - Introduction Caries and periodontal disease are the most common diseases afflicting oral tissues. Insufficient knowledge of the causes of these diseases leads to inappropriate behavior of patients towards their own oral health. The aim of this study was to determine the level of oral hygiene and its effect on the prevalence of dental caries in schoolchildren in Foča. Material and Methods The study included 239 schoolchildren, 12 years old of both genders, attending four elementary schools in Foča. To assess their oral health methodology and criteria of the World Health Organization were used. Carious teeth were recorded and oral hygiene evaluated in accordance with Oral Hygiene Index. A questionnaire was used to obtain information about oral hygiene habits, reasons for dental visits as well as the number of dental visits. Results The average number of affected teeth in the analyzed population was 5.43 and the average value of Oral Hygiene Index was 0.93. Good oral hygiene was noticed in 75% of respondents. Most respondents had at least one dental visit. Toothache was the most common reason for dental visit while the distance from clinics and fear of intervention were the most common reasons for not visiting dentist. Conclusion In this part of Podrinje children had an average of more than five carious permanent teeth. Examined children from rural areas had poorer oral health, as well as lower number of visits to the health facilities compared to their peers in urban areas. Given that the most of examined children (75%) had good oral hygiene, other factors that led to significant number of carious teeth must be determined.
AB - Uvod Karijes i parodontopatije su najčešće bolesti koje zahvataju oralna tkiva. Nedovoljno poznavanje uzroka nastanka ovih oboljenja dovodi do neodgovarajućeg ponašanja prema sopstvenom oralnom zdravlju. Cilj ovog rada je bio da se utvrde nivo i uticaj higijene usta i zuba na rasprostranjenost karijesa kod dece školskog uzrasta u Foči. Materijal i metode rada Ispitivanjem je obuhvaćeno 239 učenika oba pola, uzrasta od 12 godina, iz četiri osnovne škole u Foči. Korišćeni su metodologija i kriterijumi Svetske zdravstvene organizacije za procenu stanja oralnog zdravlja. Za ovaj deo istraživanja označeni su zubi zahvaćeni karijesom, a zatim je izmeren nivo oralne higijene prema indeksu oralne higijene. Na osnovu odgovora iz ankete dobijeni su podaci o navikama u održavanju higijene usta i zuba, razlozima dolazaka na pregled i broju poseta stomatologu. Rezultati Prosečan broj obolelih zuba kod ispitanika bio je 5,43, a prosečna vrednost indeksa oralne higijene bila je 0,93. Dobra oralna higijena ustanovljena je kod 75% dece. Većina ispitanika je bar jednom došla na pregled kod stomatologa. Zubobolja je bila najčešći razlog poseta, a udaljenost ambulanti i strah od intervencija razlozi za odlaganje posete. Zaključak U ovom delu Podrinjske regije deca imaju u proseku pet obolelih stalnih zuba, a ispitivana deca iz ruralnih krajeva imaju lošije stanje oralnog zdravlja, kao i manji broj poseta zdravstvenim ustanovama u odnosu na vršnjake iz gradske sredine. S obzirom na to da većina ispitivane dece (75%) dobro održava higijenu usta i zuba, moraju se utvrditi i drugi faktori koji su doveli do značajne rasprostranjenosti karijesa.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča
T1 - Uticaj oralne higijene na rasprostranjenost karijesa kod dece školskog uzrasta u Foči
VL - 61
IS - 3
SP - 127
EP - 133
DO - 10.2298/sgs1403127d
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Janković, Svjetlana and Lečić, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Introduction Caries and periodontal disease are the most common diseases afflicting oral tissues. Insufficient knowledge of the causes of these diseases leads to inappropriate behavior of patients towards their own oral health. The aim of this study was to determine the level of oral hygiene and its effect on the prevalence of dental caries in schoolchildren in Foča. Material and Methods The study included 239 schoolchildren, 12 years old of both genders, attending four elementary schools in Foča. To assess their oral health methodology and criteria of the World Health Organization were used. Carious teeth were recorded and oral hygiene evaluated in accordance with Oral Hygiene Index. A questionnaire was used to obtain information about oral hygiene habits, reasons for dental visits as well as the number of dental visits. Results The average number of affected teeth in the analyzed population was 5.43 and the average value of Oral Hygiene Index was 0.93. Good oral hygiene was noticed in 75% of respondents. Most respondents had at least one dental visit. Toothache was the most common reason for dental visit while the distance from clinics and fear of intervention were the most common reasons for not visiting dentist. Conclusion In this part of Podrinje children had an average of more than five carious permanent teeth. Examined children from rural areas had poorer oral health, as well as lower number of visits to the health facilities compared to their peers in urban areas. Given that the most of examined children (75%) had good oral hygiene, other factors that led to significant number of carious teeth must be determined., Uvod Karijes i parodontopatije su najčešće bolesti koje zahvataju oralna tkiva. Nedovoljno poznavanje uzroka nastanka ovih oboljenja dovodi do neodgovarajućeg ponašanja prema sopstvenom oralnom zdravlju. Cilj ovog rada je bio da se utvrde nivo i uticaj higijene usta i zuba na rasprostranjenost karijesa kod dece školskog uzrasta u Foči. Materijal i metode rada Ispitivanjem je obuhvaćeno 239 učenika oba pola, uzrasta od 12 godina, iz četiri osnovne škole u Foči. Korišćeni su metodologija i kriterijumi Svetske zdravstvene organizacije za procenu stanja oralnog zdravlja. Za ovaj deo istraživanja označeni su zubi zahvaćeni karijesom, a zatim je izmeren nivo oralne higijene prema indeksu oralne higijene. Na osnovu odgovora iz ankete dobijeni su podaci o navikama u održavanju higijene usta i zuba, razlozima dolazaka na pregled i broju poseta stomatologu. Rezultati Prosečan broj obolelih zuba kod ispitanika bio je 5,43, a prosečna vrednost indeksa oralne higijene bila je 0,93. Dobra oralna higijena ustanovljena je kod 75% dece. Većina ispitanika je bar jednom došla na pregled kod stomatologa. Zubobolja je bila najčešći razlog poseta, a udaljenost ambulanti i strah od intervencija razlozi za odlaganje posete. Zaključak U ovom delu Podrinjske regije deca imaju u proseku pet obolelih stalnih zuba, a ispitivana deca iz ruralnih krajeva imaju lošije stanje oralnog zdravlja, kao i manji broj poseta zdravstvenim ustanovama u odnosu na vršnjake iz gradske sredine. S obzirom na to da većina ispitivane dece (75%) dobro održava higijenu usta i zuba, moraju se utvrditi i drugi faktori koji su doveli do značajne rasprostranjenosti karijesa.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča, Uticaj oralne higijene na rasprostranjenost karijesa kod dece školskog uzrasta u Foči",
volume = "61",
number = "3",
pages = "127-133",
doi = "10.2298/sgs1403127d"
}
Davidović, B., Ivanović, M., Janković, S.,& Lečić, J.. (2014). The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 61(3), 127-133.
https://doi.org/10.2298/sgs1403127d
Davidović B, Ivanović M, Janković S, Lečić J. The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča. in Stomatološki glasnik Srbije. 2014;61(3):127-133.
doi:10.2298/sgs1403127d .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Janković, Svjetlana, Lečić, Jelena, "The effect of oral hygiene on the caries prevalence among schoolchildren in Foča" in Stomatološki glasnik Srbije, 61, no. 3 (2014):127-133,
https://doi.org/10.2298/sgs1403127d . .

Aetiological factors of molar incisor hypomineralization

Janković, Svjetlana; Ivanović, Mirjana; Davidović, Bojana; Lečić, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Janković, Svjetlana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Davidović, Bojana
AU - Lečić, Jelena
PY - 2013
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1809
AB - Introduction. Teeth hypomineralization that involves molars only, or molars and incisors is known as disease Molar Incisor Hypomineralization (MIH). Aetiology of MIH is not known, however, factors responsible for this disease are present in the first year of life. The aim of this research was to identify possible aetiological factors responsible for the occurrence of this disease. Material and Methods. The study included eight years old children from the municipality of Foca. Parents who gave their consent for the participation of children in the study completed a questionnaire in which they listed aetiological factors described in the literature to be responsible for the emergence of hypomineralization. Modified DDE index (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys) was used to estimate hypomineralization on all teeth; however, MIH changes were classified separately. Results. More than ninety different factors may be responsible for enamel defects. Possible aetiological factors listed in the literature are: premature birth, low weight of newborns, hypoxia, metabolic disorder of calcium and phosphate, fever, genetic factors, etc. Results did not confirm statistical significance for any of examined aetiological factors. Conclusion. In this study a retrospective analysis of data was performed. Etiological factors of MIH were identified but the most responsible for MIH were not determined.
AB - Uvod. Hipomineralizacija zuba koja zahvata samo kutnjake ili kutnjake i sekutiće istovremeno je oboljenje koje se u anglosaksonskoj literaturi naziva molar incisor hypomineralisation (MIH). Etiologija MIH promena još nije dovoljno poznata, ali se zna da faktori odgovorni za ovo oboljenje deluju kod deteta u prvoj godini po rođenju. Cilj rada je bio da se ustanove mogući etiološki faktori koji su odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima dece u regionu opštine Foča, u Republici Srpskoj. Materijal i metode rada. U istraživanje su uključena osmogodišnja deca koja žive na teritoriji opštine Foča. Roditelji dece su dali pristanak za njihovo učešće u istraživanju i popunili anketni upitnik gde su navedeni etiološki faktori koji su, prema podacima iz literature, odgovorni za nastanak hipomineralizovanih promena. Za procenu hipomineralizacije na svim zubima korišćen je modifikovani DDE indeks (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys), ali su MIH promene i posebno klasifikovane. Rezultati. Više od 90 različitih faktora može biti odgovorno za oštećenje gleđi. Kao mogući etiološki faktori u literaturi se navode: prevremeno rođenje deteta, mala telesna težina novorođenčadi, hipoksija, poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfata, visoka temperatura, uticaj genetskih faktora itd. U ovoj studiji nije potvrđena statistička značajnost ni za jedan ispitivani etiološki faktor. Zaključak. U ovom istraživanju nalazi su dobijeni na osnovu retrospektivne analize podataka. Ustanovljeni su brojni etiološki faktori, ali je bilo teško izdvojiti najodgovornije za nastanak MIH.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Aetiological factors of molar incisor hypomineralization
T1 - Etiološki faktori odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima
VL - 60
IS - 2
SP - 69
EP - 75
DO - 10.2298/SGS1302069J
ER - 
@article{
author = "Janković, Svjetlana and Ivanović, Mirjana and Davidović, Bojana and Lečić, Jelena",
year = "2013",
abstract = "Introduction. Teeth hypomineralization that involves molars only, or molars and incisors is known as disease Molar Incisor Hypomineralization (MIH). Aetiology of MIH is not known, however, factors responsible for this disease are present in the first year of life. The aim of this research was to identify possible aetiological factors responsible for the occurrence of this disease. Material and Methods. The study included eight years old children from the municipality of Foca. Parents who gave their consent for the participation of children in the study completed a questionnaire in which they listed aetiological factors described in the literature to be responsible for the emergence of hypomineralization. Modified DDE index (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys) was used to estimate hypomineralization on all teeth; however, MIH changes were classified separately. Results. More than ninety different factors may be responsible for enamel defects. Possible aetiological factors listed in the literature are: premature birth, low weight of newborns, hypoxia, metabolic disorder of calcium and phosphate, fever, genetic factors, etc. Results did not confirm statistical significance for any of examined aetiological factors. Conclusion. In this study a retrospective analysis of data was performed. Etiological factors of MIH were identified but the most responsible for MIH were not determined., Uvod. Hipomineralizacija zuba koja zahvata samo kutnjake ili kutnjake i sekutiće istovremeno je oboljenje koje se u anglosaksonskoj literaturi naziva molar incisor hypomineralisation (MIH). Etiologija MIH promena još nije dovoljno poznata, ali se zna da faktori odgovorni za ovo oboljenje deluju kod deteta u prvoj godini po rođenju. Cilj rada je bio da se ustanove mogući etiološki faktori koji su odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima dece u regionu opštine Foča, u Republici Srpskoj. Materijal i metode rada. U istraživanje su uključena osmogodišnja deca koja žive na teritoriji opštine Foča. Roditelji dece su dali pristanak za njihovo učešće u istraživanju i popunili anketni upitnik gde su navedeni etiološki faktori koji su, prema podacima iz literature, odgovorni za nastanak hipomineralizovanih promena. Za procenu hipomineralizacije na svim zubima korišćen je modifikovani DDE indeks (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys), ali su MIH promene i posebno klasifikovane. Rezultati. Više od 90 različitih faktora može biti odgovorno za oštećenje gleđi. Kao mogući etiološki faktori u literaturi se navode: prevremeno rođenje deteta, mala telesna težina novorođenčadi, hipoksija, poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfata, visoka temperatura, uticaj genetskih faktora itd. U ovoj studiji nije potvrđena statistička značajnost ni za jedan ispitivani etiološki faktor. Zaključak. U ovom istraživanju nalazi su dobijeni na osnovu retrospektivne analize podataka. Ustanovljeni su brojni etiološki faktori, ali je bilo teško izdvojiti najodgovornije za nastanak MIH.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Aetiological factors of molar incisor hypomineralization, Etiološki faktori odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima",
volume = "60",
number = "2",
pages = "69-75",
doi = "10.2298/SGS1302069J"
}
Janković, S., Ivanović, M., Davidović, B.,& Lečić, J.. (2013). Aetiological factors of molar incisor hypomineralization. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 60(2), 69-75.
https://doi.org/10.2298/SGS1302069J
Janković S, Ivanović M, Davidović B, Lečić J. Aetiological factors of molar incisor hypomineralization. in Stomatološki glasnik Srbije. 2013;60(2):69-75.
doi:10.2298/SGS1302069J .
Janković, Svjetlana, Ivanović, Mirjana, Davidović, Bojana, Lečić, Jelena, "Aetiological factors of molar incisor hypomineralization" in Stomatološki glasnik Srbije, 60, no. 2 (2013):69-75,
https://doi.org/10.2298/SGS1302069J . .
1

Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children

Janković, Svjetlana; Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Lečić, Jelena; Tomić, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Janković, Svjetlana
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Lečić, Jelena
AU - Tomić, Slavoljub
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1729
AB - Introduction. The emergence of deciduous teeth in the mouth of a child usually brings a joy to every parent. However, after 'short-time euphoria' deciduous teeth, in most cases, become the cause of pain, swelling, infection and further complications. The aim of this study was to assess the status of deciduous teeth in school children. Material and Methods. The study included children age 6-10 years from four cities in Republika Srpska. All respondents were divided in two groups: Group I included those who voluntarily came to be examined at the dental clinic and the Group II-those who were randomly chosen in schools. The examination was performed using dental mirror and probe. Caries verification was carried out by Klein-Palmer system, dmft (d - decay; m - missing; f - filling), and its related indices: Person caries index (pci) and Average caries index (aci). In addition, a survey was conducted. Results. A total number of 228 respondents were examined. Total pci was 96.1%. On average, each child had aci= 4.17 while 10.52% of the children had fillings in primary teeth. None of the children had sealed fissures on deciduous teeth. Physical examination revealed that 12.2% of the children had submucous abscess in oral cavity. The survey revealed that 3% of children did not have a tooth brush. Conclusion. The prevalence of caries in primary teeth is high, despite the fact that the Health Insurance Fund in Republika Srpska covers full cost for complete restoration of teeth in children up to 15 years old. Responsibility for the low percentage of healthy and filled teeth is relying mostly on parents as well as the entire community that should provide development and availability of public health dental care in all areas.
AB - Uvod. Nicanje mlečnih zuba najčešće izaziva radost svakog roditelja. Međutim, nakon 'kratkotrajne euforije' ovi zubi kod većine dece postaju uzrok bola, otoka, infekcije i dodatnih komplikacija. Cilj ovog rada bio je da se proceni stanje zdravlja mlečnih zuba dece školskog uzrasta. Materijal i metode rada. U istraživanje su uključena deca uzrasta 6-10 godina iz četiri grada u Republici Srpskoj. Ispitanici su svrstani u dve grupe: grupa I je obuhvatila one koji su se svojevoljno javili na pregled u stomatološku kliniku, a grupa II one koji su izabrani metodom slučajnog izbora u školama. Pregled je urađen stomatološkom sondom i ogledalom. Potvrda karijesa izvršena je prema Klajn-Palmerovom (Klein-Palmer) sistemu kep (k - karijesni zub; e - ekstrahovan zub; p - plombiran zub) i njemu srodnim indeksima - karijes indeks osoba (kio) i prosečni karijes indeks (kip). Kao dodatak istraživanju korišćena je anketa. Rezultati. Pregledano je ukupno 228 ispitanika. Ukupna vrednost kio bila je 96,1%. U proseku, svako dete je imalo 4,17 obolelih mlečnih zuba (kip), dok je 10,52% dece imalo ispune na mlečnim zubima. Ni kod jednog deteta nije bilo zalivenih fisura na mlečnim zubima. Pregledom je kod 12,2% dece uočen submukozni apsces (parulis) u usnoj duplji. Iz ankete je ustanovljeno da 3% dece uopšte nema četkicu za zube. Zaključak. Rasprostranjenost karijesa na mlečnim zubima je visoka i pored činjenice da Fond zdravstvenog osiguranja deci do 15 godina u Republici Srpskoj snosi celokupne troškove sanacije zuba. Za mali procenat zdravih, kao i saniranih zuba odgovornost treba da preuzmu roditelji, ali i celokupna društvena zajednica, koja treba da obezbedi razvijenost i dostupnost zdravstvene stomatološke zaštite na svim područjima.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children
T1 - Procena stanja mlečne denticije dece uzrasta 6-10 godina
VL - 59
IS - 4
SP - 183
EP - 189
DO - 10.2298/SGS1204183J
ER - 
@article{
author = "Janković, Svjetlana and Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Lečić, Jelena and Tomić, Slavoljub",
year = "2012",
abstract = "Introduction. The emergence of deciduous teeth in the mouth of a child usually brings a joy to every parent. However, after 'short-time euphoria' deciduous teeth, in most cases, become the cause of pain, swelling, infection and further complications. The aim of this study was to assess the status of deciduous teeth in school children. Material and Methods. The study included children age 6-10 years from four cities in Republika Srpska. All respondents were divided in two groups: Group I included those who voluntarily came to be examined at the dental clinic and the Group II-those who were randomly chosen in schools. The examination was performed using dental mirror and probe. Caries verification was carried out by Klein-Palmer system, dmft (d - decay; m - missing; f - filling), and its related indices: Person caries index (pci) and Average caries index (aci). In addition, a survey was conducted. Results. A total number of 228 respondents were examined. Total pci was 96.1%. On average, each child had aci= 4.17 while 10.52% of the children had fillings in primary teeth. None of the children had sealed fissures on deciduous teeth. Physical examination revealed that 12.2% of the children had submucous abscess in oral cavity. The survey revealed that 3% of children did not have a tooth brush. Conclusion. The prevalence of caries in primary teeth is high, despite the fact that the Health Insurance Fund in Republika Srpska covers full cost for complete restoration of teeth in children up to 15 years old. Responsibility for the low percentage of healthy and filled teeth is relying mostly on parents as well as the entire community that should provide development and availability of public health dental care in all areas., Uvod. Nicanje mlečnih zuba najčešće izaziva radost svakog roditelja. Međutim, nakon 'kratkotrajne euforije' ovi zubi kod većine dece postaju uzrok bola, otoka, infekcije i dodatnih komplikacija. Cilj ovog rada bio je da se proceni stanje zdravlja mlečnih zuba dece školskog uzrasta. Materijal i metode rada. U istraživanje su uključena deca uzrasta 6-10 godina iz četiri grada u Republici Srpskoj. Ispitanici su svrstani u dve grupe: grupa I je obuhvatila one koji su se svojevoljno javili na pregled u stomatološku kliniku, a grupa II one koji su izabrani metodom slučajnog izbora u školama. Pregled je urađen stomatološkom sondom i ogledalom. Potvrda karijesa izvršena je prema Klajn-Palmerovom (Klein-Palmer) sistemu kep (k - karijesni zub; e - ekstrahovan zub; p - plombiran zub) i njemu srodnim indeksima - karijes indeks osoba (kio) i prosečni karijes indeks (kip). Kao dodatak istraživanju korišćena je anketa. Rezultati. Pregledano je ukupno 228 ispitanika. Ukupna vrednost kio bila je 96,1%. U proseku, svako dete je imalo 4,17 obolelih mlečnih zuba (kip), dok je 10,52% dece imalo ispune na mlečnim zubima. Ni kod jednog deteta nije bilo zalivenih fisura na mlečnim zubima. Pregledom je kod 12,2% dece uočen submukozni apsces (parulis) u usnoj duplji. Iz ankete je ustanovljeno da 3% dece uopšte nema četkicu za zube. Zaključak. Rasprostranjenost karijesa na mlečnim zubima je visoka i pored činjenice da Fond zdravstvenog osiguranja deci do 15 godina u Republici Srpskoj snosi celokupne troškove sanacije zuba. Za mali procenat zdravih, kao i saniranih zuba odgovornost treba da preuzmu roditelji, ali i celokupna društvena zajednica, koja treba da obezbedi razvijenost i dostupnost zdravstvene stomatološke zaštite na svim područjima.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children, Procena stanja mlečne denticije dece uzrasta 6-10 godina",
volume = "59",
number = "4",
pages = "183-189",
doi = "10.2298/SGS1204183J"
}
Janković, S., Davidović, B., Ivanović, M., Lečić, J.,& Tomić, S.. (2012). Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 59(4), 183-189.
https://doi.org/10.2298/SGS1204183J
Janković S, Davidović B, Ivanović M, Lečić J, Tomić S. Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children. in Stomatološki glasnik Srbije. 2012;59(4):183-189.
doi:10.2298/SGS1204183J .
Janković, Svjetlana, Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Lečić, Jelena, Tomić, Slavoljub, "Assessment of deciduous dentition in 6-10 year old school children" in Stomatološki glasnik Srbije, 59, no. 4 (2012):183-189,
https://doi.org/10.2298/SGS1204183J . .
2

Dental health estimation for children age twelve and fifteen

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Janković, Svjetlana

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Janković, Svjetlana
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1700
AB - Introduction. The problem of chronic diseases such as caries is very complex because it appears very early in life, often during childhood. The number of involved people is growing as well as the number of affected teeth and surfaces that eventually lead to teeth loss. The aim of this study was to determine the dental status of adolescents age 12 and 15 in three municipalities in Bosnia, Foca, Cajnice and Kalinovik. Material and methods. The study included 506 school children both genders of six schools in three municipalities (Foca, Cajnice and Kalinovik). Teeth examination and criteria for diagnosis and coding were estimated based of criteria of the European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD). To estimate dental health DMFT index [number of carious teeth (D), missing (M) and filled teeth (F)] and related indices (Person Caries Index, Teeth Caries Index, Average Caries Index and DMFT structure) were used. Results. Dental health status and caries prevalence were presented through the values of the Average Caries Index. The value of Average Caries Index for examined children was 6.17. Of all examined children 96.05% of them had at least one carious tooth. The average value of Teeth Caries Index was 23.04%. Conclusion. Dental health of the children in the examined region was characterized by high values of untreated carious teeth as well as the other components of DMFT index. Therefore, preventive measures and primary dental care must be implemented better among school children.
AB - Uvod. Problem hroničnih oboljenja, kao što je karijes, utoliko je složeniji jer se javlja relativno rano, još u dečjem uzrastu. Stalno obolevaju nove osobe, karijes zahvata nove zube, nove površine zuba i izaziva komplikacije koje na kraju dovode do gubitka zuba. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi stanje zdravlja zuba dece uzrasta od 12 i 15 godina koji žive na teritoriji opština Foča, Čajniče i Kalinovik i analizira dobijeno stanje prema vrsti obeležja. Materijal i metode rada. U istraživanje je uključeno 506 učenika oba pola iz šest osnovnih škola s područja opština Foča, Čajniče i Kalinovik. Pregled zuba je obavljen, kriterijumi za dijagnozu postavljeni, a stanje zdravlja zuba procenjeni na osnovu kriterijuma Evropske akademije za dečju stomatologiju (EAPD). Kao parametri procene korišćeni su indeksi prosečnog broja karijesnih (K), ekstrahovanih (E) i plombiranih (P) zuba i njima srodni indeksi (KIo, KIz, KIp, struktura KEP). Rezultati. Stanje zdravlja zuba i prevalencije karijesa predstavljeni su kroz vrednosti prosečnog karijes-indeksa. Prosečna vrednost karijes-indeksa kod ispitanih učenika bila je 6,17. Karijes je dijagnostikovan kod 96,05% pregledane dece. Srednja vrednost karijes-indeksa bila je 23,04%. Zaključak. Stanje zdravlja zuba ispitivane dece tri regiona odlikuju visoke vrednosti nesaniranog karijesa, ali i svih drugih obeležja KEP, što navodi na zaključak da se mere prevencije moraju efikasnije primenjivati, a primarna stomatološka zaštita bolje organizovati.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Dental health estimation for children age twelve and fifteen
T1 - Procena stanja zdravlja zuba dece uzrasta od 12 i 15 godina
VL - 59
IS - 1
SP - 35
EP - 43
DO - 10.2298/SGS1201035D
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Janković, Svjetlana",
year = "2012",
abstract = "Introduction. The problem of chronic diseases such as caries is very complex because it appears very early in life, often during childhood. The number of involved people is growing as well as the number of affected teeth and surfaces that eventually lead to teeth loss. The aim of this study was to determine the dental status of adolescents age 12 and 15 in three municipalities in Bosnia, Foca, Cajnice and Kalinovik. Material and methods. The study included 506 school children both genders of six schools in three municipalities (Foca, Cajnice and Kalinovik). Teeth examination and criteria for diagnosis and coding were estimated based of criteria of the European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD). To estimate dental health DMFT index [number of carious teeth (D), missing (M) and filled teeth (F)] and related indices (Person Caries Index, Teeth Caries Index, Average Caries Index and DMFT structure) were used. Results. Dental health status and caries prevalence were presented through the values of the Average Caries Index. The value of Average Caries Index for examined children was 6.17. Of all examined children 96.05% of them had at least one carious tooth. The average value of Teeth Caries Index was 23.04%. Conclusion. Dental health of the children in the examined region was characterized by high values of untreated carious teeth as well as the other components of DMFT index. Therefore, preventive measures and primary dental care must be implemented better among school children., Uvod. Problem hroničnih oboljenja, kao što je karijes, utoliko je složeniji jer se javlja relativno rano, još u dečjem uzrastu. Stalno obolevaju nove osobe, karijes zahvata nove zube, nove površine zuba i izaziva komplikacije koje na kraju dovode do gubitka zuba. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi stanje zdravlja zuba dece uzrasta od 12 i 15 godina koji žive na teritoriji opština Foča, Čajniče i Kalinovik i analizira dobijeno stanje prema vrsti obeležja. Materijal i metode rada. U istraživanje je uključeno 506 učenika oba pola iz šest osnovnih škola s područja opština Foča, Čajniče i Kalinovik. Pregled zuba je obavljen, kriterijumi za dijagnozu postavljeni, a stanje zdravlja zuba procenjeni na osnovu kriterijuma Evropske akademije za dečju stomatologiju (EAPD). Kao parametri procene korišćeni su indeksi prosečnog broja karijesnih (K), ekstrahovanih (E) i plombiranih (P) zuba i njima srodni indeksi (KIo, KIz, KIp, struktura KEP). Rezultati. Stanje zdravlja zuba i prevalencije karijesa predstavljeni su kroz vrednosti prosečnog karijes-indeksa. Prosečna vrednost karijes-indeksa kod ispitanih učenika bila je 6,17. Karijes je dijagnostikovan kod 96,05% pregledane dece. Srednja vrednost karijes-indeksa bila je 23,04%. Zaključak. Stanje zdravlja zuba ispitivane dece tri regiona odlikuju visoke vrednosti nesaniranog karijesa, ali i svih drugih obeležja KEP, što navodi na zaključak da se mere prevencije moraju efikasnije primenjivati, a primarna stomatološka zaštita bolje organizovati.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Dental health estimation for children age twelve and fifteen, Procena stanja zdravlja zuba dece uzrasta od 12 i 15 godina",
volume = "59",
number = "1",
pages = "35-43",
doi = "10.2298/SGS1201035D"
}
Davidović, B., Ivanović, M.,& Janković, S.. (2012). Dental health estimation for children age twelve and fifteen. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 59(1), 35-43.
https://doi.org/10.2298/SGS1201035D
Davidović B, Ivanović M, Janković S. Dental health estimation for children age twelve and fifteen. in Stomatološki glasnik Srbije. 2012;59(1):35-43.
doi:10.2298/SGS1201035D .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Janković, Svjetlana, "Dental health estimation for children age twelve and fifteen" in Stomatološki glasnik Srbije, 59, no. 1 (2012):35-43,
https://doi.org/10.2298/SGS1201035D . .
2

The assessment of periodontal health in children age 12 to 15

Davidović, Bojana; Ivanović, Mirjana; Janković, Svjetlana; Lečić, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Davidović, Bojana
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Janković, Svjetlana
AU - Lečić, Jelena
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1697
AB - Introduction. Periodontal diseases and primarily gingivitis occur relatively early in the childhood. It was found that 8.8% of children 3-6 years old had gingivitis and that number increased with age. Gingivitis is especially common during puberty and mixed dentition. The aim was to determine the prevalence and characteristics of gingival and periodontal diseases in children age twelve and fifteen in Republika Srpska. Material and Methods. The study included 506 students of both genders from six schools on the territory of the municipalities Foca, Cajnice and Kalinovik. For the evaluation of oral hygiene and periodontal status, indices suitable for research in pediatric population were used: Greene-Vermillion Debris Index (DI), Greene’s Calculus Index (CI), Oral Hygiene Index (OHI) and Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). The evaluation was carried out in accordance with the criteria for the diagnosis and non- communicable diseases, established in 1997 in Geneva. Results. The average DI value for all children was 0.86, the average CI 0.13, and OHI was 0.99. Healthy periodontium had 14.6% of respondents, while deep periodontal pockets of 4-5mm were found in 8.7% of fifteen-year-old children. Conclusion. A significant prevalence of gingivitis was found among examined children. It is necessary to highlight the importance of primary prevention measures, health education, proper training and regular oral hygiene, as well as regular check-ups in order to achieve better periodontal health in children.
AB - Uvod. Oboljenja parodoncijuma, a pre svega gingivitisi, javljaju se relativno rano, već u dečjem uzrastu. Ustanovljeno je da 8,8% dece uzrasta 3-6 godina boluje od gingivitisa i da se sa godinama ovaj procenat povećava. Pojava gingivitisa je posebno česta u periodu smene zuba i u pubertetu. Cilj rada bio je da se utvrde rasprostranjenost i odlike oboljenja gingive i parodoncijuma kod dece uzrasta od 12 i 15 godina u Republici Srpskoj. Materijal i metode rada. Ispitivanjem je obuhvaćeno 506 učenika oba pola iz šest škola koji žive na teritoriji opština Foča, Čajniče i Kalinovik. Za procenu oralne higijene i stanja zdravlja parodoncijuma korišćeni su indeksi pogodni za istraživanja kod dece: indeks mekih zubnih naslaga (IMN), indeks tvrdih zubnih naslaga (ITN), indeks oralne higijene (IOH) i tzv. indeks u zajednici i potreba lečenja (engl. community periodontal index of treatment needs - CPITN). Ocenjivanje je vršeno u skladu s kriterijumima za dijagnozu i nezarazne bolesti koji su ustanovljeni 1997. godine u Ženevi. Rezultati. Prosečna vrednost IMN bila je 0,86, ITN 0,13, a IOH 0,99. Zdrav parodoncijum je zabeležen kod 14,6% ispitanika, dok su kod 8,7% petnaestogodišnjaka utvrđeni parodontalni džepovi dubine 4-5 mm. Zaključak. Kod ispitivane dece utvrđena je značajna rasprostranjenost gingivitisa. Neophodno je ukazati na značaj primarne prevencije i kroz mere zdravstvenog vaspitanja, obuku o pravilnoj i redovnoj oralnoj higijeni i redovne kontrolne preglede obezbediti bolje stanje zdravlja parodoncijuma kod dece.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The assessment of periodontal health in children age 12 to 15
T1 - Procena stanja zdravlja parodoncijuma dece uzrasta od 12 i 15 godina
VL - 59
IS - 2
SP - 83
EP - 89
DO - 10.2298/SGS1202083D
ER - 
@article{
author = "Davidović, Bojana and Ivanović, Mirjana and Janković, Svjetlana and Lečić, Jelena",
year = "2012",
abstract = "Introduction. Periodontal diseases and primarily gingivitis occur relatively early in the childhood. It was found that 8.8% of children 3-6 years old had gingivitis and that number increased with age. Gingivitis is especially common during puberty and mixed dentition. The aim was to determine the prevalence and characteristics of gingival and periodontal diseases in children age twelve and fifteen in Republika Srpska. Material and Methods. The study included 506 students of both genders from six schools on the territory of the municipalities Foca, Cajnice and Kalinovik. For the evaluation of oral hygiene and periodontal status, indices suitable for research in pediatric population were used: Greene-Vermillion Debris Index (DI), Greene’s Calculus Index (CI), Oral Hygiene Index (OHI) and Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). The evaluation was carried out in accordance with the criteria for the diagnosis and non- communicable diseases, established in 1997 in Geneva. Results. The average DI value for all children was 0.86, the average CI 0.13, and OHI was 0.99. Healthy periodontium had 14.6% of respondents, while deep periodontal pockets of 4-5mm were found in 8.7% of fifteen-year-old children. Conclusion. A significant prevalence of gingivitis was found among examined children. It is necessary to highlight the importance of primary prevention measures, health education, proper training and regular oral hygiene, as well as regular check-ups in order to achieve better periodontal health in children., Uvod. Oboljenja parodoncijuma, a pre svega gingivitisi, javljaju se relativno rano, već u dečjem uzrastu. Ustanovljeno je da 8,8% dece uzrasta 3-6 godina boluje od gingivitisa i da se sa godinama ovaj procenat povećava. Pojava gingivitisa je posebno česta u periodu smene zuba i u pubertetu. Cilj rada bio je da se utvrde rasprostranjenost i odlike oboljenja gingive i parodoncijuma kod dece uzrasta od 12 i 15 godina u Republici Srpskoj. Materijal i metode rada. Ispitivanjem je obuhvaćeno 506 učenika oba pola iz šest škola koji žive na teritoriji opština Foča, Čajniče i Kalinovik. Za procenu oralne higijene i stanja zdravlja parodoncijuma korišćeni su indeksi pogodni za istraživanja kod dece: indeks mekih zubnih naslaga (IMN), indeks tvrdih zubnih naslaga (ITN), indeks oralne higijene (IOH) i tzv. indeks u zajednici i potreba lečenja (engl. community periodontal index of treatment needs - CPITN). Ocenjivanje je vršeno u skladu s kriterijumima za dijagnozu i nezarazne bolesti koji su ustanovljeni 1997. godine u Ženevi. Rezultati. Prosečna vrednost IMN bila je 0,86, ITN 0,13, a IOH 0,99. Zdrav parodoncijum je zabeležen kod 14,6% ispitanika, dok su kod 8,7% petnaestogodišnjaka utvrđeni parodontalni džepovi dubine 4-5 mm. Zaključak. Kod ispitivane dece utvrđena je značajna rasprostranjenost gingivitisa. Neophodno je ukazati na značaj primarne prevencije i kroz mere zdravstvenog vaspitanja, obuku o pravilnoj i redovnoj oralnoj higijeni i redovne kontrolne preglede obezbediti bolje stanje zdravlja parodoncijuma kod dece.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The assessment of periodontal health in children age 12 to 15, Procena stanja zdravlja parodoncijuma dece uzrasta od 12 i 15 godina",
volume = "59",
number = "2",
pages = "83-89",
doi = "10.2298/SGS1202083D"
}
Davidović, B., Ivanović, M., Janković, S.,& Lečić, J.. (2012). The assessment of periodontal health in children age 12 to 15. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 59(2), 83-89.
https://doi.org/10.2298/SGS1202083D
Davidović B, Ivanović M, Janković S, Lečić J. The assessment of periodontal health in children age 12 to 15. in Stomatološki glasnik Srbije. 2012;59(2):83-89.
doi:10.2298/SGS1202083D .
Davidović, Bojana, Ivanović, Mirjana, Janković, Svjetlana, Lečić, Jelena, "The assessment of periodontal health in children age 12 to 15" in Stomatološki glasnik Srbije, 59, no. 2 (2012):83-89,
https://doi.org/10.2298/SGS1202083D . .
2

Oral manifestations of acute leukaemia

Ivanović, Mirjana; Jovičić, Olivera; Mandić, Jelena; Bogetić, Duško; Maddalone, Marcello

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Jovičić, Olivera
AU - Mandić, Jelena
AU - Bogetić, Duško
AU - Maddalone, Marcello
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1668
AB - Acute leukaemia is the most common form of childhood cancer. The aim of this paper was to underline the importance of oral manifestations in children with acute leukaemia. The disease and its treatment can directly or indirectly affect oral health. Oral manifestations are gingival inflammation and enlargement. Leukaemic cells are capable of infiltrating the gingiva and the deeper periodontal tissues which leads to ulceration and infection of oral tissues. Gingival bleeding is a common sign in patients with leukaemia. Symptoms include local lymphadenopathy, mucous membrane Petechiae and ecchymoses. Cytotoxic drugs have direct effects like mucositis, involving atrophy, desquamation and ulceration of the mucosa, with increasing the risk for local and systemic infections. Leukaemia can directly influence dental care and dental treatment, while oral lesions may have life-threatening consequences. Knowledge and skills among dentists may also not be adequate to treat children with acute leukaemia. It is therefore imperative that all stomatologists be aware of dental problems that occur in leukaemia in order to be able to effectively carry out appropriate measures to mitigate these problems.
AB - Akutna leukemija je jedno od najčešćih malignih oboljenja koje se javlja u dečjem uzrastu. Cilj ovog rada je bio da se ukaže na pojavu oralnih promena kod dece obolele od leukemije, koje mogu dodatno ugroziti njihovo zdravlje. Oralne promene u sklopu akutnih leukemija posledica su leukemične infiltracije tkiva usne duplje, kao i sklonosti ovih bolesnika ka infekcijama. Oralne promene koje prate akutne leukemije ili se javljaju tokom lečenja uglavnom su nespecifične. Nastaju zbog metaboličkih poremećaja u epitelu oralne sluzokože, koji je osetljiv na najmanji poremećaj snabdevanja krvlju. Promene su najizraženije na gingivi, parodoncijumu i epitelu jezika, dok su na sluzokoži usta ređe i manifestuju se ulceracijama i infekcijama. Oralne promene se javljaju najčešće u vidu uvećane, sunđeraste i mekane gingive. Takođe se javljaju krvarenje iz gingive i bledilo oralne sluzokože sa pojavom petehijalnog krvarenja i ekhimoza. Oralne promene mogu nastati i kao akutne komplikacije primenjene agresivne citotoksične terapije, u vidu mukozitisa, deskvamacija i ulceracija sluzokože usta, koje su rizik za nastanak lokalnih i sistemskih infekcija. S obzirom na to da oralne promene mogu značajno da otežaju i ugroze izlečenje dece s akutnim leukemijama, neophodno je ukazati na njih, kao i na mere koje je potrebno preduzeti, kako bi se ove tegobe ublažile.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Oral manifestations of acute leukaemia
T1 - Oralne promene kod dece obolele od akutne leukemije
VL - 139
IS - 1-2
SP - 103
EP - 106
DO - 10.2298/SARH1102103I
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Mirjana and Jovičić, Olivera and Mandić, Jelena and Bogetić, Duško and Maddalone, Marcello",
year = "2011",
abstract = "Acute leukaemia is the most common form of childhood cancer. The aim of this paper was to underline the importance of oral manifestations in children with acute leukaemia. The disease and its treatment can directly or indirectly affect oral health. Oral manifestations are gingival inflammation and enlargement. Leukaemic cells are capable of infiltrating the gingiva and the deeper periodontal tissues which leads to ulceration and infection of oral tissues. Gingival bleeding is a common sign in patients with leukaemia. Symptoms include local lymphadenopathy, mucous membrane Petechiae and ecchymoses. Cytotoxic drugs have direct effects like mucositis, involving atrophy, desquamation and ulceration of the mucosa, with increasing the risk for local and systemic infections. Leukaemia can directly influence dental care and dental treatment, while oral lesions may have life-threatening consequences. Knowledge and skills among dentists may also not be adequate to treat children with acute leukaemia. It is therefore imperative that all stomatologists be aware of dental problems that occur in leukaemia in order to be able to effectively carry out appropriate measures to mitigate these problems., Akutna leukemija je jedno od najčešćih malignih oboljenja koje se javlja u dečjem uzrastu. Cilj ovog rada je bio da se ukaže na pojavu oralnih promena kod dece obolele od leukemije, koje mogu dodatno ugroziti njihovo zdravlje. Oralne promene u sklopu akutnih leukemija posledica su leukemične infiltracije tkiva usne duplje, kao i sklonosti ovih bolesnika ka infekcijama. Oralne promene koje prate akutne leukemije ili se javljaju tokom lečenja uglavnom su nespecifične. Nastaju zbog metaboličkih poremećaja u epitelu oralne sluzokože, koji je osetljiv na najmanji poremećaj snabdevanja krvlju. Promene su najizraženije na gingivi, parodoncijumu i epitelu jezika, dok su na sluzokoži usta ređe i manifestuju se ulceracijama i infekcijama. Oralne promene se javljaju najčešće u vidu uvećane, sunđeraste i mekane gingive. Takođe se javljaju krvarenje iz gingive i bledilo oralne sluzokože sa pojavom petehijalnog krvarenja i ekhimoza. Oralne promene mogu nastati i kao akutne komplikacije primenjene agresivne citotoksične terapije, u vidu mukozitisa, deskvamacija i ulceracija sluzokože usta, koje su rizik za nastanak lokalnih i sistemskih infekcija. S obzirom na to da oralne promene mogu značajno da otežaju i ugroze izlečenje dece s akutnim leukemijama, neophodno je ukazati na njih, kao i na mere koje je potrebno preduzeti, kako bi se ove tegobe ublažile.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Oral manifestations of acute leukaemia, Oralne promene kod dece obolele od akutne leukemije",
volume = "139",
number = "1-2",
pages = "103-106",
doi = "10.2298/SARH1102103I"
}
Ivanović, M., Jovičić, O., Mandić, J., Bogetić, D.,& Maddalone, M.. (2011). Oral manifestations of acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 139(1-2), 103-106.
https://doi.org/10.2298/SARH1102103I
Ivanović M, Jovičić O, Mandić J, Bogetić D, Maddalone M. Oral manifestations of acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011;139(1-2):103-106.
doi:10.2298/SARH1102103I .
Ivanović, Mirjana, Jovičić, Olivera, Mandić, Jelena, Bogetić, Duško, Maddalone, Marcello, "Oral manifestations of acute leukaemia" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139, no. 1-2 (2011):103-106,
https://doi.org/10.2298/SARH1102103I . .
10
4
1

Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia

Ivanović, Mirjana; Jovičić, Olivera; Mandić, Jelena; Bogetić, Duško; Madalone, Marčelo

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Jovičić, Olivera
AU - Mandić, Jelena
AU - Bogetić, Duško
AU - Madalone, Marčelo
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1666
AB - Oral manifestations are often present in all types of leukaemia, and are particularly severe in children. Oral diseases may result as complications of aggressive cytotoxic therapy. On the other hand, oral diseases that are already present in the oral cavity could be aggravating the patient's general condition and lead to serious life-threatening infections. The aim of this paper was to highlight the importance of preventive measures in maintaining oral health, as well the measures for controlling oral disorders onset during the course of illness and applied therapy in children with acute leukaemia. All preventive measures that include proper, regular hygiene and intervention depend on the patient's haematological status and general health condition, and are performed with the consultation and approval of the haematologists-in-charge. The preventive program can be implicated in three stages; before the beginning of cytotoxic therapy, during active cytotoxic therapy and after cytotoxic therapy. Having in mind that oral disease can influence general treatment in children with acute leukaemia dramatically, developing protocols on the implementation of all measures of oral prevention and treatment is mandatory.
AB - Svi tipovi leukemija često su praćeni neprijatnim promenama u ustima, koje su posebno teške u dečjem uzrastu. One mogu nastati kao akutna komplikacija primenjene agresivne citotoksične terapije. S druge strane, postojeća oralna oboljenja mogu značajno da pogoršaju inače teško opšte stanje bolesnika i svojim komplikacijama dovedu do ozbiljnih infekcija, koje mogu da ugroze njegov život. Cilj rada je bio da se ukaže na značaj preventivnih mere očuvanja oralnog zdravlja, kao i mera za sprečavanje i ublažavanje oralnih promena nastalih tokom bolesti i primenjene terapije kod dece obolele od akutne leukemije. Sve mere prevencije i lečenja zavise od trenutnog hematološkog stanja bolesnika i opšteg stanja zdravlja, a obavljaju se uz konsultaciju i odobrenje nadležnog lekara hematologa. Preventivni program se može izvoditi u tri faze: pre, tokom i posle citotoksične terapije. S obzirom na to da oboljenja usta i zuba mogu značajno otežati i ugroziti izlečenje dece obolele od akutne leukemije, neophodno je sačiniti odgovarajuće protokole za pravilnu primenu svih mera prevencije i lečenja od ovog teškog oboljenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia
T1 - Prevencija oralnih oboljenja kod dece obolele od akutne leukemije
VL - 139
IS - 3-4
SP - 242
EP - 247
DO - 10.2298/SARH1104242I
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Mirjana and Jovičić, Olivera and Mandić, Jelena and Bogetić, Duško and Madalone, Marčelo",
year = "2011",
abstract = "Oral manifestations are often present in all types of leukaemia, and are particularly severe in children. Oral diseases may result as complications of aggressive cytotoxic therapy. On the other hand, oral diseases that are already present in the oral cavity could be aggravating the patient's general condition and lead to serious life-threatening infections. The aim of this paper was to highlight the importance of preventive measures in maintaining oral health, as well the measures for controlling oral disorders onset during the course of illness and applied therapy in children with acute leukaemia. All preventive measures that include proper, regular hygiene and intervention depend on the patient's haematological status and general health condition, and are performed with the consultation and approval of the haematologists-in-charge. The preventive program can be implicated in three stages; before the beginning of cytotoxic therapy, during active cytotoxic therapy and after cytotoxic therapy. Having in mind that oral disease can influence general treatment in children with acute leukaemia dramatically, developing protocols on the implementation of all measures of oral prevention and treatment is mandatory., Svi tipovi leukemija često su praćeni neprijatnim promenama u ustima, koje su posebno teške u dečjem uzrastu. One mogu nastati kao akutna komplikacija primenjene agresivne citotoksične terapije. S druge strane, postojeća oralna oboljenja mogu značajno da pogoršaju inače teško opšte stanje bolesnika i svojim komplikacijama dovedu do ozbiljnih infekcija, koje mogu da ugroze njegov život. Cilj rada je bio da se ukaže na značaj preventivnih mere očuvanja oralnog zdravlja, kao i mera za sprečavanje i ublažavanje oralnih promena nastalih tokom bolesti i primenjene terapije kod dece obolele od akutne leukemije. Sve mere prevencije i lečenja zavise od trenutnog hematološkog stanja bolesnika i opšteg stanja zdravlja, a obavljaju se uz konsultaciju i odobrenje nadležnog lekara hematologa. Preventivni program se može izvoditi u tri faze: pre, tokom i posle citotoksične terapije. S obzirom na to da oboljenja usta i zuba mogu značajno otežati i ugroziti izlečenje dece obolele od akutne leukemije, neophodno je sačiniti odgovarajuće protokole za pravilnu primenu svih mera prevencije i lečenja od ovog teškog oboljenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia, Prevencija oralnih oboljenja kod dece obolele od akutne leukemije",
volume = "139",
number = "3-4",
pages = "242-247",
doi = "10.2298/SARH1104242I"
}
Ivanović, M., Jovičić, O., Mandić, J., Bogetić, D.,& Madalone, M.. (2011). Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 139(3-4), 242-247.
https://doi.org/10.2298/SARH1104242I
Ivanović M, Jovičić O, Mandić J, Bogetić D, Madalone M. Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011;139(3-4):242-247.
doi:10.2298/SARH1104242I .
Ivanović, Mirjana, Jovičić, Olivera, Mandić, Jelena, Bogetić, Duško, Madalone, Marčelo, "Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139, no. 3-4 (2011):242-247,
https://doi.org/10.2298/SARH1104242I . .
5
1
6

Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances

Matić, Sava; Ivanović, Mirjana; Nikolić, Predrag

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Matić, Sava
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Nikolić, Predrag
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1651
AB - Background/Aim. Orthodontic treatment enables the establishment of functional occlusion and improvement of oral health, however, it increases the risk of periodontal disease development. The aim of this paper was to examine the efficiency of the applied programme for the prevention of gingivitis in children undergoing the fixed orthodontic appliance therapy and to determine the most efficient devices and techniques for maintaining oral hygiene during orthodontic treatment. Methods. The study included 80 patients of both genders - 60 patients comprised the experimental group and 20 patients comprised the control group. All of them were patients of the Clinic for Orthodontics at the School of Dentistry in Belgrade, aged between 13 and 18. The Silness-Löe Plaque Index (PI) was utilised for the assessment of oral hygiene quality and Silness-Löe Gingival Index (GI) and Mühlemann Papilla Bleeding Index (PBI) were utilised for the assessment of gingival state. Checkups were conducted as a single-blind study at the beginning and after the first, the third and the sixth month of the preventive and prophylactic programme. Results. During the observed period, a statistically significant change in PI, GI and PBI values was noticed (p lt 0.005), as well as the difference in the dynamics of value changes during the periods between the observed groups. Conclusion. The preventive programme, applied to children undergoing the fixed orthodontic appliance therapy, had a positive effect both on oral hygiene quality and gingival state. The values of the examined parameters of the patients from the experimental group were significantly lower in comparison with those of the patients from the control group. The most efficient combination of devices for oral hygiene during orthodontic treatment was: a Curaprox CP5460 toothbrush, CD Ortho 60 orthodontic toothbrush and Curaprox CPS 14 interdental brush.
AB - Uvod/Cilj. Ortodontsko lečenje omogućava uspostavljanje funkcionalne okluzije, poboljšanje oralnog zdravlja, ali nosi i povećan rizik od nastanka parodontalnih oboljenja. Cilj rada bio je da se ispita efikasnost primenjenog programa za prevenciju gingivitisa kod dece koja su pod terapijom fiksnim ortodontskim aparatima i da se utvrdi koja su najefikasnija sredstva i tehnike za održavanje oralne higijene tokom ortodontskog tretmana. Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 80 ispitanika oba pola, od kojih je 60 činilo eksperimentalnu, a 20 kontrolnu grupu. Svi ispitanici bili su pacijenti Klinike za ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uzrasta od 13 do 18 godina. Za procenu oralne higijene primenjivan je plak indeks (PI) prema Silnes-Lö-u, a za procenu stanja zdravlja gingive primenjivani su gingivalni indeks (GI) prema Lö-Silnes-u i indeks krvarenja gingive (IKG) prema Milemanu. Pregledi ispitanika rađeni su kao jednostruko slepo istraživanje. Pregledi su obavljeni na početku, posle prvog, trećeg i šestog meseca preventivnoprofilaktičkog programa. Rezultati. Utvrđena je statistički značajna promena vrednosti PI, GI i IKG (p lt 0,005) tokom posmatranog vremenskog perioda, kao i razlika u dinamici promena vrednosti tokom vremena između posmatranih grupa. Zaključak. Primenjeni preventivni program kod dece koja su pod terapijskim fiksnim ortodontskim aparatima pozitivno je uticao na kvalitet izvođenja oralne higijene, kao i na stanje zdravlja gingive. Smanjenje vrednosti ispitivanih parametara ispitanika eksperimentalne grupe bilo je značajno u odnosu na ispitanike kontrolne grupe. Kombinacija sredstava za izvođenje oralne higijene tokom ortodontskog tretmana koja je dala najbolje rezultate je: četkica za zube Curaprox CP5460, ortodontska četkica CD 0rtho 60 i interdentalna četkica Curaprox CPS14.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances
T1 - Procena efikasnosti preventivnog programa za pacijente sa fiksnim ortodontskim aparatima
VL - 68
IS - 3
SP - 214
EP - 219
DO - 10.2298/VSP1103214M
ER - 
@article{
author = "Matić, Sava and Ivanović, Mirjana and Nikolić, Predrag",
year = "2011",
abstract = "Background/Aim. Orthodontic treatment enables the establishment of functional occlusion and improvement of oral health, however, it increases the risk of periodontal disease development. The aim of this paper was to examine the efficiency of the applied programme for the prevention of gingivitis in children undergoing the fixed orthodontic appliance therapy and to determine the most efficient devices and techniques for maintaining oral hygiene during orthodontic treatment. Methods. The study included 80 patients of both genders - 60 patients comprised the experimental group and 20 patients comprised the control group. All of them were patients of the Clinic for Orthodontics at the School of Dentistry in Belgrade, aged between 13 and 18. The Silness-Löe Plaque Index (PI) was utilised for the assessment of oral hygiene quality and Silness-Löe Gingival Index (GI) and Mühlemann Papilla Bleeding Index (PBI) were utilised for the assessment of gingival state. Checkups were conducted as a single-blind study at the beginning and after the first, the third and the sixth month of the preventive and prophylactic programme. Results. During the observed period, a statistically significant change in PI, GI and PBI values was noticed (p lt 0.005), as well as the difference in the dynamics of value changes during the periods between the observed groups. Conclusion. The preventive programme, applied to children undergoing the fixed orthodontic appliance therapy, had a positive effect both on oral hygiene quality and gingival state. The values of the examined parameters of the patients from the experimental group were significantly lower in comparison with those of the patients from the control group. The most efficient combination of devices for oral hygiene during orthodontic treatment was: a Curaprox CP5460 toothbrush, CD Ortho 60 orthodontic toothbrush and Curaprox CPS 14 interdental brush., Uvod/Cilj. Ortodontsko lečenje omogućava uspostavljanje funkcionalne okluzije, poboljšanje oralnog zdravlja, ali nosi i povećan rizik od nastanka parodontalnih oboljenja. Cilj rada bio je da se ispita efikasnost primenjenog programa za prevenciju gingivitisa kod dece koja su pod terapijom fiksnim ortodontskim aparatima i da se utvrdi koja su najefikasnija sredstva i tehnike za održavanje oralne higijene tokom ortodontskog tretmana. Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 80 ispitanika oba pola, od kojih je 60 činilo eksperimentalnu, a 20 kontrolnu grupu. Svi ispitanici bili su pacijenti Klinike za ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uzrasta od 13 do 18 godina. Za procenu oralne higijene primenjivan je plak indeks (PI) prema Silnes-Lö-u, a za procenu stanja zdravlja gingive primenjivani su gingivalni indeks (GI) prema Lö-Silnes-u i indeks krvarenja gingive (IKG) prema Milemanu. Pregledi ispitanika rađeni su kao jednostruko slepo istraživanje. Pregledi su obavljeni na početku, posle prvog, trećeg i šestog meseca preventivnoprofilaktičkog programa. Rezultati. Utvrđena je statistički značajna promena vrednosti PI, GI i IKG (p lt 0,005) tokom posmatranog vremenskog perioda, kao i razlika u dinamici promena vrednosti tokom vremena između posmatranih grupa. Zaključak. Primenjeni preventivni program kod dece koja su pod terapijskim fiksnim ortodontskim aparatima pozitivno je uticao na kvalitet izvođenja oralne higijene, kao i na stanje zdravlja gingive. Smanjenje vrednosti ispitivanih parametara ispitanika eksperimentalne grupe bilo je značajno u odnosu na ispitanike kontrolne grupe. Kombinacija sredstava za izvođenje oralne higijene tokom ortodontskog tretmana koja je dala najbolje rezultate je: četkica za zube Curaprox CP5460, ortodontska četkica CD 0rtho 60 i interdentalna četkica Curaprox CPS14.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances, Procena efikasnosti preventivnog programa za pacijente sa fiksnim ortodontskim aparatima",
volume = "68",
number = "3",
pages = "214-219",
doi = "10.2298/VSP1103214M"
}
Matić, S., Ivanović, M.,& Nikolić, P.. (2011). Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 68(3), 214-219.
https://doi.org/10.2298/VSP1103214M
Matić S, Ivanović M, Nikolić P. Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances. in Vojnosanitetski pregled. 2011;68(3):214-219.
doi:10.2298/VSP1103214M .
Matić, Sava, Ivanović, Mirjana, Nikolić, Predrag, "Evaluation of a prevention programme efficiency for patients with fixed orthodontic appliances" in Vojnosanitetski pregled, 68, no. 3 (2011):214-219,
https://doi.org/10.2298/VSP1103214M . .
6
5
7

The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro

Đuričković, Mirjana; Ivanović, Mirjana

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Đuričković, Mirjana
AU - Ivanović, Mirjana
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1648
AB - Background/Aim. Oral health is very important for the function and the quality of human life. The aim of this study was to determine the spread of caries on the permanent teeth, the state of health of the periodontium and the state of oral hygiene in the children at the age of 12 in Montenegro. Methods. The research was carried out within 2006 and included 455 primary school pupils of both sex, the age of 12 in the northern, midlle and southern area of Montenegro. The parameters used to estimate oral health condition were: mean number of decayed, missing, and filled teeth due to caries (DMFT), Significant Caries Index (SiC), Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), presence of sealants, and to estimate oral hygiene condition: Debris Index (Green-Vermillion) and Calculus Index (Green). A dental team clinically examined all the subjects in line with World Health Organization (WHO) methodology and criteria. All chosen children from the sample were checked by the standard dental diagnostic equipment (plane dental mirror, dental, standard CPITN periodontal probe) under the artificial light on the dry teeth, on the dental chair. Results. The average value of Index DMFT at 12-year-old in Montenegro was 3.43. On average, 88.35% of the examined children had dental caries. The SiC Index was 6.35. Among the examined children, 11.9% had at least one tooth with a fissure sealant. The healthy periodontium had 64% of the 12-year-old children. The average value of Debris Index was 1.086, and the average value of Calculus Index was 0.6508. Conclusion. Oral health condition in children at the age of 12 in Montenegro does not satisfy. Thus the importance of the modern preventive measures and programmes should be emphasized and applied through the system of primary oral protection and intensively promote oral health.
AB - Uvod/Cilj. Oralno zdravlje je veoma važno za funkcionisanje i kvalitet života ljudi. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje rasprostranjenosti karijesa na stalnim zubima, stanja parodoncijuma i stanja oralne higijene kod dece uzrasta 12 godina u Crnoj Gori. Metode. Istraživanje je sprovedeno tokom 2006, a obuhvatilo je 455 učenika osnovnih škola, oba pola, uzrasta 12 godina u severnoj, srednjoj i južnoj regiji Crne Gore. Parametri korišćeni za procenu stanja oralnog zdravlja bili su indeksi prosečnog broja karijesnih, izvađenih i zuba plombiranih zbog karijesa (Mean number of decayed, missing, and filled teeth due to caries - DMFT), Significant Caries Index (SiC) i Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), a za procenu stanja oralne higijene indeks mekih naslaga prema Green-Vermillion-u i indeks zubnog kamenca prema Green-u. Jedan stomatolog klinički je pregledao sve ispitanike u skladu sa metodologijom i kriterijumima Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO). Sva izabrana deca iz uzorka pregledana su standardnim stomatološkim dijagnostičkim sredstvima (stomatološko ogledalce, stomatološka sonda 0,4 mm i standardna parodontalna CPITN sonda) pri veštačkom osvetljenju na suvim zubima, na stomatološkoj stolici. Rezultati. Prosečna vrednost DMFT indeksa za 12- godišnjake iz Crne Gore iznosila je 3,43. Karijes je imalo prosečno 88,35% pregledane dece. Indeks SiC iznosio je 6,35. Među ispitanom decom 11,9% je imalo najmanje jedan zub sa prisutnim zalivačem fisura. Zdravi parodoncijum imalo je 64% 12-godišnjaka. Prosečna vrednost indeksa mekih naslaga iznosila je 1,086, a indeksa čvrstih naslaga 0,6508. Zaključak. Nakon ovih epidemioloških istraživanja zaključujemo da stanje oralnog zdravlja dece ovog uzrasta u Crnoj Gori nije zadovoljavajuće. Shodno tome, treba naglasiti značaj savremenih preventivnih mera i programa, implementirati ih kroz sistem primarne zdravstvene zaštite i intenzivno raditi na promociji oralnog zdravlja.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro
T1 - Stanje oralnog zdravlja kod dece uzrasta od 12 godina u Crnoj Gori
VL - 68
IS - 7
SP - 550
EP - 555
DO - 10.2298/VSP1107550D
ER - 
@article{
author = "Đuričković, Mirjana and Ivanović, Mirjana",
year = "2011",
abstract = "Background/Aim. Oral health is very important for the function and the quality of human life. The aim of this study was to determine the spread of caries on the permanent teeth, the state of health of the periodontium and the state of oral hygiene in the children at the age of 12 in Montenegro. Methods. The research was carried out within 2006 and included 455 primary school pupils of both sex, the age of 12 in the northern, midlle and southern area of Montenegro. The parameters used to estimate oral health condition were: mean number of decayed, missing, and filled teeth due to caries (DMFT), Significant Caries Index (SiC), Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), presence of sealants, and to estimate oral hygiene condition: Debris Index (Green-Vermillion) and Calculus Index (Green). A dental team clinically examined all the subjects in line with World Health Organization (WHO) methodology and criteria. All chosen children from the sample were checked by the standard dental diagnostic equipment (plane dental mirror, dental, standard CPITN periodontal probe) under the artificial light on the dry teeth, on the dental chair. Results. The average value of Index DMFT at 12-year-old in Montenegro was 3.43. On average, 88.35% of the examined children had dental caries. The SiC Index was 6.35. Among the examined children, 11.9% had at least one tooth with a fissure sealant. The healthy periodontium had 64% of the 12-year-old children. The average value of Debris Index was 1.086, and the average value of Calculus Index was 0.6508. Conclusion. Oral health condition in children at the age of 12 in Montenegro does not satisfy. Thus the importance of the modern preventive measures and programmes should be emphasized and applied through the system of primary oral protection and intensively promote oral health., Uvod/Cilj. Oralno zdravlje je veoma važno za funkcionisanje i kvalitet života ljudi. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje rasprostranjenosti karijesa na stalnim zubima, stanja parodoncijuma i stanja oralne higijene kod dece uzrasta 12 godina u Crnoj Gori. Metode. Istraživanje je sprovedeno tokom 2006, a obuhvatilo je 455 učenika osnovnih škola, oba pola, uzrasta 12 godina u severnoj, srednjoj i južnoj regiji Crne Gore. Parametri korišćeni za procenu stanja oralnog zdravlja bili su indeksi prosečnog broja karijesnih, izvađenih i zuba plombiranih zbog karijesa (Mean number of decayed, missing, and filled teeth due to caries - DMFT), Significant Caries Index (SiC) i Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), a za procenu stanja oralne higijene indeks mekih naslaga prema Green-Vermillion-u i indeks zubnog kamenca prema Green-u. Jedan stomatolog klinički je pregledao sve ispitanike u skladu sa metodologijom i kriterijumima Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO). Sva izabrana deca iz uzorka pregledana su standardnim stomatološkim dijagnostičkim sredstvima (stomatološko ogledalce, stomatološka sonda 0,4 mm i standardna parodontalna CPITN sonda) pri veštačkom osvetljenju na suvim zubima, na stomatološkoj stolici. Rezultati. Prosečna vrednost DMFT indeksa za 12- godišnjake iz Crne Gore iznosila je 3,43. Karijes je imalo prosečno 88,35% pregledane dece. Indeks SiC iznosio je 6,35. Među ispitanom decom 11,9% je imalo najmanje jedan zub sa prisutnim zalivačem fisura. Zdravi parodoncijum imalo je 64% 12-godišnjaka. Prosečna vrednost indeksa mekih naslaga iznosila je 1,086, a indeksa čvrstih naslaga 0,6508. Zaključak. Nakon ovih epidemioloških istraživanja zaključujemo da stanje oralnog zdravlja dece ovog uzrasta u Crnoj Gori nije zadovoljavajuće. Shodno tome, treba naglasiti značaj savremenih preventivnih mera i programa, implementirati ih kroz sistem primarne zdravstvene zaštite i intenzivno raditi na promociji oralnog zdravlja.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro, Stanje oralnog zdravlja kod dece uzrasta od 12 godina u Crnoj Gori",
volume = "68",
number = "7",
pages = "550-555",
doi = "10.2298/VSP1107550D"
}
Đuričković, M.,& Ivanović, M.. (2011). The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 68(7), 550-555.
https://doi.org/10.2298/VSP1107550D
Đuričković M, Ivanović M. The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro. in Vojnosanitetski pregled. 2011;68(7):550-555.
doi:10.2298/VSP1107550D .
Đuričković, Mirjana, Ivanović, Mirjana, "The state of oral health in children at the age of 12 in Montenegro" in Vojnosanitetski pregled, 68, no. 7 (2011):550-555,
https://doi.org/10.2298/VSP1107550D . .
13
5
6

Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances

Matić, Sava; Ivanović, Mirjana; Nikolić, Predrag

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Matić, Sava
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Nikolić, Predrag
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1526
AB - Introduction. During orthodontic treatment, there is increased risk of periodontal disease and caries. Therefore these patients must be trained to maintain proper oral hygiene to minimize risks. The aim of this study was to examine the effects of oral hygiene training with different devices as well as a motivation and remotivation in oral hygiene using brochures, verbal methods and tablets for plaque identification. Material and Methods. The study included 80 subjects, both genders, divided in control (20) and experimental groups (60). All examinees in the experimental groups used toothbrush Curaprox CP5460 for oral hygiene. Subjects in experimental group 1 used mouthwash Curasept ADS 205, in the experimental group 2 orthodontic toothbrush CD Ortho 60 and proximal toothbrush Curaprox CPS14 while subjects in experimental group 3 used proximal toothbrush Curaprox CPS14 and mouthwash Curasept ADS 205. All participants were given tablets erythrosine and brochure in which was explained and illustrated the use of the aforementioned means for oral hygiene. Control check ups were conducted at the beginning, after the first, third and sixth month of the preventive program. Results. The values of the examined parameters, plaque index (PI), gingival index (GI) and gingival bleeding index (GBI), in experimental groups were significantly lower compared to control group (p lt 0.05). Conclusion. Motivation, compliance and implementation of all preventive procedures proposed by this program, as well as regular controls, contributed in maintaining gingival health during orthodontic treatment.
AB - Uvod. Tokom ortodontskog lečenja povećan je rizik za nastanak parodontalnih oboljenja i karijesa zuba, pa se pacijenti moraju obučiti da pravilno održavaju oralnu higijenu, kako bi se pomenuti rizici sveli na najmanju meru. Cilj rada je bio da se ispitaju efekti obuke pravilnog održavanja oralne higijene primenom nekoliko sredstava, kao i motivacije i remotivacije za održavanje oralne higijene pomoću brošura, verbalne metode i tablete za prepoznavanje plaka. Materijal i metode rada. Istraživanje je obuhvatilo 80 dece oba pola, gde je 60 činilo eksperimentalne grupe (1, 2 i 3), a 20 ispitanika kontrolnu grupu. Svi ispitanici eksperimentalnih grupa su za održavanje oralne higijene koristili četkicu za zube Curaprox CP5460. Ispitanici eksperimentalne grupe 1 su koristili tečnost za ispiranje usta Curasept ADS205, ispitanici eksperimentalne grupe 2 ortodontsku četkicu CD Ortho 60 i interdentalnu četkicu Curaprox CPS14, a ispitanici eksperimentalne grupe 3 interdentalnu četkicu Curaprox CPS14 i tečnost za ispiranje usta Curasept ADS205. Svi ispitanici su dobili tablete eritrozina i brošuru u kojoj je tekstualno objašnjeno i ilustrovano održavanje oralne higijene kod ortodontskih pacijenata sa pomenutim sredstvima. Pregledi su obavljeni na početku, te posle prvog, trećeg i šestog meseca preventivno-profilaktičkog programa. Rezultati. Uočeno je značajno smanjenje vrednosti ispitivanih parametara - plak-indeksa (PI), gingivalnog indeksa (GI) i indeksa krvarenja gingive (IKG) - ispitanika eksperimentalnih grupa u odnosu na ispitanike kontrolne grupe (p lt 0,05). Zaključak. Motivacija, pridržavanje i primena svih mera predloženih preventivnim programom, kao i redovne kontrole doprinose očuvanju zdravlja gingive tokom ortodontskog lečenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances
T1 - Efekat programa oralne higijene na kontrolu plaka kod pacijenata s fiksnim ortodontskim aparatima
VL - 57
IS - 1
SP - 7
EP - 13
DO - 10.2298/SGS1001007M
ER - 
@article{
author = "Matić, Sava and Ivanović, Mirjana and Nikolić, Predrag",
year = "2010",
abstract = "Introduction. During orthodontic treatment, there is increased risk of periodontal disease and caries. Therefore these patients must be trained to maintain proper oral hygiene to minimize risks. The aim of this study was to examine the effects of oral hygiene training with different devices as well as a motivation and remotivation in oral hygiene using brochures, verbal methods and tablets for plaque identification. Material and Methods. The study included 80 subjects, both genders, divided in control (20) and experimental groups (60). All examinees in the experimental groups used toothbrush Curaprox CP5460 for oral hygiene. Subjects in experimental group 1 used mouthwash Curasept ADS 205, in the experimental group 2 orthodontic toothbrush CD Ortho 60 and proximal toothbrush Curaprox CPS14 while subjects in experimental group 3 used proximal toothbrush Curaprox CPS14 and mouthwash Curasept ADS 205. All participants were given tablets erythrosine and brochure in which was explained and illustrated the use of the aforementioned means for oral hygiene. Control check ups were conducted at the beginning, after the first, third and sixth month of the preventive program. Results. The values of the examined parameters, plaque index (PI), gingival index (GI) and gingival bleeding index (GBI), in experimental groups were significantly lower compared to control group (p lt 0.05). Conclusion. Motivation, compliance and implementation of all preventive procedures proposed by this program, as well as regular controls, contributed in maintaining gingival health during orthodontic treatment., Uvod. Tokom ortodontskog lečenja povećan je rizik za nastanak parodontalnih oboljenja i karijesa zuba, pa se pacijenti moraju obučiti da pravilno održavaju oralnu higijenu, kako bi se pomenuti rizici sveli na najmanju meru. Cilj rada je bio da se ispitaju efekti obuke pravilnog održavanja oralne higijene primenom nekoliko sredstava, kao i motivacije i remotivacije za održavanje oralne higijene pomoću brošura, verbalne metode i tablete za prepoznavanje plaka. Materijal i metode rada. Istraživanje je obuhvatilo 80 dece oba pola, gde je 60 činilo eksperimentalne grupe (1, 2 i 3), a 20 ispitanika kontrolnu grupu. Svi ispitanici eksperimentalnih grupa su za održavanje oralne higijene koristili četkicu za zube Curaprox CP5460. Ispitanici eksperimentalne grupe 1 su koristili tečnost za ispiranje usta Curasept ADS205, ispitanici eksperimentalne grupe 2 ortodontsku četkicu CD Ortho 60 i interdentalnu četkicu Curaprox CPS14, a ispitanici eksperimentalne grupe 3 interdentalnu četkicu Curaprox CPS14 i tečnost za ispiranje usta Curasept ADS205. Svi ispitanici su dobili tablete eritrozina i brošuru u kojoj je tekstualno objašnjeno i ilustrovano održavanje oralne higijene kod ortodontskih pacijenata sa pomenutim sredstvima. Pregledi su obavljeni na početku, te posle prvog, trećeg i šestog meseca preventivno-profilaktičkog programa. Rezultati. Uočeno je značajno smanjenje vrednosti ispitivanih parametara - plak-indeksa (PI), gingivalnog indeksa (GI) i indeksa krvarenja gingive (IKG) - ispitanika eksperimentalnih grupa u odnosu na ispitanike kontrolne grupe (p lt 0,05). Zaključak. Motivacija, pridržavanje i primena svih mera predloženih preventivnim programom, kao i redovne kontrole doprinose očuvanju zdravlja gingive tokom ortodontskog lečenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances, Efekat programa oralne higijene na kontrolu plaka kod pacijenata s fiksnim ortodontskim aparatima",
volume = "57",
number = "1",
pages = "7-13",
doi = "10.2298/SGS1001007M"
}
Matić, S., Ivanović, M.,& Nikolić, P.. (2010). Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 57(1), 7-13.
https://doi.org/10.2298/SGS1001007M
Matić S, Ivanović M, Nikolić P. Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances. in Stomatološki glasnik Srbije. 2010;57(1):7-13.
doi:10.2298/SGS1001007M .
Matić, Sava, Ivanović, Mirjana, Nikolić, Predrag, "Effect of oral hygiene training on the plaque control in patients undergoing treatment with fixed orthodontic appliances" in Stomatološki glasnik Srbije, 57, no. 1 (2010):7-13,
https://doi.org/10.2298/SGS1001007M . .
1