Milutinović, Jovana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5281-4212
 • Milutinović, Jovana (7)
Projects

Author's Bibliography

Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons

Milutinović, Jovana; Nedeljković, Nenad; Korolija, Nenad; Miličić, Biljana

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Jovana
AU - Nedeljković, Nenad
AU - Korolija, Nenad
AU - Miličić, Biljana
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2268
AB - Introduction/objective: The recognition of differences in individual assessment of facial attractiveness could be valuable assistance in planning the orthodontic treatment. The aim of this study was to compare facial profile attractiveness changes of patients treated with the Herbst appliance perceived by orthodontists and laypersons. Methods: The patient sample comprised 33 young Caucasian still-growing patients, aged 14–18 years, with skeletal class II malocclusion treated with the Herbst and multibracket appliances. Facial profile photographs before and after the treatment were shown to 54 orthodontists and 50 laypersons. In the esthetics oriented poll, the evaluators rated the change in facial appearance. Results: The attractiveness scores differed between the two rater groups (p lt 0.001), with orthodontists being more generous, whereas there was no significant difference between female and male evaluators in both groups (p > 0.05). However, scores differed significantly in grading female and male patients (p lt 0.001), so that female patients got higher scores; younger evaluators graded more critically between different age groups of the evaluators (p lt 0.001), as well as between the patients with different initial severity of malocclusion (p lt 0.001). Conclusion: The difference in attractiveness scores differed between two groups, with laypersons being more critical than orthodontists. Higher scores were given to female patients by both groups, as well as by the evaluators in the older age group.
AB - Uvod/Cilj: Prepoznavanje razlika u individualnoj proce- ni facijalne atraktivnosti može biti od velike pomoći u planiranju ortodontske terapije. Cilj rada je bio da se uporedi promena atraktivnosti profila lica bolesnika tretiranih Herbstovim aparatom od strane ortodonata i laika. Metode: Uzorak se sastojao se od 33 ispitanika uzrasta 14–18 godina, koji su imali malokluziju II klase i lečeni Herbstovim aparatom u kombinaciji sa gornjim i donjim fiksnim aparatom. Njihove profilne fotografije pre i posle terapije pregledali su 54 ortodonta i 50 laika. Oni su ocenjivali, u vidu ankete, promenu facijalne atraktivnosti. Rezultati: Ocene facijalne privlačnosti razlikovale su se između dve grupe (p lt 0,001), tako što su ortodonti dava- li veće ocene, dok nije bilo statistički značajne razlike između polova u obe grupe (p > 0,05). Međutim, rezultati su se značajno razlikovali pri ocenjivanju muških i ženskih bolesnika (p lt 0,001), te su bolesnice dobile veće ocene. Takođe, rezultati su se značajno razlikovali između različitih starosnih grupa ocenjivača (p lt 0,001), tako da je mlađa grupa davala niže ocene, te bila kritičnija u pro- ceni. Razlika je bila značajna i kod ocenjivanja bolesnika sa različitim stepenom izraženosti anomalije (p lt 0,001). Zaključak: Razlika u ocenama facijalne privlačnosti postojala je između dve grupe, te su laici bili kritičniji u ocenjivanju u odnosu na ortodonte. Veće ocene dobile su bolesnice od strane obe grupe, a starija uzrasna grupa ocenjivala je većim ocenama sve bolesnike.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons
T1 - Procena promene facijalne estetike kod bolesnika sa II klasom malokluzije lečenih herbstovim aparatom
VL - 145
IS - 9-10
SP - 446
EP - 451
DO - 10.2298/SARH160926081M
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Jovana and Nedeljković, Nenad and Korolija, Nenad and Miličić, Biljana",
year = "2017",
abstract = "Introduction/objective: The recognition of differences in individual assessment of facial attractiveness could be valuable assistance in planning the orthodontic treatment. The aim of this study was to compare facial profile attractiveness changes of patients treated with the Herbst appliance perceived by orthodontists and laypersons. Methods: The patient sample comprised 33 young Caucasian still-growing patients, aged 14–18 years, with skeletal class II malocclusion treated with the Herbst and multibracket appliances. Facial profile photographs before and after the treatment were shown to 54 orthodontists and 50 laypersons. In the esthetics oriented poll, the evaluators rated the change in facial appearance. Results: The attractiveness scores differed between the two rater groups (p lt 0.001), with orthodontists being more generous, whereas there was no significant difference between female and male evaluators in both groups (p > 0.05). However, scores differed significantly in grading female and male patients (p lt 0.001), so that female patients got higher scores; younger evaluators graded more critically between different age groups of the evaluators (p lt 0.001), as well as between the patients with different initial severity of malocclusion (p lt 0.001). Conclusion: The difference in attractiveness scores differed between two groups, with laypersons being more critical than orthodontists. Higher scores were given to female patients by both groups, as well as by the evaluators in the older age group., Uvod/Cilj: Prepoznavanje razlika u individualnoj proce- ni facijalne atraktivnosti može biti od velike pomoći u planiranju ortodontske terapije. Cilj rada je bio da se uporedi promena atraktivnosti profila lica bolesnika tretiranih Herbstovim aparatom od strane ortodonata i laika. Metode: Uzorak se sastojao se od 33 ispitanika uzrasta 14–18 godina, koji su imali malokluziju II klase i lečeni Herbstovim aparatom u kombinaciji sa gornjim i donjim fiksnim aparatom. Njihove profilne fotografije pre i posle terapije pregledali su 54 ortodonta i 50 laika. Oni su ocenjivali, u vidu ankete, promenu facijalne atraktivnosti. Rezultati: Ocene facijalne privlačnosti razlikovale su se između dve grupe (p lt 0,001), tako što su ortodonti dava- li veće ocene, dok nije bilo statistički značajne razlike između polova u obe grupe (p > 0,05). Međutim, rezultati su se značajno razlikovali pri ocenjivanju muških i ženskih bolesnika (p lt 0,001), te su bolesnice dobile veće ocene. Takođe, rezultati su se značajno razlikovali između različitih starosnih grupa ocenjivača (p lt 0,001), tako da je mlađa grupa davala niže ocene, te bila kritičnija u pro- ceni. Razlika je bila značajna i kod ocenjivanja bolesnika sa različitim stepenom izraženosti anomalije (p lt 0,001). Zaključak: Razlika u ocenama facijalne privlačnosti postojala je između dve grupe, te su laici bili kritičniji u ocenjivanju u odnosu na ortodonte. Veće ocene dobile su bolesnice od strane obe grupe, a starija uzrasna grupa ocenjivala je većim ocenama sve bolesnike.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons, Procena promene facijalne estetike kod bolesnika sa II klasom malokluzije lečenih herbstovim aparatom",
volume = "145",
number = "9-10",
pages = "446-451",
doi = "10.2298/SARH160926081M"
}
Milutinović, J., Nedeljković, N., Korolija, N.,& Miličić, B.. (2017). Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 145(9-10), 446-451.
https://doi.org/10.2298/SARH160926081M
Milutinović J, Nedeljković N, Korolija N, Miličić B. Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2017;145(9-10):446-451.
doi:10.2298/SARH160926081M .
Milutinović, Jovana, Nedeljković, Nenad, Korolija, Nenad, Miličić, Biljana, "Facial profile esthetics change of class II malocclusion patients treated with the Herbst appliance as perceived by orthodontists and laypersons" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 145, no. 9-10 (2017):446-451,
https://doi.org/10.2298/SARH160926081M . .
3
3

En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion

Milutinović, Jovana; Nedeljković, Nenad

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Jovana
AU - Nedeljković, Nenad
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2112
AB - Introduction The aim was to evaluate the difference in en-face anthropometric facial parameters and proportions of patients with Class II malocclusion, before and after orthodontic treatment as well as changes in linear parameters and facial proportions and their deviation from ideal values. Material and method In this study, en-face photographs before and after the treatment of 50 Class II malocclusion patients were used. Patients were divided in two groups; first group comprised 25 patients treated with multibracket appliance with extractions, and second group included 25 patients treated without extractions, using fixed functional Herbst and multibracket appliance. On each and every photo before and after the treatment facial points and lines were drawn, and linear parameters were determined, based on those markers. Results showed change in anthropometric parameters in both groups of patients. Statistically significant difference was found for parameters in the middle and lower facial third. Facial proportions changed after the treatment in both groups and they approached ideal values and golden proportion 1:1.618 in the lower facial third. Conclusion Patients with Class II, division 1 malocclusion, deviate from an ideal set of proportions, particularly in the lower facial third. After the orthodontic treatment, anthropometric parameters in the lower facial third were approaching ideal values.
AB - Uvod Cilj ovog rada bio je da se antropometrijskim merenjem fotografija anfasa pacijenata pre i posle ortodontske terapije malokluzije II klase, 1. odeljenja, utvrde promene linearnih parametara i proporcija, kao i njihovo odstupanje od idealnih vrednosti. Materijal i metod U istraživanju su korišćene fotografije anfasa 50 pacijenata pre i posle ortodontske terapije. Pacijenti su podeljeni u dve grupe, od kojih je jedna lečena ekstrakcionom (fiksni aparati sa intermaksilarnim gumicama II klase), a druga neekstrakcionom (fiksni aparati sa fiksnim funkcionalnim Herbst aparatom) metodom terapije malokluzije II klase. Na fotografijama su, nakon iscrtavanja mekotkivnih tačaka, mereni linearni parametri: podela lica na horizontalne trećine, dužina i širina lica, kao i set linearnih proporcija koji su u odnosu idealnih proporcija. Rezultati Dobijeni rezultati pokazali su da je kod obe grupe pacijenata došlo do promene u antropometrijskim parametrima srednje i donje trećine lica. Dobijena razlika bila je statistički značajna (Sig lt 0,01). Kod obe grupe pacijenata dobijena je razlika u odnosu linearnih parametara prema setu idealnih proporcija, naročito u donjoj trećini lica, u kojoj se taj odnos približio idealnim vrednostima i proporciji 1 : 1,618. Zaključak Pacijenti sa malokluzijama II klase, 1. odeljenja, odstupaju od idealnih vrednosti facijalnih proporcija, pogotovo u donjoj trećini lica. Nakon završene ortodontske terapije vrednosti antropometrijskih parametara u donjoj trećini lica se približavaju idealnim vrednostima, u obe grupe pacijenata.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion
T1 - Promena parametara anfasa nakon ortodontske terapije malokluzije II klase
VL - 63
IS - 4
SP - 167
EP - 175
DO - 10.1515/sdj-2016-0017
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Jovana and Nedeljković, Nenad",
year = "2016",
abstract = "Introduction The aim was to evaluate the difference in en-face anthropometric facial parameters and proportions of patients with Class II malocclusion, before and after orthodontic treatment as well as changes in linear parameters and facial proportions and their deviation from ideal values. Material and method In this study, en-face photographs before and after the treatment of 50 Class II malocclusion patients were used. Patients were divided in two groups; first group comprised 25 patients treated with multibracket appliance with extractions, and second group included 25 patients treated without extractions, using fixed functional Herbst and multibracket appliance. On each and every photo before and after the treatment facial points and lines were drawn, and linear parameters were determined, based on those markers. Results showed change in anthropometric parameters in both groups of patients. Statistically significant difference was found for parameters in the middle and lower facial third. Facial proportions changed after the treatment in both groups and they approached ideal values and golden proportion 1:1.618 in the lower facial third. Conclusion Patients with Class II, division 1 malocclusion, deviate from an ideal set of proportions, particularly in the lower facial third. After the orthodontic treatment, anthropometric parameters in the lower facial third were approaching ideal values., Uvod Cilj ovog rada bio je da se antropometrijskim merenjem fotografija anfasa pacijenata pre i posle ortodontske terapije malokluzije II klase, 1. odeljenja, utvrde promene linearnih parametara i proporcija, kao i njihovo odstupanje od idealnih vrednosti. Materijal i metod U istraživanju su korišćene fotografije anfasa 50 pacijenata pre i posle ortodontske terapije. Pacijenti su podeljeni u dve grupe, od kojih je jedna lečena ekstrakcionom (fiksni aparati sa intermaksilarnim gumicama II klase), a druga neekstrakcionom (fiksni aparati sa fiksnim funkcionalnim Herbst aparatom) metodom terapije malokluzije II klase. Na fotografijama su, nakon iscrtavanja mekotkivnih tačaka, mereni linearni parametri: podela lica na horizontalne trećine, dužina i širina lica, kao i set linearnih proporcija koji su u odnosu idealnih proporcija. Rezultati Dobijeni rezultati pokazali su da je kod obe grupe pacijenata došlo do promene u antropometrijskim parametrima srednje i donje trećine lica. Dobijena razlika bila je statistički značajna (Sig lt 0,01). Kod obe grupe pacijenata dobijena je razlika u odnosu linearnih parametara prema setu idealnih proporcija, naročito u donjoj trećini lica, u kojoj se taj odnos približio idealnim vrednostima i proporciji 1 : 1,618. Zaključak Pacijenti sa malokluzijama II klase, 1. odeljenja, odstupaju od idealnih vrednosti facijalnih proporcija, pogotovo u donjoj trećini lica. Nakon završene ortodontske terapije vrednosti antropometrijskih parametara u donjoj trećini lica se približavaju idealnim vrednostima, u obe grupe pacijenata.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion, Promena parametara anfasa nakon ortodontske terapije malokluzije II klase",
volume = "63",
number = "4",
pages = "167-175",
doi = "10.1515/sdj-2016-0017"
}
Milutinović, J.,& Nedeljković, N.. (2016). En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 63(4), 167-175.
https://doi.org/10.1515/sdj-2016-0017
Milutinović J, Nedeljković N. En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion. in Stomatološki glasnik Srbije. 2016;63(4):167-175.
doi:10.1515/sdj-2016-0017 .
Milutinović, Jovana, Nedeljković, Nenad, "En-face parameters change after orthodontic treatment of class II malocclusion" in Stomatološki glasnik Srbije, 63, no. 4 (2016):167-175,
https://doi.org/10.1515/sdj-2016-0017 . .

Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions

Milutinović, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2015)

TY - THES
AU - Milutinović, Jovana
PY - 2015
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2330
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10256/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47493391
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4217
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/986
AB - Class II malocclusions are the most common irregularities in orthodontic clinics around the world, with 55 % share of all malocclusions, according to newest data. This type of irregularity deteriorates facial harmony and worsens the patient`s profile. Division 1, with protruded upper frontal teeth, is the most frequent type of this malocclusion. Class II malocclusions affect the look of nose, lips, chin and the entire lower facial third. Worsening of the lower facial third causes discrepancy of facial thirds relations, which indirectly affects the facial look in general, even entities which are away of present malocclusion. Profile is deeply affected, in the terms of bigger convexity, retruded chin, very often unaesthetically protruded upper lip, retruded lower lip and pronounced mentolabial sulcus. Big overjet worsens profile look and undermines patient`s self-esteem. Albeit orthodontic treatment improves sagittal, transversal and vertical dimension, profile look is mostly changed, and represents the clinician`s focus during treatment, and change in this feature consequently changes en-face look. There are several different treatments for this type of malocclusion. Treatment can be divided into functional appliance treatment - both removable and fixed (depending on the patient`s age when the treatment is started we can argue about growth modification), then fixed appliance treatment most commonly combined with upper or all four premolars extractions (so - called camouphlage treatment), and finally for extreme cases combined orthodontic and orthognathic surgical treatment. The aims of this study were: 1. To determine the changes caused by fixed functional appliance treatment (non-extraction) and camouphlage treatment (extraction) in Class II malocclusion patients, visible on lateral cephalograms; 2. To evaluate the changes in softtissue angular parameters, then how much the newly values approach the ideal standards, especially in lower facial third, and to examinate the difference in linear facial parameters before and after the orthodontic treatment, by measuring these linear and angular parameters on profile and en-face patient`s photos...
AB - Malokluzije II klase predstavljaju najčešću nepravilnost u ortodontskim klinikama širom sveta, dostiţući udeo od 55% svih malokluzija, po najnovijim podacima. Ova vrsta nepravilnosti narušava facijalnu harmoniju i menja izgled pacijenta na gore. U okviru malokluzija II klase, najčešće je prisutna nepravilnost 1. odeljenja, sa protrudiranim gornjim frontalnim zubima. Malokluzije II klase, 1. odeljenja utiču na promenu izgleda nosa, usana, brade, tačnije celog donjeg sprata lica. Narušavanjem izgleda donjeg sprata lica, dolazi do velike diskrepance i u odnosu ovog dela lica sa srednjim i gornjim spratom lica, što indirektno utiče na izgled celog lica, i to delova koji su udaljeni od ortodontskog problema, tj. postojeće malokluzije. Profil je naročito ugroţen, u smislu povećanja konveksiteta, uvučenosti brade, sa neestetski isturenom gornjom usnom, lošim poloţajem i uvučenom donjom usnom i naglašenim bradnim sulkusom. Veliki incizalni stepenik pogoršava izgled profila i narušava samopouzdanje pacijenta. Naime, iako ortodontska terapija deluje u sve tri ravni prostora, izgled profila pacijenata je ono što je najprimetnije promenjeno, i na šta se fokusira paţnja ortodonta tokom terapije, a posledično dovodi do, blage i diskutabilne promene izgleda anfasa na bolje. Postoji nekoliko načina za lečenje ove vrste malokluzije. Terapija se moţe podeliti na terapiju funkcionalnim aparatima - pokretnim ili fiksnim (u zavisnosti od uzrasta pacijenata u kom se započne terapija moţemo govoriti o modifikaciji i usmeravanju dentofacijalnog rasta), zatim fiksnim ortodontskim aparatima najčešće u kombinaciji sa ekstrakcijom zuba u gornjoj ili obe vilice (takozvana kamuflaţna terapija), i kombinovanom ortodontskom i hirurškom terapijom u najekstremnijim slučajevima. Naučni ciljevi ovog istraţivanja bili su: 1. Analizom profilnih telerendgenskih snimaka pre i posle terapije kod pacijenata sa malokluzijom II klase, utvrditi promene nastale lečenjem fiksnim funkcionalnim aparatom bez ekstrakcije i dobijene vrednosti uporediti sa promenama nastalim kod pacijenata lečenih terapijom kamuflaţe II klase sa ekstrakcijom premolara; 2. Antropometrijskim merenjem uglova i proporcija na fotografijama profila i anfasa obe grupe pacijenata: Ispitati kod kojih angularnih parametara mekotkivnog profila dolazi do najvećih promena i koliko se novonastale vrednosti parametara pribliţavaju idealnim vrednostima, koliko je odstupanje vrednosti parametara od idealnih proporcija, posebno u donjoj trećini lica, kao i ispitati razliku u antropometrijskim linearnim parametrima lica pre i nakon završene ortodontske terapije...
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions
T1 - Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4217
ER - 
@phdthesis{
author = "Milutinović, Jovana",
year = "2015",
abstract = "Class II malocclusions are the most common irregularities in orthodontic clinics around the world, with 55 % share of all malocclusions, according to newest data. This type of irregularity deteriorates facial harmony and worsens the patient`s profile. Division 1, with protruded upper frontal teeth, is the most frequent type of this malocclusion. Class II malocclusions affect the look of nose, lips, chin and the entire lower facial third. Worsening of the lower facial third causes discrepancy of facial thirds relations, which indirectly affects the facial look in general, even entities which are away of present malocclusion. Profile is deeply affected, in the terms of bigger convexity, retruded chin, very often unaesthetically protruded upper lip, retruded lower lip and pronounced mentolabial sulcus. Big overjet worsens profile look and undermines patient`s self-esteem. Albeit orthodontic treatment improves sagittal, transversal and vertical dimension, profile look is mostly changed, and represents the clinician`s focus during treatment, and change in this feature consequently changes en-face look. There are several different treatments for this type of malocclusion. Treatment can be divided into functional appliance treatment - both removable and fixed (depending on the patient`s age when the treatment is started we can argue about growth modification), then fixed appliance treatment most commonly combined with upper or all four premolars extractions (so - called camouphlage treatment), and finally for extreme cases combined orthodontic and orthognathic surgical treatment. The aims of this study were: 1. To determine the changes caused by fixed functional appliance treatment (non-extraction) and camouphlage treatment (extraction) in Class II malocclusion patients, visible on lateral cephalograms; 2. To evaluate the changes in softtissue angular parameters, then how much the newly values approach the ideal standards, especially in lower facial third, and to examinate the difference in linear facial parameters before and after the orthodontic treatment, by measuring these linear and angular parameters on profile and en-face patient`s photos..., Malokluzije II klase predstavljaju najčešću nepravilnost u ortodontskim klinikama širom sveta, dostiţući udeo od 55% svih malokluzija, po najnovijim podacima. Ova vrsta nepravilnosti narušava facijalnu harmoniju i menja izgled pacijenta na gore. U okviru malokluzija II klase, najčešće je prisutna nepravilnost 1. odeljenja, sa protrudiranim gornjim frontalnim zubima. Malokluzije II klase, 1. odeljenja utiču na promenu izgleda nosa, usana, brade, tačnije celog donjeg sprata lica. Narušavanjem izgleda donjeg sprata lica, dolazi do velike diskrepance i u odnosu ovog dela lica sa srednjim i gornjim spratom lica, što indirektno utiče na izgled celog lica, i to delova koji su udaljeni od ortodontskog problema, tj. postojeće malokluzije. Profil je naročito ugroţen, u smislu povećanja konveksiteta, uvučenosti brade, sa neestetski isturenom gornjom usnom, lošim poloţajem i uvučenom donjom usnom i naglašenim bradnim sulkusom. Veliki incizalni stepenik pogoršava izgled profila i narušava samopouzdanje pacijenta. Naime, iako ortodontska terapija deluje u sve tri ravni prostora, izgled profila pacijenata je ono što je najprimetnije promenjeno, i na šta se fokusira paţnja ortodonta tokom terapije, a posledično dovodi do, blage i diskutabilne promene izgleda anfasa na bolje. Postoji nekoliko načina za lečenje ove vrste malokluzije. Terapija se moţe podeliti na terapiju funkcionalnim aparatima - pokretnim ili fiksnim (u zavisnosti od uzrasta pacijenata u kom se započne terapija moţemo govoriti o modifikaciji i usmeravanju dentofacijalnog rasta), zatim fiksnim ortodontskim aparatima najčešće u kombinaciji sa ekstrakcijom zuba u gornjoj ili obe vilice (takozvana kamuflaţna terapija), i kombinovanom ortodontskom i hirurškom terapijom u najekstremnijim slučajevima. Naučni ciljevi ovog istraţivanja bili su: 1. Analizom profilnih telerendgenskih snimaka pre i posle terapije kod pacijenata sa malokluzijom II klase, utvrditi promene nastale lečenjem fiksnim funkcionalnim aparatom bez ekstrakcije i dobijene vrednosti uporediti sa promenama nastalim kod pacijenata lečenih terapijom kamuflaţe II klase sa ekstrakcijom premolara; 2. Antropometrijskim merenjem uglova i proporcija na fotografijama profila i anfasa obe grupe pacijenata: Ispitati kod kojih angularnih parametara mekotkivnog profila dolazi do najvećih promena i koliko se novonastale vrednosti parametara pribliţavaju idealnim vrednostima, koliko je odstupanje vrednosti parametara od idealnih proporcija, posebno u donjoj trećini lica, kao i ispitati razliku u antropometrijskim linearnim parametrima lica pre i nakon završene ortodontske terapije...",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions, Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4217"
}
Milutinović, J.. (2015). Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4217
Milutinović J. Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4217 .
Milutinović, Jovana, "Facial Soft-tissue Structure Changes After Orthodontic Treatment of Class II Malocclusions" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4217 .

Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions

Milutinović, Jovana; Zelić, Ksenija; Nedeljković, Nenad

(Hindawi Ltd, London, 2014)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Jovana
AU - Zelić, Ksenija
AU - Nedeljković, Nenad
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1948
AB - The improvement of a patient's facial appearance is one of the main goals of contemporary orthodontic treatment. The aim of this investigation was to evaluate the difference in facial proportions between attractive and anonymous females in order to establish objective facial features which are widely considered as beautiful. The study included two groups: first group consisted of 83 Caucasian female subjects between 22 and 28 years of age who were selected from the population of students at the University of Belgrade, and the second group included 24 attractive celebrity Caucasian females. The en face facial photographs were taken in natural head position (NHP). Numerous parameters were recorded on these photographs, in order to establish facial symmetry and correlation with the ideal set of proportions. This study showed significant difference between anonymous and attractive females. Attractive females showed smaller face in general and uniformity of the facial thirds and fifths, and most of the facial parameters meet the criteria of the ideal proportions.
PB - Hindawi Ltd, London
T2 - Scientific World Journal
T1 - Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions
DO - 10.1155/2014/428250
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Jovana and Zelić, Ksenija and Nedeljković, Nenad",
year = "2014",
abstract = "The improvement of a patient's facial appearance is one of the main goals of contemporary orthodontic treatment. The aim of this investigation was to evaluate the difference in facial proportions between attractive and anonymous females in order to establish objective facial features which are widely considered as beautiful. The study included two groups: first group consisted of 83 Caucasian female subjects between 22 and 28 years of age who were selected from the population of students at the University of Belgrade, and the second group included 24 attractive celebrity Caucasian females. The en face facial photographs were taken in natural head position (NHP). Numerous parameters were recorded on these photographs, in order to establish facial symmetry and correlation with the ideal set of proportions. This study showed significant difference between anonymous and attractive females. Attractive females showed smaller face in general and uniformity of the facial thirds and fifths, and most of the facial parameters meet the criteria of the ideal proportions.",
publisher = "Hindawi Ltd, London",
journal = "Scientific World Journal",
title = "Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions",
doi = "10.1155/2014/428250"
}
Milutinović, J., Zelić, K.,& Nedeljković, N.. (2014). Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions. in Scientific World Journal
Hindawi Ltd, London..
https://doi.org/10.1155/2014/428250
Milutinović J, Zelić K, Nedeljković N. Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions. in Scientific World Journal. 2014;.
doi:10.1155/2014/428250 .
Milutinović, Jovana, Zelić, Ksenija, Nedeljković, Nenad, "Evaluation of Facial Beauty Using Anthropometric Proportions" in Scientific World Journal (2014),
https://doi.org/10.1155/2014/428250 . .
3
101
51
83

Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica

Milutinović, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2008)

TY - THES
AU - Milutinović, Jovana
PY - 2008
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/1024070286
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/466
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_466
ER - 
@mastersthesis{
author = "Milutinović, Jovana",
year = "2008",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_466"
}
Milutinović, J.. (2008). Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_466
Milutinović J. Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica. 2008;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_466 .
Milutinović, Jovana, "Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica" (2008),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_466 .

The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion

Milutinović, Jovana; Nedeljković, Nenad; Nikolić, Predrag

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Jovana
AU - Nedeljković, Nenad
AU - Nikolić, Predrag
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1410
AB - Aim: The aim of this study was to investigate the possibilities for computer-aided orthognathic surgery in the treatment of class II malocclusions. Materials and methods: Twelve patients treated at the Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Belgrade, were included in the study. Profile cephalometric analyses of all patients were conducted before and after the treatment. The first step was the profile cephalometric analysis before the treatment using the computer software Nemotec dental studio NX2005 and the second step was the computer-aided simulation using the same software. Results: The difference in the results was found in the soft-tissue analysis, which can be explained by the possibility of observing the instant changes in patients' profiles during the simulation of surgical treatment. Conclusion: Based on the results of the present study, it can be concluded that the computer-aided simulation provides a faster approach, a possibility to educate patients before the surgical treatment and a better clinician-patient communication.
AB - Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio da se ispitaju mogućnosti kompjuterske simulacije hirurške procedure u terapiji nepravilnosti II skeletne klase. Materijal i metod: U ovom istraživanju obuhvaćeno je 12 pacijenata Klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Korišćene su fotografije i profilni snimci glave svih pacijenata pre i posle završene terapije. Prva faza istraživanja podrazumevala je analiziranje profilnih snimaka glave pre terapije pomoću kompjuterskog programa Nemotec dental studio NX2005, a druga faza istraživanja podrazumevala je simulaciju hirurške terapije pomoću jedne od opcija koje ovaj kompjuterski program nudi. Rezultati: Razlika u rezultatima pre i posle kompjuterske simulacije dobijena je u analizi mekotkivnog profila upravo zbog mogućnosti posmatranja promena pacijentovog profila tokom simulacije hirurške metode. Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da kompjuterska simulacija pruža brži pristup informacijama, korisna je za edukaciju pacijenata sa mogućnostima hirurške intervencije i naravno, poboljšava komunikaciju kliničara sa pacijentima.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion
T1 - Mogućnosti kompjuterske simulacije ortognatske hirurške procedure u terapiji nepravilnosti II skeletne klase
VL - 55
IS - 3
SP - 147
EP - 153
DO - 10.2298/SGS0803147M
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Jovana and Nedeljković, Nenad and Nikolić, Predrag",
year = "2008",
abstract = "Aim: The aim of this study was to investigate the possibilities for computer-aided orthognathic surgery in the treatment of class II malocclusions. Materials and methods: Twelve patients treated at the Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Belgrade, were included in the study. Profile cephalometric analyses of all patients were conducted before and after the treatment. The first step was the profile cephalometric analysis before the treatment using the computer software Nemotec dental studio NX2005 and the second step was the computer-aided simulation using the same software. Results: The difference in the results was found in the soft-tissue analysis, which can be explained by the possibility of observing the instant changes in patients' profiles during the simulation of surgical treatment. Conclusion: Based on the results of the present study, it can be concluded that the computer-aided simulation provides a faster approach, a possibility to educate patients before the surgical treatment and a better clinician-patient communication., Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio da se ispitaju mogućnosti kompjuterske simulacije hirurške procedure u terapiji nepravilnosti II skeletne klase. Materijal i metod: U ovom istraživanju obuhvaćeno je 12 pacijenata Klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Korišćene su fotografije i profilni snimci glave svih pacijenata pre i posle završene terapije. Prva faza istraživanja podrazumevala je analiziranje profilnih snimaka glave pre terapije pomoću kompjuterskog programa Nemotec dental studio NX2005, a druga faza istraživanja podrazumevala je simulaciju hirurške terapije pomoću jedne od opcija koje ovaj kompjuterski program nudi. Rezultati: Razlika u rezultatima pre i posle kompjuterske simulacije dobijena je u analizi mekotkivnog profila upravo zbog mogućnosti posmatranja promena pacijentovog profila tokom simulacije hirurške metode. Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da kompjuterska simulacija pruža brži pristup informacijama, korisna je za edukaciju pacijenata sa mogućnostima hirurške intervencije i naravno, poboljšava komunikaciju kliničara sa pacijentima.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion, Mogućnosti kompjuterske simulacije ortognatske hirurške procedure u terapiji nepravilnosti II skeletne klase",
volume = "55",
number = "3",
pages = "147-153",
doi = "10.2298/SGS0803147M"
}
Milutinović, J., Nedeljković, N.,& Nikolić, P.. (2008). The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 55(3), 147-153.
https://doi.org/10.2298/SGS0803147M
Milutinović J, Nedeljković N, Nikolić P. The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion. in Stomatološki glasnik Srbije. 2008;55(3):147-153.
doi:10.2298/SGS0803147M .
Milutinović, Jovana, Nedeljković, Nenad, Nikolić, Predrag, "The possibilities of computer simulation of the orthognatic surgical procedure in the treatment of class II malocclusion" in Stomatološki glasnik Srbije, 55, no. 3 (2008):147-153,
https://doi.org/10.2298/SGS0803147M . .
1

Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics

Milutinović, Jovana; Nedeljković, Nenad; Nikolić, Predrag

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Jovana
AU - Nedeljković, Nenad
AU - Nikolić, Predrag
PY - 2006
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1320
AB - Aim: The aim of this research was to compare the standard and computerized method of cephalogram analysis. In this research 32 patients visiting Belgrade University School of Dentistry, dept. of orthodontics were involved. Material and Method: This research was based on cephalogram analysis for every patient. All of the cephalograms were analyzed in two ways: 1. standrad method and 2. computerized method using Nemotec Dental Studio NX 2005 software. Results: Additional possibilities and properties of computer software for the computerized cephalogram analysis caused the differences in results. Conclusion: Based on the results, it can be concluded that there was no statistical difference comparing both methods. Computerized cephalogram analysis provides higher speed and software possibilities compared to standard method.
AB - Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio da se uporedi standardni i kompjuterski metod analize profilnog telerendgen snimka glave. Materijal i metod: Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 32 pacijenta Klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Istraživanje se zasnivalo na analizi profilnog telerendgen snimka glave svakog pacijenta. Svi snimci su analizirani na dva načina: 1. standardnom metodom analize i 2. kompjuterskom metodom pomoću programa Nemotek Dental Studio NX 2005. Rezultati: Razlika u rezultatima dobijena je zbog bolje vidljivosti anatomskih detalja na snimku analiziranom kompjuterskom metodom zbog mogućnosti raznih podešavanja i poboljšanja vidljivosti. Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da nema statistički značajne razlike u podacima dobijenim pomoću oba metoda, neuporedivo je brža analiza pomoću kompjuterskog programa i mogućnosti koje pruža kompjuterska analiza prevazilazi okvire standardne analize.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics
T1 - Uporedna analiza standardne i kompjuterske metode telerendgen dijagnostike u ortopediji vilica
VL - 53
IS - 4
SP - 246
EP - 252
DO - 10.2298/SGS0604246M
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Jovana and Nedeljković, Nenad and Nikolić, Predrag",
year = "2006",
abstract = "Aim: The aim of this research was to compare the standard and computerized method of cephalogram analysis. In this research 32 patients visiting Belgrade University School of Dentistry, dept. of orthodontics were involved. Material and Method: This research was based on cephalogram analysis for every patient. All of the cephalograms were analyzed in two ways: 1. standrad method and 2. computerized method using Nemotec Dental Studio NX 2005 software. Results: Additional possibilities and properties of computer software for the computerized cephalogram analysis caused the differences in results. Conclusion: Based on the results, it can be concluded that there was no statistical difference comparing both methods. Computerized cephalogram analysis provides higher speed and software possibilities compared to standard method., Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio da se uporedi standardni i kompjuterski metod analize profilnog telerendgen snimka glave. Materijal i metod: Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 32 pacijenta Klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Istraživanje se zasnivalo na analizi profilnog telerendgen snimka glave svakog pacijenta. Svi snimci su analizirani na dva načina: 1. standardnom metodom analize i 2. kompjuterskom metodom pomoću programa Nemotek Dental Studio NX 2005. Rezultati: Razlika u rezultatima dobijena je zbog bolje vidljivosti anatomskih detalja na snimku analiziranom kompjuterskom metodom zbog mogućnosti raznih podešavanja i poboljšanja vidljivosti. Zaključak: Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da nema statistički značajne razlike u podacima dobijenim pomoću oba metoda, neuporedivo je brža analiza pomoću kompjuterskog programa i mogućnosti koje pruža kompjuterska analiza prevazilazi okvire standardne analize.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics, Uporedna analiza standardne i kompjuterske metode telerendgen dijagnostike u ortopediji vilica",
volume = "53",
number = "4",
pages = "246-252",
doi = "10.2298/SGS0604246M"
}
Milutinović, J., Nedeljković, N.,& Nikolić, P.. (2006). Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 53(4), 246-252.
https://doi.org/10.2298/SGS0604246M
Milutinović J, Nedeljković N, Nikolić P. Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics. in Stomatološki glasnik Srbije. 2006;53(4):246-252.
doi:10.2298/SGS0604246M .
Milutinović, Jovana, Nedeljković, Nenad, Nikolić, Predrag, "Comparative analysis of standard and computerized profile cephalometric diagnostics in orthodontics" in Stomatološki glasnik Srbije, 53, no. 4 (2006):246-252,
https://doi.org/10.2298/SGS0604246M . .
2