Todić, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-8429-4768
 • Todić, Jelena (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija

Martinović, Brankica; Ivanović, Mirjana; Cvetković, Andrijana; Todić, Jelena; Milojković, Zoraida; Pavlović, Jasna; Tabaković, Saša Z.; Stošović-Kalezić, Ivana

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Martinović, Brankica
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Cvetković, Andrijana
AU - Todić, Jelena
AU - Milojković, Zoraida
AU - Pavlović, Jasna
AU - Tabaković, Saša Z.
AU - Stošović-Kalezić, Ivana
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2263
AB - Introduction/Objective: Molar-incisor hypomnineralization (MIH) is relatively common developmental anomaly characterized by hypomineralized enamel defects in the first permanent molars and incisors. The aim of this study was to determine the prevalence of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children aged eight and 10 years who live in the northern part of Kosovo and Metohija. Methods: The study included 712 respondents, 289 of whom aged eight (40.6%) and 423 of whom aged 10 years (59.4%). Criteria according to Weerheijm were used for diagnosis of hypomineralization and the severity of changes was determined. Results: The frequency of hypomineralized changes in the first permanent molars and incisors of the examined children in this area was 12.2%. It was lower in children aged eight years (10.7%) compared to those aged 10 (13.2%). Demarcated enamel opacity was more common in younger children, whereas both atypical restoration and tooth extraction due to hypomineralization were more common in older children. Mild form is more common in children aged eight years, whereas both severe form and severe form with extracted teeth are more common in children aged 10 years. The results indicate that the first permanent molars were most commonly affected by MIH changes. Conclusion: The percentage of the respondents with MIH changes in the northern part of Kosovo and Metohija, which is 12.2%, is not negligible and points to the necessity of early diagnosis in order to prevent and reduce the complications of the condition by timely prevention and treatment.
AB - Uvod/Cilj: Hipomineralizacija kutnjaka i sekutića (HKS) relativno je česta razvojna anomalija koja se karakteriše pojavom hipomineralizovanih defekata gleđi na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se ispita učestalost hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece uzrasta osam i deset godina na području severnog dela Kosova i Metohije. Metode: U istraživanju je bilo uključeno 712 ispitanika – 289 uzrasta osam godina (40,6%) i 423 (59,4%) uzrasta deset godina. Za dijagnozu oboljenja primenjeni su kriterijumi po Weerhejim-u i određen je stepen izraženosti promena. Rezultati: Učestalost hipomineralizovanih promena na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod ispitivane dece na ovom području iznosio je 12,2%. Kod dece od osam godina učestalost ovih promena je manja (10,7%) u odnosu na ispitanike od deset godina (13,2%). Ograničena zamućenost gleđi bila je učestalija kod dece mlađeg uzrasta, dok je kod dece starijeg uzrasta učestalija atipična restauracija i ekstrakcija zuba kao posledica hipomineralizacije. Blaga forma je učestalija kod dece od osam godina, dok je kod dece od deset godina učestalija teška forma, kao i teška forma koja uključuje i ekstrahirane zube. Rezultati pokazuju da su prvi stalni kutnjaci najčešće zahvaćeni hipomineralizovanim promena. Zaključak: Procenat od 12,2% ispitanika sa promenama HKS na području severnog dela Kosova i Metohije nije zanemarljiv. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost rane dijagnostike da bi se blagovremenom prevencijom i terapijom sprečile i ublažile komplikacije ovog oboljenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija
T1 - Učestalost, karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece koja žive na području severnog dela Kosova i Metohije
VL - 145
IS - 7-8
SP - 364
EP - 369
DO - 10.2298/SARH160614056M
ER - 
@article{
author = "Martinović, Brankica and Ivanović, Mirjana and Cvetković, Andrijana and Todić, Jelena and Milojković, Zoraida and Pavlović, Jasna and Tabaković, Saša Z. and Stošović-Kalezić, Ivana",
year = "2017",
abstract = "Introduction/Objective: Molar-incisor hypomnineralization (MIH) is relatively common developmental anomaly characterized by hypomineralized enamel defects in the first permanent molars and incisors. The aim of this study was to determine the prevalence of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children aged eight and 10 years who live in the northern part of Kosovo and Metohija. Methods: The study included 712 respondents, 289 of whom aged eight (40.6%) and 423 of whom aged 10 years (59.4%). Criteria according to Weerheijm were used for diagnosis of hypomineralization and the severity of changes was determined. Results: The frequency of hypomineralized changes in the first permanent molars and incisors of the examined children in this area was 12.2%. It was lower in children aged eight years (10.7%) compared to those aged 10 (13.2%). Demarcated enamel opacity was more common in younger children, whereas both atypical restoration and tooth extraction due to hypomineralization were more common in older children. Mild form is more common in children aged eight years, whereas both severe form and severe form with extracted teeth are more common in children aged 10 years. The results indicate that the first permanent molars were most commonly affected by MIH changes. Conclusion: The percentage of the respondents with MIH changes in the northern part of Kosovo and Metohija, which is 12.2%, is not negligible and points to the necessity of early diagnosis in order to prevent and reduce the complications of the condition by timely prevention and treatment., Uvod/Cilj: Hipomineralizacija kutnjaka i sekutića (HKS) relativno je česta razvojna anomalija koja se karakteriše pojavom hipomineralizovanih defekata gleđi na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima. Cilj ovog rada bio je da se ispita učestalost hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece uzrasta osam i deset godina na području severnog dela Kosova i Metohije. Metode: U istraživanju je bilo uključeno 712 ispitanika – 289 uzrasta osam godina (40,6%) i 423 (59,4%) uzrasta deset godina. Za dijagnozu oboljenja primenjeni su kriterijumi po Weerhejim-u i određen je stepen izraženosti promena. Rezultati: Učestalost hipomineralizovanih promena na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod ispitivane dece na ovom području iznosio je 12,2%. Kod dece od osam godina učestalost ovih promena je manja (10,7%) u odnosu na ispitanike od deset godina (13,2%). Ograničena zamućenost gleđi bila je učestalija kod dece mlađeg uzrasta, dok je kod dece starijeg uzrasta učestalija atipična restauracija i ekstrakcija zuba kao posledica hipomineralizacije. Blaga forma je učestalija kod dece od osam godina, dok je kod dece od deset godina učestalija teška forma, kao i teška forma koja uključuje i ekstrahirane zube. Rezultati pokazuju da su prvi stalni kutnjaci najčešće zahvaćeni hipomineralizovanim promena. Zaključak: Procenat od 12,2% ispitanika sa promenama HKS na području severnog dela Kosova i Metohije nije zanemarljiv. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost rane dijagnostike da bi se blagovremenom prevencijom i terapijom sprečile i ublažile komplikacije ovog oboljenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija, Učestalost, karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece koja žive na području severnog dela Kosova i Metohije",
volume = "145",
number = "7-8",
pages = "364-369",
doi = "10.2298/SARH160614056M"
}
Martinović, B., Ivanović, M., Cvetković, A., Todić, J., Milojković, Z., Pavlović, J., Tabaković, S. Z.,& Stošović-Kalezić, I.. (2017). Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 145(7-8), 364-369.
https://doi.org/10.2298/SARH160614056M
Martinović B, Ivanović M, Cvetković A, Todić J, Milojković Z, Pavlović J, Tabaković SZ, Stošović-Kalezić I. Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2017;145(7-8):364-369.
doi:10.2298/SARH160614056M .
Martinović, Brankica, Ivanović, Mirjana, Cvetković, Andrijana, Todić, Jelena, Milojković, Zoraida, Pavlović, Jasna, Tabaković, Saša Z., Stošović-Kalezić, Ivana, "Prevalence, characteristics and severity of hypomineralization of the first permanent molars and incisors in children from the northern part of Kosovo and Metohija" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 145, no. 7-8 (2017):364-369,
https://doi.org/10.2298/SARH160614056M . .
6
3
6

Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins

Kučević, Esad; Pavlović, Jasna; Poštić, Srđan; Čutović, Tatjana; Todić, Jelena

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Kučević, Esad
AU - Pavlović, Jasna
AU - Poštić, Srđan
AU - Čutović, Tatjana
AU - Todić, Jelena
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2254
AB - Background/Aim. Functionally stable occlusion is characterized by optimal and orthopedic stable position of the condyle, harmonious contact ratio of upper and lower teeth in the final occlusal position of the mandible, optimal relationship of dental arches at the eccentric movement of the lower jaw and stable interocclusal space in physiological position. As there are no ideal order of teeth and absolute intermaxilar harmony nor individually acceptable standards or prototype of functionally optimal occlusion, the aim of this study was to analyze occlusal characteristics of identical twins. Methods. This clinical-epidemiological and functional study involved 30 pairs of identical twins, both males and females, aged 20 to 40 years. The main criterion for the selection of participants was preserved function of orofacial system, as a precondition for application of the Peer Assessment Rating (PAR) index, which is the most reliable tool for diagnosing malocclusion and evaluating occlusal parameters: the distance between the contact points of agonists of front segments of the dental arches, side occlusion of the sagittal, vertical and transversal position, overjet, anterior crossbite, deep and open bite, overbite of incisors and relationship of middle dental arches. Results. Using t-test for independent samples, no significant difference in the values of PAR index, according to gender, was established. The average difference of 0.833 between the twin groups (for male twins: ẍ = 7.97, SD = 6.625; for female twins: ẍ = 7.13, SD = 5.606) was not statistically significant [t (58) = 0.526; p = 0.601; 95% confidence interval: -2.339-4.005]. Conclusion. The lack of significant differences in occlusal PAR index analysis in both the same and different twin groups, implies the dominance of hereditary factors.
AB - Uvod/Cilj. Funkcionalno stabilnu okluziju karakterišu optimalan i ortopedski stabilan položaj kondila, harmoničan kontaktni odnos gornjih i donjih zuba u završnom okluzionom položaju mandibule, optimalna relacija pri ekscentričnim kretnjama donje vilice i stabilan interokluzioni prostor u po- ložaju fiziološkog mirovanja. Pošto ne postoje idealni poredak zuba i apsolutni međuvilični sklad, kao ni individualno prihvatljivi standardi optimalne okluzije, cilj rada bio je analiza okluzalnih obeležja jednojajčanih blizanaca. Metode. Kliničko-epidemiološkim i funkcionalnim ispitivanjem obuhvaćeno je 30 parova jednojajčanih blizanaca, podjednake polne zastupljenosti, starosti od 20 do 40 godina. Osnovni kriterijum za izbor ispitanika bila je očuvana funkcija orofacijalnog sistema, kao preduslov primene Peer Assessment Rating (PAR) indeksa kojim se najpouzdanije dijagnostikuju malokluzije i ocenjuju okluzalni parametri: rastojanje između kontaktnih tačaka agonista prednjih segmenata zubnih nizova, bočna okluzija u sagitalnom, vertikalnom i transverzalnom položaju, incizalni stepenik, prednji ukršten zagrižaj, dubok i otvoren zagrižaj, vertikalni preklop sekutića i odnos sredina zubnih nizova. Rezultati. Primenom t-testa za nezavisne uzorke nije utvrđena statistički značajna razlika u vrednostima PAR indeksa u zavisnosti od pola. Prosečna razlika od 0,833 između blizanačkih grupa (za blizance muškog pola: ẍ = 7,97, SD = 6,625; za blizance ženskog pola: ẍ = 7,13, SD = 5,606) nije bila statistički značajna [t (58) = 0,526, p = 0,601; 95% interval poverenja -2,339-4,005]. Zaključak. Izostanak značajnih razlika pri okluzalnoj analizi PAR indeksa, kod istih i različitih blizanačkih grupa, tumači se dominacijom naslednih faktora.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins
T1 - Analiza okluzalnih karakteristika jednojajčanih blizanaca
VL - 74
IS - 12
SP - 1128
EP - 1133
DO - 10.2298/VSP151121307K
ER - 
@article{
author = "Kučević, Esad and Pavlović, Jasna and Poštić, Srđan and Čutović, Tatjana and Todić, Jelena",
year = "2017",
abstract = "Background/Aim. Functionally stable occlusion is characterized by optimal and orthopedic stable position of the condyle, harmonious contact ratio of upper and lower teeth in the final occlusal position of the mandible, optimal relationship of dental arches at the eccentric movement of the lower jaw and stable interocclusal space in physiological position. As there are no ideal order of teeth and absolute intermaxilar harmony nor individually acceptable standards or prototype of functionally optimal occlusion, the aim of this study was to analyze occlusal characteristics of identical twins. Methods. This clinical-epidemiological and functional study involved 30 pairs of identical twins, both males and females, aged 20 to 40 years. The main criterion for the selection of participants was preserved function of orofacial system, as a precondition for application of the Peer Assessment Rating (PAR) index, which is the most reliable tool for diagnosing malocclusion and evaluating occlusal parameters: the distance between the contact points of agonists of front segments of the dental arches, side occlusion of the sagittal, vertical and transversal position, overjet, anterior crossbite, deep and open bite, overbite of incisors and relationship of middle dental arches. Results. Using t-test for independent samples, no significant difference in the values of PAR index, according to gender, was established. The average difference of 0.833 between the twin groups (for male twins: ẍ = 7.97, SD = 6.625; for female twins: ẍ = 7.13, SD = 5.606) was not statistically significant [t (58) = 0.526; p = 0.601; 95% confidence interval: -2.339-4.005]. Conclusion. The lack of significant differences in occlusal PAR index analysis in both the same and different twin groups, implies the dominance of hereditary factors., Uvod/Cilj. Funkcionalno stabilnu okluziju karakterišu optimalan i ortopedski stabilan položaj kondila, harmoničan kontaktni odnos gornjih i donjih zuba u završnom okluzionom položaju mandibule, optimalna relacija pri ekscentričnim kretnjama donje vilice i stabilan interokluzioni prostor u po- ložaju fiziološkog mirovanja. Pošto ne postoje idealni poredak zuba i apsolutni međuvilični sklad, kao ni individualno prihvatljivi standardi optimalne okluzije, cilj rada bio je analiza okluzalnih obeležja jednojajčanih blizanaca. Metode. Kliničko-epidemiološkim i funkcionalnim ispitivanjem obuhvaćeno je 30 parova jednojajčanih blizanaca, podjednake polne zastupljenosti, starosti od 20 do 40 godina. Osnovni kriterijum za izbor ispitanika bila je očuvana funkcija orofacijalnog sistema, kao preduslov primene Peer Assessment Rating (PAR) indeksa kojim se najpouzdanije dijagnostikuju malokluzije i ocenjuju okluzalni parametri: rastojanje između kontaktnih tačaka agonista prednjih segmenata zubnih nizova, bočna okluzija u sagitalnom, vertikalnom i transverzalnom položaju, incizalni stepenik, prednji ukršten zagrižaj, dubok i otvoren zagrižaj, vertikalni preklop sekutića i odnos sredina zubnih nizova. Rezultati. Primenom t-testa za nezavisne uzorke nije utvrđena statistički značajna razlika u vrednostima PAR indeksa u zavisnosti od pola. Prosečna razlika od 0,833 između blizanačkih grupa (za blizance muškog pola: ẍ = 7,97, SD = 6,625; za blizance ženskog pola: ẍ = 7,13, SD = 5,606) nije bila statistički značajna [t (58) = 0,526, p = 0,601; 95% interval poverenja -2,339-4,005]. Zaključak. Izostanak značajnih razlika pri okluzalnoj analizi PAR indeksa, kod istih i različitih blizanačkih grupa, tumači se dominacijom naslednih faktora.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins, Analiza okluzalnih karakteristika jednojajčanih blizanaca",
volume = "74",
number = "12",
pages = "1128-1133",
doi = "10.2298/VSP151121307K"
}
Kučević, E., Pavlović, J., Poštić, S., Čutović, T.,& Todić, J.. (2017). Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 74(12), 1128-1133.
https://doi.org/10.2298/VSP151121307K
Kučević E, Pavlović J, Poštić S, Čutović T, Todić J. Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins. in Vojnosanitetski pregled. 2017;74(12):1128-1133.
doi:10.2298/VSP151121307K .
Kučević, Esad, Pavlović, Jasna, Poštić, Srđan, Čutović, Tatjana, Todić, Jelena, "Analysis of occlusal characteristics of identical homozygous twins" in Vojnosanitetski pregled, 74, no. 12 (2017):1128-1133,
https://doi.org/10.2298/VSP151121307K . .
1
1
1