Kokanović, Teodora

Link to this page

Authority KeyName Variants
cc3870c4-a3b9-49db-8994-7adcdff1f586
  • Kokanović, Teodora (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Opturator proteze

Kokanović, Teodora

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Kokanović, Teodora
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3323
AB  - Maksilarni defekti nastaju kao posledica resekcije tumora u predelu nepca i maksilarnog sinusa. Terapija podrazumeva kombinaciju hirurškog lečenja sa postoperativnom hemoterapijom i radioterapijom. Defekti različitih dimenzija nastaju kao posledica palatektomije ili maksilektomije. Protetska rehabilitacija pacijenta nakon uklanjanja karcinoma važna je za ceo orofacijalni sistem i podrazumeva izradu opturator proteze. Protetička terapija deli se u tri faze: hirurška opturacija, prelazna opturacija i definitivna opturacija. Opturator protezom nadoknađuju se izgubljeni zubi, uspostavlja normalna okluzija, postižu se konture palatuma i omogućava se simetričnost srednjeg facijalnog masiva, kao i obavljanje svih funkcija. Hirurška terapija podrazumeva palatektomiju, što podrazumeva uklanjanje dela ili celog tvrdog ili mekog nepca i maksilektomiju. U protetskoj fazi lečenja koriste se tri vrste opturatora hirurški (neposredni i odloženi), privremeni i definitivni opturator.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Opturator proteze
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3323
ER  - 
@misc{
author = "Kokanović, Teodora",
year = "2023",
abstract = "Maksilarni defekti nastaju kao posledica resekcije tumora u predelu nepca i maksilarnog sinusa. Terapija podrazumeva kombinaciju hirurškog lečenja sa postoperativnom hemoterapijom i radioterapijom. Defekti različitih dimenzija nastaju kao posledica palatektomije ili maksilektomije. Protetska rehabilitacija pacijenta nakon uklanjanja karcinoma važna je za ceo orofacijalni sistem i podrazumeva izradu opturator proteze. Protetička terapija deli se u tri faze: hirurška opturacija, prelazna opturacija i definitivna opturacija. Opturator protezom nadoknađuju se izgubljeni zubi, uspostavlja normalna okluzija, postižu se konture palatuma i omogućava se simetričnost srednjeg facijalnog masiva, kao i obavljanje svih funkcija. Hirurška terapija podrazumeva palatektomiju, što podrazumeva uklanjanje dela ili celog tvrdog ili mekog nepca i maksilektomiju. U protetskoj fazi lečenja koriste se tri vrste opturatora hirurški (neposredni i odloženi), privremeni i definitivni opturator.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Opturator proteze",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3323"
}
Kokanović, T.. (2023). Opturator proteze. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3323
Kokanović T. Opturator proteze. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3323 .
Kokanović, Teodora, "Opturator proteze" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3323 .