Đokić, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
20086912-1070-4a7d-b92c-30b29cda3537
  • Đokić, Milica (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Mobilne nadoknade na implantatima

Đokić, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Đokić, Milica
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3336
AB  - Pojava implantata sredinom prošlog veka omogućila je pacijentima novu terapijsku proceduru koja je superiornija alternativa konvencionalnih totalnih zubnih proteza. Razlog tome jeste što ove nadoknade na implantatima ostvaruju bolju retenciju i stabilnost, ostvarujući manju pokretljivost u ustima pacijenta. Pružaju dobru potpornu okolnim tkivima zadovoljavajući estetske kriterijume. Postoji mogućnost redukcije baze proteze. Mobilne nadoknade na implantatima samim tim što su stabilne pacijentu pružaju lakšu i bržu adaptaciju, ostvaruju komfor, pacijentima raste samopouzdanje što se pozitivno odražava na psihu pacijenta i njegovu socijalnu interakciju. Omogućavaju efikasnije izvođenje svih funkcija orofacijalnog sistema, pre svega žvakanje i bolju fonetiku u onosu na klasične proteze. Neuromuskularna kontrola viličnih kretnji značajno je unapređena, samim ti što su proteze stabilnije, stabilniji su okluzalni kontakti, lakše je reprodikovati i iznaći registrate centralne relacije. Stabilnom i adekvatno artikulisanom mobilnom protezom na implantatima sprečava veća iritacija mekih tkiva i intenzivnija resorpcija koštanog tkiva, što ovim protezama daje i duži vek trajanja.
Implantoprotetska terapija postaje standard za kojim se teži u terapiji bezubih pacijenata. Mogućnost terapije određuje stanje vilica na samom početku lečenja, odnosno stepen resorpcije grebena i međuviličnih odnosa. Prednost odabira mobilnih nadoknada na implantatima kao terapijskog pristupa omogućena je nadoknada velikih vertikalnih resorpcija i nadoknada visine kod snižene vertikalne dimenzije. Svojim vestibularnim krilima omogućavaju potporu mekim tkivima te se rub nadoknade pozicionira duboko u vestibulum, što daje dobre estetske rezultate u slučaju visoke linije osmijeha. Nakon preliminarne pripreme i hirurkog dela terapije sledi izrada nadoknade. Mobilne nadoknade na implantatima mogu biti implantatno, alveolarno i alveolarno- implantatno nošene. Odabir konstrukcijskog rešenja zavisiće od brojnih faktora koji se odnose na stanje prisutne kosti i implantata, u smislu njihovog broja i međusobnog odnosa. Implantoprotetska terapija bezubih vilica ima veliku prednost u svim aspektima u poređenju s konvencionalnim totalnim protezama jer pružaju bolju retenciju i stabilizaciju, poboljšavaju mastikatornu funkciju, umanjuje dalju resorpciju alveolarnog grebena te, najvažnije bitno utiče na kvalitet života pacijenta.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Mobilne nadoknade na implantatima
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3336
ER  - 
@misc{
author = "Đokić, Milica",
year = "2023",
abstract = "Pojava implantata sredinom prošlog veka omogućila je pacijentima novu terapijsku proceduru koja je superiornija alternativa konvencionalnih totalnih zubnih proteza. Razlog tome jeste što ove nadoknade na implantatima ostvaruju bolju retenciju i stabilnost, ostvarujući manju pokretljivost u ustima pacijenta. Pružaju dobru potpornu okolnim tkivima zadovoljavajući estetske kriterijume. Postoji mogućnost redukcije baze proteze. Mobilne nadoknade na implantatima samim tim što su stabilne pacijentu pružaju lakšu i bržu adaptaciju, ostvaruju komfor, pacijentima raste samopouzdanje što se pozitivno odražava na psihu pacijenta i njegovu socijalnu interakciju. Omogućavaju efikasnije izvođenje svih funkcija orofacijalnog sistema, pre svega žvakanje i bolju fonetiku u onosu na klasične proteze. Neuromuskularna kontrola viličnih kretnji značajno je unapređena, samim ti što su proteze stabilnije, stabilniji su okluzalni kontakti, lakše je reprodikovati i iznaći registrate centralne relacije. Stabilnom i adekvatno artikulisanom mobilnom protezom na implantatima sprečava veća iritacija mekih tkiva i intenzivnija resorpcija koštanog tkiva, što ovim protezama daje i duži vek trajanja.
Implantoprotetska terapija postaje standard za kojim se teži u terapiji bezubih pacijenata. Mogućnost terapije određuje stanje vilica na samom početku lečenja, odnosno stepen resorpcije grebena i međuviličnih odnosa. Prednost odabira mobilnih nadoknada na implantatima kao terapijskog pristupa omogućena je nadoknada velikih vertikalnih resorpcija i nadoknada visine kod snižene vertikalne dimenzije. Svojim vestibularnim krilima omogućavaju potporu mekim tkivima te se rub nadoknade pozicionira duboko u vestibulum, što daje dobre estetske rezultate u slučaju visoke linije osmijeha. Nakon preliminarne pripreme i hirurkog dela terapije sledi izrada nadoknade. Mobilne nadoknade na implantatima mogu biti implantatno, alveolarno i alveolarno- implantatno nošene. Odabir konstrukcijskog rešenja zavisiće od brojnih faktora koji se odnose na stanje prisutne kosti i implantata, u smislu njihovog broja i međusobnog odnosa. Implantoprotetska terapija bezubih vilica ima veliku prednost u svim aspektima u poređenju s konvencionalnim totalnim protezama jer pružaju bolju retenciju i stabilizaciju, poboljšavaju mastikatornu funkciju, umanjuje dalju resorpciju alveolarnog grebena te, najvažnije bitno utiče na kvalitet života pacijenta.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Mobilne nadoknade na implantatima",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3336"
}
Đokić, M.. (2023). Mobilne nadoknade na implantatima. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3336
Đokić M. Mobilne nadoknade na implantatima. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3336 .
Đokić, Milica, "Mobilne nadoknade na implantatima" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3336 .