Černjanski, Minja

Link to this page

Authority KeyName Variants
0a640120-9ed0-45f4-b2eb-f3b74e476b22
  • Černjanski, Minja (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici

Černjanski, Minja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Černjanski, Minja
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3185
AB  - Uvod: Na osnovu kliničkog iskustva, uobičajena pretpostavka u dečjoj stomatologiji je da pacijenti bolje prihvataju aplikovanje terminalne anestezije u gornjoj vilici u odnosu na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije.
Cilj rada: Cilj rada je bio registrovati i uporediti doživljaj deteta na aplikovanje mandibularne anestezije u donjoj vilici i terminalne anestezije u gornjoj vilici.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 20 ispitanika, oba pola, uzrasne dobi do 16 godina. Doživljaj deteta ocenjivan je jasnim i preciznim upitnikom koji je u sebi sadržao Vong-Bejkerovu skalu za pacijenta i Frenklovu skalu za doktora stomatologije koji je radio sa detetom. Vong-Bejkerova skala je standardizovana skala bola koja u sebi sadrži šest lica poređanih tako da opisuju prag bola kod deteta od „bez bola“ do „najviše bola“. Na osnovu nje lako procenjujemo doživljaj deteta na određeni stimulus. Frenklova skala ponašanja nam jasno daje mogućnost ocene detetove reakcije na primenjeni postupak od 1 – definitivno negativno (--) do 4 – definitivno pozitivno (++). Dobijene numeričke vrednosti standardizovane prema ovim skalama su analizirane i statistički obrađene u SPSS v.25 programu. Rezultati: Neprijatan doživljaj deteta na aplikovanje mandibularne anestezije (6,8) je bio statistički značajno veći u odnosu na aplikovanje terminalne anestezije u gornjoj vilici (4,1), prema Von-Bejkerovoj skali (p < 0,05). Međutim, priliko ocenjivanja detetove reakcije od strane stomatologa nije uočena statistički značajna razlika u reakciji na aplikovanje mandibularne anestezije (3,2) u odnosu na aplikovanjee terminalne anestezije (2,4) (p >0,05).
Zaključak: Ovim istraživanjem potvrđeno je da pacijenti u dečjoj stomatologiji bolje prihvataju i reaguju na terminalnu anesteziju u gornjoj vilici u odnosu na mandibularnu u donjoj vilici. Sa druge strane, iz ugla stomatologa, razlika u reakciji deteta nije bila značajna.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3185
ER  - 
@misc{
author = "Černjanski, Minja",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Na osnovu kliničkog iskustva, uobičajena pretpostavka u dečjoj stomatologiji je da pacijenti bolje prihvataju aplikovanje terminalne anestezije u gornjoj vilici u odnosu na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije.
Cilj rada: Cilj rada je bio registrovati i uporediti doživljaj deteta na aplikovanje mandibularne anestezije u donjoj vilici i terminalne anestezije u gornjoj vilici.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 20 ispitanika, oba pola, uzrasne dobi do 16 godina. Doživljaj deteta ocenjivan je jasnim i preciznim upitnikom koji je u sebi sadržao Vong-Bejkerovu skalu za pacijenta i Frenklovu skalu za doktora stomatologije koji je radio sa detetom. Vong-Bejkerova skala je standardizovana skala bola koja u sebi sadrži šest lica poređanih tako da opisuju prag bola kod deteta od „bez bola“ do „najviše bola“. Na osnovu nje lako procenjujemo doživljaj deteta na određeni stimulus. Frenklova skala ponašanja nam jasno daje mogućnost ocene detetove reakcije na primenjeni postupak od 1 – definitivno negativno (--) do 4 – definitivno pozitivno (++). Dobijene numeričke vrednosti standardizovane prema ovim skalama su analizirane i statistički obrađene u SPSS v.25 programu. Rezultati: Neprijatan doživljaj deteta na aplikovanje mandibularne anestezije (6,8) je bio statistički značajno veći u odnosu na aplikovanje terminalne anestezije u gornjoj vilici (4,1), prema Von-Bejkerovoj skali (p < 0,05). Međutim, priliko ocenjivanja detetove reakcije od strane stomatologa nije uočena statistički značajna razlika u reakciji na aplikovanje mandibularne anestezije (3,2) u odnosu na aplikovanjee terminalne anestezije (2,4) (p >0,05).
Zaključak: Ovim istraživanjem potvrđeno je da pacijenti u dečjoj stomatologiji bolje prihvataju i reaguju na terminalnu anesteziju u gornjoj vilici u odnosu na mandibularnu u donjoj vilici. Sa druge strane, iz ugla stomatologa, razlika u reakciji deteta nije bila značajna.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3185"
}
Černjanski, M.. (2022). Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3185
Černjanski M. Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3185 .
Černjanski, Minja, "Uporedna analiza doživljaja deteta na aplikovanje mandibularne sprovodne anestezije i terminalne anestezije u gornjoj vilici" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3185 .