Lonjak, Bojana

Link to this page

Authority KeyName Variants
600ef7d4-bab8-45d2-92af-9233e3af23bc
  • Lonjak, Bojana (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Klasifikacija oboljenja parodoncijuma

Lonjak, Bojana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Lonjak, Bojana
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3075
AB  - Klasifikacija oboljenja parodoncijuma pomaže i doprinosi u postavljanju pravilne dijagnoze oboljenja, pomaže u diferencijalnoj dijagnozi i olakšava izradu plana terapije. Formirana je na osnovu etiologije, patogeneze i kliničke slike postojećeg stanja parodoncijuma. Godine 2017. formirana je klasifikacija koja pored oboljenja i stanja parodoncijuma uključuje i oboljenja i stanja periimplantnih tkiva. Prema aktuelnoj klasifikaciji parodontitis može da se podeli na parodontitis, nekrotizirajući parodontitis i parodontitis kao manifestacija sistemskih oboljenja i stanja, a podela je bazirana na stadijumima i stepenima progresije bolesti i oštećenja tkiva. Periimplantna oboljenja i stanja se odnose na periimplantno zdravlje, periimplantni mukozitis, periimplantitis i deficijenciju mekih i čvrstih periimplantnih tkiva. Periimplantno zdravlje obuhvata tkiva bez znakova inflamacije i krvarenja na provokaciju, periimplantni mukozitis se karakteriše upravo vidljivim znacima inflamacije i krvarenjem na provokaciju, periimplaantitis predstavlja naredni stadijum periimplantnog mukozitisa, a deficijencije čvrstih i mekih periimplantnih tkiva govore o uticaju smanjenja visine alveolarnog nastavka na nastanak i razvoj istih.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Klasifikacija oboljenja parodoncijuma
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3075
ER  - 
@misc{
author = "Lonjak, Bojana",
year = "2022",
abstract = "Klasifikacija oboljenja parodoncijuma pomaže i doprinosi u postavljanju pravilne dijagnoze oboljenja, pomaže u diferencijalnoj dijagnozi i olakšava izradu plana terapije. Formirana je na osnovu etiologije, patogeneze i kliničke slike postojećeg stanja parodoncijuma. Godine 2017. formirana je klasifikacija koja pored oboljenja i stanja parodoncijuma uključuje i oboljenja i stanja periimplantnih tkiva. Prema aktuelnoj klasifikaciji parodontitis može da se podeli na parodontitis, nekrotizirajući parodontitis i parodontitis kao manifestacija sistemskih oboljenja i stanja, a podela je bazirana na stadijumima i stepenima progresije bolesti i oštećenja tkiva. Periimplantna oboljenja i stanja se odnose na periimplantno zdravlje, periimplantni mukozitis, periimplantitis i deficijenciju mekih i čvrstih periimplantnih tkiva. Periimplantno zdravlje obuhvata tkiva bez znakova inflamacije i krvarenja na provokaciju, periimplantni mukozitis se karakteriše upravo vidljivim znacima inflamacije i krvarenjem na provokaciju, periimplaantitis predstavlja naredni stadijum periimplantnog mukozitisa, a deficijencije čvrstih i mekih periimplantnih tkiva govore o uticaju smanjenja visine alveolarnog nastavka na nastanak i razvoj istih.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Klasifikacija oboljenja parodoncijuma",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3075"
}
Lonjak, B.. (2022). Klasifikacija oboljenja parodoncijuma. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3075
Lonjak B. Klasifikacija oboljenja parodoncijuma. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3075 .
Lonjak, Bojana, "Klasifikacija oboljenja parodoncijuma" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3075 .