Blagojević, Anica

Link to this page

Authority KeyName Variants
b127154a-1ed0-447f-bfc9-0a04e4e0445e
  • Blagojević, Anica (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije

Blagojević, Anica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Blagojević, Anica
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3319
AB  - Molarno-incizivna hipomineralizacija predstavlja ograničeni kvalitativni razvojni defekt gleđi sistemskog porekla jednog ili više prvih stalnih molara sa ili bez zahvatanja sekutića. Ovo stanje ima značajan uticaj na oralno zdravlje dece i zahteva sveobuhvatan pristup dijagnostici, terapiji i prevenciji.
Ovaj diplomski rad pruža detaljan pregled etiologije, kliničke slike, dijagnostike, komplikacija, posledica, prevencije i terapije MIH-a. Etiologija MIH-a je multifaktorijalna, uključuje genetske faktore, perinatalne i postnatalne faktore kao i uticaj sistemskih faktora tokom razvoja zuba. Klinička slika obuhvata oštećenje gleđi u vidu belih, smeđih ili žutih mrlja, preosetljivost zuba na temperaturne promene i bol prilikom žvakanja. Dijagnostika uključuje anamnezu, klinički pregled, i druge pomoćne dijagnostičke procedure kao što je rendgen dijagnostika. MIH nosi različite komplikacije i posledice, uključujući povećan rizik od karijesa, komplikacije karijesa u vidu pulpitisa i periapikalnog apscesa, ortodontskih nepravilnosti, estetskih problema, funkcionalnih poremećaja i brojnih psiholoških izazova. Iz svega navedenog, prevencija je od suštinskog značaja za smanjenje pojave i težine MIH-a, kroz primenu fluoridnih preparata, edukaciju pacijenata i redovnih poseta stomatologu kako bi se pacijentima obezbedilo bolji kvalitete života.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3319
ER  - 
@misc{
author = "Blagojević, Anica",
year = "2023",
abstract = "Molarno-incizivna hipomineralizacija predstavlja ograničeni kvalitativni razvojni defekt gleđi sistemskog porekla jednog ili više prvih stalnih molara sa ili bez zahvatanja sekutića. Ovo stanje ima značajan uticaj na oralno zdravlje dece i zahteva sveobuhvatan pristup dijagnostici, terapiji i prevenciji.
Ovaj diplomski rad pruža detaljan pregled etiologije, kliničke slike, dijagnostike, komplikacija, posledica, prevencije i terapije MIH-a. Etiologija MIH-a je multifaktorijalna, uključuje genetske faktore, perinatalne i postnatalne faktore kao i uticaj sistemskih faktora tokom razvoja zuba. Klinička slika obuhvata oštećenje gleđi u vidu belih, smeđih ili žutih mrlja, preosetljivost zuba na temperaturne promene i bol prilikom žvakanja. Dijagnostika uključuje anamnezu, klinički pregled, i druge pomoćne dijagnostičke procedure kao što je rendgen dijagnostika. MIH nosi različite komplikacije i posledice, uključujući povećan rizik od karijesa, komplikacije karijesa u vidu pulpitisa i periapikalnog apscesa, ortodontskih nepravilnosti, estetskih problema, funkcionalnih poremećaja i brojnih psiholoških izazova. Iz svega navedenog, prevencija je od suštinskog značaja za smanjenje pojave i težine MIH-a, kroz primenu fluoridnih preparata, edukaciju pacijenata i redovnih poseta stomatologu kako bi se pacijentima obezbedilo bolji kvalitete života.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3319"
}
Blagojević, A.. (2023). Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3319
Blagojević A. Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3319 .
Blagojević, Anica, "Dijagnostika i lečenje molarno-incizivne hipomineralizacije" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3319 .