Čivović, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
c9c37ce5-00ac-47a5-b9dc-5334dd74d8aa
 • Čivović, Jelena (2)
Projects

Author's Bibliography

The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis

Čivović, Jelena

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2016)

TY - THES
AU - Čivović, Jelena
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3692
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12507/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48128271
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6349
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1005
AB - Retention following orthodontic treatment is required to ensure post treatment teeth stability and minimize relapse. A significant increase in Essix retainers use, in recent years, implies the necessity for further investigation of their effectiveness in preventing post treatment relapse. The aim of this study was to analyze the 3D digital models in order to determine the amount of teeth movement, changes in dental arch dimensions 3, 6 and 12 months after orthodontic treatment and factors influencing the degree of relapse. The rationale, reliability and benefits of 3D scanner use for the registration of teeth movement was investigated. The study included 45 patients who have completed orthodontic treatment with retention performed by using of Essix retainer. Post treatment changes in teeth position were analyzed by superimposition of 3D digital dental models made at the end of treatment, and follow up appointments 3, 6 and 12 months after treatment. Evaluation of changes in dental arch dimensions was achieved by linear measuring. The influence of various factors on the expression of post treatment relapse was also examined. Statistically significant differences in teeth position were found in follow up period, with the most distinct changes in the first three months. Changes in dimensions of arches as well as influence of various factors on retention were not significant. Application of 3D scanner in evaluation of teeth position and dental arch dimensions provides accurate and complete data. Information can be used to assess changes in the position of teeth and the dimensions of the dental arches. After the end of orthodontic treatment, tooth movement was inevitable, while dimension of arches showed stability. However, there are no clear parameters that can help in the prediction of degree of relapse.
AB - Da bi se obezbedila postterapijska stabilnost, po završetku aktivne faze ortodontske terapije neophodno je sprovesti retenciju. Folije predstavljaju sve češće primenjivani vid retencije, stoga postoji potreba da se ispita njihova efikasnost u sprečavanju nastanka postterapijskog recidiva. Cilj ove studije je bio da se analizom 3D digitalnih modela vilica utvrditi da li i u kojoj meri dolazi do pomeranja zuba i promene dimenzija zubnih lukova u periodu od 3, 6 i 12 meseci postterapijski, kao i da se utvrde faktori koji utiču na stepen izraženosti recidiva. Jedan od cijeva je bio i da se ispita validnost i pouzdanost korišćenog 3D skenera i softvera u registrovanju pomeranja zuba. Studijom je obuhvaćeno 45 pacijenata kod kojih je nakon terapije fiksnim ortodontskim aparatima sprovedena retencija folijama. Postterapijske promene položaja zuba analizirane su superponiranjem 3D digitalnih modela vilica u 0., 3., 6. i 12. mesecu postterapijski. Analiza promena dimenzija zubnih lukova sprovedena je linearnim premeravanjem digitalnih modela vilica. Ispitivan je i uticaj različitih faktora na izraženost postterapijskog recidiva. Postterapijski dolazi do statistički značajne promene položaja zuba u svim praćenim vremenskim intervalima, s tim da su najizraženije u prva tri meseca. Promene u 12. mesecu postterapijski su izraženije u gornjoj vilicu. Promene dimenzija zubnih lukova su zanemarljive. Za većinu faktora nije pokazano da imaju značajan uticaj na postterapijsku stabilnost. Primenom 3D laser skenera dobijaju tačni i precizni podaci koji se mogu koristiti za procenu promene položaja zuba i dimenzija zubnih lukova. Po završetku ortodontske terapije, u periodu aktivne retencije folijama, dolazi do pomeranja zuba dok dimenzije zubnih lukova ostaju nepromenjene. Ne postoje jasni parametri na osnovu kojih možemo sa sigurnošću predvideti da li će i u kojoj meri doći do pojave recidiva nakon sprovedene ortodontske terapije.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis
T1 - Procena stabilnosti efekata ortodontske terapije tokom retencije folijama-trodimenzionalna digitalna analiza
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6349
ER - 
@phdthesis{
author = "Čivović, Jelena",
year = "2016",
abstract = "Retention following orthodontic treatment is required to ensure post treatment teeth stability and minimize relapse. A significant increase in Essix retainers use, in recent years, implies the necessity for further investigation of their effectiveness in preventing post treatment relapse. The aim of this study was to analyze the 3D digital models in order to determine the amount of teeth movement, changes in dental arch dimensions 3, 6 and 12 months after orthodontic treatment and factors influencing the degree of relapse. The rationale, reliability and benefits of 3D scanner use for the registration of teeth movement was investigated. The study included 45 patients who have completed orthodontic treatment with retention performed by using of Essix retainer. Post treatment changes in teeth position were analyzed by superimposition of 3D digital dental models made at the end of treatment, and follow up appointments 3, 6 and 12 months after treatment. Evaluation of changes in dental arch dimensions was achieved by linear measuring. The influence of various factors on the expression of post treatment relapse was also examined. Statistically significant differences in teeth position were found in follow up period, with the most distinct changes in the first three months. Changes in dimensions of arches as well as influence of various factors on retention were not significant. Application of 3D scanner in evaluation of teeth position and dental arch dimensions provides accurate and complete data. Information can be used to assess changes in the position of teeth and the dimensions of the dental arches. After the end of orthodontic treatment, tooth movement was inevitable, while dimension of arches showed stability. However, there are no clear parameters that can help in the prediction of degree of relapse., Da bi se obezbedila postterapijska stabilnost, po završetku aktivne faze ortodontske terapije neophodno je sprovesti retenciju. Folije predstavljaju sve češće primenjivani vid retencije, stoga postoji potreba da se ispita njihova efikasnost u sprečavanju nastanka postterapijskog recidiva. Cilj ove studije je bio da se analizom 3D digitalnih modela vilica utvrditi da li i u kojoj meri dolazi do pomeranja zuba i promene dimenzija zubnih lukova u periodu od 3, 6 i 12 meseci postterapijski, kao i da se utvrde faktori koji utiču na stepen izraženosti recidiva. Jedan od cijeva je bio i da se ispita validnost i pouzdanost korišćenog 3D skenera i softvera u registrovanju pomeranja zuba. Studijom je obuhvaćeno 45 pacijenata kod kojih je nakon terapije fiksnim ortodontskim aparatima sprovedena retencija folijama. Postterapijske promene položaja zuba analizirane su superponiranjem 3D digitalnih modela vilica u 0., 3., 6. i 12. mesecu postterapijski. Analiza promena dimenzija zubnih lukova sprovedena je linearnim premeravanjem digitalnih modela vilica. Ispitivan je i uticaj različitih faktora na izraženost postterapijskog recidiva. Postterapijski dolazi do statistički značajne promene položaja zuba u svim praćenim vremenskim intervalima, s tim da su najizraženije u prva tri meseca. Promene u 12. mesecu postterapijski su izraženije u gornjoj vilicu. Promene dimenzija zubnih lukova su zanemarljive. Za većinu faktora nije pokazano da imaju značajan uticaj na postterapijsku stabilnost. Primenom 3D laser skenera dobijaju tačni i precizni podaci koji se mogu koristiti za procenu promene položaja zuba i dimenzija zubnih lukova. Po završetku ortodontske terapije, u periodu aktivne retencije folijama, dolazi do pomeranja zuba dok dimenzije zubnih lukova ostaju nepromenjene. Ne postoje jasni parametri na osnovu kojih možemo sa sigurnošću predvideti da li će i u kojoj meri doći do pojave recidiva nakon sprovedene ortodontske terapije.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis, Procena stabilnosti efekata ortodontske terapije tokom retencije folijama-trodimenzionalna digitalna analiza",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6349"
}
Čivović, J.. (2016). The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6349
Čivović J. The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6349 .
Čivović, Jelena, "The evaluation of post orthodontic treatment stability during retention with essix type retainers- 3D analysis" (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6349 .

Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study

Sessa, Tijana; Čivović, Jelena; Pajević, Tina; Juloski, Jovana; Beloica, Miloš; Pavlović, Vladimir; Glišić, Branislav

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Sessa, Tijana
AU - Čivović, Jelena
AU - Pajević, Tina
AU - Juloski, Jovana
AU - Beloica, Miloš
AU - Pavlović, Vladimir
AU - Glišić, Branislav
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1746
AB - Introduction. Therapy with fixed orthodontic appliances starts with bracket bonding and ends with debonding of brackets, leaving enamel surface varied. Objective. The aim of this pilot study was to examine enamel surface before and after debonding of orthodontic brackets by the use of scanning electron microscopy (SEM). Methods. Epoxy replicas of four patients' premolars indicated for therapy with fixed orthodontic appliances were made and brackets were bonded to their teeth with a different adhesives (Enlight, No-mix, Fuji Ortho LC and Heliosit Orthodontic) (n=4). Two months later, brackets on premolars were debonded and amounts of adhesive left on the tooth surfaces and the bracket bases were evaluated with the adhesive remnant index (ARI). After resin removal, epoxy replicas were made and the surface of premolars was evaluated with the enamel surface index (ESI). All replicas of premolars (n=32) were prepared for SEM examination and compared under different magnifications. Tooth damage was estimated based on correlation between ARItooth and ESI. Results. Pearson's χ2 test showed no significant differences between ARItooth and ARIbracket of four materials used. Nonparametric correlations showed significant differences between ARItooth and ARIbracket, ESI and ARItooth, and between ESI and ARIbracket. Increasing of ARItooth is followed with the descent of ARIbracket and the ascent of ESI. Multivariate regression analysis showed a significant correlation between ESI and ARItooth. Conclusion. Most bond failures took place at enamel-adhesive interface. ARItooth was a predictor to enamel surface damage. The type of material did not affect enamel surface damage.
AB - Uvod. Terapija fiksnim ortodontskim aparatom počinje postavkom bravica, a završava se njihovim uklanjanjem na kraju terapije, nakon čega je površina gleđi izmenjena. Cilj rada. Cilj ove pilot- studije bio je da se ispita površina gleđi pre i posle skidanja ortodontskih bravica primenom skening- elektronske mikroskopije (SEM). Metode rada. Izrađene su replike premolara šest pacijenata kod kojih je indikovana terapija fiksnim ortodontskim aparatom i svakom od njih zalepljene su bravice različitim adhezivom (Enlight, No-mix, Fuji Ortho LC i Heliosit Orthodontic). Dva meseca kasnije bravice na premolarima su uklonjene, a količina preostalog adheziva na zubu i bravici određena je indeksom zaostalog adheziva (engl. adhesive remnant index - ARI). Posle uklanjanja adheziva načinjene su replike zuba i površina premolara je procenjena pomoću indeksa površine gleđi (engl. enamel surface index - ESI). Sve 32 replike premolara pripremljene su za ispitivanje primenom SEM i upoređivane pri različitom uveličanju. Oštećenja zuba su procenjivana korelacijom vrednosti ARI zuba i ESI. Rezultati. Pirsonov χ2-test nije pokazao značajne razlike između vrednosti ARI zuba i ARI bravica u odnosu na četiri korišćena materijala. Neparametarske korelacije ukazale su na značajne razlike između vrednosti ARI zuba i ARI bravica, ESI i ARI zuba i ESI i ARI bravica. Povećanje vrednosti ARI zuba bilo je praćeno smanjenjem vrednosti ARI bravica i povećanjem ESI. Multivarijantna regresiona analiza pokazala je značajnu povezanost ESI i ARI zuba. Zaključak. Prekid veze najčešće se javljao na spoju između gleđi i adheziva. ARI zuba se pokazao kao prediktor oštećenja gleđi. Vrsta materijala nije uticala na oštećenja površine gleđi.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study
T1 - Ispitivanje površine gleđi posle terapije fiksnim ortodontskim aparatom skening-elektronskom mikroskopijom - studija in vivo
VL - 140
IS - 1-2
SP - 22
EP - 28
DO - 10.2298/SARH1202022S
ER - 
@article{
author = "Sessa, Tijana and Čivović, Jelena and Pajević, Tina and Juloski, Jovana and Beloica, Miloš and Pavlović, Vladimir and Glišić, Branislav",
year = "2012",
abstract = "Introduction. Therapy with fixed orthodontic appliances starts with bracket bonding and ends with debonding of brackets, leaving enamel surface varied. Objective. The aim of this pilot study was to examine enamel surface before and after debonding of orthodontic brackets by the use of scanning electron microscopy (SEM). Methods. Epoxy replicas of four patients' premolars indicated for therapy with fixed orthodontic appliances were made and brackets were bonded to their teeth with a different adhesives (Enlight, No-mix, Fuji Ortho LC and Heliosit Orthodontic) (n=4). Two months later, brackets on premolars were debonded and amounts of adhesive left on the tooth surfaces and the bracket bases were evaluated with the adhesive remnant index (ARI). After resin removal, epoxy replicas were made and the surface of premolars was evaluated with the enamel surface index (ESI). All replicas of premolars (n=32) were prepared for SEM examination and compared under different magnifications. Tooth damage was estimated based on correlation between ARItooth and ESI. Results. Pearson's χ2 test showed no significant differences between ARItooth and ARIbracket of four materials used. Nonparametric correlations showed significant differences between ARItooth and ARIbracket, ESI and ARItooth, and between ESI and ARIbracket. Increasing of ARItooth is followed with the descent of ARIbracket and the ascent of ESI. Multivariate regression analysis showed a significant correlation between ESI and ARItooth. Conclusion. Most bond failures took place at enamel-adhesive interface. ARItooth was a predictor to enamel surface damage. The type of material did not affect enamel surface damage., Uvod. Terapija fiksnim ortodontskim aparatom počinje postavkom bravica, a završava se njihovim uklanjanjem na kraju terapije, nakon čega je površina gleđi izmenjena. Cilj rada. Cilj ove pilot- studije bio je da se ispita površina gleđi pre i posle skidanja ortodontskih bravica primenom skening- elektronske mikroskopije (SEM). Metode rada. Izrađene su replike premolara šest pacijenata kod kojih je indikovana terapija fiksnim ortodontskim aparatom i svakom od njih zalepljene su bravice različitim adhezivom (Enlight, No-mix, Fuji Ortho LC i Heliosit Orthodontic). Dva meseca kasnije bravice na premolarima su uklonjene, a količina preostalog adheziva na zubu i bravici određena je indeksom zaostalog adheziva (engl. adhesive remnant index - ARI). Posle uklanjanja adheziva načinjene su replike zuba i površina premolara je procenjena pomoću indeksa površine gleđi (engl. enamel surface index - ESI). Sve 32 replike premolara pripremljene su za ispitivanje primenom SEM i upoređivane pri različitom uveličanju. Oštećenja zuba su procenjivana korelacijom vrednosti ARI zuba i ESI. Rezultati. Pirsonov χ2-test nije pokazao značajne razlike između vrednosti ARI zuba i ARI bravica u odnosu na četiri korišćena materijala. Neparametarske korelacije ukazale su na značajne razlike između vrednosti ARI zuba i ARI bravica, ESI i ARI zuba i ESI i ARI bravica. Povećanje vrednosti ARI zuba bilo je praćeno smanjenjem vrednosti ARI bravica i povećanjem ESI. Multivarijantna regresiona analiza pokazala je značajnu povezanost ESI i ARI zuba. Zaključak. Prekid veze najčešće se javljao na spoju između gleđi i adheziva. ARI zuba se pokazao kao prediktor oštećenja gleđi. Vrsta materijala nije uticala na oštećenja površine gleđi.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study, Ispitivanje površine gleđi posle terapije fiksnim ortodontskim aparatom skening-elektronskom mikroskopijom - studija in vivo",
volume = "140",
number = "1-2",
pages = "22-28",
doi = "10.2298/SARH1202022S"
}
Sessa, T., Čivović, J., Pajević, T., Juloski, J., Beloica, M., Pavlović, V.,& Glišić, B.. (2012). Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 140(1-2), 22-28.
https://doi.org/10.2298/SARH1202022S
Sessa T, Čivović J, Pajević T, Juloski J, Beloica M, Pavlović V, Glišić B. Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2012;140(1-2):22-28.
doi:10.2298/SARH1202022S .
Sessa, Tijana, Čivović, Jelena, Pajević, Tina, Juloski, Jovana, Beloica, Miloš, Pavlović, Vladimir, Glišić, Branislav, "Scanning electron microscopic examination of enamel surface after fixed orthodontic treatment: In-vivo study" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 140, no. 1-2 (2012):22-28,
https://doi.org/10.2298/SARH1202022S . .
15
9
17