Mandić, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4726-6450
 • Mandić, Jelena (15)
Projects

Author's Bibliography

Quality indicators of dental health care in Serbia

Jovanović, Svetlana; Milošević, Maja; Aleksić-Hajduković, Irena; Mandić, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Milošević, Maja
AU - Aleksić-Hajduković, Irena
AU - Mandić, Jelena
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2454
AB - Health care has witnessed considerable progresses toward quality improvement over the past two decades. More precisely, there have been global efforts aimed to improve this aspect of health care along with experts and decision-makers reaching the consensus that quality is one of the most significant dimensions and features of health system. Quality health care implies highly efficient resource use in order to meet patient's needs in terms of prevention and treatment. Quality health care is provided in a safe way while meeting patients' expectations and avoiding unnecessary losses. The mission of continuous improvement in quality of care is to achieve safe and reliable health care through mutual efforts of all the key supporters of health system to protect patients' interests. A systematic approach to measuring the process of care through quality indicators (QIs) poses the greatest challenge to continuous quality improvement in health care. Quality indicators are quantitative indicators used for monitoring and evaluating quality of patient care and treatment, continuous professional development (CPD), maintaining waiting lists, patients and staff satisfaction, and patient safety.
AB - U poslednje dve decenije u oblasti kvaliteta zdravstvene zaštite učinjeno je mnogo u svim zemljama sveta i postignut je konsenzus i među stručnjacima i među donosiocima odluka da je kvalitet među najznačajnijim dimenzijama i svojstvima zdravstvenog sistema. Kvalitetna zdravstvena zaštita je ona koja omogućava organizaciju resursa na najdelotvorniji način, kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe pacijenta za prevencijom i lečenjem, na bezbedan način, bez nepotrebnih gubitaka i na visokom nivou njihovih zahteva. Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbedne i sigurne zdravstvene zaštite koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu pacijenta. Najveći izazov za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je sistematski pristup njegovom merenju, putem pokazatelja kvaliteta. Pod pokazateljima kvaliteta podrazumevamo kvantitativane pokazatelje koji se koriste za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenja pacijenata, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenje lista čekanja, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe, zadovoljstvo zaposlenih, kao i bezbednost pacijenata.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Quality indicators of dental health care in Serbia
T1 - Pokazatelji kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite u Srbiji
VL - 66
IS - 1
SP - 36
EP - 42
DO - 10.2478/sdj-2019-0005
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Svetlana and Milošević, Maja and Aleksić-Hajduković, Irena and Mandić, Jelena",
year = "2019",
abstract = "Health care has witnessed considerable progresses toward quality improvement over the past two decades. More precisely, there have been global efforts aimed to improve this aspect of health care along with experts and decision-makers reaching the consensus that quality is one of the most significant dimensions and features of health system. Quality health care implies highly efficient resource use in order to meet patient's needs in terms of prevention and treatment. Quality health care is provided in a safe way while meeting patients' expectations and avoiding unnecessary losses. The mission of continuous improvement in quality of care is to achieve safe and reliable health care through mutual efforts of all the key supporters of health system to protect patients' interests. A systematic approach to measuring the process of care through quality indicators (QIs) poses the greatest challenge to continuous quality improvement in health care. Quality indicators are quantitative indicators used for monitoring and evaluating quality of patient care and treatment, continuous professional development (CPD), maintaining waiting lists, patients and staff satisfaction, and patient safety., U poslednje dve decenije u oblasti kvaliteta zdravstvene zaštite učinjeno je mnogo u svim zemljama sveta i postignut je konsenzus i među stručnjacima i među donosiocima odluka da je kvalitet među najznačajnijim dimenzijama i svojstvima zdravstvenog sistema. Kvalitetna zdravstvena zaštita je ona koja omogućava organizaciju resursa na najdelotvorniji način, kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe pacijenta za prevencijom i lečenjem, na bezbedan način, bez nepotrebnih gubitaka i na visokom nivou njihovih zahteva. Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbedne i sigurne zdravstvene zaštite koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu pacijenta. Najveći izazov za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je sistematski pristup njegovom merenju, putem pokazatelja kvaliteta. Pod pokazateljima kvaliteta podrazumevamo kvantitativane pokazatelje koji se koriste za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenja pacijenata, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenje lista čekanja, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe, zadovoljstvo zaposlenih, kao i bezbednost pacijenata.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Quality indicators of dental health care in Serbia, Pokazatelji kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite u Srbiji",
volume = "66",
number = "1",
pages = "36-42",
doi = "10.2478/sdj-2019-0005"
}
Jovanović, S., Milošević, M., Aleksić-Hajduković, I.,& Mandić, J.. (2019). Quality indicators of dental health care in Serbia. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 66(1), 36-42.
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0005
Jovanović S, Milošević M, Aleksić-Hajduković I, Mandić J. Quality indicators of dental health care in Serbia. in Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(1):36-42.
doi:10.2478/sdj-2019-0005 .
Jovanović, Svetlana, Milošević, Maja, Aleksić-Hajduković, Irena, Mandić, Jelena, "Quality indicators of dental health care in Serbia" in Stomatološki glasnik Srbije, 66, no. 1 (2019):36-42,
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0005 . .
1

Oral health in children with special needs

Mandić, Jelena; Jovanović, Svetlana; Mandinić, Zoran; Ivanović, Mirjana; Kosanović, Dušan; Miličić, Biljana; Živojinović-Toumba, Vesna

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Mandić, Jelena
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Mandinić, Zoran
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Kosanović, Dušan
AU - Miličić, Biljana
AU - Živojinović-Toumba, Vesna
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2331
AB - Background/Aim. Due to their primary medical condition, children with special needs often display lower levels of oral hygiene, larger prevalence of caries and other oral diseases. The aim of this study was to estimate the prevalence of dental caries, oral cleanliness and presence of malocclusion in children with disabilities, as well as to evaluate eruption time of the permanent molars. Methods. Case-control study was carried out on a group of 107 children with disabilities at the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia. The control group comprised of 104 healthy school children. Results. Children with disabilities had statistically higher mean [decayed missing and filled teeth - dmft for primary DMF for permanent dentition (dmft DMFT)] values in both dentitions than children from the control group (p lt 0.05). Oral cleanliness level was much lower in children with disabilities. A significantly higher percentage of Class II malocclusions and a higher tendency to have a delayed time of eruption of permanent molars were observed in the test group in permanent dentition. Conclusion. Considering poor oral health status and higher tendency for development of malloclusions and delayed eruption, it is necessary to develop preventive dental programmes for children with special needs, as well as improve public awareness about these issues.
AB - Uvod/Cilj. Deca sa posebnim potrebama često zbog svoje primarne bolesti, imaju niži nivo oralne higijene i veću prevalencu karijesa i drugih oralnih oboljenja. Cilj rada bio je da se proceni prevalenca karijesa, nivoa oralne higijene i prisustvo malokluzija kod dece sa posebnim potrebama, kao i vreme erupcije stalnih molara. Metode. Ispitivanjem oralnog zdravlja obuhvaćeno je 107 dece sa posebnim potrebama na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Kontrolnu grupu je činilo 104 zdrave školske dece. Rezultati. Deca sa posebnim potrebama imala su statistički značajno viši nivo indeksa karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba (KEP) u obe denticije, u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0.05). Nivo oralne higijene bio je lošiji kod dece sa posebnim potrebama. Takođe, primećeno je statistički značajno povećanje malokluzija klase II, kao i kasnije vreme erupcije stalnih molara kod dece sa posebnim potrebama u odnosu na kontrolnu grupu. Zaključak. Zbog lošijeg stanja oralnog zdravlja i povećane verovatnoće razvoja malokluzija i odloženog nicanja zuba, neophodno je formirati preventivne stomatološke programe za decu sa posebnim potrebama, kao i poboljšati informisanost javnosti o ovom problemu.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Oral health in children with special needs
T1 - Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama
VL - 75
IS - 7
SP - 675
EP - 681
DO - 10.2298/VSP160707372M
ER - 
@article{
author = "Mandić, Jelena and Jovanović, Svetlana and Mandinić, Zoran and Ivanović, Mirjana and Kosanović, Dušan and Miličić, Biljana and Živojinović-Toumba, Vesna",
year = "2018",
abstract = "Background/Aim. Due to their primary medical condition, children with special needs often display lower levels of oral hygiene, larger prevalence of caries and other oral diseases. The aim of this study was to estimate the prevalence of dental caries, oral cleanliness and presence of malocclusion in children with disabilities, as well as to evaluate eruption time of the permanent molars. Methods. Case-control study was carried out on a group of 107 children with disabilities at the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia. The control group comprised of 104 healthy school children. Results. Children with disabilities had statistically higher mean [decayed missing and filled teeth - dmft for primary DMF for permanent dentition (dmft DMFT)] values in both dentitions than children from the control group (p lt 0.05). Oral cleanliness level was much lower in children with disabilities. A significantly higher percentage of Class II malocclusions and a higher tendency to have a delayed time of eruption of permanent molars were observed in the test group in permanent dentition. Conclusion. Considering poor oral health status and higher tendency for development of malloclusions and delayed eruption, it is necessary to develop preventive dental programmes for children with special needs, as well as improve public awareness about these issues., Uvod/Cilj. Deca sa posebnim potrebama često zbog svoje primarne bolesti, imaju niži nivo oralne higijene i veću prevalencu karijesa i drugih oralnih oboljenja. Cilj rada bio je da se proceni prevalenca karijesa, nivoa oralne higijene i prisustvo malokluzija kod dece sa posebnim potrebama, kao i vreme erupcije stalnih molara. Metode. Ispitivanjem oralnog zdravlja obuhvaćeno je 107 dece sa posebnim potrebama na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Kontrolnu grupu je činilo 104 zdrave školske dece. Rezultati. Deca sa posebnim potrebama imala su statistički značajno viši nivo indeksa karijesnih, ekstrahovanih i plombiranih zuba (KEP) u obe denticije, u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0.05). Nivo oralne higijene bio je lošiji kod dece sa posebnim potrebama. Takođe, primećeno je statistički značajno povećanje malokluzija klase II, kao i kasnije vreme erupcije stalnih molara kod dece sa posebnim potrebama u odnosu na kontrolnu grupu. Zaključak. Zbog lošijeg stanja oralnog zdravlja i povećane verovatnoće razvoja malokluzija i odloženog nicanja zuba, neophodno je formirati preventivne stomatološke programe za decu sa posebnim potrebama, kao i poboljšati informisanost javnosti o ovom problemu.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Oral health in children with special needs, Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama",
volume = "75",
number = "7",
pages = "675-681",
doi = "10.2298/VSP160707372M"
}
Mandić, J., Jovanović, S., Mandinić, Z., Ivanović, M., Kosanović, D., Miličić, B.,& Živojinović-Toumba, V.. (2018). Oral health in children with special needs. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 75(7), 675-681.
https://doi.org/10.2298/VSP160707372M
Mandić J, Jovanović S, Mandinić Z, Ivanović M, Kosanović D, Miličić B, Živojinović-Toumba V. Oral health in children with special needs. in Vojnosanitetski pregled. 2018;75(7):675-681.
doi:10.2298/VSP160707372M .
Mandić, Jelena, Jovanović, Svetlana, Mandinić, Zoran, Ivanović, Mirjana, Kosanović, Dušan, Miličić, Biljana, Živojinović-Toumba, Vesna, "Oral health in children with special needs" in Vojnosanitetski pregled, 75, no. 7 (2018):675-681,
https://doi.org/10.2298/VSP160707372M . .
7
5
7

Health care systems

Jovanović, Svetlana; Milovanović, Srđan; Mandić, Jelena; Jovović, Siniša

(Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Milovanović, Srđan
AU - Mandić, Jelena
AU - Jovović, Siniša
PY - 2015
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2022
AB - The health system is one of the most complex systems in any country. Each state has an obligation to take care and care about the health of its population. The health care system includes the health infrastructure that provides a range of programs and services, and provides health care to individuals, families and communities. The health system must ensure the physical, geographical and economical accessiblity and affordability of integrated and quality health care. It should also provide for the development of health personnel, finance sustainability, decentralization of management and financing of health care and placing the citizens at the centers of the health system. The purpose of the health care system is the preservation and improvement of human health by providing health services, modern as well as traditional medicine, in an efficient manner and at the same time accessible and acceptable to the people. Due to its importance and impact on the population of each country, as well as its large economic impact, the government implemented a series of measures in planning and managing the health care system to ensure stable funding and rational and a quality health care delivery system, and all this in order to provide within the available resources a basic health care. In all the countries, the aging of the population and the introduction of new and expensive technologies present a constantly increasing cost of health care delivery. Modern health care systems differ from each other mainly in the methods of raising funds for health care, as well as in methods of payment for the service providers in the health sector. Problems of health care systems rarely, if ever, can be solved forever. As countries develop, their health care systems must respond to new challenges.
AB - Zdravstveni sistem predstavlja jedan od najsloženijih sistema u bilo kojoj državi. Svaka država ima obavezu da vodi računa i brine o zdravstvenom stanju svog stanovništva. Sistem zdravstvene zaštite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbeđuje spektar programa i usluga i pruža zdravstvenu zaštitu pojedincima, porodicama i zajednici. Zdravstveni sistem mora da osigura fizički, geografski i ekonomski dostupnu i pristupačnu, integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Takođe, treba da obezbedi razvoj zdravstvenih kadrova, održivost finansiranja, decentralizaciju upravljanja i finansiranja zdravstvene zaštite i postavljanje građanina u centar zdravstvenog sistema. Svrha sistema zdravstvene zaštite je očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi obezbeđivanjem zdravstvenih usluga stanovništvu kako moderne, tako i tradicionalne medicine na efikasan način, a koje su u isto vreme dostupne i prihvatljive ljudima. S obzirom na njegov značaj i uticaj na zdravstveno stanje stanovništva svake države, kao i zbog velikog ekonomskog uticaja, država sprovodi niz mera u planiranju i upravljanju zdravstvenim sistemom kako bi obezbedila stabilno finansiranje i racionalan i kvalitetan sistem pružanja zdravstvene zaštite, a sve to u cilju da se u okviru raspoloživih sredstava stanovništvu obezbedi osnovna zdravstvena zaštita. U svim zemljama je zbog starenja stanovništva i uvođenja novih i skupih tehnologija prisutno stalno povećanje troškova pružanja zdravstvene zaštite. Savremeni sistemi zdravstvene zaštite razlikuju se međusobno najviše u metodama prikupljanja sredstava za zdravstvenu zaštitu, kao i u načinima plaćanja davaoca usluga u zdravstvu. Problemi sistema zdravstvene zaštite retko, ili nikada, ne mogu se rešiti zauvek. Kako se zemlje razvijaju, tako i njihovi sistemi zdravstvene zaštite moraju da odgovore na nove izazove.
PB - Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd
T2 - Engrami
T1 - Health care systems
T1 - Sistemi zdravstvene zaštite
VL - 37
IS - 1
SP - 75
EP - 82
DO - 10.5937/engrami1501075J
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Svetlana and Milovanović, Srđan and Mandić, Jelena and Jovović, Siniša",
year = "2015",
abstract = "The health system is one of the most complex systems in any country. Each state has an obligation to take care and care about the health of its population. The health care system includes the health infrastructure that provides a range of programs and services, and provides health care to individuals, families and communities. The health system must ensure the physical, geographical and economical accessiblity and affordability of integrated and quality health care. It should also provide for the development of health personnel, finance sustainability, decentralization of management and financing of health care and placing the citizens at the centers of the health system. The purpose of the health care system is the preservation and improvement of human health by providing health services, modern as well as traditional medicine, in an efficient manner and at the same time accessible and acceptable to the people. Due to its importance and impact on the population of each country, as well as its large economic impact, the government implemented a series of measures in planning and managing the health care system to ensure stable funding and rational and a quality health care delivery system, and all this in order to provide within the available resources a basic health care. In all the countries, the aging of the population and the introduction of new and expensive technologies present a constantly increasing cost of health care delivery. Modern health care systems differ from each other mainly in the methods of raising funds for health care, as well as in methods of payment for the service providers in the health sector. Problems of health care systems rarely, if ever, can be solved forever. As countries develop, their health care systems must respond to new challenges., Zdravstveni sistem predstavlja jedan od najsloženijih sistema u bilo kojoj državi. Svaka država ima obavezu da vodi računa i brine o zdravstvenom stanju svog stanovništva. Sistem zdravstvene zaštite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbeđuje spektar programa i usluga i pruža zdravstvenu zaštitu pojedincima, porodicama i zajednici. Zdravstveni sistem mora da osigura fizički, geografski i ekonomski dostupnu i pristupačnu, integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Takođe, treba da obezbedi razvoj zdravstvenih kadrova, održivost finansiranja, decentralizaciju upravljanja i finansiranja zdravstvene zaštite i postavljanje građanina u centar zdravstvenog sistema. Svrha sistema zdravstvene zaštite je očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi obezbeđivanjem zdravstvenih usluga stanovništvu kako moderne, tako i tradicionalne medicine na efikasan način, a koje su u isto vreme dostupne i prihvatljive ljudima. S obzirom na njegov značaj i uticaj na zdravstveno stanje stanovništva svake države, kao i zbog velikog ekonomskog uticaja, država sprovodi niz mera u planiranju i upravljanju zdravstvenim sistemom kako bi obezbedila stabilno finansiranje i racionalan i kvalitetan sistem pružanja zdravstvene zaštite, a sve to u cilju da se u okviru raspoloživih sredstava stanovništvu obezbedi osnovna zdravstvena zaštita. U svim zemljama je zbog starenja stanovništva i uvođenja novih i skupih tehnologija prisutno stalno povećanje troškova pružanja zdravstvene zaštite. Savremeni sistemi zdravstvene zaštite razlikuju se međusobno najviše u metodama prikupljanja sredstava za zdravstvenu zaštitu, kao i u načinima plaćanja davaoca usluga u zdravstvu. Problemi sistema zdravstvene zaštite retko, ili nikada, ne mogu se rešiti zauvek. Kako se zemlje razvijaju, tako i njihovi sistemi zdravstvene zaštite moraju da odgovore na nove izazove.",
publisher = "Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd",
journal = "Engrami",
title = "Health care systems, Sistemi zdravstvene zaštite",
volume = "37",
number = "1",
pages = "75-82",
doi = "10.5937/engrami1501075J"
}
Jovanović, S., Milovanović, S., Mandić, J.,& Jovović, S.. (2015). Health care systems. in Engrami
Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd., 37(1), 75-82.
https://doi.org/10.5937/engrami1501075J
Jovanović S, Milovanović S, Mandić J, Jovović S. Health care systems. in Engrami. 2015;37(1):75-82.
doi:10.5937/engrami1501075J .
Jovanović, Svetlana, Milovanović, Srđan, Mandić, Jelena, Jovović, Siniša, "Health care systems" in Engrami, 37, no. 1 (2015):75-82,
https://doi.org/10.5937/engrami1501075J . .
6

The application of air abrasion in dentistry

Mandinić, Zoran; Vulićević, Zoran; Beloica, Miloš; Radović, Ivana; Mandić, Jelena; Carević, Momir; Tekić, Jasmina

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Mandinić, Zoran
AU - Vulićević, Zoran
AU - Beloica, Miloš
AU - Radović, Ivana
AU - Mandić, Jelena
AU - Carević, Momir
AU - Tekić, Jasmina
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1920
AB - One of the main objectives of contemporary dentistry is to preserve healthy tooth structure by applying techniques of noninvasive treatment. Air abrasion is a minimally invasive non mechanical technique of tooth preparation that uses kinetic energy to remove carious tooth structure. A powerful narrow stream of moving aluminum-oxide particles hit the tooth surface and they abrade it without heat, vibration or noise. Variables that affect speed of cutting include air pressure, particle size, powder flow, tip's size, angle and distance from the tooth. It has been proposed that air abrasion can be used to diagnose early occlusal-surface lesions and treat them with minimal tooth preparation using magnifier. Reported advantages of air abrasion include reduced noise, vibration and sensitivity. Air abrasion cavity preparations have more rounded internal contours than those prepared with straight burs. This may increase the longevity of placed restorations because it reduces the incidence of fractures and a consequence of decreased internal stresses. However, air abrasion cannot be used for all patients, i.e. in cases involving severe dust allergy, asthma, chronic obstructive lung disease, recent extraction or other oral surgery, open wounds, advanced periodontal disease, recent placement of orthodontic appliances and oral abrasions, or subgingival caries removal. Many of these conditions increase the risk of air embolism in the oral soft tissues. Dust control is a challenge, and it necessitates the use of rubber dam, high-volume evacuation, protective masks and safety eyewear for both the patient and the therapist.
AB - Jedan od osnovnih ciljeva savremene stomatologije jeste očuvanje zdravog zubnog tkiva primenom preventivnih metoda i tehnika neinvazivnog lečenja. Vazdušna abrazija je minimalno invazivna tehnika preparacije kaviteta koja koristi kinetičku energiju za uklanjanje karijesa. Usmeravanje pravolinijskog mlaza čestica aluminijum- oksida na površinu zuba koja se obrađuje dovodi do abrazije supstrata bez toplote, vibracija i zvuka. Faktori koji utiču na brzinu preparacije uključuju intenzitet vazdušnog pritiska, veličinu čestica abraziva, brzinu protoka čestica, prečnik vrha kanile, veličinu ugla kanile i udaljenost vrha kanile od površine zuba koja se obrađuje. Njena upotreba se savetuje u dijagnostici rane karijesne lezije gleđi na okluzalnim površinama zuba i minimalnoj preparaciji kaviteta. Pojedini autori preporučuju i upotrebu optičkih pomagala. Prednosti tehnike vazdušne abrazije uključuju smanjenje buke, vibracija i operativne osetljivosti, koja je veoma subjektivna i promenljiva kod pacijenata. Kaviteti preparisani vazdušnom abrazijom imaju zaobljene ivice, za razliku od kaviteta preparisanih standardnim tehnikama. To može povećati dugotrajnost postavljenih ispuna, jer se smanjuje mogućnost nastanka njihovog odlamanja, neutralisanjem sila unutrašnjeg napona u poređenju sa stresom koji se javlja kod angularnih preparacija. Primena tehnike vazdušne abrazije je kontraindikovana kod osoba alergičnih na prašinu, obolelih od astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća, pacijenata sa postekstrakcionim ranama, parodontopatijom, ortodontskim aparatima ili dubokim karijesom, jer se ovom tehnikom preparacije ne odstranjuje uspešno mekana dentinska struktura. Mnoga ova stanja povećavaju rizik od nastanka vazdušne embolije u mekim oralnim tkivima. Kontrola rasejanja čestica abraziva predstavlja izazov kliničkom stomatologu, a zahteva i primenu koferdama, jakih aspiratora, zaštitnih maski i zaštitnih naočara kako kod pacijenta, tako i kod terapeuta.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - The application of air abrasion in dentistry
T1 - Primena vazdušne abrazije u stomatologiji
VL - 142
IS - 1-2
SP - 99
EP - 105
DO - 10.2298/SARH1402099M
ER - 
@article{
author = "Mandinić, Zoran and Vulićević, Zoran and Beloica, Miloš and Radović, Ivana and Mandić, Jelena and Carević, Momir and Tekić, Jasmina",
year = "2014",
abstract = "One of the main objectives of contemporary dentistry is to preserve healthy tooth structure by applying techniques of noninvasive treatment. Air abrasion is a minimally invasive non mechanical technique of tooth preparation that uses kinetic energy to remove carious tooth structure. A powerful narrow stream of moving aluminum-oxide particles hit the tooth surface and they abrade it without heat, vibration or noise. Variables that affect speed of cutting include air pressure, particle size, powder flow, tip's size, angle and distance from the tooth. It has been proposed that air abrasion can be used to diagnose early occlusal-surface lesions and treat them with minimal tooth preparation using magnifier. Reported advantages of air abrasion include reduced noise, vibration and sensitivity. Air abrasion cavity preparations have more rounded internal contours than those prepared with straight burs. This may increase the longevity of placed restorations because it reduces the incidence of fractures and a consequence of decreased internal stresses. However, air abrasion cannot be used for all patients, i.e. in cases involving severe dust allergy, asthma, chronic obstructive lung disease, recent extraction or other oral surgery, open wounds, advanced periodontal disease, recent placement of orthodontic appliances and oral abrasions, or subgingival caries removal. Many of these conditions increase the risk of air embolism in the oral soft tissues. Dust control is a challenge, and it necessitates the use of rubber dam, high-volume evacuation, protective masks and safety eyewear for both the patient and the therapist., Jedan od osnovnih ciljeva savremene stomatologije jeste očuvanje zdravog zubnog tkiva primenom preventivnih metoda i tehnika neinvazivnog lečenja. Vazdušna abrazija je minimalno invazivna tehnika preparacije kaviteta koja koristi kinetičku energiju za uklanjanje karijesa. Usmeravanje pravolinijskog mlaza čestica aluminijum- oksida na površinu zuba koja se obrađuje dovodi do abrazije supstrata bez toplote, vibracija i zvuka. Faktori koji utiču na brzinu preparacije uključuju intenzitet vazdušnog pritiska, veličinu čestica abraziva, brzinu protoka čestica, prečnik vrha kanile, veličinu ugla kanile i udaljenost vrha kanile od površine zuba koja se obrađuje. Njena upotreba se savetuje u dijagnostici rane karijesne lezije gleđi na okluzalnim površinama zuba i minimalnoj preparaciji kaviteta. Pojedini autori preporučuju i upotrebu optičkih pomagala. Prednosti tehnike vazdušne abrazije uključuju smanjenje buke, vibracija i operativne osetljivosti, koja je veoma subjektivna i promenljiva kod pacijenata. Kaviteti preparisani vazdušnom abrazijom imaju zaobljene ivice, za razliku od kaviteta preparisanih standardnim tehnikama. To može povećati dugotrajnost postavljenih ispuna, jer se smanjuje mogućnost nastanka njihovog odlamanja, neutralisanjem sila unutrašnjeg napona u poređenju sa stresom koji se javlja kod angularnih preparacija. Primena tehnike vazdušne abrazije je kontraindikovana kod osoba alergičnih na prašinu, obolelih od astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća, pacijenata sa postekstrakcionim ranama, parodontopatijom, ortodontskim aparatima ili dubokim karijesom, jer se ovom tehnikom preparacije ne odstranjuje uspešno mekana dentinska struktura. Mnoga ova stanja povećavaju rizik od nastanka vazdušne embolije u mekim oralnim tkivima. Kontrola rasejanja čestica abraziva predstavlja izazov kliničkom stomatologu, a zahteva i primenu koferdama, jakih aspiratora, zaštitnih maski i zaštitnih naočara kako kod pacijenta, tako i kod terapeuta.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "The application of air abrasion in dentistry, Primena vazdušne abrazije u stomatologiji",
volume = "142",
number = "1-2",
pages = "99-105",
doi = "10.2298/SARH1402099M"
}
Mandinić, Z., Vulićević, Z., Beloica, M., Radović, I., Mandić, J., Carević, M.,& Tekić, J.. (2014). The application of air abrasion in dentistry. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 142(1-2), 99-105.
https://doi.org/10.2298/SARH1402099M
Mandinić Z, Vulićević Z, Beloica M, Radović I, Mandić J, Carević M, Tekić J. The application of air abrasion in dentistry. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2014;142(1-2):99-105.
doi:10.2298/SARH1402099M .
Mandinić, Zoran, Vulićević, Zoran, Beloica, Miloš, Radović, Ivana, Mandić, Jelena, Carević, Momir, Tekić, Jasmina, "The application of air abrasion in dentistry" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 142, no. 1-2 (2014):99-105,
https://doi.org/10.2298/SARH1402099M . .
3
1
1

Oral manifestations of acute leukaemia

Ivanović, Mirjana; Jovičić, Olivera; Mandić, Jelena; Bogetić, Duško; Maddalone, Marcello

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Jovičić, Olivera
AU - Mandić, Jelena
AU - Bogetić, Duško
AU - Maddalone, Marcello
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1668
AB - Acute leukaemia is the most common form of childhood cancer. The aim of this paper was to underline the importance of oral manifestations in children with acute leukaemia. The disease and its treatment can directly or indirectly affect oral health. Oral manifestations are gingival inflammation and enlargement. Leukaemic cells are capable of infiltrating the gingiva and the deeper periodontal tissues which leads to ulceration and infection of oral tissues. Gingival bleeding is a common sign in patients with leukaemia. Symptoms include local lymphadenopathy, mucous membrane Petechiae and ecchymoses. Cytotoxic drugs have direct effects like mucositis, involving atrophy, desquamation and ulceration of the mucosa, with increasing the risk for local and systemic infections. Leukaemia can directly influence dental care and dental treatment, while oral lesions may have life-threatening consequences. Knowledge and skills among dentists may also not be adequate to treat children with acute leukaemia. It is therefore imperative that all stomatologists be aware of dental problems that occur in leukaemia in order to be able to effectively carry out appropriate measures to mitigate these problems.
AB - Akutna leukemija je jedno od najčešćih malignih oboljenja koje se javlja u dečjem uzrastu. Cilj ovog rada je bio da se ukaže na pojavu oralnih promena kod dece obolele od leukemije, koje mogu dodatno ugroziti njihovo zdravlje. Oralne promene u sklopu akutnih leukemija posledica su leukemične infiltracije tkiva usne duplje, kao i sklonosti ovih bolesnika ka infekcijama. Oralne promene koje prate akutne leukemije ili se javljaju tokom lečenja uglavnom su nespecifične. Nastaju zbog metaboličkih poremećaja u epitelu oralne sluzokože, koji je osetljiv na najmanji poremećaj snabdevanja krvlju. Promene su najizraženije na gingivi, parodoncijumu i epitelu jezika, dok su na sluzokoži usta ređe i manifestuju se ulceracijama i infekcijama. Oralne promene se javljaju najčešće u vidu uvećane, sunđeraste i mekane gingive. Takođe se javljaju krvarenje iz gingive i bledilo oralne sluzokože sa pojavom petehijalnog krvarenja i ekhimoza. Oralne promene mogu nastati i kao akutne komplikacije primenjene agresivne citotoksične terapije, u vidu mukozitisa, deskvamacija i ulceracija sluzokože usta, koje su rizik za nastanak lokalnih i sistemskih infekcija. S obzirom na to da oralne promene mogu značajno da otežaju i ugroze izlečenje dece s akutnim leukemijama, neophodno je ukazati na njih, kao i na mere koje je potrebno preduzeti, kako bi se ove tegobe ublažile.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Oral manifestations of acute leukaemia
T1 - Oralne promene kod dece obolele od akutne leukemije
VL - 139
IS - 1-2
SP - 103
EP - 106
DO - 10.2298/SARH1102103I
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Mirjana and Jovičić, Olivera and Mandić, Jelena and Bogetić, Duško and Maddalone, Marcello",
year = "2011",
abstract = "Acute leukaemia is the most common form of childhood cancer. The aim of this paper was to underline the importance of oral manifestations in children with acute leukaemia. The disease and its treatment can directly or indirectly affect oral health. Oral manifestations are gingival inflammation and enlargement. Leukaemic cells are capable of infiltrating the gingiva and the deeper periodontal tissues which leads to ulceration and infection of oral tissues. Gingival bleeding is a common sign in patients with leukaemia. Symptoms include local lymphadenopathy, mucous membrane Petechiae and ecchymoses. Cytotoxic drugs have direct effects like mucositis, involving atrophy, desquamation and ulceration of the mucosa, with increasing the risk for local and systemic infections. Leukaemia can directly influence dental care and dental treatment, while oral lesions may have life-threatening consequences. Knowledge and skills among dentists may also not be adequate to treat children with acute leukaemia. It is therefore imperative that all stomatologists be aware of dental problems that occur in leukaemia in order to be able to effectively carry out appropriate measures to mitigate these problems., Akutna leukemija je jedno od najčešćih malignih oboljenja koje se javlja u dečjem uzrastu. Cilj ovog rada je bio da se ukaže na pojavu oralnih promena kod dece obolele od leukemije, koje mogu dodatno ugroziti njihovo zdravlje. Oralne promene u sklopu akutnih leukemija posledica su leukemične infiltracije tkiva usne duplje, kao i sklonosti ovih bolesnika ka infekcijama. Oralne promene koje prate akutne leukemije ili se javljaju tokom lečenja uglavnom su nespecifične. Nastaju zbog metaboličkih poremećaja u epitelu oralne sluzokože, koji je osetljiv na najmanji poremećaj snabdevanja krvlju. Promene su najizraženije na gingivi, parodoncijumu i epitelu jezika, dok su na sluzokoži usta ređe i manifestuju se ulceracijama i infekcijama. Oralne promene se javljaju najčešće u vidu uvećane, sunđeraste i mekane gingive. Takođe se javljaju krvarenje iz gingive i bledilo oralne sluzokože sa pojavom petehijalnog krvarenja i ekhimoza. Oralne promene mogu nastati i kao akutne komplikacije primenjene agresivne citotoksične terapije, u vidu mukozitisa, deskvamacija i ulceracija sluzokože usta, koje su rizik za nastanak lokalnih i sistemskih infekcija. S obzirom na to da oralne promene mogu značajno da otežaju i ugroze izlečenje dece s akutnim leukemijama, neophodno je ukazati na njih, kao i na mere koje je potrebno preduzeti, kako bi se ove tegobe ublažile.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Oral manifestations of acute leukaemia, Oralne promene kod dece obolele od akutne leukemije",
volume = "139",
number = "1-2",
pages = "103-106",
doi = "10.2298/SARH1102103I"
}
Ivanović, M., Jovičić, O., Mandić, J., Bogetić, D.,& Maddalone, M.. (2011). Oral manifestations of acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 139(1-2), 103-106.
https://doi.org/10.2298/SARH1102103I
Ivanović M, Jovičić O, Mandić J, Bogetić D, Maddalone M. Oral manifestations of acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011;139(1-2):103-106.
doi:10.2298/SARH1102103I .
Ivanović, Mirjana, Jovičić, Olivera, Mandić, Jelena, Bogetić, Duško, Maddalone, Marcello, "Oral manifestations of acute leukaemia" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139, no. 1-2 (2011):103-106,
https://doi.org/10.2298/SARH1102103I . .
10
4
1

Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia

Ivanović, Mirjana; Jovičić, Olivera; Mandić, Jelena; Bogetić, Duško; Madalone, Marčelo

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Jovičić, Olivera
AU - Mandić, Jelena
AU - Bogetić, Duško
AU - Madalone, Marčelo
PY - 2011
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1666
AB - Oral manifestations are often present in all types of leukaemia, and are particularly severe in children. Oral diseases may result as complications of aggressive cytotoxic therapy. On the other hand, oral diseases that are already present in the oral cavity could be aggravating the patient's general condition and lead to serious life-threatening infections. The aim of this paper was to highlight the importance of preventive measures in maintaining oral health, as well the measures for controlling oral disorders onset during the course of illness and applied therapy in children with acute leukaemia. All preventive measures that include proper, regular hygiene and intervention depend on the patient's haematological status and general health condition, and are performed with the consultation and approval of the haematologists-in-charge. The preventive program can be implicated in three stages; before the beginning of cytotoxic therapy, during active cytotoxic therapy and after cytotoxic therapy. Having in mind that oral disease can influence general treatment in children with acute leukaemia dramatically, developing protocols on the implementation of all measures of oral prevention and treatment is mandatory.
AB - Svi tipovi leukemija često su praćeni neprijatnim promenama u ustima, koje su posebno teške u dečjem uzrastu. One mogu nastati kao akutna komplikacija primenjene agresivne citotoksične terapije. S druge strane, postojeća oralna oboljenja mogu značajno da pogoršaju inače teško opšte stanje bolesnika i svojim komplikacijama dovedu do ozbiljnih infekcija, koje mogu da ugroze njegov život. Cilj rada je bio da se ukaže na značaj preventivnih mere očuvanja oralnog zdravlja, kao i mera za sprečavanje i ublažavanje oralnih promena nastalih tokom bolesti i primenjene terapije kod dece obolele od akutne leukemije. Sve mere prevencije i lečenja zavise od trenutnog hematološkog stanja bolesnika i opšteg stanja zdravlja, a obavljaju se uz konsultaciju i odobrenje nadležnog lekara hematologa. Preventivni program se može izvoditi u tri faze: pre, tokom i posle citotoksične terapije. S obzirom na to da oboljenja usta i zuba mogu značajno otežati i ugroziti izlečenje dece obolele od akutne leukemije, neophodno je sačiniti odgovarajuće protokole za pravilnu primenu svih mera prevencije i lečenja od ovog teškog oboljenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia
T1 - Prevencija oralnih oboljenja kod dece obolele od akutne leukemije
VL - 139
IS - 3-4
SP - 242
EP - 247
DO - 10.2298/SARH1104242I
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Mirjana and Jovičić, Olivera and Mandić, Jelena and Bogetić, Duško and Madalone, Marčelo",
year = "2011",
abstract = "Oral manifestations are often present in all types of leukaemia, and are particularly severe in children. Oral diseases may result as complications of aggressive cytotoxic therapy. On the other hand, oral diseases that are already present in the oral cavity could be aggravating the patient's general condition and lead to serious life-threatening infections. The aim of this paper was to highlight the importance of preventive measures in maintaining oral health, as well the measures for controlling oral disorders onset during the course of illness and applied therapy in children with acute leukaemia. All preventive measures that include proper, regular hygiene and intervention depend on the patient's haematological status and general health condition, and are performed with the consultation and approval of the haematologists-in-charge. The preventive program can be implicated in three stages; before the beginning of cytotoxic therapy, during active cytotoxic therapy and after cytotoxic therapy. Having in mind that oral disease can influence general treatment in children with acute leukaemia dramatically, developing protocols on the implementation of all measures of oral prevention and treatment is mandatory., Svi tipovi leukemija često su praćeni neprijatnim promenama u ustima, koje su posebno teške u dečjem uzrastu. One mogu nastati kao akutna komplikacija primenjene agresivne citotoksične terapije. S druge strane, postojeća oralna oboljenja mogu značajno da pogoršaju inače teško opšte stanje bolesnika i svojim komplikacijama dovedu do ozbiljnih infekcija, koje mogu da ugroze njegov život. Cilj rada je bio da se ukaže na značaj preventivnih mere očuvanja oralnog zdravlja, kao i mera za sprečavanje i ublažavanje oralnih promena nastalih tokom bolesti i primenjene terapije kod dece obolele od akutne leukemije. Sve mere prevencije i lečenja zavise od trenutnog hematološkog stanja bolesnika i opšteg stanja zdravlja, a obavljaju se uz konsultaciju i odobrenje nadležnog lekara hematologa. Preventivni program se može izvoditi u tri faze: pre, tokom i posle citotoksične terapije. S obzirom na to da oboljenja usta i zuba mogu značajno otežati i ugroziti izlečenje dece obolele od akutne leukemije, neophodno je sačiniti odgovarajuće protokole za pravilnu primenu svih mera prevencije i lečenja od ovog teškog oboljenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia, Prevencija oralnih oboljenja kod dece obolele od akutne leukemije",
volume = "139",
number = "3-4",
pages = "242-247",
doi = "10.2298/SARH1104242I"
}
Ivanović, M., Jovičić, O., Mandić, J., Bogetić, D.,& Madalone, M.. (2011). Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 139(3-4), 242-247.
https://doi.org/10.2298/SARH1104242I
Ivanović M, Jovičić O, Mandić J, Bogetić D, Madalone M. Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011;139(3-4):242-247.
doi:10.2298/SARH1104242I .
Ivanović, Mirjana, Jovičić, Olivera, Mandić, Jelena, Bogetić, Duško, Madalone, Marčelo, "Prevention of oral diseases in children with acute leukaemia" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139, no. 3-4 (2011):242-247,
https://doi.org/10.2298/SARH1104242I . .
5
1
6

Fluoride in drinking water and dental fluorosis

Mandinić, Zoran; Curcić, Marijana; Antonijević, Biljana; Carević, Momir; Mandić, Jelena; Đukić-Ćosić, Danijela; Lekić, Charles P.

(Elsevier, Amsterdam, 2010)

TY - JOUR
AU - Mandinić, Zoran
AU - Curcić, Marijana
AU - Antonijević, Biljana
AU - Carević, Momir
AU - Mandić, Jelena
AU - Đukić-Ćosić, Danijela
AU - Lekić, Charles P.
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1605
AB - In this study we determined the fluoride content in drinking water and hair of 12-year-old schoolchildren from different Serbian municipalities, i.e. Valley, Veliko Gradiste, Kacarevo and Vranjska Banja. The analyses were performed using composite fluoride ion-selective electrode. Average fluoride levels were 0.10, 0.15, 0.79 and 11 ppm in well water, 0.07, 0.10, 0.17 and 0.15 ppm in tap water, 19.3, 21.5, 25.4, and 32.5 ppm in hair samples, in Valjevo, Veliko Gradiste, Kacarevo and Vranjska Banja, respectively. Correlation analysis indicated statistically significant positive relationship between fluoride in wells water and fluoride in hair, for all municipalities: correlation coefficients were 0.54 (p lt 0.05), 0.89, 0.97 and 0.99 (p lt 0.001), in Vranjska Banja, Valjevo, Veliko Gradiste, and Kacarevo, respectively. Positive correlation was obtained also between fluoride in tap water and hair samples in all regions under the study, with statistical significance only in Valjevo municipality, p lt 0.05. Dental examination of schoolchildren confirmed dental fluorosis only in the region of Vranjska Banja. Moreover, in endemic fluorotic region of Vranjska Banja, positive and statistically significant correlations were confirmed between fluoride in well water and dental fluorosis level (r = 0.61; p lt 0.01) and additionally between fluoride in hair and dental fluorosis level (0.62; p lt 0.01). The primary findings from this study have shown that fluoride content in hair is highly correlated with fluoride content in drinking water and dental fluorosis level, indicating that hair may be regarded as biomaterial of high informative potential in evaluating prolonged exposure to fluorides and to individuate children at risk of fluorosis regardless of the phase of teeth eruption.
PB - Elsevier, Amsterdam
T2 - Science of the Total Environment
T1 - Fluoride in drinking water and dental fluorosis
VL - 408
IS - 17
SP - 3507
EP - 3512
DO - 10.1016/j.scitotenv.2010.04.029
ER - 
@article{
author = "Mandinić, Zoran and Curcić, Marijana and Antonijević, Biljana and Carević, Momir and Mandić, Jelena and Đukić-Ćosić, Danijela and Lekić, Charles P.",
year = "2010",
abstract = "In this study we determined the fluoride content in drinking water and hair of 12-year-old schoolchildren from different Serbian municipalities, i.e. Valley, Veliko Gradiste, Kacarevo and Vranjska Banja. The analyses were performed using composite fluoride ion-selective electrode. Average fluoride levels were 0.10, 0.15, 0.79 and 11 ppm in well water, 0.07, 0.10, 0.17 and 0.15 ppm in tap water, 19.3, 21.5, 25.4, and 32.5 ppm in hair samples, in Valjevo, Veliko Gradiste, Kacarevo and Vranjska Banja, respectively. Correlation analysis indicated statistically significant positive relationship between fluoride in wells water and fluoride in hair, for all municipalities: correlation coefficients were 0.54 (p lt 0.05), 0.89, 0.97 and 0.99 (p lt 0.001), in Vranjska Banja, Valjevo, Veliko Gradiste, and Kacarevo, respectively. Positive correlation was obtained also between fluoride in tap water and hair samples in all regions under the study, with statistical significance only in Valjevo municipality, p lt 0.05. Dental examination of schoolchildren confirmed dental fluorosis only in the region of Vranjska Banja. Moreover, in endemic fluorotic region of Vranjska Banja, positive and statistically significant correlations were confirmed between fluoride in well water and dental fluorosis level (r = 0.61; p lt 0.01) and additionally between fluoride in hair and dental fluorosis level (0.62; p lt 0.01). The primary findings from this study have shown that fluoride content in hair is highly correlated with fluoride content in drinking water and dental fluorosis level, indicating that hair may be regarded as biomaterial of high informative potential in evaluating prolonged exposure to fluorides and to individuate children at risk of fluorosis regardless of the phase of teeth eruption.",
publisher = "Elsevier, Amsterdam",
journal = "Science of the Total Environment",
title = "Fluoride in drinking water and dental fluorosis",
volume = "408",
number = "17",
pages = "3507-3512",
doi = "10.1016/j.scitotenv.2010.04.029"
}
Mandinić, Z., Curcić, M., Antonijević, B., Carević, M., Mandić, J., Đukić-Ćosić, D.,& Lekić, C. P.. (2010). Fluoride in drinking water and dental fluorosis. in Science of the Total Environment
Elsevier, Amsterdam., 408(17), 3507-3512.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.04.029
Mandinić Z, Curcić M, Antonijević B, Carević M, Mandić J, Đukić-Ćosić D, Lekić CP. Fluoride in drinking water and dental fluorosis. in Science of the Total Environment. 2010;408(17):3507-3512.
doi:10.1016/j.scitotenv.2010.04.029 .
Mandinić, Zoran, Curcić, Marijana, Antonijević, Biljana, Carević, Momir, Mandić, Jelena, Đukić-Ćosić, Danijela, Lekić, Charles P., "Fluoride in drinking water and dental fluorosis" in Science of the Total Environment, 408, no. 17 (2010):3507-3512,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.04.029 . .
1
118
101
120

Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients

Jovanović, Svetlana; Gajić, Ivanka; Mandić, Jelena; Mandić, Bojan

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Gajić, Ivanka
AU - Mandić, Jelena
AU - Mandić, Bojan
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1576
AB - Introduction. People with psychiatric disorders are at high risk of oral diseases due to the impact of their primary psychiatric condition and the side-effects of antipsychotic medications. Objective. The aim of this study was to identify habits, attitudes and behavior towards oral health of hospitalized psychiatric patients with psychotic disorders, including mood disorders with psychotic characteristics, as well as to identify factors that could influence those habits, attitudes and behavior. Methods. The experimental group consisted of 186 hospitalized patients with psychiatric disorders (87 males and 99 females), aged from 18 to 59 years (mean age 46.0±8.0 years). The control group consisted of 186 healthy persons matched for age and gender. Data were obtained by using specially designed questionnaires with questions about the subjects' social, economic and demographic characteristics, as well as their habits, attitudes and behaviour concerning their oral health, in a form of a standardized interview. Other medical data were collected from medical documentation of disease history. Statistical analysis was performed by Student's t-test, Chi-square test, ANOVA, Logistic Regression and simultaneous multiple regression. Results. Psychiatric patients have worse habits, attitudes and behavior concerning their oral health in comparison with healthy persons (p lt 0.001): they wash their teeth more rarely and in a shorter time, have less knowledge of oral diseases and their effect on general health, and visit their dentist more rarely. The obtained results depend on social, economic and demographic characteristics and on the underlying illness of patients. Conclusion. Health educational work concerning oral health of patients should be included in psychiatric treatment, as a part of an existing therapy with the aim of improving the general quality of their life.
AB - Uvod. Osobe s psihijatrijskim oboljenjima jesu grupa s visokim rizikom za oboljenja usta i zuba zbog psiholoških posledica osnovne bolesti i neželjenih dejstava psihofarmaka. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrde navike, stavovi i ponašanje u odnosu na zdravlje usta i zuba osoba koje se leče u psihijatrijskim ustanovama pod dijagnozom psihotičnih poremećaja i poremećaja raspoloženja s psihotičnim karakteristikama, kao i činioci koji na njih mogu da utiču. Metode rada. Eksperimentalnu grupu je činilo 186 hospitalizovanih osoba s psihijatrijskim oboljenjima (87 muškaraca i 99 žena) starosti 18-59 godina (prosečno 46,0±8,0 godina), a kontrolnu grupu 186 zdravih ispitanika iste starosti i pola. Istraživanje je vršeno pomoću posebno sastavljenih upitnika o socijalno-ekonomskim i demografskim obeležjima i navikama, stavovima i ponašanju ispitanika po pitanju oralnog zdravlja, dok su ostali zdravstveni podaci prikupljeni iz medicinske dokumentacije. Podaci su obrađeni primenom Studentovog t-testa, χ2-testa, analize varijanse, logističke regresije i simultane multiple regresije. Rezultati. Osobe s psihijatrijskim oboljenjima imaju lošije navike, stavove i ponašanje u odnosu na oralno zdravlje od zdravih osoba (p lt 0,001): ređe i kraće peru zube, manje znaju o nastanku oralnih oboljenja i njihovom uticaju na opšte zdravlje i ređe posećuju stomatologa. Dobijeni rezultati zavise od socijalno-ekonomskih i demografskih obeležja i osobina osnovnog oboljenja bolesnika. Zaključak. Zdravstveno-vaspitni rad u vezi s oralnim zdravljem osoba s psihijatrijskim oboljenjima treba da bude sastavni deo lečenja njihove primarne bolesti, tj. u okviru već postojeće terapije, kako bi se poboljšao opšti kvalitet njihovog života.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients
T1 - Navike, stavovi i ponašanje osoba s psihijatrijskim oboljenjima u odnosu na zdravlje usta i zuba
VL - 138
IS - 3-4
SP - 136
EP - 142
DO - 10.2298/SARH1004136J
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Svetlana and Gajić, Ivanka and Mandić, Jelena and Mandić, Bojan",
year = "2010",
abstract = "Introduction. People with psychiatric disorders are at high risk of oral diseases due to the impact of their primary psychiatric condition and the side-effects of antipsychotic medications. Objective. The aim of this study was to identify habits, attitudes and behavior towards oral health of hospitalized psychiatric patients with psychotic disorders, including mood disorders with psychotic characteristics, as well as to identify factors that could influence those habits, attitudes and behavior. Methods. The experimental group consisted of 186 hospitalized patients with psychiatric disorders (87 males and 99 females), aged from 18 to 59 years (mean age 46.0±8.0 years). The control group consisted of 186 healthy persons matched for age and gender. Data were obtained by using specially designed questionnaires with questions about the subjects' social, economic and demographic characteristics, as well as their habits, attitudes and behaviour concerning their oral health, in a form of a standardized interview. Other medical data were collected from medical documentation of disease history. Statistical analysis was performed by Student's t-test, Chi-square test, ANOVA, Logistic Regression and simultaneous multiple regression. Results. Psychiatric patients have worse habits, attitudes and behavior concerning their oral health in comparison with healthy persons (p lt 0.001): they wash their teeth more rarely and in a shorter time, have less knowledge of oral diseases and their effect on general health, and visit their dentist more rarely. The obtained results depend on social, economic and demographic characteristics and on the underlying illness of patients. Conclusion. Health educational work concerning oral health of patients should be included in psychiatric treatment, as a part of an existing therapy with the aim of improving the general quality of their life., Uvod. Osobe s psihijatrijskim oboljenjima jesu grupa s visokim rizikom za oboljenja usta i zuba zbog psiholoških posledica osnovne bolesti i neželjenih dejstava psihofarmaka. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrde navike, stavovi i ponašanje u odnosu na zdravlje usta i zuba osoba koje se leče u psihijatrijskim ustanovama pod dijagnozom psihotičnih poremećaja i poremećaja raspoloženja s psihotičnim karakteristikama, kao i činioci koji na njih mogu da utiču. Metode rada. Eksperimentalnu grupu je činilo 186 hospitalizovanih osoba s psihijatrijskim oboljenjima (87 muškaraca i 99 žena) starosti 18-59 godina (prosečno 46,0±8,0 godina), a kontrolnu grupu 186 zdravih ispitanika iste starosti i pola. Istraživanje je vršeno pomoću posebno sastavljenih upitnika o socijalno-ekonomskim i demografskim obeležjima i navikama, stavovima i ponašanju ispitanika po pitanju oralnog zdravlja, dok su ostali zdravstveni podaci prikupljeni iz medicinske dokumentacije. Podaci su obrađeni primenom Studentovog t-testa, χ2-testa, analize varijanse, logističke regresije i simultane multiple regresije. Rezultati. Osobe s psihijatrijskim oboljenjima imaju lošije navike, stavove i ponašanje u odnosu na oralno zdravlje od zdravih osoba (p lt 0,001): ređe i kraće peru zube, manje znaju o nastanku oralnih oboljenja i njihovom uticaju na opšte zdravlje i ređe posećuju stomatologa. Dobijeni rezultati zavise od socijalno-ekonomskih i demografskih obeležja i osobina osnovnog oboljenja bolesnika. Zaključak. Zdravstveno-vaspitni rad u vezi s oralnim zdravljem osoba s psihijatrijskim oboljenjima treba da bude sastavni deo lečenja njihove primarne bolesti, tj. u okviru već postojeće terapije, kako bi se poboljšao opšti kvalitet njihovog života.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients, Navike, stavovi i ponašanje osoba s psihijatrijskim oboljenjima u odnosu na zdravlje usta i zuba",
volume = "138",
number = "3-4",
pages = "136-142",
doi = "10.2298/SARH1004136J"
}
Jovanović, S., Gajić, I., Mandić, J.,& Mandić, B.. (2010). Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 138(3-4), 136-142.
https://doi.org/10.2298/SARH1004136J
Jovanović S, Gajić I, Mandić J, Mandić B. Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2010;138(3-4):136-142.
doi:10.2298/SARH1004136J .
Jovanović, Svetlana, Gajić, Ivanka, Mandić, Jelena, Mandić, Bojan, "Health habits, attitudes and behavior towards oral health of psychiatric patients" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 138, no. 3-4 (2010):136-142,
https://doi.org/10.2298/SARH1004136J . .
2
1
2

Oral lesions in patients with psychiatric disorders

Jovanović, Svetlana; Gajić, Ivanka; Mandić, Bojan; Mandić, Jelena; Radivojević, Vlada

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Gajić, Ivanka
AU - Mandić, Bojan
AU - Mandić, Jelena
AU - Radivojević, Vlada
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1570
AB - Introduction. Oral diseases in psychiatric patients are usually a result of bad oral hygiene and psychopharmaceutical side-effects. Objective. The aim of this study was to detect oral lesions in patients hospitalized in psychiatric institutions with the confirmed diagnosis of psychiatric illness and mood disorder with psychotic characteristics, as well as to discover the factors that can influence these oral lesions. Methods. Cross-section study consisted of 186 hospitalized patients with psychiatric disorders in the experimental group, out of whom 87 were males and 99 females. Patients were aged from 18 to 59 years, mean age 46.0±8.0 years. The control group consisted of 186 healthy persons matched for age and gender. Data on oral lesions were obtained within history and clinical examination of the oral cavity. Other medical data were collected from medical documentation. Statistical analysis was performed by Student's t-test, chi-square test and logistic regression. Results. Dry mouth was registered in 78.5% of patients. The difference in tongue and lip lesions, burning and stinging symptoms, bruxism, facial pain, low saliva rates, halitosis, taste changes and swallowing difficulties between the patients and healthy persons was highly statistically significant (p lt 0.001). Age and gender, as well as the factors of main disease, influence burning and stinging, bruxism, low saliva rates, swallowing difficulties, taste changes and facial pain of the psychiatric patients. Conclusion. Results imply that psychiatric patients are more frequently involved with oral lesions than healthy persons. It is necessary to organize specific preventive and educational oral health programmes with these patients, as well as with doctors who treat the basic illness.
AB - Uvod. Promene u usnoj duplji osoba s psihijatrijskim oboljenjima najčešće su posledica loše oralne higijene i neželjenog dejstva psihofarmaka. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrde oralne promene kod osoba bolnički lečenih u psihijatrijskim ustanovama od psihotičnih i poremećaja raspoloženja sa psihotičnim karakteristikama, kao i činioci koji na njih mogu da utiču. Metode rada. Studijom preseka obuhvaćeno je 186 bolesnika s psihijatrijskim oboljenjima (87 muškaraca i 99 žena), starih od 18 do 59 godina (prosečno 46,0±8,0 godina), koji su činili eksperimentalnu grupu. Kontrolnu grupu činilo je 186 zdravih ispitanika iste starosti i pola. Podaci o oralnim promenama ispitanika dobijeni su anamnezom i kliničkim pregledom usne duplje. Ostali podaci prikupljeni su iz medicinske dokumentacije. Za statističku analizu podataka korišćeni su Studentov t-test, χ2-test i logistička regresija. Rezultati. Suvoća usta je zabeležena kod 78,5% bolesnika. Razlika u promenama na jeziku i usnama, žarenju i peckanju u usnoj duplji, škrgutanju zubima, facijalnom bolu, smanjenom lučenju pljuvačke, neprijatnom zadahu iz usta, poremećaju čula ukusa i smetnji pri gutanju između bolesnika i zdravih osoba bila je visoko statistički značajna (p lt 0,001). Pol i starost ispitanika i činioci osnovne bolesti utiču na žarenje i peckanje u usnoj duplji, škrgutanje zubima, smanjeno lučenje pljuvačke, smetnje pri gutanju, poremećaj čula ukusa i facijalni bol psihijatrijskih bolesnika. Zaključak. Rezultati istraživanja pokazuju da osobe s psihijatrijskim oboljenjima imaju češće oralne promene od zdravih osoba. Neophodno je organizovati specifične preventivne zdravstveno-vaspitne stomatološke programe s ovim osobama, kao i sa lekarima koji leče osnovno oboljenje.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Oral lesions in patients with psychiatric disorders
T1 - Oralne promene kod osoba s psihijatrijskim oboljenjima
VL - 138
IS - 9-10
SP - 564
EP - 569
DO - 10.2298/SARH1010564J
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Svetlana and Gajić, Ivanka and Mandić, Bojan and Mandić, Jelena and Radivojević, Vlada",
year = "2010",
abstract = "Introduction. Oral diseases in psychiatric patients are usually a result of bad oral hygiene and psychopharmaceutical side-effects. Objective. The aim of this study was to detect oral lesions in patients hospitalized in psychiatric institutions with the confirmed diagnosis of psychiatric illness and mood disorder with psychotic characteristics, as well as to discover the factors that can influence these oral lesions. Methods. Cross-section study consisted of 186 hospitalized patients with psychiatric disorders in the experimental group, out of whom 87 were males and 99 females. Patients were aged from 18 to 59 years, mean age 46.0±8.0 years. The control group consisted of 186 healthy persons matched for age and gender. Data on oral lesions were obtained within history and clinical examination of the oral cavity. Other medical data were collected from medical documentation. Statistical analysis was performed by Student's t-test, chi-square test and logistic regression. Results. Dry mouth was registered in 78.5% of patients. The difference in tongue and lip lesions, burning and stinging symptoms, bruxism, facial pain, low saliva rates, halitosis, taste changes and swallowing difficulties between the patients and healthy persons was highly statistically significant (p lt 0.001). Age and gender, as well as the factors of main disease, influence burning and stinging, bruxism, low saliva rates, swallowing difficulties, taste changes and facial pain of the psychiatric patients. Conclusion. Results imply that psychiatric patients are more frequently involved with oral lesions than healthy persons. It is necessary to organize specific preventive and educational oral health programmes with these patients, as well as with doctors who treat the basic illness., Uvod. Promene u usnoj duplji osoba s psihijatrijskim oboljenjima najčešće su posledica loše oralne higijene i neželjenog dejstva psihofarmaka. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrde oralne promene kod osoba bolnički lečenih u psihijatrijskim ustanovama od psihotičnih i poremećaja raspoloženja sa psihotičnim karakteristikama, kao i činioci koji na njih mogu da utiču. Metode rada. Studijom preseka obuhvaćeno je 186 bolesnika s psihijatrijskim oboljenjima (87 muškaraca i 99 žena), starih od 18 do 59 godina (prosečno 46,0±8,0 godina), koji su činili eksperimentalnu grupu. Kontrolnu grupu činilo je 186 zdravih ispitanika iste starosti i pola. Podaci o oralnim promenama ispitanika dobijeni su anamnezom i kliničkim pregledom usne duplje. Ostali podaci prikupljeni su iz medicinske dokumentacije. Za statističku analizu podataka korišćeni su Studentov t-test, χ2-test i logistička regresija. Rezultati. Suvoća usta je zabeležena kod 78,5% bolesnika. Razlika u promenama na jeziku i usnama, žarenju i peckanju u usnoj duplji, škrgutanju zubima, facijalnom bolu, smanjenom lučenju pljuvačke, neprijatnom zadahu iz usta, poremećaju čula ukusa i smetnji pri gutanju između bolesnika i zdravih osoba bila je visoko statistički značajna (p lt 0,001). Pol i starost ispitanika i činioci osnovne bolesti utiču na žarenje i peckanje u usnoj duplji, škrgutanje zubima, smanjeno lučenje pljuvačke, smetnje pri gutanju, poremećaj čula ukusa i facijalni bol psihijatrijskih bolesnika. Zaključak. Rezultati istraživanja pokazuju da osobe s psihijatrijskim oboljenjima imaju češće oralne promene od zdravih osoba. Neophodno je organizovati specifične preventivne zdravstveno-vaspitne stomatološke programe s ovim osobama, kao i sa lekarima koji leče osnovno oboljenje.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Oral lesions in patients with psychiatric disorders, Oralne promene kod osoba s psihijatrijskim oboljenjima",
volume = "138",
number = "9-10",
pages = "564-569",
doi = "10.2298/SARH1010564J"
}
Jovanović, S., Gajić, I., Mandić, B., Mandić, J.,& Radivojević, V.. (2010). Oral lesions in patients with psychiatric disorders. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 138(9-10), 564-569.
https://doi.org/10.2298/SARH1010564J
Jovanović S, Gajić I, Mandić B, Mandić J, Radivojević V. Oral lesions in patients with psychiatric disorders. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2010;138(9-10):564-569.
doi:10.2298/SARH1010564J .
Jovanović, Svetlana, Gajić, Ivanka, Mandić, Bojan, Mandić, Jelena, Radivojević, Vlada, "Oral lesions in patients with psychiatric disorders" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 138, no. 9-10 (2010):564-569,
https://doi.org/10.2298/SARH1010564J . .
6
4
5

Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care

Jovanović, Svetlana; Milovanović, Srđan; Gajić, Ivanka; Mandić, Jelena; Latas, Milan; Janković, Ljiljana

(Medicinska Naklada, Zagreb, 2010)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Milovanović, Srđan
AU - Gajić, Ivanka
AU - Mandić, Jelena
AU - Latas, Milan
AU - Janković, Ljiljana
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1566
AB - Aim To determine oral health status and identify predictors of oral health in a representative sample of psychiatric in-patients in Serbia Methods The study included 186 psychiatric in-patients and 186 control participants without psychiatric illness matched to the study group by age, sex, marital status, education level, employment, and monthly income Dental examinations were done in both groups to measure the following indices of oral health decayed, missing, and filled teeth (DMFT) index, community periodontal index, and plaque index. Participants were also interviewed about their dental health behavior and their medical records were examined Results Psychiatric in-patients had higher caries prevalence, poorer periodontal health, and poorer oral hygiene than controls The average DMFT score in the patient group was 24 4 and 16 1 in the control group (P lt 0 001) Periodontal diseases were significantly more prevalent among psychiatric in-patients than among controls (P lt 0 001) The average plaque index for patients was 2 78 and 1 40 for controls (P lt 0 001) Multiple regression analysis demonstrated that 1) DMFT index was associated with age, male sex duration of mental illness, use of antidepressants, time since the last visit to the dentist, and snacking frequency, 2) community periodontal index was associated with male sex, and 3) plaque index was associated with age, male sex, education level, employment, monthly income, tooth brushing technique, and snacking frequency Conclusion Psychiatric in-patients in Serbia have poorer oral health than healthy controls It is necessary to intensify preventive dental care in this vulnerable population
PB - Medicinska Naklada, Zagreb
T2 - Croatian Medical Journal
T1 - Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care
VL - 51
IS - 5
SP - 443
EP - 450
DO - 10.3325/cmj.2010.51.443
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Svetlana and Milovanović, Srđan and Gajić, Ivanka and Mandić, Jelena and Latas, Milan and Janković, Ljiljana",
year = "2010",
abstract = "Aim To determine oral health status and identify predictors of oral health in a representative sample of psychiatric in-patients in Serbia Methods The study included 186 psychiatric in-patients and 186 control participants without psychiatric illness matched to the study group by age, sex, marital status, education level, employment, and monthly income Dental examinations were done in both groups to measure the following indices of oral health decayed, missing, and filled teeth (DMFT) index, community periodontal index, and plaque index. Participants were also interviewed about their dental health behavior and their medical records were examined Results Psychiatric in-patients had higher caries prevalence, poorer periodontal health, and poorer oral hygiene than controls The average DMFT score in the patient group was 24 4 and 16 1 in the control group (P lt 0 001) Periodontal diseases were significantly more prevalent among psychiatric in-patients than among controls (P lt 0 001) The average plaque index for patients was 2 78 and 1 40 for controls (P lt 0 001) Multiple regression analysis demonstrated that 1) DMFT index was associated with age, male sex duration of mental illness, use of antidepressants, time since the last visit to the dentist, and snacking frequency, 2) community periodontal index was associated with male sex, and 3) plaque index was associated with age, male sex, education level, employment, monthly income, tooth brushing technique, and snacking frequency Conclusion Psychiatric in-patients in Serbia have poorer oral health than healthy controls It is necessary to intensify preventive dental care in this vulnerable population",
publisher = "Medicinska Naklada, Zagreb",
journal = "Croatian Medical Journal",
title = "Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care",
volume = "51",
number = "5",
pages = "443-450",
doi = "10.3325/cmj.2010.51.443"
}
Jovanović, S., Milovanović, S., Gajić, I., Mandić, J., Latas, M.,& Janković, L.. (2010). Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care. in Croatian Medical Journal
Medicinska Naklada, Zagreb., 51(5), 443-450.
https://doi.org/10.3325/cmj.2010.51.443
Jovanović S, Milovanović S, Gajić I, Mandić J, Latas M, Janković L. Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care. in Croatian Medical Journal. 2010;51(5):443-450.
doi:10.3325/cmj.2010.51.443 .
Jovanović, Svetlana, Milovanović, Srđan, Gajić, Ivanka, Mandić, Jelena, Latas, Milan, Janković, Ljiljana, "Oral Health Status of Psychiatric In-patients in Serbia and Implications for Their Dental Care" in Croatian Medical Journal, 51, no. 5 (2010):443-450,
https://doi.org/10.3325/cmj.2010.51.443 . .
35
23
32

Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy

Matić, Sava; Ivanović, Mirjana; Mandić, Jelena; Nikolić, Predrag

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Matić, Sava
AU - Ivanović, Mirjana
AU - Mandić, Jelena
AU - Nikolić, Predrag
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1423
AB - Introduction: During orthodontic treatment, the risk of gingivitis, periodontal disease and dental caries is increased. For good gingival health during orthodontic therapy, patients must be educated about the importance of daily oral hygiene and also given instructions on plaquecontrol techniques and how to use plaque removal devices properly. Objectives: The aim of this study was to present risk factors for gingivitis during treatment with fixed orthodontic appliances as well as methods and resources for prevention of this widespread disease. Conclusion: Maintaining proper oral hygiene is of great benefit not only for gingival health but also for the success of orthodontic treatment and maintenance of treatment results. Beside healthy gingiva, favorable habits in oral hygiene remain life-long.
AB - Pacijenti u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima su pod povećanim rizikom za nastanak oboljenja gingive, parodoncijuma i za nastanak karijesa. Da bi se tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima očuvalo zdravlje gingive pacijente treba informisati o važnosti svakodnevnog održavanja oralne higijene i obučiti pacijente kako da koriste sva dostupna sredstva za održavanje oralne higijene. Cilj rada: Cilj rada je da prikaže faktore koji utiču na nastanak gingivitisa tokom tretmana fiksnim ortodontskim aparatima, kao i metode i sredstva koje se koriste za sprečavanje nastanka ovog rasprostranjenog oboljenja. Zaključak: Uspostavljanje navike pravilnog održavanja oralne higijene je velike koristi ne samo za očuvanje zdravlja gingive već i za uspešnost celokupnog ortodontskog tretmana i očuvanje postignutih rezultata terapije. Osim očuvanja zdravlja gingive, navika održavanja oralne higijene ostaje za ceo život.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy
T1 - Mogućnosti prevencije gingivitisa u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima
VL - 55
IS - 2
SP - 122
EP - 132
DO - 10.2298/SGS0802122M
ER - 
@article{
author = "Matić, Sava and Ivanović, Mirjana and Mandić, Jelena and Nikolić, Predrag",
year = "2008",
abstract = "Introduction: During orthodontic treatment, the risk of gingivitis, periodontal disease and dental caries is increased. For good gingival health during orthodontic therapy, patients must be educated about the importance of daily oral hygiene and also given instructions on plaquecontrol techniques and how to use plaque removal devices properly. Objectives: The aim of this study was to present risk factors for gingivitis during treatment with fixed orthodontic appliances as well as methods and resources for prevention of this widespread disease. Conclusion: Maintaining proper oral hygiene is of great benefit not only for gingival health but also for the success of orthodontic treatment and maintenance of treatment results. Beside healthy gingiva, favorable habits in oral hygiene remain life-long., Pacijenti u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima su pod povećanim rizikom za nastanak oboljenja gingive, parodoncijuma i za nastanak karijesa. Da bi se tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima očuvalo zdravlje gingive pacijente treba informisati o važnosti svakodnevnog održavanja oralne higijene i obučiti pacijente kako da koriste sva dostupna sredstva za održavanje oralne higijene. Cilj rada: Cilj rada je da prikaže faktore koji utiču na nastanak gingivitisa tokom tretmana fiksnim ortodontskim aparatima, kao i metode i sredstva koje se koriste za sprečavanje nastanka ovog rasprostranjenog oboljenja. Zaključak: Uspostavljanje navike pravilnog održavanja oralne higijene je velike koristi ne samo za očuvanje zdravlja gingive već i za uspešnost celokupnog ortodontskog tretmana i očuvanje postignutih rezultata terapije. Osim očuvanja zdravlja gingive, navika održavanja oralne higijene ostaje za ceo život.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy, Mogućnosti prevencije gingivitisa u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima",
volume = "55",
number = "2",
pages = "122-132",
doi = "10.2298/SGS0802122M"
}
Matić, S., Ivanović, M., Mandić, J.,& Nikolić, P.. (2008). Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 55(2), 122-132.
https://doi.org/10.2298/SGS0802122M
Matić S, Ivanović M, Mandić J, Nikolić P. Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy. in Stomatološki glasnik Srbije. 2008;55(2):122-132.
doi:10.2298/SGS0802122M .
Matić, Sava, Ivanović, Mirjana, Mandić, Jelena, Nikolić, Predrag, "Possibilities to prevent gingivitis during fixed orthodontic appliance therapy" in Stomatološki glasnik Srbije, 55, no. 2 (2008):122-132,
https://doi.org/10.2298/SGS0802122M . .
10

Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials

Marković, Dejan; Perić, Tamara; Mandić, Jelena; Petrović, Bojan

(Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Marković, Dejan
AU - Perić, Tamara
AU - Mandić, Jelena
AU - Petrović, Bojan
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1403
AB - The process of dental caries is determined by a delicate balance between pathological factors (bacteria and carbohydrates) that lead do demineralization and protective factors (saliva, calcium, phosphate and fluoride) that lead to remineralization. Contemporary approach to the treatment of dental caries includes preventive and prophylactic measures based on the notion of "demineralization and remineralization" in a micro phase in order to retain healthy teeth. Development of dental materials which release fluoride, calcium and phosphate throughout a considerable period of time certainly contributed to that. The purpose of this article was to review prophylactic and therapeutic properties of fluoride releasing dental materials, and discuss the current status concerning the prevention or inhibition of caries development and progression. .
AB - Etiopatogeneza karijesa određena je ravnotežom između patoloških faktora (bakterije i ugljeni hidrati) koji vode demineralizaciji i protektivnih faktora (pljuvačka, fluoride, joni kalcijuma i fosfata) koji dovode do remineralizacije zubnih tkiva. Savremeni pristup u terapiji karijesa podrazumeva preventivne i profilaktičke mere koje su bazirane na dobrom poznavanju demineralizacionih i remineralizacionih procesa u gleđno-plakovnoj interfazi, sa ciljem očuvanja zdravih zubnih tkiva. Tome svakako doprinosi i razvoj savremenih stomatoloških materijala koji oslobađaju fluoride, kalcijum i fosfate u dužem vremenskom periodu. Cilj rada je bio da se predstave profilaktički i terapijski efekti stomatoloških materijala koji oslobađaju fluoride, kao i trenutne mogućnosti u prevenciji i zaustavljanju progresije karijesa. .
PB - Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd
T2 - Metalurgija
T1 - Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials
VL - 14
IS - 2
SP - 111
EP - 120
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1403
ER - 
@article{
author = "Marković, Dejan and Perić, Tamara and Mandić, Jelena and Petrović, Bojan",
year = "2008",
abstract = "The process of dental caries is determined by a delicate balance between pathological factors (bacteria and carbohydrates) that lead do demineralization and protective factors (saliva, calcium, phosphate and fluoride) that lead to remineralization. Contemporary approach to the treatment of dental caries includes preventive and prophylactic measures based on the notion of "demineralization and remineralization" in a micro phase in order to retain healthy teeth. Development of dental materials which release fluoride, calcium and phosphate throughout a considerable period of time certainly contributed to that. The purpose of this article was to review prophylactic and therapeutic properties of fluoride releasing dental materials, and discuss the current status concerning the prevention or inhibition of caries development and progression. ., Etiopatogeneza karijesa određena je ravnotežom između patoloških faktora (bakterije i ugljeni hidrati) koji vode demineralizaciji i protektivnih faktora (pljuvačka, fluoride, joni kalcijuma i fosfata) koji dovode do remineralizacije zubnih tkiva. Savremeni pristup u terapiji karijesa podrazumeva preventivne i profilaktičke mere koje su bazirane na dobrom poznavanju demineralizacionih i remineralizacionih procesa u gleđno-plakovnoj interfazi, sa ciljem očuvanja zdravih zubnih tkiva. Tome svakako doprinosi i razvoj savremenih stomatoloških materijala koji oslobađaju fluoride, kalcijum i fosfate u dužem vremenskom periodu. Cilj rada je bio da se predstave profilaktički i terapijski efekti stomatoloških materijala koji oslobađaju fluoride, kao i trenutne mogućnosti u prevenciji i zaustavljanju progresije karijesa. .",
publisher = "Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd",
journal = "Metalurgija",
title = "Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials",
volume = "14",
number = "2",
pages = "111-120",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1403"
}
Marković, D., Perić, T., Mandić, J.,& Petrović, B.. (2008). Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials. in Metalurgija
Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd., 14(2), 111-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1403
Marković D, Perić T, Mandić J, Petrović B. Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials. in Metalurgija. 2008;14(2):111-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1403 .
Marković, Dejan, Perić, Tamara, Mandić, Jelena, Petrović, Bojan, "Prophylactic properties of fluoride-releasing dental materials" in Metalurgija, 14, no. 2 (2008):111-120,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1403 .

Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin

Vulićević, Zoran; Radović, Ivana; Krstanović, Goranka; Mandić, Jelena; Cury, Alvaro Hafiz; Ferrari, Marco

(Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd, 2008)

TY - JOUR
AU - Vulićević, Zoran
AU - Radović, Ivana
AU - Krstanović, Goranka
AU - Mandić, Jelena
AU - Cury, Alvaro Hafiz
AU - Ferrari, Marco
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1404
AB - The aim of this study was to determine micro tensile bond strength of two and one-step self-etching adhesive systems to dentin. 25 intact human third molars were used. Flat surfaces of mid-coronal dentin were exposed and the teeth were divided into 5 groups (n=5). Composite build-ups were made using the following self-etching systems / composite materials: 2-step self-etching system Contax / Ecusphere Carat (DMG), 2-step self-etching system AdheSE / Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent), 1-step 2-components self etching system Futurabond NR / Grandio (Voco) and 1-step 1-component self-etching adhesive G Bond / Gradia Direct (GC Corp.). Two-step etch-and-rinse system PQ Clear with Amelogen Universal composite resin (Ultra dent) was used in the control group. Bond strength was assessed with the non-trimming micro tensile technique. Statistical analysis was performed using the 1-way ANOVA, followed by the Tukey test for post-hoc comparisons (p lt 0.05). Investigated self-etching systems showed satisfactory values of micro tensile bond strength to dentin after 24 hours. Two-step self-etching system AdheSE resulted in significantly higher bond strength than all the other groups (p lt 0.001). Micro tensile bond strength of self-etching systems Contax, Futurabond NR and G Bond was comparable to the etch-and-rinse system PQ Clear. .
AB - Cilj rada bio je da se odredi jačina veze dvofaznih i jednofaznih samonagrizajućih adhezivnih sistema sa dentinom. Površine dentina su eksponirane na 25 intaktnih trećih molara i zubi su podeljeni u 5 grupa (n=5). Izrađene su kompozitne nadogradnje korišćenjem sledećih samonagrizajućih adheziva / kompozitnih materijala: dvofazni samonagrizajući sistem Contax / Ecusphere Carat (DMG), dvofazni samonagrizajući sistem AdheSE / Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent), jednofazni dvokomponentni samonagrizajući sistem Futurabond NR / Grandio (Voco) i jednofazni jednokomponentni samonagrizajući sistem G Bond / Gradia Direct (GC Corp.). Dvofazni adhezivni sistem sa potpunim nagrizanjem PQ Clear sa Amelogen Universal kompozitnim materijalom (Ultradent) korišćen je u kontrolnoj grupi. Jačina veze određena je testom otpornosti mikrouzoraka na kidanje. Rezultati su statistički analizirani jednofaktorskom analizom varijanse (ANOVA) i Tukey testom (p lt 0.05). Ispitivani samonagrizajući sistemi pokazali su zadovoljavajuće vrednosti jačine veze sa dentinom nakon 24 časa. Jačina veze dvofaznog samonagrizajućeg sistema AdheSE bila je značajno viša nego jačina veze u ostalim grupama (p lt 0.001). Jačine veze samonagrizajućih sistema Contax, Futurabond NR i G Bond nisu se statistički značajno razlikovale od jačine veze sistema sa potpunim nagrizanjem PQ Clear. .
PB - Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd
T2 - Metalurgija
T1 - Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin
VL - 14
IS - 2
SP - 101
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1404
ER - 
@article{
author = "Vulićević, Zoran and Radović, Ivana and Krstanović, Goranka and Mandić, Jelena and Cury, Alvaro Hafiz and Ferrari, Marco",
year = "2008",
abstract = "The aim of this study was to determine micro tensile bond strength of two and one-step self-etching adhesive systems to dentin. 25 intact human third molars were used. Flat surfaces of mid-coronal dentin were exposed and the teeth were divided into 5 groups (n=5). Composite build-ups were made using the following self-etching systems / composite materials: 2-step self-etching system Contax / Ecusphere Carat (DMG), 2-step self-etching system AdheSE / Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent), 1-step 2-components self etching system Futurabond NR / Grandio (Voco) and 1-step 1-component self-etching adhesive G Bond / Gradia Direct (GC Corp.). Two-step etch-and-rinse system PQ Clear with Amelogen Universal composite resin (Ultra dent) was used in the control group. Bond strength was assessed with the non-trimming micro tensile technique. Statistical analysis was performed using the 1-way ANOVA, followed by the Tukey test for post-hoc comparisons (p lt 0.05). Investigated self-etching systems showed satisfactory values of micro tensile bond strength to dentin after 24 hours. Two-step self-etching system AdheSE resulted in significantly higher bond strength than all the other groups (p lt 0.001). Micro tensile bond strength of self-etching systems Contax, Futurabond NR and G Bond was comparable to the etch-and-rinse system PQ Clear. ., Cilj rada bio je da se odredi jačina veze dvofaznih i jednofaznih samonagrizajućih adhezivnih sistema sa dentinom. Površine dentina su eksponirane na 25 intaktnih trećih molara i zubi su podeljeni u 5 grupa (n=5). Izrađene su kompozitne nadogradnje korišćenjem sledećih samonagrizajućih adheziva / kompozitnih materijala: dvofazni samonagrizajući sistem Contax / Ecusphere Carat (DMG), dvofazni samonagrizajući sistem AdheSE / Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent), jednofazni dvokomponentni samonagrizajući sistem Futurabond NR / Grandio (Voco) i jednofazni jednokomponentni samonagrizajući sistem G Bond / Gradia Direct (GC Corp.). Dvofazni adhezivni sistem sa potpunim nagrizanjem PQ Clear sa Amelogen Universal kompozitnim materijalom (Ultradent) korišćen je u kontrolnoj grupi. Jačina veze određena je testom otpornosti mikrouzoraka na kidanje. Rezultati su statistički analizirani jednofaktorskom analizom varijanse (ANOVA) i Tukey testom (p lt 0.05). Ispitivani samonagrizajući sistemi pokazali su zadovoljavajuće vrednosti jačine veze sa dentinom nakon 24 časa. Jačina veze dvofaznog samonagrizajućeg sistema AdheSE bila je značajno viša nego jačina veze u ostalim grupama (p lt 0.001). Jačine veze samonagrizajućih sistema Contax, Futurabond NR i G Bond nisu se statistički značajno razlikovale od jačine veze sistema sa potpunim nagrizanjem PQ Clear. .",
publisher = "Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd",
journal = "Metalurgija",
title = "Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin",
volume = "14",
number = "2",
pages = "101-109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1404"
}
Vulićević, Z., Radović, I., Krstanović, G., Mandić, J., Cury, A. H.,& Ferrari, M.. (2008). Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin. in Metalurgija
Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd., 14(2), 101-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1404
Vulićević Z, Radović I, Krstanović G, Mandić J, Cury AH, Ferrari M. Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin. in Metalurgija. 2008;14(2):101-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1404 .
Vulićević, Zoran, Radović, Ivana, Krstanović, Goranka, Mandić, Jelena, Cury, Alvaro Hafiz, Ferrari, Marco, "Microtensile bond strength of self-etching adhesives to dentin" in Metalurgija, 14, no. 2 (2008):101-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1404 .

Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi

Mandić, Jelena

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2007)

TY - THES
AU - Mandić, Jelena
PY - 2007
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/33213455
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/441
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_441
ER - 
@phdthesis{
author = "Mandić, Jelena",
year = "2007",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_441"
}
Mandić, J.. (2007). Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_441
Mandić J. Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi. 2007;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_441 .
Mandić, Jelena, "Proučavanje mineralnog sastava u početnoj karijesnoj leziji gleđi" (2007),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_441 .

Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi

Mandić, Jelena

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 1994)

TY - THES
AU - Mandić, Jelena
PY - 1994
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/1024061070
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/301
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_301
ER - 
@mastersthesis{
author = "Mandić, Jelena",
year = "1994",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_301"
}
Mandić, J.. (1994). Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_301
Mandić J. Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi. 1994;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_301 .
Mandić, Jelena, "Uticaj lokalno aplikovanih fluorida na procese mineralizacije gleđi" (1994),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_301 .