Martinović, Katarina

Link to this page

Authority KeyName Variants
ac31e5b3-4bcf-42f4-a412-597f1b1660d2
  • Martinović, Katarina (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba

Martinović, Katarina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Martinović, Katarina
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3204
AB  - Obeskličenje kanalnog prostora u toku mehaničke obrade je nemoguće bez upotrebe hemijskih sredstava jer bakterije invadiraju duboko parakanalni sloj dentina, lateralne kanale i predeo ramifikacije koji su nedostupni instrumentaciji. Stoga, najefikasnija biomehanička obrada se ostvaruje kombinacijom mašinskih i ručnih tehnika instrumentacije uz istovremeno korišćenje raznih sredstava i sistema za irigaciju koji deluju na organski i neorganski deo dentina čime je omogućeno bolje čišćenje zidova kanala i evakuacija sadržaja. Irigansi treba da ostvare efekat na biofilm koji uglavnom ostaje van dejstva mehaničke obrade, ali i na mikroorganizme koji dospevaju u radno polje aerogenim putem. Irigacija se izvodi antisepticima i sredstvima za uklanjanje razmaznog sloja, a pomoću ultrazvuka, lasera ili na konvencionalan način. Tehnike preparacije mogu biti ručne, mašinske i hibridne. Instrumenti mogu biti ručni i mašinski, a izrađeni od visokokvalitetnog čelika ili Ni-Ti legure.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3204
ER  - 
@misc{
author = "Martinović, Katarina",
year = "2022",
abstract = "Obeskličenje kanalnog prostora u toku mehaničke obrade je nemoguće bez upotrebe hemijskih sredstava jer bakterije invadiraju duboko parakanalni sloj dentina, lateralne kanale i predeo ramifikacije koji su nedostupni instrumentaciji. Stoga, najefikasnija biomehanička obrada se ostvaruje kombinacijom mašinskih i ručnih tehnika instrumentacije uz istovremeno korišćenje raznih sredstava i sistema za irigaciju koji deluju na organski i neorganski deo dentina čime je omogućeno bolje čišćenje zidova kanala i evakuacija sadržaja. Irigansi treba da ostvare efekat na biofilm koji uglavnom ostaje van dejstva mehaničke obrade, ali i na mikroorganizme koji dospevaju u radno polje aerogenim putem. Irigacija se izvodi antisepticima i sredstvima za uklanjanje razmaznog sloja, a pomoću ultrazvuka, lasera ili na konvencionalan način. Tehnike preparacije mogu biti ručne, mašinske i hibridne. Instrumenti mogu biti ručni i mašinski, a izrađeni od visokokvalitetnog čelika ili Ni-Ti legure.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3204"
}
Martinović, K.. (2022). Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3204
Martinović K. Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3204 .
Martinović, Katarina, "Bio-mehaničko medikamentozna obrada kanala korena zuba" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3204 .