Simić, Aleksandra

Link to this page

Authority KeyName Variants
491491e7-63d9-45dc-b83e-7ea41d60aaa9
  • Simić, Aleksandra (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Komplikacije povreda zuba

Simić, Aleksandra

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Simić, Aleksandra
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3256
AB  - Komplikacije povreda zuba predstavljaju kliničke situacije koje se dešavaju nakon povrede zuba. Ispitivanjem je utvrđeno da se komplikacije češće razvijaju kod dečaka u odnosu na devojčice. Najčešće povređivani zub bio je levi centralni sekutić, a komplikacije su se najčešće razvijale nakon preloma gleđi i dentina bez otvaranja pulpe. Najučestalija komplikacija bila je hronični apikalni parodontitis, praćen nekrozom pulpe i eksternom resorpcijom. Do nastanka komplikacija je najčešće dolazilo u toku prve godine od povređivanja, a najčešće primenjivana terapija bila je endodontska. Komplikacije povreda zuba su česte, ali pravovremenim tretmanom može se sprečiti njihov nastanak.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Komplikacije povreda zuba
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256
ER  - 
@misc{
author = "Simić, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Komplikacije povreda zuba predstavljaju kliničke situacije koje se dešavaju nakon povrede zuba. Ispitivanjem je utvrđeno da se komplikacije češće razvijaju kod dečaka u odnosu na devojčice. Najčešće povređivani zub bio je levi centralni sekutić, a komplikacije su se najčešće razvijale nakon preloma gleđi i dentina bez otvaranja pulpe. Najučestalija komplikacija bila je hronični apikalni parodontitis, praćen nekrozom pulpe i eksternom resorpcijom. Do nastanka komplikacija je najčešće dolazilo u toku prve godine od povređivanja, a najčešće primenjivana terapija bila je endodontska. Komplikacije povreda zuba su česte, ali pravovremenim tretmanom može se sprečiti njihov nastanak.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Komplikacije povreda zuba",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256"
}
Simić, A.. (2023). Komplikacije povreda zuba. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256
Simić A. Komplikacije povreda zuba. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256 .
Simić, Aleksandra, "Komplikacije povreda zuba" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256 .