Anđelić, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
4b1f2310-9b0b-4c29-9720-a3f43a677515
  • Anđelić, Marina (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase

Anđelić, Marina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Anđelić, Marina
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3324
AB  - Malokluzije III klase predstavljaju neusaglašenost razvijenosti vilica u sagitalnom pravcu. Rana terapija kod pacijenata sa nedovoljno razvijenom gornjom vilicom sprovodi se Deler-ovom maskom.
Cilj ovog rada je ispitati dugoročnu uspešnost rane terapije sa Deler-ovom maskom kod pacijenata sa malokluzijom III klase.
Na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu analizirano je 20 pacijenata sa malokluzijom III klase koji su nosili Deler-ovu masku. Intraoralne i ekstraoralne fotografije napravljene minimum 5 godina nakon završene terapije korišćene su za ispitivanje uspešnosti terapije. Okluzija je rangirana na 4 stepena na osnovu odnosa molara i incizalnog razmaka: definitivno neprihvatljiva, loša ali prihvatljiva, dobra i definitivno dobra okluzija. Analizom profilnih ekstraoralnih fotografija pacijenti su podeljeni na one sa prihvatljivim (ugao G-Sn-Pg manji od 174°) i neprihvatljivim profilom (ugao G-Sn-Pg veći od 174°).
Dugoročni ishod terapije Deler-ovom maskom na osnovu analize okluzije bio je definitivno neprihvatljiv kod 25% pacijenata, loš ali prihvatljiv kod 50% pacijenata, dobar kod 15% pacijenata, a definitivno dobar kod 10% pacijenata. Neprihvatljiv profil lica imalo je 30% pacijenata, dok prihvatljiv profil lica ima 70% pacijenata.
Na osnovu kombinacije parametara okluzije i izgleda lica dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije sa Deler-ovom maskom kod pacijenata sa malokluzijom III klase je oko 65%.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3324
ER  - 
@misc{
author = "Anđelić, Marina",
year = "2023",
abstract = "Malokluzije III klase predstavljaju neusaglašenost razvijenosti vilica u sagitalnom pravcu. Rana terapija kod pacijenata sa nedovoljno razvijenom gornjom vilicom sprovodi se Deler-ovom maskom.
Cilj ovog rada je ispitati dugoročnu uspešnost rane terapije sa Deler-ovom maskom kod pacijenata sa malokluzijom III klase.
Na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu analizirano je 20 pacijenata sa malokluzijom III klase koji su nosili Deler-ovu masku. Intraoralne i ekstraoralne fotografije napravljene minimum 5 godina nakon završene terapije korišćene su za ispitivanje uspešnosti terapije. Okluzija je rangirana na 4 stepena na osnovu odnosa molara i incizalnog razmaka: definitivno neprihvatljiva, loša ali prihvatljiva, dobra i definitivno dobra okluzija. Analizom profilnih ekstraoralnih fotografija pacijenti su podeljeni na one sa prihvatljivim (ugao G-Sn-Pg manji od 174°) i neprihvatljivim profilom (ugao G-Sn-Pg veći od 174°).
Dugoročni ishod terapije Deler-ovom maskom na osnovu analize okluzije bio je definitivno neprihvatljiv kod 25% pacijenata, loš ali prihvatljiv kod 50% pacijenata, dobar kod 15% pacijenata, a definitivno dobar kod 10% pacijenata. Neprihvatljiv profil lica imalo je 30% pacijenata, dok prihvatljiv profil lica ima 70% pacijenata.
Na osnovu kombinacije parametara okluzije i izgleda lica dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije sa Deler-ovom maskom kod pacijenata sa malokluzijom III klase je oko 65%.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3324"
}
Anđelić, M.. (2023). Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3324
Anđelić M. Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3324 .
Anđelić, Marina, "Dugoročna uspešnost rane ortodontske terapije kod pacijenata sa malokluzijom III klase" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3324 .