Ajdini, Maja

Link to this page

Authority KeyName Variants
b6d192a0-d277-4559-a10c-34057e43d4eb
  • Ajdini, Maja (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta

Ajdini, Maja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Ajdini, Maja
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3255
AB  - Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta treba da obezbede dobro rubno zaptivanje, kako bi sprečili prodor oralnih fluida u kavitet. U istraživanju je korišćeno 30 intaktnih ekstrahovanih maksilarnih i mandibularnih trećih molara na kojima su preparisani tradicionalni pristupni kaviteti. Kanali su mašinski obrađeni do radne dužine (Reciproc blue, R25) i opturisani. Uzorci su podeljeni u tri grupe (n=10) prema materijalu korišćenom za privremeno zatvaranje kaviteta. Grupa I: Citodur (cink-sulfatni cement); Grupa II: Cegal (cink-fosfatni cement): Grupa III: Fuji IX (glas-jonomer cement). Nakon termocikliranja od 500 ciklusa (5-55o), zubi su uronjeni u 1% rastvor metilen plavog tokom 24 sata. Zubi su aksijalno presečeni, a dubina prodora boje je analizirana na stereomikroskopu (x40). Prodor boje je zabeležen u sve tri grupe uzoraka. Najmanji prodor boje i odsustvo mikropukotine je zabeleženo kod Citodur-a. Najveći prodor boje je registrovan kod Fuji IX, zatim kod Cegal-a. Kod najvećeg broja uzoraka obe grupe uočena je mikropukotina na spoju materijala i tvrdog zubnog tkiva. Nijedan materijal nije sprečio prodor boje. Najbolje rubno zaptivanje kod tradicionalnih pristupnih kaviteta je pokazao Citodur.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255
ER  - 
@misc{
author = "Ajdini, Maja",
year = "2023",
abstract = "Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta treba da obezbede dobro rubno zaptivanje, kako bi sprečili prodor oralnih fluida u kavitet. U istraživanju je korišćeno 30 intaktnih ekstrahovanih maksilarnih i mandibularnih trećih molara na kojima su preparisani tradicionalni pristupni kaviteti. Kanali su mašinski obrađeni do radne dužine (Reciproc blue, R25) i opturisani. Uzorci su podeljeni u tri grupe (n=10) prema materijalu korišćenom za privremeno zatvaranje kaviteta. Grupa I: Citodur (cink-sulfatni cement); Grupa II: Cegal (cink-fosfatni cement): Grupa III: Fuji IX (glas-jonomer cement). Nakon termocikliranja od 500 ciklusa (5-55o), zubi su uronjeni u 1% rastvor metilen plavog tokom 24 sata. Zubi su aksijalno presečeni, a dubina prodora boje je analizirana na stereomikroskopu (x40). Prodor boje je zabeležen u sve tri grupe uzoraka. Najmanji prodor boje i odsustvo mikropukotine je zabeleženo kod Citodur-a. Najveći prodor boje je registrovan kod Fuji IX, zatim kod Cegal-a. Kod najvećeg broja uzoraka obe grupe uočena je mikropukotina na spoju materijala i tvrdog zubnog tkiva. Nijedan materijal nije sprečio prodor boje. Najbolje rubno zaptivanje kod tradicionalnih pristupnih kaviteta je pokazao Citodur.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255"
}
Ajdini, M.. (2023). Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255
Ajdini M. Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255 .
Ajdini, Maja, "Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255 .