Raičković, Vanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
99f2a44e-1cb2-4647-bda4-8bf2d353cb0c
 • Raičković, Vanja (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion

Stamenković, Zorana; Raičković, Vanja; Ristić, Vladimir

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Stamenković, Zorana
AU - Raičković, Vanja
AU - Ristić, Vladimir
PY - 2015
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2034
AB - Introduction The effects of orthodontic treatment are considered to be successful if the facial harmony is achieved, while the structures of soft tissue profile are in harmony with skeletal structures of neurocranium and viscerocranium. In patients with skeletal distal bite caused by mandibular retrognathism, facial esthetics is disturbed often, in terms of pronounced convexity of the profile and change in the position and relationship of the lips. Objective The aim of this study was to determine the extent of soft tissue profile changes in patients with skeletal Class II malocclusion treated with three different orthodontic appliances: Frankel functional regulator type I (FR-I), Balters' Bionator type I and Hotz appliance. Methods The study included 60 patients diagnosed with skeletal Class II malocclusion caused by mandibular retrognathism, in the period of early mixed dentition. Each subgroup of 20 patients was treated with a variety of orthodontic appliances. On the lateral cephalogram, before and after treatment, the following parameters were analyzed: T angle, H angle, the height of the upper lip, the position of the upper and lower lip in relation to the esthetic line. Within the statistical analysis the mean, maximum, minimum, standard deviation, coefficient of variation, two-factor analysis of variance with repeated measures and the factor analysis of variance were calculated using ANOVA, Bonferroni test and Student's t-test. Results A significant decrease of angles T and H was noticed in the application of FR-I, from 21.60° to 17.15°, and from 16.45° to 13.40° (p lt 0.001). FR-I decreased the height of the upper lip from 26.15 mm to 25.85 mm, while Hotz appliance and Balters' Bionator type I increased the height of the upper lip, thereby deteriorating esthetics of the patient. Conclusion All used orthodontic appliances lead to changes in soft tissue profile in terms of improving facial esthetics, with the most distinctive changes in the application of Frankel's functional regulator type I, which is the most successful appliance for achieving the overall facial harmony of the patient.
AB - Uvod Da bi se učinak ortodontskog lečenja mogao smatrati uspešnim, neophodno je postići facijalnu harmoniju, pri čemu su strukture mekotkivnog profila u harmoniji sa skeletnim strukturama neurokranijuma i viscerokranijuma. Kod osoba sa skeletno-distalnim zagrižajem izazvanim mandibularnim retrognatizmom često je narušena facijalna estetika u vidu izraženog konveksiteta profila i promene u položaju i međusobnom odnosu usana. Cilj rada Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi obim promena na strukturama mekotkivnog profila kod osoba sa skeletno-distalnim zagrižajem lečenim pomoću tri različita ortodontska aparata: Frenkelovog (Frankel) regulatora Funkcije tip I (FR-I), bionatora po Baltersu (Balters) tip I i Hocovog (Hotz) aparata. Metode rada Istraživanjem je obuhvaćeno 60 pacijenata sa dijagnozom skeletno-distalnog zagrižaja izazvanog mandibularnim retrognatizmom u periodu rane mešovite denticije. Svaka podgrupa od po 20 ispitanika lečena je različitim ortodontskim aparatima. Na profilnom telerendgenskom snimku pre i posle lečenja analizirani su sledeći parametri: ugao T, ugao H, visina gornje usne i položaj gornje i donje usne u odnosu na estetsku liniju. U okviru statističke analize izračunati su srednja, najveća i najmanja vrednost, standardna devijacija i koeficijent varijacije, urađene dvofaktorska analiza varijanse s ponovljenim merenjima i jednofaktorska analiza varijanse uz primenu testa ANOVA, Bonferonijevog (Bonferroni) testa i Studentovog t-testa. Rezultati Došlo je do značajnog smanjenja vrednosti uglova T i H pri primeni FR-I sa 21,60° na 17,15°, odnosno sa 16,45° na 13,40°, sa statističkom značajnošću na nivou p lt 0,001. Primenom FR-I smanjena je visina gornje usne sa 26,15 mm na 25,85 mm, dok se primenom Hocovog aparata i bionatora po Baltersu tip I povećala, čime se pogoršao estetski izgled pacijenta. Zaključak Svi korišćeni ortodontski aparati dovode do promena na mekotkivnom profilu u vidu poboljšanja facijalne estetike, pri čemu su promene najizrazitije pri korišćenju Frenkelovog regulatora Funkcije tip I, koji najuspešnije deluje na postizanje ukupne harmonije lica pacijenta.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion
T1 - Promene mekotkivnog profila primenom funkcionalnih aparata u lečenju skeletnih promena II klase
VL - 143
IS - 1-2
SP - 12
EP - 15
DO - 10.2298/SARH1502012S
ER - 
@article{
author = "Stamenković, Zorana and Raičković, Vanja and Ristić, Vladimir",
year = "2015",
abstract = "Introduction The effects of orthodontic treatment are considered to be successful if the facial harmony is achieved, while the structures of soft tissue profile are in harmony with skeletal structures of neurocranium and viscerocranium. In patients with skeletal distal bite caused by mandibular retrognathism, facial esthetics is disturbed often, in terms of pronounced convexity of the profile and change in the position and relationship of the lips. Objective The aim of this study was to determine the extent of soft tissue profile changes in patients with skeletal Class II malocclusion treated with three different orthodontic appliances: Frankel functional regulator type I (FR-I), Balters' Bionator type I and Hotz appliance. Methods The study included 60 patients diagnosed with skeletal Class II malocclusion caused by mandibular retrognathism, in the period of early mixed dentition. Each subgroup of 20 patients was treated with a variety of orthodontic appliances. On the lateral cephalogram, before and after treatment, the following parameters were analyzed: T angle, H angle, the height of the upper lip, the position of the upper and lower lip in relation to the esthetic line. Within the statistical analysis the mean, maximum, minimum, standard deviation, coefficient of variation, two-factor analysis of variance with repeated measures and the factor analysis of variance were calculated using ANOVA, Bonferroni test and Student's t-test. Results A significant decrease of angles T and H was noticed in the application of FR-I, from 21.60° to 17.15°, and from 16.45° to 13.40° (p lt 0.001). FR-I decreased the height of the upper lip from 26.15 mm to 25.85 mm, while Hotz appliance and Balters' Bionator type I increased the height of the upper lip, thereby deteriorating esthetics of the patient. Conclusion All used orthodontic appliances lead to changes in soft tissue profile in terms of improving facial esthetics, with the most distinctive changes in the application of Frankel's functional regulator type I, which is the most successful appliance for achieving the overall facial harmony of the patient., Uvod Da bi se učinak ortodontskog lečenja mogao smatrati uspešnim, neophodno je postići facijalnu harmoniju, pri čemu su strukture mekotkivnog profila u harmoniji sa skeletnim strukturama neurokranijuma i viscerokranijuma. Kod osoba sa skeletno-distalnim zagrižajem izazvanim mandibularnim retrognatizmom često je narušena facijalna estetika u vidu izraženog konveksiteta profila i promene u položaju i međusobnom odnosu usana. Cilj rada Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi obim promena na strukturama mekotkivnog profila kod osoba sa skeletno-distalnim zagrižajem lečenim pomoću tri različita ortodontska aparata: Frenkelovog (Frankel) regulatora Funkcije tip I (FR-I), bionatora po Baltersu (Balters) tip I i Hocovog (Hotz) aparata. Metode rada Istraživanjem je obuhvaćeno 60 pacijenata sa dijagnozom skeletno-distalnog zagrižaja izazvanog mandibularnim retrognatizmom u periodu rane mešovite denticije. Svaka podgrupa od po 20 ispitanika lečena je različitim ortodontskim aparatima. Na profilnom telerendgenskom snimku pre i posle lečenja analizirani su sledeći parametri: ugao T, ugao H, visina gornje usne i položaj gornje i donje usne u odnosu na estetsku liniju. U okviru statističke analize izračunati su srednja, najveća i najmanja vrednost, standardna devijacija i koeficijent varijacije, urađene dvofaktorska analiza varijanse s ponovljenim merenjima i jednofaktorska analiza varijanse uz primenu testa ANOVA, Bonferonijevog (Bonferroni) testa i Studentovog t-testa. Rezultati Došlo je do značajnog smanjenja vrednosti uglova T i H pri primeni FR-I sa 21,60° na 17,15°, odnosno sa 16,45° na 13,40°, sa statističkom značajnošću na nivou p lt 0,001. Primenom FR-I smanjena je visina gornje usne sa 26,15 mm na 25,85 mm, dok se primenom Hocovog aparata i bionatora po Baltersu tip I povećala, čime se pogoršao estetski izgled pacijenta. Zaključak Svi korišćeni ortodontski aparati dovode do promena na mekotkivnom profilu u vidu poboljšanja facijalne estetike, pri čemu su promene najizrazitije pri korišćenju Frenkelovog regulatora Funkcije tip I, koji najuspešnije deluje na postizanje ukupne harmonije lica pacijenta.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion, Promene mekotkivnog profila primenom funkcionalnih aparata u lečenju skeletnih promena II klase",
volume = "143",
number = "1-2",
pages = "12-15",
doi = "10.2298/SARH1502012S"
}
Stamenković, Z., Raičković, V.,& Ristić, V.. (2015). Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 143(1-2), 12-15.
https://doi.org/10.2298/SARH1502012S
Stamenković Z, Raičković V, Ristić V. Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2015;143(1-2):12-15.
doi:10.2298/SARH1502012S .
Stamenković, Zorana, Raičković, Vanja, Ristić, Vladimir, "Changes in soft tissue profile using functional appliances in the treatment of skeletal Class II malocclusion" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 143, no. 1-2 (2015):12-15,
https://doi.org/10.2298/SARH1502012S . .
6
4
8

Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris

Živković, Rade; Perić, Mirjana; Arsić-Arsenijević, Valentina; Martinović, Željko; Pekmezović, Marina; Stojić, Ž.; Raičković, Vanja; Đurišić, Slobodan

(Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Živković, Rade
AU - Perić, Mirjana
AU - Arsić-Arsenijević, Valentina
AU - Martinović, Željko
AU - Pekmezović, Marina
AU - Stojić, Ž.
AU - Raičković, Vanja
AU - Đurišić, Slobodan
PY - 2013
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1782
AB - Candida spp. form a part of human and animal oral cavity flora. However Candida spp. is the main cause of dental related stomatitis in humans and stomatitis in dogs. Stomatitis treatment implies the use of azoles and polyenes to which yeasts build up resistance. The research is directed to the use of natural compounds such as essential oils. The aim of this paper is to define the antifungal activity of thyme oil on 15 clinical strains of Candida spp., isolated from humans and dogs and to determine if there is a difference in susceptibility between human and dog isolates. Sampling in patients with stomatitis was done by swabbing the denture or oral mucosa swab while sampling in dogs was done by swabbing the oral cavity mucosa after stomatitis has been diagnosed. In order to investigate the antifungal activity of thyme oil in vitro, microdilution method was used. Thyme oil expressed antifungal effects on all investigated strains. Also, our data show that the values of minimum fungicide concentration (MFC) and minimum inhibitory concentration (MIC) are lower in human strains. Explanation is that in most cases, stomatitis in humans is asymptomatic and thus not treated, so Candida strains have not developed resistance. On the other hand, stomatitis in dogs is followed by a marked clinical picture and treated is by antimicotics (mostly by azoles), therefore resistant Candida strains are more likely to occur.
AB - Candida spp. je sastavni deo mikrobioma usne duplje čoveka i psa. Međutim Candida spp. predstavlja glavni uzročnik proteznog stomatitisa kod čoveka i stomatitisa kod psa. Terapija stomatitisa podrazumeva korišćenje azola i poliena na koje poslednjih godina gljivice razvijaju otpornost. Istrživanja se usmeravaju ka primeni prirodnih preparata kao što su etarska ulja. Cilj rada je utvrdi antifungalnu aktivnost ulja timijana na kliničke izolate Candida spp. čoveka i psa, i utvrdi da li postoji razlika u osetljivosti sojeva Candide spp. izolovanih kod čoveka i psa. Uzorkovanje kod pacijenata sa stomatitisom je vršeno brisom proteze ili brisom sluzokože. Kod pasa je uzrokovanje vršeno brisom sluzokože usne duplje kada je dijagnostikovan stomatitis. Zasejani sojevi su in vitro tretirani korišćenjem mikrodilucione metode da bi se utvrdilo da li ulje timijana deluje na kliničke izolate Candida spp. čoveka i psa. Rezultati pokazuju da su vrednosti minimalne fungicidne koncentracije (MFC) i minimalne inhibitorne koncentracije (MIC) manje kod čoveka. Stomatitis je kod ljudi najčešće je asimptomatski, pacijenti se ne podvrgavaju lečenju, pa sojevi Candida spp. nisu razvili rezistenciju na antifungicidne preparate. Kod pasa stomatitis je praćen burnijom kliničkom slikom, leči se antimikoticima (uglavnom azolima) pa je verovatnoća pojave rezistentnih sojeva Candida spp. veća.
PB - Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske medicine, Beograd
T2 - Acta veterinaria
T1 - Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris
T1 - Osetljivost sojeva Candida spp. izolovanih kod čoveka i psa sa stomatitisom na etarsko ulje timijana
VL - 63
IS - 5-6
SP - 707
EP - 715
DO - 10.2298/AVB1306707Z
ER - 
@article{
author = "Živković, Rade and Perić, Mirjana and Arsić-Arsenijević, Valentina and Martinović, Željko and Pekmezović, Marina and Stojić, Ž. and Raičković, Vanja and Đurišić, Slobodan",
year = "2013",
abstract = "Candida spp. form a part of human and animal oral cavity flora. However Candida spp. is the main cause of dental related stomatitis in humans and stomatitis in dogs. Stomatitis treatment implies the use of azoles and polyenes to which yeasts build up resistance. The research is directed to the use of natural compounds such as essential oils. The aim of this paper is to define the antifungal activity of thyme oil on 15 clinical strains of Candida spp., isolated from humans and dogs and to determine if there is a difference in susceptibility between human and dog isolates. Sampling in patients with stomatitis was done by swabbing the denture or oral mucosa swab while sampling in dogs was done by swabbing the oral cavity mucosa after stomatitis has been diagnosed. In order to investigate the antifungal activity of thyme oil in vitro, microdilution method was used. Thyme oil expressed antifungal effects on all investigated strains. Also, our data show that the values of minimum fungicide concentration (MFC) and minimum inhibitory concentration (MIC) are lower in human strains. Explanation is that in most cases, stomatitis in humans is asymptomatic and thus not treated, so Candida strains have not developed resistance. On the other hand, stomatitis in dogs is followed by a marked clinical picture and treated is by antimicotics (mostly by azoles), therefore resistant Candida strains are more likely to occur., Candida spp. je sastavni deo mikrobioma usne duplje čoveka i psa. Međutim Candida spp. predstavlja glavni uzročnik proteznog stomatitisa kod čoveka i stomatitisa kod psa. Terapija stomatitisa podrazumeva korišćenje azola i poliena na koje poslednjih godina gljivice razvijaju otpornost. Istrživanja se usmeravaju ka primeni prirodnih preparata kao što su etarska ulja. Cilj rada je utvrdi antifungalnu aktivnost ulja timijana na kliničke izolate Candida spp. čoveka i psa, i utvrdi da li postoji razlika u osetljivosti sojeva Candide spp. izolovanih kod čoveka i psa. Uzorkovanje kod pacijenata sa stomatitisom je vršeno brisom proteze ili brisom sluzokože. Kod pasa je uzrokovanje vršeno brisom sluzokože usne duplje kada je dijagnostikovan stomatitis. Zasejani sojevi su in vitro tretirani korišćenjem mikrodilucione metode da bi se utvrdilo da li ulje timijana deluje na kliničke izolate Candida spp. čoveka i psa. Rezultati pokazuju da su vrednosti minimalne fungicidne koncentracije (MFC) i minimalne inhibitorne koncentracije (MIC) manje kod čoveka. Stomatitis je kod ljudi najčešće je asimptomatski, pacijenti se ne podvrgavaju lečenju, pa sojevi Candida spp. nisu razvili rezistenciju na antifungicidne preparate. Kod pasa stomatitis je praćen burnijom kliničkom slikom, leči se antimikoticima (uglavnom azolima) pa je verovatnoća pojave rezistentnih sojeva Candida spp. veća.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske medicine, Beograd",
journal = "Acta veterinaria",
title = "Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris, Osetljivost sojeva Candida spp. izolovanih kod čoveka i psa sa stomatitisom na etarsko ulje timijana",
volume = "63",
number = "5-6",
pages = "707-715",
doi = "10.2298/AVB1306707Z"
}
Živković, R., Perić, M., Arsić-Arsenijević, V., Martinović, Ž., Pekmezović, M., Stojić, Ž., Raičković, V.,& Đurišić, S.. (2013). Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris. in Acta veterinaria
Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske medicine, Beograd., 63(5-6), 707-715.
https://doi.org/10.2298/AVB1306707Z
Živković R, Perić M, Arsić-Arsenijević V, Martinović Ž, Pekmezović M, Stojić Ž, Raičković V, Đurišić S. Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris. in Acta veterinaria. 2013;63(5-6):707-715.
doi:10.2298/AVB1306707Z .
Živković, Rade, Perić, Mirjana, Arsić-Arsenijević, Valentina, Martinović, Željko, Pekmezović, Marina, Stojić, Ž., Raičković, Vanja, Đurišić, Slobodan, "Susceptibility profile of Candida spp. isolated from humans and dogs with stomatitis to the essential oil of Thymus vulgaris" in Acta veterinaria, 63, no. 5-6 (2013):707-715,
https://doi.org/10.2298/AVB1306707Z . .
1
1
1