Živković, Slavoljub

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4512-1514
 • Živković, Slavoljub (123)

Author's Bibliography

The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning

Nešković, Jelena; Ninković, Neda; Opačić-Galić, Vanja; Jovanović-Medojević, Milica; Popović-Bajić, Marijana; Maksimović, Miloš; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2020)

TY - JOUR
AU - Nešković, Jelena
AU - Ninković, Neda
AU - Opačić-Galić, Vanja
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Maksimović, Miloš
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2020
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2491
AB - Introduction/Objective Irrigation has an important role in root canal cleaning and its efficiency depends on the type of irrigants, the amount, the technique and the irrigation protocol. The aim of this work was to estimate the efficiency of cleaning of the canal walls by using scanning electron microscope analysis after the instrumentation by rotary NiTi instruments with the use of three different irrigation solutions and two final irrigation protocols. Methods Sixty extracted human incisors were divided into two groups after the rotary instrumentation with the iRace instruments. In both groups, the same amount (1.5 ml) of three solutions (2% sodium hypochlorite solution, 2% chlorhexidine solution, and 10% citric acid solution) and total final irrigation time (90 seconds) was the same. The final irrigation in the first group was accomplished using the technique of continuous irrigation and in the second group it was done using the intermittent protocol. The roots were cut longitudinally and analyzed by thirds (coronal, middle, and apical) on a scanning electron microscope (JSM 6460LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japan) with 1,000× magnification. Results the most efficient cleaning of the root canal walls in both groups was seen after the use of citric acid with the intermittent protocol of the final irrigation (90.7% clean walls), while the least efficient was the final irrigation by chlorhexidine with continuous irrigation (80.3%). The most efficient cleaning of the canal walls in both groups was observed in the coronal third and the largest amount of the smear layer in the apical third. Conclusion the most efficient cleaning of the canal was achieved by the use of citric acid and the intermittent protocol of the final irrigation. In all tested solutions, the intermittent protocol of irrigation was more efficient than continuous irrigation.
AB - Uvod/Cilj Irigacija ima važnu ulogu u čišćenju kanala korena, a njena efikasnost zavisi od vrste irigansa, količine, odnosno tehnike i protokola irigacije. Cilj ovog rada bio je da se analizom SEM proceni efikasnost čišćenja zidova kanala posle instrumentacije rotirajućim NiTi instrumentima uz primenu tri različita rastvora za irigaciju i dva protokola finalne irigacije. Metode Šezdeset ekstrahovanih humanih sekutića je posle mašinske instrumentacije iRaCe instrumentima podeljeno u dve grupe. U obe grupe su korišćena po tri rastvora - 2% rastvor natrijum-hipohlorita, 2% rastvor hlorheksidina i 10% rastvor limunske kiseline, u istoj količini (1,5 ml) i ukupnom vremenu finalne irigacije (90 sekundi). Finalna irigacija u prvoj grupi je realizovana tehnikom kontinuirane, a u drugoj tehnikom intermitentne irigacije. Korenovi su presečeni uzdužno i analizirani po trećinama (krunična, srednja i apikalna) na skenirajućem elektronskom mikroskopu (JSM 6460LV JEOL, Tokio, Japan) na uveličanju od 1000×. Rezultati Najefikasnije čišćenje zidova kanala korena u obe grupe uočeno je posle primene limunske kiseline uz intermitentni protokol finalne irigacije (90,7% čistih zidova), dok je najmanje efikasna bila finalna irigacija hlorheksidinom uz kontinuiranu irigaciju (80,3%). Najefikasnije čišćenje zidova kanala i u prvoj i u drugoj grupi uočeno je u kruničnoj trećini, a najviše razmaznog sloja u apikalnoj trećini. Zaključak Najefikasnije čišćenje kanala ostvareno je primenom limunske kiseline i intermitentnog protokola finalne irigacije. Kod svih testiranih rastvora intermitentni protokol irigacije je bio nešto efikasniji od protokola kontinuirane irigacije.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning
T1 - Uticaj protokola finalne irigacije na efikasnost čišćenja kanala korena
VL - 148
IS - 1-2
SP - 10
EP - 16
DO - 10.2298/SARH190513132N
ER - 
@article{
author = "Nešković, Jelena and Ninković, Neda and Opačić-Galić, Vanja and Jovanović-Medojević, Milica and Popović-Bajić, Marijana and Maksimović, Miloš and Živković, Slavoljub",
year = "2020",
abstract = "Introduction/Objective Irrigation has an important role in root canal cleaning and its efficiency depends on the type of irrigants, the amount, the technique and the irrigation protocol. The aim of this work was to estimate the efficiency of cleaning of the canal walls by using scanning electron microscope analysis after the instrumentation by rotary NiTi instruments with the use of three different irrigation solutions and two final irrigation protocols. Methods Sixty extracted human incisors were divided into two groups after the rotary instrumentation with the iRace instruments. In both groups, the same amount (1.5 ml) of three solutions (2% sodium hypochlorite solution, 2% chlorhexidine solution, and 10% citric acid solution) and total final irrigation time (90 seconds) was the same. The final irrigation in the first group was accomplished using the technique of continuous irrigation and in the second group it was done using the intermittent protocol. The roots were cut longitudinally and analyzed by thirds (coronal, middle, and apical) on a scanning electron microscope (JSM 6460LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japan) with 1,000× magnification. Results the most efficient cleaning of the root canal walls in both groups was seen after the use of citric acid with the intermittent protocol of the final irrigation (90.7% clean walls), while the least efficient was the final irrigation by chlorhexidine with continuous irrigation (80.3%). The most efficient cleaning of the canal walls in both groups was observed in the coronal third and the largest amount of the smear layer in the apical third. Conclusion the most efficient cleaning of the canal was achieved by the use of citric acid and the intermittent protocol of the final irrigation. In all tested solutions, the intermittent protocol of irrigation was more efficient than continuous irrigation., Uvod/Cilj Irigacija ima važnu ulogu u čišćenju kanala korena, a njena efikasnost zavisi od vrste irigansa, količine, odnosno tehnike i protokola irigacije. Cilj ovog rada bio je da se analizom SEM proceni efikasnost čišćenja zidova kanala posle instrumentacije rotirajućim NiTi instrumentima uz primenu tri različita rastvora za irigaciju i dva protokola finalne irigacije. Metode Šezdeset ekstrahovanih humanih sekutića je posle mašinske instrumentacije iRaCe instrumentima podeljeno u dve grupe. U obe grupe su korišćena po tri rastvora - 2% rastvor natrijum-hipohlorita, 2% rastvor hlorheksidina i 10% rastvor limunske kiseline, u istoj količini (1,5 ml) i ukupnom vremenu finalne irigacije (90 sekundi). Finalna irigacija u prvoj grupi je realizovana tehnikom kontinuirane, a u drugoj tehnikom intermitentne irigacije. Korenovi su presečeni uzdužno i analizirani po trećinama (krunična, srednja i apikalna) na skenirajućem elektronskom mikroskopu (JSM 6460LV JEOL, Tokio, Japan) na uveličanju od 1000×. Rezultati Najefikasnije čišćenje zidova kanala korena u obe grupe uočeno je posle primene limunske kiseline uz intermitentni protokol finalne irigacije (90,7% čistih zidova), dok je najmanje efikasna bila finalna irigacija hlorheksidinom uz kontinuiranu irigaciju (80,3%). Najefikasnije čišćenje zidova kanala i u prvoj i u drugoj grupi uočeno je u kruničnoj trećini, a najviše razmaznog sloja u apikalnoj trećini. Zaključak Najefikasnije čišćenje kanala ostvareno je primenom limunske kiseline i intermitentnog protokola finalne irigacije. Kod svih testiranih rastvora intermitentni protokol irigacije je bio nešto efikasniji od protokola kontinuirane irigacije.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning, Uticaj protokola finalne irigacije na efikasnost čišćenja kanala korena",
volume = "148",
number = "1-2",
pages = "10-16",
doi = "10.2298/SARH190513132N"
}
Nešković, J., Ninković, N., Opačić-Galić, V., Jovanović-Medojević, M., Popović-Bajić, M., Maksimović, M.,& Živković, S.. (2020). The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 148(1-2), 10-16.
https://doi.org/10.2298/SARH190513132N
Nešković J, Ninković N, Opačić-Galić V, Jovanović-Medojević M, Popović-Bajić M, Maksimović M, Živković S. The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2020;148(1-2):10-16.
doi:10.2298/SARH190513132N .
Nešković, Jelena, Ninković, Neda, Opačić-Galić, Vanja, Jovanović-Medojević, Milica, Popović-Bajić, Marijana, Maksimović, Miloš, Živković, Slavoljub, "The influence of the final irrigation protocol on the efficiency of root canal cleaning" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 148, no. 1-2 (2020):10-16,
https://doi.org/10.2298/SARH190513132N . .
3
2

The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study

Živković, Slavoljub; Nešković, Jelena; Popović-Bajić, Marijana; Jovanović-Medojević, Milica

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2020)

TY - JOUR
AU - Živković, Slavoljub
AU - Nešković, Jelena
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Jovanović-Medojević, Milica
PY - 2020
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2489
AB - Introduction/Objective The application of nickel-titanium (NiTi) instruments in cleaning and shaping of the root canal system is a standard and a precondition for the success of endodontic treatment. The objective of this study was to use scanning electron microscopy (SEM) analysis in order to examine the efficiency of cleaning the apical third of the root canal system using two different NiTi systems with reciprocating movements. Methods The study included 20 single-rooted teeth (premolars) divided into two groups. In group 1, the canal preparation was realized with a single file UNICONE with reciprocating movements (MEDIN, Inc., Nové Město na Moravě, Czech Republic), and in group 2, with a RECIPROC BLUE instrument with reciprocating movements (VDW GmbH, Munich, Germany). The same quantities of 2% NaOCl solution and 17% EDTA solution were used as irrigation solutions. The samples prepared for SEM analysis of the smear layer in the apical third were evaluated on a scale of 1-5 and at a magnification of 1,000×. Results SEM analysis pointed to mostly clean canal walls in the apical segment in both tested groups. Slightly cleaner walls were observed after the application of the UNICONE file (78%) compared to the samples of the second group, where the instrumentation was realized by the RECIPROC BLUE file (76%), but without statistically significant differences. Conclusion Single-file reciprocating systems do not remove the smear layer completely, but provide efficient cleaning of the apical region of the canal.
AB - Uvod/Cilj Primena instrumenata od legure nikl-titanijum (NiTi) u čišćenju i oblikovanju kanala je standard i preduslov za uspeh endodontskog tretmana. Cilj ovog rada je bio da se analizom skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM) proveri efikasnost čišćenja apikalne trećine kanala primenom dva različita NiTi sistema sa recipročnim pokretima. Metode U istraživanje je uključeno 20 jednokorenih zuba (pretkutnjaka) podeljenih u dve grupe. Preparacija kanala u prvoj grupi je realizovana jednom turpijom sa recipročnim pokretima UNICONE (MEDIN, Nove Mjesto u Moravskoj, Češka), a u drugoj instrumentom sa recipročnim pokretima RECIPROC BLUE (VDW Gmbh, Minhen, Nemačka). Kao rastvori za irigaciju korišćene su iste količine 2% rastvora NaOCl i 17% rastvor EDTA. Uzorci pripremljeni za analizu SEM razmaznog sloja u apikalnoj trećini su evoluirani prema skali 1-5 i na uveličanju od 1000×. Rezultati Analiza SEM je ukazala na uglavnom čiste zidove kanala u apeksnom segmentu u obe testirane grupe. Nešto čistiji zidovi uočeni su posle primene turpije UNICON (78%) u odnosu na uzorke druge grupe, gde je instrumentacija realizovana turpijom RECIPROC BLUE (76%), ali bez statistički značajnih razlika. Zaključak Recipročni sistemi sa jednom turpijom ne uklanjaju potpuno razmazni sloj, ali obezbeđuju efikasno čišćenje apikalne regije kanala.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study
T1 - Efikasnost čišćenja kanala instrumentima sa recipročnim pokretima - studija SEM
VL - 148
IS - 3-4
SP - 148
EP - 152
DO - 10.2298/SARH190412002Z
ER - 
@article{
author = "Živković, Slavoljub and Nešković, Jelena and Popović-Bajić, Marijana and Jovanović-Medojević, Milica",
year = "2020",
abstract = "Introduction/Objective The application of nickel-titanium (NiTi) instruments in cleaning and shaping of the root canal system is a standard and a precondition for the success of endodontic treatment. The objective of this study was to use scanning electron microscopy (SEM) analysis in order to examine the efficiency of cleaning the apical third of the root canal system using two different NiTi systems with reciprocating movements. Methods The study included 20 single-rooted teeth (premolars) divided into two groups. In group 1, the canal preparation was realized with a single file UNICONE with reciprocating movements (MEDIN, Inc., Nové Město na Moravě, Czech Republic), and in group 2, with a RECIPROC BLUE instrument with reciprocating movements (VDW GmbH, Munich, Germany). The same quantities of 2% NaOCl solution and 17% EDTA solution were used as irrigation solutions. The samples prepared for SEM analysis of the smear layer in the apical third were evaluated on a scale of 1-5 and at a magnification of 1,000×. Results SEM analysis pointed to mostly clean canal walls in the apical segment in both tested groups. Slightly cleaner walls were observed after the application of the UNICONE file (78%) compared to the samples of the second group, where the instrumentation was realized by the RECIPROC BLUE file (76%), but without statistically significant differences. Conclusion Single-file reciprocating systems do not remove the smear layer completely, but provide efficient cleaning of the apical region of the canal., Uvod/Cilj Primena instrumenata od legure nikl-titanijum (NiTi) u čišćenju i oblikovanju kanala je standard i preduslov za uspeh endodontskog tretmana. Cilj ovog rada je bio da se analizom skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM) proveri efikasnost čišćenja apikalne trećine kanala primenom dva različita NiTi sistema sa recipročnim pokretima. Metode U istraživanje je uključeno 20 jednokorenih zuba (pretkutnjaka) podeljenih u dve grupe. Preparacija kanala u prvoj grupi je realizovana jednom turpijom sa recipročnim pokretima UNICONE (MEDIN, Nove Mjesto u Moravskoj, Češka), a u drugoj instrumentom sa recipročnim pokretima RECIPROC BLUE (VDW Gmbh, Minhen, Nemačka). Kao rastvori za irigaciju korišćene su iste količine 2% rastvora NaOCl i 17% rastvor EDTA. Uzorci pripremljeni za analizu SEM razmaznog sloja u apikalnoj trećini su evoluirani prema skali 1-5 i na uveličanju od 1000×. Rezultati Analiza SEM je ukazala na uglavnom čiste zidove kanala u apeksnom segmentu u obe testirane grupe. Nešto čistiji zidovi uočeni su posle primene turpije UNICON (78%) u odnosu na uzorke druge grupe, gde je instrumentacija realizovana turpijom RECIPROC BLUE (76%), ali bez statistički značajnih razlika. Zaključak Recipročni sistemi sa jednom turpijom ne uklanjaju potpuno razmazni sloj, ali obezbeđuju efikasno čišćenje apikalne regije kanala.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study, Efikasnost čišćenja kanala instrumentima sa recipročnim pokretima - studija SEM",
volume = "148",
number = "3-4",
pages = "148-152",
doi = "10.2298/SARH190412002Z"
}
Živković, S., Nešković, J., Popović-Bajić, M.,& Jovanović-Medojević, M.. (2020). The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 148(3-4), 148-152.
https://doi.org/10.2298/SARH190412002Z
Živković S, Nešković J, Popović-Bajić M, Jovanović-Medojević M. The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2020;148(3-4):148-152.
doi:10.2298/SARH190412002Z .
Živković, Slavoljub, Nešković, Jelena, Popović-Bajić, Marijana, Jovanović-Medojević, Milica, "The efficiency of canal cleaning with reciprocating movements instruments: SEM study" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 148, no. 3-4 (2020):148-152,
https://doi.org/10.2298/SARH190412002Z . .
6
2
4

Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats

Paraš, S.; Trišić, Dijana; Ajtić, O.M.; Prokić, B.; Drobne, D.; Živković, Slavoljub; Jokanović, Vukoman

(Mdpi Ag, 2020)

TY - JOUR
AU - Paraš, S.
AU - Trišić, Dijana
AU - Ajtić, O.M.
AU - Prokić, B.
AU - Drobne, D.
AU - Živković, Slavoljub
AU - Jokanović, Vukoman
PY - 2020
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2478
AB - Novel three-dimensional (3D) nanohydroxyapatite-PLGA scaffolds with high porosity was developed to better mimic mineral component and microstructure of natural bone. To perform a final assessment of this nanomaterial as a potential bone substitute, its toxicological profile was particularly investigated. Therefore, we performed a comet assay on human monocytes for in vitro genotoxicity investigation, and the systemic subchronic toxicity investigation on rats being per oral feed with exactly administrated extract quantities of the nano calcium hydroxyapatite covered with tiny layers of PLGA (ALBO-OS) for 120 days. Histological and stereological parameters of the liver, kidney, and spleen tissue were analyzed. Comet assay revealed low genotoxic potential, while histological analysis and stereological investigation revealed no significant changes in exposed animals when compared to controls, although the volume density of blood sinusoids and connective tissue, as well as numerical density and number of mitosis were slightly increased. Additionally, despite the significantly increased average number of the Ki67 and slightly increased number of CD68 positive cells in the presence of ALBO-OS, immunoreactive cells proliferation was almost neglected. Blood analyses showed that all of the blood parameters in rats fed with extract nanomaterial are comparable with corresponding parameters of no feed rats, taken as blind probe. This study contributes to the toxicological profiling of ALBO-OS scaffold for potential future application in bone tissue engineering.
PB - Mdpi Ag
T2 - Nanomaterials
T1 - Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats
VL - 10
IS - 5
DO - 10.3390/nano10050918
ER - 
@article{
author = "Paraš, S. and Trišić, Dijana and Ajtić, O.M. and Prokić, B. and Drobne, D. and Živković, Slavoljub and Jokanović, Vukoman",
year = "2020",
abstract = "Novel three-dimensional (3D) nanohydroxyapatite-PLGA scaffolds with high porosity was developed to better mimic mineral component and microstructure of natural bone. To perform a final assessment of this nanomaterial as a potential bone substitute, its toxicological profile was particularly investigated. Therefore, we performed a comet assay on human monocytes for in vitro genotoxicity investigation, and the systemic subchronic toxicity investigation on rats being per oral feed with exactly administrated extract quantities of the nano calcium hydroxyapatite covered with tiny layers of PLGA (ALBO-OS) for 120 days. Histological and stereological parameters of the liver, kidney, and spleen tissue were analyzed. Comet assay revealed low genotoxic potential, while histological analysis and stereological investigation revealed no significant changes in exposed animals when compared to controls, although the volume density of blood sinusoids and connective tissue, as well as numerical density and number of mitosis were slightly increased. Additionally, despite the significantly increased average number of the Ki67 and slightly increased number of CD68 positive cells in the presence of ALBO-OS, immunoreactive cells proliferation was almost neglected. Blood analyses showed that all of the blood parameters in rats fed with extract nanomaterial are comparable with corresponding parameters of no feed rats, taken as blind probe. This study contributes to the toxicological profiling of ALBO-OS scaffold for potential future application in bone tissue engineering.",
publisher = "Mdpi Ag",
journal = "Nanomaterials",
title = "Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats",
volume = "10",
number = "5",
doi = "10.3390/nano10050918"
}
Paraš, S., Trišić, D., Ajtić, O.M., Prokić, B., Drobne, D., Živković, S.,& Jokanović, V.. (2020). Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats. in Nanomaterials
Mdpi Ag., 10(5).
https://doi.org/10.3390/nano10050918
Paraš S, Trišić D, Ajtić O, Prokić B, Drobne D, Živković S, Jokanović V. Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats. in Nanomaterials. 2020;10(5).
doi:10.3390/nano10050918 .
Paraš, S., Trišić, Dijana, Ajtić, O.M., Prokić, B., Drobne, D., Živković, Slavoljub, Jokanović, Vukoman, "Toxicological profile of nanostructured bone substitute based on hydroxyapatite and poly(Lactide-co-glycolide) after subchronic oral exposure of rats" in Nanomaterials, 10, no. 5 (2020),
https://doi.org/10.3390/nano10050918 . .
3
3
3

A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis

Čolović, Božana; Janković, Ognjenka; Živković, Slavoljub; Zizak, Zeljko; Zizak, Irina Besu; Jokanović, Vukoman

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2019)

TY - JOUR
AU - Čolović, Božana
AU - Janković, Ognjenka
AU - Živković, Slavoljub
AU - Zizak, Zeljko
AU - Zizak, Irina Besu
AU - Jokanović, Vukoman
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2442
AB - The synthesis of a new endodontic mixture based on calcium aluminate cement is reported. Physico-chemical and mechanical properties of the mixture were investigated before and after various hydration periods. Phase analysis of the mixture was performed using X-ray diffraction (XRD), while morphological analysis was performed by scanning electron microscopy (SEM) equipped with EDS which revealed elemental composition of the mixture sample. Investigations of mechanical properties showed that this new endodontic mixture possessed good mechanical properties (compressive strength after 28 days aging was 94 MPa) and relatively short setting time (2 h). Additionally, cytotoxicity of the mixture was investigated by MTT assay, while genotoxicity was investigated by Comet assay, using MRC-5 cell line. The obtained results make this material very promising for potential application in dental practice.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Ceramics International
T1 - A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis
VL - 45
IS - 7
SP - 9211
EP - 9218
DO - 10.1016/j.ceramint.2019.01.266
ER - 
@article{
author = "Čolović, Božana and Janković, Ognjenka and Živković, Slavoljub and Zizak, Zeljko and Zizak, Irina Besu and Jokanović, Vukoman",
year = "2019",
abstract = "The synthesis of a new endodontic mixture based on calcium aluminate cement is reported. Physico-chemical and mechanical properties of the mixture were investigated before and after various hydration periods. Phase analysis of the mixture was performed using X-ray diffraction (XRD), while morphological analysis was performed by scanning electron microscopy (SEM) equipped with EDS which revealed elemental composition of the mixture sample. Investigations of mechanical properties showed that this new endodontic mixture possessed good mechanical properties (compressive strength after 28 days aging was 94 MPa) and relatively short setting time (2 h). Additionally, cytotoxicity of the mixture was investigated by MTT assay, while genotoxicity was investigated by Comet assay, using MRC-5 cell line. The obtained results make this material very promising for potential application in dental practice.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Ceramics International",
title = "A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis",
volume = "45",
number = "7",
pages = "9211-9218",
doi = "10.1016/j.ceramint.2019.01.266"
}
Čolović, B., Janković, O., Živković, S., Zizak, Z., Zizak, I. B.,& Jokanović, V.. (2019). A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis. in Ceramics International
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 45(7), 9211-9218.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.266
Čolović B, Janković O, Živković S, Zizak Z, Zizak IB, Jokanović V. A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis. in Ceramics International. 2019;45(7):9211-9218.
doi:10.1016/j.ceramint.2019.01.266 .
Čolović, Božana, Janković, Ognjenka, Živković, Slavoljub, Zizak, Zeljko, Zizak, Irina Besu, Jokanović, Vukoman, "A new endodontic mixture based on calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis" in Ceramics International, 45, no. 7 (2019):9211-9218,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.266 . .
5
2
3

Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate

Radović, Igor; Stojanović, Nikola; Krunić, Jelena; Davidović, Lado; Lečić, Jelena; Jokanović, Vukoman; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Radović, Igor
AU - Stojanović, Nikola
AU - Krunić, Jelena
AU - Davidović, Lado
AU - Lečić, Jelena
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2430
AB - Introduction Materials used for root canal obturation and root perforation are expected to have, in addition to preventing apical, lateral and coronary leakage, antimicrobial effects on microorganisms that are not accessible to chemomechanical instrumentation and intra-canal medications. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of a novel calcium aluminate-based endodontic nanostructured biomaterial (ALBO-MCCA) using agar diffusion test. Material and methods the two materials were tested in the study. The nanostructured calcium aluminate was synthesized by the hydrothermal sol-gel method from individual components of calcium aluminate (CaOxAl2 O3 ), calcite (CaCO3 ) and barium sulfate (BaSO4 ) as radiocontrast agent in the ratio of 2:2:1 according to V. Jokanovic's recipe. The other used material was calcium silicate MTA Angelus (Londrina, Brazil). The antimicrobial effect was assessed using agar diffusion test. Standard strains of Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, cultured on blood Mueller-Hinton agar and Candida albicans cultivated on Sabouraud Dextrose Agar, were used as test microorganisms. Results the best antimicrobial effect after 24 h both materials showed against S. aureus. The mean values of the growth inhibition zone for ALBO MCCA were 5.7 ± 0.25 mm and MTA 6.2 ± 0.4 mm. The ALBO MCCA material showed slightly stronger antibacterial effect against E. coli compared to MTA (p lt 0.05), whereas none of the materials showed antibacterial effect against E. faecalis. Conclusion the ALBO MCCA material showed certain antibacterial effect on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans that was comparable to antibacterial effect of MTA.
AB - Uvod Od materijala koji se koriste za opturaciju kanala korena i perforacija na korenu se očekuje da pored sprečavanja apikalnog, lateralnog i koronarnog curenja, poseduju i antimikrobno delovanje na mikroorganizme, koji nisu dostupni hemomehaničkoj obradi i intrakanalnim medikamentima. Cilj ovog istraživanja je bio da se testom difuzije u agaru proceni antimikrobni efekat novog endodontskog nanostrukturnog biomaterijala na bazi kalcijum-aluminata (ALBO-MCCA). Materijal i metode U istraživanju su korišćena dva materijala. Nanostrukturni kalcijum-aluminat je sintetisan hidrotermalnom sol-gel metodom od pojedinačnih komponenata kalcijum-aluminata (CaO·Al2 O3 ), kalcita (CaCO3 ) i barijum-sulfata (BaSO4 ) kao rendgen-kontrastnog sredstva u odnosu 2 : 2 : 1 prema recepturi V. Jokanovića. Drugi korišćeni materijal je kalcijum-silikatni MTA Angelus (Londrina, Brazil). Antimikrobni efekat je ispitivan testom difuzije u agaru. Kao test mikroorganizmi korišćeni su standardni sojevi Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koji su kultivisani na krvnom agaru MuellerHinton, dok je C. albicans kultivisana na agaru Sabouraud Dextrose. Rezultati Najbolji antimikrobni efekat nakon 24 h oba materijala su pokazala prema bakteriji S. aureus. Izmerene prosečne vrednosti zone inhibicije rasta iznosile su kod ALBO-MCCA (5,7 ± 0,25 mm), odnosno kod MTA (6,2 ± 0,4 mm). Materijal ALBO-MCCA je pokazao nešto veći antibakterijski efekat prema bakteriji E. coli u odnosu na MTA (p lt 0,05), dok prema bakteriji E. faecalis nijedan materijal nije ispoljio antibakterijski efekat. Zaključak Materijal ALBO-MCCA je ispoljio određeni antibakterijski efekat na bakterije Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Candida albicans komparabilan sa antibakterijskim efektom MTA.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate
T1 - Antimikrobna aktivnost novosintetisanog endodontskog nanomaterijala na bazi kalcijum-aluminata
VL - 66
IS - 3
SP - 113
EP - 119
DO - 10.2478/sdj-2019-0012
ER - 
@article{
author = "Radović, Igor and Stojanović, Nikola and Krunić, Jelena and Davidović, Lado and Lečić, Jelena and Jokanović, Vukoman and Živković, Slavoljub",
year = "2019",
abstract = "Introduction Materials used for root canal obturation and root perforation are expected to have, in addition to preventing apical, lateral and coronary leakage, antimicrobial effects on microorganisms that are not accessible to chemomechanical instrumentation and intra-canal medications. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of a novel calcium aluminate-based endodontic nanostructured biomaterial (ALBO-MCCA) using agar diffusion test. Material and methods the two materials were tested in the study. The nanostructured calcium aluminate was synthesized by the hydrothermal sol-gel method from individual components of calcium aluminate (CaOxAl2 O3 ), calcite (CaCO3 ) and barium sulfate (BaSO4 ) as radiocontrast agent in the ratio of 2:2:1 according to V. Jokanovic's recipe. The other used material was calcium silicate MTA Angelus (Londrina, Brazil). The antimicrobial effect was assessed using agar diffusion test. Standard strains of Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, cultured on blood Mueller-Hinton agar and Candida albicans cultivated on Sabouraud Dextrose Agar, were used as test microorganisms. Results the best antimicrobial effect after 24 h both materials showed against S. aureus. The mean values of the growth inhibition zone for ALBO MCCA were 5.7 ± 0.25 mm and MTA 6.2 ± 0.4 mm. The ALBO MCCA material showed slightly stronger antibacterial effect against E. coli compared to MTA (p lt 0.05), whereas none of the materials showed antibacterial effect against E. faecalis. Conclusion the ALBO MCCA material showed certain antibacterial effect on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans that was comparable to antibacterial effect of MTA., Uvod Od materijala koji se koriste za opturaciju kanala korena i perforacija na korenu se očekuje da pored sprečavanja apikalnog, lateralnog i koronarnog curenja, poseduju i antimikrobno delovanje na mikroorganizme, koji nisu dostupni hemomehaničkoj obradi i intrakanalnim medikamentima. Cilj ovog istraživanja je bio da se testom difuzije u agaru proceni antimikrobni efekat novog endodontskog nanostrukturnog biomaterijala na bazi kalcijum-aluminata (ALBO-MCCA). Materijal i metode U istraživanju su korišćena dva materijala. Nanostrukturni kalcijum-aluminat je sintetisan hidrotermalnom sol-gel metodom od pojedinačnih komponenata kalcijum-aluminata (CaO·Al2 O3 ), kalcita (CaCO3 ) i barijum-sulfata (BaSO4 ) kao rendgen-kontrastnog sredstva u odnosu 2 : 2 : 1 prema recepturi V. Jokanovića. Drugi korišćeni materijal je kalcijum-silikatni MTA Angelus (Londrina, Brazil). Antimikrobni efekat je ispitivan testom difuzije u agaru. Kao test mikroorganizmi korišćeni su standardni sojevi Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koji su kultivisani na krvnom agaru MuellerHinton, dok je C. albicans kultivisana na agaru Sabouraud Dextrose. Rezultati Najbolji antimikrobni efekat nakon 24 h oba materijala su pokazala prema bakteriji S. aureus. Izmerene prosečne vrednosti zone inhibicije rasta iznosile su kod ALBO-MCCA (5,7 ± 0,25 mm), odnosno kod MTA (6,2 ± 0,4 mm). Materijal ALBO-MCCA je pokazao nešto veći antibakterijski efekat prema bakteriji E. coli u odnosu na MTA (p lt 0,05), dok prema bakteriji E. faecalis nijedan materijal nije ispoljio antibakterijski efekat. Zaključak Materijal ALBO-MCCA je ispoljio određeni antibakterijski efekat na bakterije Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Candida albicans komparabilan sa antibakterijskim efektom MTA.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate, Antimikrobna aktivnost novosintetisanog endodontskog nanomaterijala na bazi kalcijum-aluminata",
volume = "66",
number = "3",
pages = "113-119",
doi = "10.2478/sdj-2019-0012"
}
Radović, I., Stojanović, N., Krunić, J., Davidović, L., Lečić, J., Jokanović, V.,& Živković, S.. (2019). Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 66(3), 113-119.
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0012
Radović I, Stojanović N, Krunić J, Davidović L, Lečić J, Jokanović V, Živković S. Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate. in Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(3):113-119.
doi:10.2478/sdj-2019-0012 .
Radović, Igor, Stojanović, Nikola, Krunić, Jelena, Davidović, Lado, Lečić, Jelena, Jokanović, Vukoman, Živković, Slavoljub, "Antibacterial activity of newly synthesized endodontic nanomaterial based on calcium aluminate" in Stomatološki glasnik Srbije, 66, no. 3 (2019):113-119,
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0012 . .

Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics

Jokanović, Vukoman; Čolović, Božana; Ćetenović, Bojana; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Čolović, Božana
AU - Ćetenović, Bojana
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2427
AB - Various magnetron-sputtering methods for surface modification of shape memory alloys (SMA) are described in this paper. These methods belong to the most effective methods, which enable mechanical reinforcing of the SMA, showing numerous advantages over conventional methods of electro-polishing. In addition, surface modified SMA, particularly with equiatomic TiNi coatings, is crucial for further development of various endodontic instruments; wires and brackets used for orthodontic teeth movements. Active coatings with bactericide properties and coatings that can be used as barrier for release of toxic Ni ions from the bulk body of SMA obtained by various magnetron-sputtering methods can be successfully combined. Therefore, the review of these methods is given in this paper, with their main characteristics and drawbacks. Magnetron sputtering deposition involves surface modification of SMA in a single-layer, multilayer, graded layers, and nanocomposite thin coatings for obtaining systems with superior "functional" characteristics. These are hardness, scratch, abrasion, and erosion resistance, improved adhesion to various technologically important substrate materials such as polymers, hydrophobicity or hydrophilicity, long-term chemical, thermal, and environmental stability, gas and vapor impermeability, and others. This paper is critical review of the advances in the development of magnetron sputtering modified SMA products in dentistry, with in advance predictable physicochemical, structural and antimicrobial properties.
AB - U ovom radu su opisane različite metode magnetronskog raspršivanja za površinsku modifikaciju memorijskih legura (shape memory alloys - SMA). Ove metode spadaju u najefikasnije metode koje omogućavaju mehaničko ojačavanje SMA, pokazujući brojne prednosti u odnosu na konvencionalne metode elektropoliranja, koje su najčešće korišćene u savremenoj ortodontskoj i endodontskoj praksi. Pored toga, površinski modifikovane SMA, posebno sa ekviatomskim Ti i Ni udelima unutar prevlake, presudne su za dalji razvoj različitih endodontskih instrumenata, žica i konzola koje se koriste za ortodontska pomeranja zuba. Aktivne prevlake sa baktericidnim svojstvima i prevlake koje služe kao barijere protiv otpuštanja toksičnih Ni jona iz SMA unutar organizma mogu biti dobijene različitim metodama magnetronskog raspršivanja, pri čemu se različite varijante ove metode mogu uspešno kombinovati. Zbog svega toga u ovom radu je dat pregled ovih metoda, sa njihovim glavnim karakteristikama i nedostacima. Magnetronsko nanošenje raspršivanjem uključuje površinsku modifikaciju SMA u jednoslojnim, višeslojnim, gradiranim slojevima i nanokompozitne tanke prevlake za dobijanje sistema sa superiornim "funkcionalnim" karakteristikama, kao što su vrlo visoka tvrdoća, otpornost na habanje, abraziju i eroziju, poboljšano prijanjanje na različite tehnološki važne supstratne materijale kao što su polimeri, hidrofobnost ili hidrofilnost, dugotrajna hemijska, termička i ekološka stabilnost, nepropusnost gasa i para i drugi. Ovaj rad predstavlja neku vrstu kritičkog pregleda napretka u razvoju magnetronskog raspršivanja modifikovanih SMA proizvoda u stomatologiji, sa unapred predvidljivim fizičko-hemijskim, strukturnim i antimikrobnim osobinama.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics
T1 - Metode magnetronskog raspršivanja za površinsku modifikaciju memorijskih legura za primenu u ortodonciji i endodonciji
VL - 66
IS - 2
SP - 87
EP - 96
DO - 10.2478/sdj-2019-0010
ER - 
@article{
author = "Jokanović, Vukoman and Čolović, Božana and Ćetenović, Bojana and Živković, Slavoljub",
year = "2019",
abstract = "Various magnetron-sputtering methods for surface modification of shape memory alloys (SMA) are described in this paper. These methods belong to the most effective methods, which enable mechanical reinforcing of the SMA, showing numerous advantages over conventional methods of electro-polishing. In addition, surface modified SMA, particularly with equiatomic TiNi coatings, is crucial for further development of various endodontic instruments; wires and brackets used for orthodontic teeth movements. Active coatings with bactericide properties and coatings that can be used as barrier for release of toxic Ni ions from the bulk body of SMA obtained by various magnetron-sputtering methods can be successfully combined. Therefore, the review of these methods is given in this paper, with their main characteristics and drawbacks. Magnetron sputtering deposition involves surface modification of SMA in a single-layer, multilayer, graded layers, and nanocomposite thin coatings for obtaining systems with superior "functional" characteristics. These are hardness, scratch, abrasion, and erosion resistance, improved adhesion to various technologically important substrate materials such as polymers, hydrophobicity or hydrophilicity, long-term chemical, thermal, and environmental stability, gas and vapor impermeability, and others. This paper is critical review of the advances in the development of magnetron sputtering modified SMA products in dentistry, with in advance predictable physicochemical, structural and antimicrobial properties., U ovom radu su opisane različite metode magnetronskog raspršivanja za površinsku modifikaciju memorijskih legura (shape memory alloys - SMA). Ove metode spadaju u najefikasnije metode koje omogućavaju mehaničko ojačavanje SMA, pokazujući brojne prednosti u odnosu na konvencionalne metode elektropoliranja, koje su najčešće korišćene u savremenoj ortodontskoj i endodontskoj praksi. Pored toga, površinski modifikovane SMA, posebno sa ekviatomskim Ti i Ni udelima unutar prevlake, presudne su za dalji razvoj različitih endodontskih instrumenata, žica i konzola koje se koriste za ortodontska pomeranja zuba. Aktivne prevlake sa baktericidnim svojstvima i prevlake koje služe kao barijere protiv otpuštanja toksičnih Ni jona iz SMA unutar organizma mogu biti dobijene različitim metodama magnetronskog raspršivanja, pri čemu se različite varijante ove metode mogu uspešno kombinovati. Zbog svega toga u ovom radu je dat pregled ovih metoda, sa njihovim glavnim karakteristikama i nedostacima. Magnetronsko nanošenje raspršivanjem uključuje površinsku modifikaciju SMA u jednoslojnim, višeslojnim, gradiranim slojevima i nanokompozitne tanke prevlake za dobijanje sistema sa superiornim "funkcionalnim" karakteristikama, kao što su vrlo visoka tvrdoća, otpornost na habanje, abraziju i eroziju, poboljšano prijanjanje na različite tehnološki važne supstratne materijale kao što su polimeri, hidrofobnost ili hidrofilnost, dugotrajna hemijska, termička i ekološka stabilnost, nepropusnost gasa i para i drugi. Ovaj rad predstavlja neku vrstu kritičkog pregleda napretka u razvoju magnetronskog raspršivanja modifikovanih SMA proizvoda u stomatologiji, sa unapred predvidljivim fizičko-hemijskim, strukturnim i antimikrobnim osobinama.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics, Metode magnetronskog raspršivanja za površinsku modifikaciju memorijskih legura za primenu u ortodonciji i endodonciji",
volume = "66",
number = "2",
pages = "87-96",
doi = "10.2478/sdj-2019-0010"
}
Jokanović, V., Čolović, B., Ćetenović, B.,& Živković, S.. (2019). Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 66(2), 87-96.
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0010
Jokanović V, Čolović B, Ćetenović B, Živković S. Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics. in Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(2):87-96.
doi:10.2478/sdj-2019-0010 .
Jokanović, Vukoman, Čolović, Božana, Ćetenović, Bojana, Živković, Slavoljub, "Magnetron sputtering methods for surface modification of shape memory alloys for applications in orthodontics and endodontics" in Stomatološki glasnik Srbije, 66, no. 2 (2019):87-96,
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0010 . .

Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study

Živković, Slavoljub; Jovanović-Medojević, Milica; Nešković, Jelena; Popović-Bajić, Marijana; Živković-Sandić, Marija

(Udruženje stomatologa Balkana, 2019)

TY - JOUR
AU - Živković, Slavoljub
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Nešković, Jelena
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Živković-Sandić, Marija
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2402
AB - Background/Aim: The aim of this study was to evaluate the efficacy of new rotary NiTi instrument XP-endo SHAPER (XPS) used with two irrigation protocols on the root canal cleaning in the apical area. Material and Methods: The research was conducted on 30 single-rooted teeth extracted for orthodontic reasons which were divided into the two groups. Instrumentation of the canals was conducted with XPS instrument and 2% solution of NaOCl was used as irrigant. Instrumentation in the first group was performed using a conventional continuous irrigation, in the second group, protocol of final irrigation was performed intermittently in 3 cycles. The SEM analysis of the apical third of the canal was performed on longitudinal root cross-section standardized photomicrography with a magnification of 2000X. Results: Results showed that a thicker smear layer was observed in the first group and with continuous irrigation protocol (2,10) in relation to the intermittent irrigation protocol in 3 cycles (1,96), but without significant differences. The walls of the root canal in the apical third of the samples of the second group were slightly cleaner (73.3%) in comparison with the teeth of the first group (64, 7%), but also without significant differences. Conclusions: The use of XPS and 2% solution of NaOCl in the root canal enables efficient cleaning of the apical third of tooth. The final irrigation protocol in three cycles improves the efficiency of the smear layer removal in the apical segment of the canal.
PB - Udruženje stomatologa Balkana
T2 - Balkan Journal of Dental Medicine
T1 - Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study
VL - 23
IS - 1
SP - 31
EP - 35
DO - 10.2478/bjdm-2019-0006
ER - 
@article{
author = "Živković, Slavoljub and Jovanović-Medojević, Milica and Nešković, Jelena and Popović-Bajić, Marijana and Živković-Sandić, Marija",
year = "2019",
abstract = "Background/Aim: The aim of this study was to evaluate the efficacy of new rotary NiTi instrument XP-endo SHAPER (XPS) used with two irrigation protocols on the root canal cleaning in the apical area. Material and Methods: The research was conducted on 30 single-rooted teeth extracted for orthodontic reasons which were divided into the two groups. Instrumentation of the canals was conducted with XPS instrument and 2% solution of NaOCl was used as irrigant. Instrumentation in the first group was performed using a conventional continuous irrigation, in the second group, protocol of final irrigation was performed intermittently in 3 cycles. The SEM analysis of the apical third of the canal was performed on longitudinal root cross-section standardized photomicrography with a magnification of 2000X. Results: Results showed that a thicker smear layer was observed in the first group and with continuous irrigation protocol (2,10) in relation to the intermittent irrigation protocol in 3 cycles (1,96), but without significant differences. The walls of the root canal in the apical third of the samples of the second group were slightly cleaner (73.3%) in comparison with the teeth of the first group (64, 7%), but also without significant differences. Conclusions: The use of XPS and 2% solution of NaOCl in the root canal enables efficient cleaning of the apical third of tooth. The final irrigation protocol in three cycles improves the efficiency of the smear layer removal in the apical segment of the canal.",
publisher = "Udruženje stomatologa Balkana",
journal = "Balkan Journal of Dental Medicine",
title = "Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study",
volume = "23",
number = "1",
pages = "31-35",
doi = "10.2478/bjdm-2019-0006"
}
Živković, S., Jovanović-Medojević, M., Nešković, J., Popović-Bajić, M.,& Živković-Sandić, M.. (2019). Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study. in Balkan Journal of Dental Medicine
Udruženje stomatologa Balkana., 23(1), 31-35.
https://doi.org/10.2478/bjdm-2019-0006
Živković S, Jovanović-Medojević M, Nešković J, Popović-Bajić M, Živković-Sandić M. Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study. in Balkan Journal of Dental Medicine. 2019;23(1):31-35.
doi:10.2478/bjdm-2019-0006 .
Živković, Slavoljub, Jovanović-Medojević, Milica, Nešković, Jelena, Popović-Bajić, Marijana, Živković-Sandić, Marija, "Efficiency of XP endo Shaper (XPS) and irrigation protocol on the quality of cleaning the apical third of root canal: SEM study" in Balkan Journal of Dental Medicine, 23, no. 1 (2019):31-35,
https://doi.org/10.2478/bjdm-2019-0006 . .
2

Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis

Paras, S.; Janković, Ognjenka; Trišić, Dijana; Čolović, Božana; Mitrović-Ajtić, O.; Dekić, R.; Soldatović, Ivan; Živković-Sandić, Marija; Živković, Slavoljub; Jokanović, Vukoman

(Wiley, Hoboken, 2019)

TY - JOUR
AU - Paras, S.
AU - Janković, Ognjenka
AU - Trišić, Dijana
AU - Čolović, Božana
AU - Mitrović-Ajtić, O.
AU - Dekić, R.
AU - Soldatović, Ivan
AU - Živković-Sandić, Marija
AU - Živković, Slavoljub
AU - Jokanović, Vukoman
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2393
AB - Aim To examine the potential systemic toxicity of nanostructured materials based on calcium silicate and calcium aluminate, for potential application in Dentistry. Methodology Twenty-four Albino Wistar rats aged 2 months were used as an in vivo animal model for subcutaneous implantation of the investigated materials, placed in polyethylene tubes. Thirty days after implantation, the livers of the rats were analysed and following histological and stereological parameters were evaluated for volume density of hepatocytes and blood sinusoids, number and numerical density of hepatocytes, surface of hepatocytes and their nucleuses, nucleocytoplasmic ratio and mitotic index of hepatocytes. Stereological measurements were achieved using Cavalieri's principle, with grid P2 and unbiased analysis. Additionally, immunohistochemistry studies were performed to further analyse changes in liver tissue. Several haematological and biochemical parameters of blood of experimental animals were also analysed, as well as local tissue reactions around the implants. Statistical analysis was performed using parametric (anova and t-test) and nonparametric tests (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test) depending on data distribution. Results Implanted dental cements led to an increase in stereological and histological parameters in liver tissue compared to control rats. Although the investigated parameters mostly showed significant differences between control and experimental animals, the liver tissue of the experimental animals did not have visible signs of pathological changes. This was supported by the analysis of blood parameters which were not significantly different between control and experimental animals. Also, the subcutaneous tissues had minimal inflammatory reactions. Immunohistochemistry studies revealed that nanostructured materials induced proliferation of hepatocytes, but that the immunological response to the materials was not strong enough to induce proliferation of immunoreactive cells in liver in the observed time period. Conclusions This study was performed as a contribution to the attestation of the biocompatibility of dental cements based on calcium silicate and calcium aluminate. Although these materials induced several changes in the liver structure, they were not clinically relevant and represent a normal and reversible response of the liver to the presence of biocompatible materials in the body. Blood and immunohistochemistry analyses and local tissue reactions further confirmed that these materials possess good biocompatible potential.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - International Endodontic Journal
T1 - Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis
VL - 52
IS - 8
SP - 1162
EP - 1172
DO - 10.1111/iej.13105
ER - 
@article{
author = "Paras, S. and Janković, Ognjenka and Trišić, Dijana and Čolović, Božana and Mitrović-Ajtić, O. and Dekić, R. and Soldatović, Ivan and Živković-Sandić, Marija and Živković, Slavoljub and Jokanović, Vukoman",
year = "2019",
abstract = "Aim To examine the potential systemic toxicity of nanostructured materials based on calcium silicate and calcium aluminate, for potential application in Dentistry. Methodology Twenty-four Albino Wistar rats aged 2 months were used as an in vivo animal model for subcutaneous implantation of the investigated materials, placed in polyethylene tubes. Thirty days after implantation, the livers of the rats were analysed and following histological and stereological parameters were evaluated for volume density of hepatocytes and blood sinusoids, number and numerical density of hepatocytes, surface of hepatocytes and their nucleuses, nucleocytoplasmic ratio and mitotic index of hepatocytes. Stereological measurements were achieved using Cavalieri's principle, with grid P2 and unbiased analysis. Additionally, immunohistochemistry studies were performed to further analyse changes in liver tissue. Several haematological and biochemical parameters of blood of experimental animals were also analysed, as well as local tissue reactions around the implants. Statistical analysis was performed using parametric (anova and t-test) and nonparametric tests (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test) depending on data distribution. Results Implanted dental cements led to an increase in stereological and histological parameters in liver tissue compared to control rats. Although the investigated parameters mostly showed significant differences between control and experimental animals, the liver tissue of the experimental animals did not have visible signs of pathological changes. This was supported by the analysis of blood parameters which were not significantly different between control and experimental animals. Also, the subcutaneous tissues had minimal inflammatory reactions. Immunohistochemistry studies revealed that nanostructured materials induced proliferation of hepatocytes, but that the immunological response to the materials was not strong enough to induce proliferation of immunoreactive cells in liver in the observed time period. Conclusions This study was performed as a contribution to the attestation of the biocompatibility of dental cements based on calcium silicate and calcium aluminate. Although these materials induced several changes in the liver structure, they were not clinically relevant and represent a normal and reversible response of the liver to the presence of biocompatible materials in the body. Blood and immunohistochemistry analyses and local tissue reactions further confirmed that these materials possess good biocompatible potential.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "International Endodontic Journal",
title = "Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis",
volume = "52",
number = "8",
pages = "1162-1172",
doi = "10.1111/iej.13105"
}
Paras, S., Janković, O., Trišić, D., Čolović, B., Mitrović-Ajtić, O., Dekić, R., Soldatović, I., Živković-Sandić, M., Živković, S.,& Jokanović, V.. (2019). Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis. in International Endodontic Journal
Wiley, Hoboken., 52(8), 1162-1172.
https://doi.org/10.1111/iej.13105
Paras S, Janković O, Trišić D, Čolović B, Mitrović-Ajtić O, Dekić R, Soldatović I, Živković-Sandić M, Živković S, Jokanović V. Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis. in International Endodontic Journal. 2019;52(8):1162-1172.
doi:10.1111/iej.13105 .
Paras, S., Janković, Ognjenka, Trišić, Dijana, Čolović, Božana, Mitrović-Ajtić, O., Dekić, R., Soldatović, Ivan, Živković-Sandić, Marija, Živković, Slavoljub, Jokanović, Vukoman, "Influence of nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis" in International Endodontic Journal, 52, no. 8 (2019):1162-1172,
https://doi.org/10.1111/iej.13105 . .
12
6
10

The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions

Popović, Jelena; Cvetković, Tatjana; Džopalić, Tanja; Nikolić, Marija; Mitić, Aleksandar; Barac, Radomir; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Popović, Jelena
AU - Cvetković, Tatjana
AU - Džopalić, Tanja
AU - Nikolić, Marija
AU - Mitić, Aleksandar
AU - Barac, Radomir
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2366
AB - Introduction Cytokine network plays an important role in pathogenesis of chronic periapical lesions. The aim of this study was to determine the concentration of interleukin-6 (IL-6) in tissue homogenates of human periapical lesions and correlate its levels with symptomatology and size of the lesions. Materials and Methods 93 samples of chronic periapical lesions were obtained after extraction of teeth. Samples were divided according to the clinical presentation as symptomatic and asymptomatic, and according to the size as large and small. The concentration of IL-6 was analyzed using ELISA. Results Statistically significant difference in IL-6 concentration was observed in symptomatic lesions compared to asymptomatic (p lt 0.001). Analysis showed statistically higher concentration in large symptomatic lesions compared to large asymptomatic lesions (p lt 0.001), and in small symptomatic lesions compared to small asymptomatic (p lt 0.05). Higher production of IL-6 was observed in large lesions compared to small but this difference was not statistically significant. Conclusion Higher concentration of IL-6 in lesions with expressed clinical symptoms as well as in large lesions indicates that IL-6 is an important factor responsible for the progression of lesions and bone resorption.
AB - Uvod Mreža citokina igra značajnu ulogu u patogenezi hroničnih periapeksnih lezija. Cilj studije je bio da se odredi koncentracija IL-6 u tkivnim homogenatima hroničnih periapeksnih lezija i da se proveri korelacija sa simptomatologijom i veličinom lezija. Materijal i metode Ispitana su 93 uzorka hroničnih periapeksnih lezija dobijenih nakon ekstrakcije zuba. Uzorci lezija su podeljeni prema simptomatologiji pacijenata na simptomatske i asimptomatske, a prema veličini na velike i male. Koncentracija IL-6 je ispitivana pomoću ELISA testa, a dobijene vrednosti su analizirane u odnosu na grupe. Rezultati Statistički značajna razlika u koncentraciji IL-6 je uočena u grupi simptomatskih lezija u poređenju sa asimptomatskim (p lt 0,001). Analiza je pokazala i statistički značajno veću koncentraciju u velikim simptomatskim lezijama u odnosu na velike asimptomatske (p lt 0,001) i u malim simptomatskim lezijama u odnosu na male asimptomatske (p lt 0,05). Zapažena je i povećana produkciju IL-6 u velikim lezijama u odnosu na male, međutim, razlika nije bila statistički značajna. Zaključak Veća koncentracija IL-6 u lezijama sa izraženim kliničkim simptomima kao i velikim lezijama ukazuje na njegovu važnu ulogu u progresiji periapeksnih lezija i koštane resorpcije. .
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions
T1 - Uloga interleukina-6 u patogenezi hroničnih periapeksnih lezija
VL - 65
IS - 3
SP - 126
EP - 132
DO - 10.2478/sdj-2018-0012
ER - 
@article{
author = "Popović, Jelena and Cvetković, Tatjana and Džopalić, Tanja and Nikolić, Marija and Mitić, Aleksandar and Barac, Radomir and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "Introduction Cytokine network plays an important role in pathogenesis of chronic periapical lesions. The aim of this study was to determine the concentration of interleukin-6 (IL-6) in tissue homogenates of human periapical lesions and correlate its levels with symptomatology and size of the lesions. Materials and Methods 93 samples of chronic periapical lesions were obtained after extraction of teeth. Samples were divided according to the clinical presentation as symptomatic and asymptomatic, and according to the size as large and small. The concentration of IL-6 was analyzed using ELISA. Results Statistically significant difference in IL-6 concentration was observed in symptomatic lesions compared to asymptomatic (p lt 0.001). Analysis showed statistically higher concentration in large symptomatic lesions compared to large asymptomatic lesions (p lt 0.001), and in small symptomatic lesions compared to small asymptomatic (p lt 0.05). Higher production of IL-6 was observed in large lesions compared to small but this difference was not statistically significant. Conclusion Higher concentration of IL-6 in lesions with expressed clinical symptoms as well as in large lesions indicates that IL-6 is an important factor responsible for the progression of lesions and bone resorption., Uvod Mreža citokina igra značajnu ulogu u patogenezi hroničnih periapeksnih lezija. Cilj studije je bio da se odredi koncentracija IL-6 u tkivnim homogenatima hroničnih periapeksnih lezija i da se proveri korelacija sa simptomatologijom i veličinom lezija. Materijal i metode Ispitana su 93 uzorka hroničnih periapeksnih lezija dobijenih nakon ekstrakcije zuba. Uzorci lezija su podeljeni prema simptomatologiji pacijenata na simptomatske i asimptomatske, a prema veličini na velike i male. Koncentracija IL-6 je ispitivana pomoću ELISA testa, a dobijene vrednosti su analizirane u odnosu na grupe. Rezultati Statistički značajna razlika u koncentraciji IL-6 je uočena u grupi simptomatskih lezija u poređenju sa asimptomatskim (p lt 0,001). Analiza je pokazala i statistički značajno veću koncentraciju u velikim simptomatskim lezijama u odnosu na velike asimptomatske (p lt 0,001) i u malim simptomatskim lezijama u odnosu na male asimptomatske (p lt 0,05). Zapažena je i povećana produkciju IL-6 u velikim lezijama u odnosu na male, međutim, razlika nije bila statistički značajna. Zaključak Veća koncentracija IL-6 u lezijama sa izraženim kliničkim simptomima kao i velikim lezijama ukazuje na njegovu važnu ulogu u progresiji periapeksnih lezija i koštane resorpcije. .",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions, Uloga interleukina-6 u patogenezi hroničnih periapeksnih lezija",
volume = "65",
number = "3",
pages = "126-132",
doi = "10.2478/sdj-2018-0012"
}
Popović, J., Cvetković, T., Džopalić, T., Nikolić, M., Mitić, A., Barac, R.,& Živković, S.. (2018). The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 65(3), 126-132.
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0012
Popović J, Cvetković T, Džopalić T, Nikolić M, Mitić A, Barac R, Živković S. The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions. in Stomatološki glasnik Srbije. 2018;65(3):126-132.
doi:10.2478/sdj-2018-0012 .
Popović, Jelena, Cvetković, Tatjana, Džopalić, Tanja, Nikolić, Marija, Mitić, Aleksandar, Barac, Radomir, Živković, Slavoljub, "The role of interleukin-6 in pathogenesis of chronic periapical lesions" in Stomatološki glasnik Srbije, 65, no. 3 (2018):126-132,
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0012 . .
3

Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite

Opačić-Galić, Vanja; Petrović, Violeta; Popović-Bajić, Marijana; Jokanović, Vukoman; Živković, Slavoljub; Nikolić, Biljana; Mitić-Ćulafić, Dragana

(Springer International Publishing, 2018)

TY - CHAP
AU - Opačić-Galić, Vanja
AU - Petrović, Violeta
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Živković, Slavoljub
AU - Nikolić, Biljana
AU - Mitić-Ćulafić, Dragana
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2371
PB - Springer International Publishing
T2 - Dental Applications of Nanotechnology
T1 - Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite
SP - 247
EP - 271
DO - 10.1007/978-3-319-97634-1_13
ER - 
@inbook{
author = "Opačić-Galić, Vanja and Petrović, Violeta and Popović-Bajić, Marijana and Jokanović, Vukoman and Živković, Slavoljub and Nikolić, Biljana and Mitić-Ćulafić, Dragana",
year = "2018",
publisher = "Springer International Publishing",
journal = "Dental Applications of Nanotechnology",
booktitle = "Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite",
pages = "247-271",
doi = "10.1007/978-3-319-97634-1_13"
}
Opačić-Galić, V., Petrović, V., Popović-Bajić, M., Jokanović, V., Živković, S., Nikolić, B.,& Mitić-Ćulafić, D.. (2018). Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite. in Dental Applications of Nanotechnology
Springer International Publishing., 247-271.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-97634-1_13
Opačić-Galić V, Petrović V, Popović-Bajić M, Jokanović V, Živković S, Nikolić B, Mitić-Ćulafić D. Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite. in Dental Applications of Nanotechnology. 2018;:247-271.
doi:10.1007/978-3-319-97634-1_13 .
Opačić-Galić, Vanja, Petrović, Violeta, Popović-Bajić, Marijana, Jokanović, Vukoman, Živković, Slavoljub, Nikolić, Biljana, Mitić-Ćulafić, Dragana, "Physical properties and biocompatibility of nanostructural biomaterials based on active calcium silicate systems and hydroxyapatite" in Dental Applications of Nanotechnology (2018):247-271,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-97634-1_13 . .
2
1

Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study

Živković, Slavoljub; Nešković, Jelena; Jovanović-Medojević, Milica; Popović-Bajić, Marijana; Ostojić, Dejan

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Živković, Slavoljub
AU - Nešković, Jelena
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Ostojić, Dejan
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2362
AB - Introduction Efficient cleaning and canal design present a basic precondition for successful endodontic treatment. The aim of this study was to evaluate, using SEM analysis, the efficacy of cleaning the apical third of the canal with one instrument in both reciprocating motion and full rotation systems. Materials and methods Thirty (30) single-rooted teeth (upper incisors), extracted due to periodontal problems, were used and selected in 2 groups. In the group 1, instrumentation was done with a single instrument UNICONE with reciprocal movements (MEDIN, Czech Republic), while in the group 2, a single instrument XPS endo SHAPER (XPS) (FKG, Dentaire, Swiss) with full rotation was used. 2% solution of NaOCl and 17% EDTA solution were used as irrigation agents in both groups. SEM analysis of the smear layer in the apical third was done at standard magnification of 1000x and presented on a scale of 1-5. Results showed mostly clean canal walls and no smear layer in the apical region in both tested groups. Canal walls were somewhat cleaner after using UNICONE with reciprocal movements (80%) compared to the canals instrumented with XPS ENDO SHAPER (76%), but this difference was not statistically significant. Conclusion Single-file NiTi systems did not remove smear layer completely, but provided efficient cleaning in the api-cal part of the canal. UNICONE file with reciprocal movements was somewhat more efficient in removing the smear layer compared to the full rotation XPS ENDO SHAPER file.
AB - Uvod Efikasno čišćenje I oblikovanje kanala je osnovni preduslov za uspeh endodontskog tretmana. Cilj ovog rada je bio da se SEM analizom proveri efikasnost čišćenja apikalne trećine kanala jednim instrumentom kod sistema sa recipročnim pokretima I sistema sa punom rotacijom. Materijal I metode Korišćeno je 30 jednokorenih zuba (gornji sekutići) ekstrahovanih zbog parodontalnih problema I podeljenih u dve grupe. U prvoj grupi preparacija kanala je realizovana instrumentom sa recipročnim pokretima - UNICONE (MEDIN, Czech Republic), a u drugoj instrumentom sa punom rotacijom - XP-endo Shaper (XPS) (FKG, DENTAIRE, Swiss). Kao sredstvo za irigaciju u obe grupe korišćen je 2% rastvor NaOCl I 17% rastvor EDTA. SEM analiza razmaznog sloja apikalne trećine je urađena na standardnom uvećanju od 1000× I procenjivana prema skali od 1 do 5. Rezultati Istraživanje je ukazalo na uglavnom čiste zidove kanala I bez razmaznog sloja u apikalnoj regiji u obe testirane grupe. Zidovi kanala su bili nešto čistiji posle primene instrumenta sa recipročnim pokretima - UNICONE (80%) u odnosu na kanale druge grupe gde je korišćen instrument sa punom rotacijom - XPS (76%), ali bez statistički značajnih razlika. Zaključak NiTi sistemi sa samo jednom turpijom ne uklanjaju potpuno razmazni sloj, ali obezbeđuju efikasno čišćenje apikalnog dela kanala. Turpija sa recipročnim pokretima UNICONE je bila nešto efikasnija u uklanjanju razmaznog sloja u odnosu na XPS turpiju sa punom rotacijom.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study
T1 - Efikasnost čišćenja kanala jednim instrumentom kod sistema sa recipročnim pokretima i sistema sa punom rotacijom - SEM studija
VL - 65
IS - 4
SP - 171
EP - 178
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2362
ER - 
@article{
author = "Živković, Slavoljub and Nešković, Jelena and Jovanović-Medojević, Milica and Popović-Bajić, Marijana and Ostojić, Dejan",
year = "2018",
abstract = "Introduction Efficient cleaning and canal design present a basic precondition for successful endodontic treatment. The aim of this study was to evaluate, using SEM analysis, the efficacy of cleaning the apical third of the canal with one instrument in both reciprocating motion and full rotation systems. Materials and methods Thirty (30) single-rooted teeth (upper incisors), extracted due to periodontal problems, were used and selected in 2 groups. In the group 1, instrumentation was done with a single instrument UNICONE with reciprocal movements (MEDIN, Czech Republic), while in the group 2, a single instrument XPS endo SHAPER (XPS) (FKG, Dentaire, Swiss) with full rotation was used. 2% solution of NaOCl and 17% EDTA solution were used as irrigation agents in both groups. SEM analysis of the smear layer in the apical third was done at standard magnification of 1000x and presented on a scale of 1-5. Results showed mostly clean canal walls and no smear layer in the apical region in both tested groups. Canal walls were somewhat cleaner after using UNICONE with reciprocal movements (80%) compared to the canals instrumented with XPS ENDO SHAPER (76%), but this difference was not statistically significant. Conclusion Single-file NiTi systems did not remove smear layer completely, but provided efficient cleaning in the api-cal part of the canal. UNICONE file with reciprocal movements was somewhat more efficient in removing the smear layer compared to the full rotation XPS ENDO SHAPER file., Uvod Efikasno čišćenje I oblikovanje kanala je osnovni preduslov za uspeh endodontskog tretmana. Cilj ovog rada je bio da se SEM analizom proveri efikasnost čišćenja apikalne trećine kanala jednim instrumentom kod sistema sa recipročnim pokretima I sistema sa punom rotacijom. Materijal I metode Korišćeno je 30 jednokorenih zuba (gornji sekutići) ekstrahovanih zbog parodontalnih problema I podeljenih u dve grupe. U prvoj grupi preparacija kanala je realizovana instrumentom sa recipročnim pokretima - UNICONE (MEDIN, Czech Republic), a u drugoj instrumentom sa punom rotacijom - XP-endo Shaper (XPS) (FKG, DENTAIRE, Swiss). Kao sredstvo za irigaciju u obe grupe korišćen je 2% rastvor NaOCl I 17% rastvor EDTA. SEM analiza razmaznog sloja apikalne trećine je urađena na standardnom uvećanju od 1000× I procenjivana prema skali od 1 do 5. Rezultati Istraživanje je ukazalo na uglavnom čiste zidove kanala I bez razmaznog sloja u apikalnoj regiji u obe testirane grupe. Zidovi kanala su bili nešto čistiji posle primene instrumenta sa recipročnim pokretima - UNICONE (80%) u odnosu na kanale druge grupe gde je korišćen instrument sa punom rotacijom - XPS (76%), ali bez statistički značajnih razlika. Zaključak NiTi sistemi sa samo jednom turpijom ne uklanjaju potpuno razmazni sloj, ali obezbeđuju efikasno čišćenje apikalnog dela kanala. Turpija sa recipročnim pokretima UNICONE je bila nešto efikasnija u uklanjanju razmaznog sloja u odnosu na XPS turpiju sa punom rotacijom.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study, Efikasnost čišćenja kanala jednim instrumentom kod sistema sa recipročnim pokretima i sistema sa punom rotacijom - SEM studija",
volume = "65",
number = "4",
pages = "171-178",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2362"
}
Živković, S., Nešković, J., Jovanović-Medojević, M., Popović-Bajić, M.,& Ostojić, D.. (2018). Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 65(4), 171-178.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2362
Živković S, Nešković J, Jovanović-Medojević M, Popović-Bajić M, Ostojić D. Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study. in Stomatološki glasnik Srbije. 2018;65(4):171-178.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2362 .
Živković, Slavoljub, Nešković, Jelena, Jovanović-Medojević, Milica, Popović-Bajić, Marijana, Ostojić, Dejan, "Efficiency of root canal cleaning using a single instrument with reciprocating motion systems and full rotation systems: SEM study" in Stomatološki glasnik Srbije, 65, no. 4 (2018):171-178,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2362 .

Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment

Nešković, Jelena; Jovanović-Medojević, Milica; Grga, Đurica; Popović, Branka; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Nešković, Jelena
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Grga, Đurica
AU - Popović, Branka
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2360
AB - Introduction the main objective of endodontic treatment is to eliminate infection from root canal and prevent re-infection by three-dimensional hermetic obturation of the canal system. Endodontic failure can occur due to inability of complete control and elimination of infection from the root canal. The aim of this study is to investigate, by PCR technique, microbiological status of previously endodontically unsuccessfully treated teeth immediately after the removal of obturation material. Material and Methods the analysis included 30 teeth indicated for endodontic retreatment. After removing previous root canal filling material, the bacteriological sample was taken by sterile instrument (# 15) and paper points. Standard PCR technique was used to analyze the incidence of E.faecalis, P.micros, P.intermedia, P. endodontalis and a.actinomycetemcomitans. Results Positive bacteriological findings were registered in 80% of cases, while bacteria were not identified in 20% of all samples (all taken from the root canals without significant changes in periapical tissue). From 24 canals with identified bacteria, 17 had affected apical periodontium. The most dominant microbe in root canals with positive bacteriological finding was E.faecalis (83.3% of the canals) and P.intermedia (75%). In case of teeth with chronic periapical changes, the most common was E. faecalis (94%) and P.intermedia (82.3%). Conclusion the presence of periapical lesions significantly affects microbiological status of endodontically treated teeth. The presence of bacteria was confirmed in most teeth with periapical lesions, while the most frequently identified bacteria were E. faecalis, P.intermedia and P.micros.
AB - Uvod Osnovni zadatak endodontskog tretmana je da eliminiše infekciju iz kanala korena I spreči reinfekciju trodimenzionalnom hermetičkom opturacijom kanalskog sistema. Usled nemogućnosti potpune kontrole I eliminacije infekcije iz kanala korena može doći do pojave endodontskog neuspeha. Cilj ovog rada je bio da se neposredno posle uklanjanja materijala za opturaciju kod zuba sa neuspelim endodontskim lečenjem PCR tehnikom proveri mikrobiološki status endodontski lečenih zuba. Metode Mikrobiološka studija je obuhvatila 30 zuba (osam višekorenih I 22 jednokorena) indikovanih za ponovljeni endodontski tretman. Posle dezinfekcije radnog polja I dezopturacije koja je urađena isključivo mehaničkim putem, uzorak je uzet sterilnim kanalnim instrumentom tipa pulpekstirpatora (#15) ili Hoedstrem-turpije (#15) I uz pomoć papirnih poena kojima je sušen kanal. Ependorfice su čuvane na temperaturi od -20˚C do mikrobiološke analize. Putem klasičnog PCR analizirana je zastupljenost bakterija: Enterococcus faecalis, Peptostreptococcus micros, Prevotela intermedia, Porphyromonas endodontalis I Actinobacilus actinomicetemcomitans. Rezultati Pozitivan bakteriološki nalaz registrovan je u 80% slučajeva, dok bakterije nisu identifikovane u 20% uzoraka. Svi negativni uzorci su uzeti iz kanala korena zuba bez značajnih promena u apeksnom periodoncijumu, dok je 17 od 24 kanala sa identifikovanim bakterijama pripadalo zubima sa oštećenim apeksnim parodoncijumom. Najprisutniji mikroorganizam u kanalima sa pozitivnim bakteriološkim nalazom bio je E. faecalis, koji je identifikovan u 83,3% kanala, zatim P. inermedia sa 75% I P. micros sa zastupljenošću od 58,3%. Kod zuba sa hroničnim periapikalnim promenama najzastupljeniji je bio E. faecalis, koji je identifikovan u 94% kanala, zatim P. intermedia, koja je bila prisutna u 82,3% uzoraka. Mikroorganizmi E. faecalis I P. intermedia su registrovani kod svih pacijenata sa nekim od simptoma. Zaključak Prisustvo periapikalnih lezija značajno utiče na mikrobiološki status kanala korena endodontski lečenih zuba. Prisustvo bakterija u kanalima korena potvrđeno je u većini endodontski neuspešno lečenih zuba, a najčećše identifikovane bakterije bile su E. faecalis, zatim P. intermedia, P. micros I P. endodontalis.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment
T1 - Mikrobiloški status kanala korena endodonski neuspešno lečenih zuba
VL - 65
IS - 4
SP - 195
EP - 204
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2360
ER - 
@article{
author = "Nešković, Jelena and Jovanović-Medojević, Milica and Grga, Đurica and Popović, Branka and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "Introduction the main objective of endodontic treatment is to eliminate infection from root canal and prevent re-infection by three-dimensional hermetic obturation of the canal system. Endodontic failure can occur due to inability of complete control and elimination of infection from the root canal. The aim of this study is to investigate, by PCR technique, microbiological status of previously endodontically unsuccessfully treated teeth immediately after the removal of obturation material. Material and Methods the analysis included 30 teeth indicated for endodontic retreatment. After removing previous root canal filling material, the bacteriological sample was taken by sterile instrument (# 15) and paper points. Standard PCR technique was used to analyze the incidence of E.faecalis, P.micros, P.intermedia, P. endodontalis and a.actinomycetemcomitans. Results Positive bacteriological findings were registered in 80% of cases, while bacteria were not identified in 20% of all samples (all taken from the root canals without significant changes in periapical tissue). From 24 canals with identified bacteria, 17 had affected apical periodontium. The most dominant microbe in root canals with positive bacteriological finding was E.faecalis (83.3% of the canals) and P.intermedia (75%). In case of teeth with chronic periapical changes, the most common was E. faecalis (94%) and P.intermedia (82.3%). Conclusion the presence of periapical lesions significantly affects microbiological status of endodontically treated teeth. The presence of bacteria was confirmed in most teeth with periapical lesions, while the most frequently identified bacteria were E. faecalis, P.intermedia and P.micros., Uvod Osnovni zadatak endodontskog tretmana je da eliminiše infekciju iz kanala korena I spreči reinfekciju trodimenzionalnom hermetičkom opturacijom kanalskog sistema. Usled nemogućnosti potpune kontrole I eliminacije infekcije iz kanala korena može doći do pojave endodontskog neuspeha. Cilj ovog rada je bio da se neposredno posle uklanjanja materijala za opturaciju kod zuba sa neuspelim endodontskim lečenjem PCR tehnikom proveri mikrobiološki status endodontski lečenih zuba. Metode Mikrobiološka studija je obuhvatila 30 zuba (osam višekorenih I 22 jednokorena) indikovanih za ponovljeni endodontski tretman. Posle dezinfekcije radnog polja I dezopturacije koja je urađena isključivo mehaničkim putem, uzorak je uzet sterilnim kanalnim instrumentom tipa pulpekstirpatora (#15) ili Hoedstrem-turpije (#15) I uz pomoć papirnih poena kojima je sušen kanal. Ependorfice su čuvane na temperaturi od -20˚C do mikrobiološke analize. Putem klasičnog PCR analizirana je zastupljenost bakterija: Enterococcus faecalis, Peptostreptococcus micros, Prevotela intermedia, Porphyromonas endodontalis I Actinobacilus actinomicetemcomitans. Rezultati Pozitivan bakteriološki nalaz registrovan je u 80% slučajeva, dok bakterije nisu identifikovane u 20% uzoraka. Svi negativni uzorci su uzeti iz kanala korena zuba bez značajnih promena u apeksnom periodoncijumu, dok je 17 od 24 kanala sa identifikovanim bakterijama pripadalo zubima sa oštećenim apeksnim parodoncijumom. Najprisutniji mikroorganizam u kanalima sa pozitivnim bakteriološkim nalazom bio je E. faecalis, koji je identifikovan u 83,3% kanala, zatim P. inermedia sa 75% I P. micros sa zastupljenošću od 58,3%. Kod zuba sa hroničnim periapikalnim promenama najzastupljeniji je bio E. faecalis, koji je identifikovan u 94% kanala, zatim P. intermedia, koja je bila prisutna u 82,3% uzoraka. Mikroorganizmi E. faecalis I P. intermedia su registrovani kod svih pacijenata sa nekim od simptoma. Zaključak Prisustvo periapikalnih lezija značajno utiče na mikrobiološki status kanala korena endodontski lečenih zuba. Prisustvo bakterija u kanalima korena potvrđeno je u većini endodontski neuspešno lečenih zuba, a najčećše identifikovane bakterije bile su E. faecalis, zatim P. intermedia, P. micros I P. endodontalis.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment, Mikrobiloški status kanala korena endodonski neuspešno lečenih zuba",
volume = "65",
number = "4",
pages = "195-204",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2360"
}
Nešković, J., Jovanović-Medojević, M., Grga, Đ., Popović, B.,& Živković, S.. (2018). Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 65(4), 195-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2360
Nešković J, Jovanović-Medojević M, Grga Đ, Popović B, Živković S. Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment. in Stomatološki glasnik Srbije. 2018;65(4):195-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2360 .
Nešković, Jelena, Jovanović-Medojević, Milica, Grga, Đurica, Popović, Branka, Živković, Slavoljub, "Microbiological status of root canal after unsuccessful endodontic treatment" in Stomatološki glasnik Srbije, 65, no. 4 (2018):195-204,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2360 .

Compressive strength of calcium silicate-based cement

Opačić-Galić, Vanja; Stamenić, Zoran; Petrović, Violeta; Jokanović, Vukoman; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Opačić-Galić, Vanja
AU - Stamenić, Zoran
AU - Petrović, Violeta
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2358
AB - Introduction The aim of this study was to compare compressive strength (Cs) of new nanostructural calcium silicate based cement (nCS) with commercial calcium silicate cement and conventional GIC. Methods Four nanostructural materials were tested: nanostructural calcium silicate based cement (nCS) (Jokanović et al.), MTA Plus (Cerkamed, Poland), Fuji IX (GC Corporation, Japan) and Ketac Universal Aplicap (3M ESPE, USA). Five samples of each material were mixed in accordance with manifecturer's guidelines and positioned in metal moulds (ϕ4mm and 6mm). Compressive strength (Cs) expressed in MPa was determined after 24 hours, 7 days and 28 days respectively. Measurements were performed on universal testing equipment (Tinius Olsen, USA) at a crosshead speed of 1mm/min. For processing the results one-way ANOVA and post-hoc test were used. Results The highest values of compressive strength after 24h was found in conventional GIC Fuji IX (mean 38.56±13.31) and Ketac Universal (mean 40.77±7.96). Calcium silicate cements after 24h showed low values of compressive strength (MTA Plus 5.91±0.28 MPa, nCS 1.35±0.36 MPa). After 7 days, FUJI IX 47.42±9.33 MPa and Ketac Universal 35.25±10.60 MPa showed higher value of compressive strength than MTA Plus (15.09±2.77 MPa) and nCS (11.06±0.88 MPa). After 28 days the Cs value for conventional GIC Fuji IX was 48.03±7.82 MPa and Ketac Universal 36.65±11.13 MPa while for calcium silicate cements it was 16.47±1.89 MPa and nCS 14.39±1.63 MPa. There was statistically significant difference (p lt 0.05) in Cs between conventional GIC and CS cements after 24h, 7 and 28 days. Conclusions Calcium silicate cements initially showed lower values of compressive strength than conventional GIC that increased over time.
AB - Uvod Cilj ovog rada je bio da se proveri kompresivna čvrstoća (KČ) novog nanostrukturnog kalcijum-silikatnog cementa (nCS) i uporedi sa komercijalnim kalcijum-silikatnim cementom i konvencionalnim GJC u funkciji vremena. Materijal i metod Testirana su četiri materijala - nanostrukturni CS (Jokanović i sar.), MTA Plus (Cerkamed, Poland), Fuji IX (GC Corporation, Japan) and Ketac Universal Aplicap (3M ESPE, USA). Po pet uzoraka za svaki materijal je zamešano po proizvođačkom uputstvu i postavljano u metalne kalupe (ϕ 4 mm i 6 mm visoke). KČ, izražena u megapaskalima, merena je posle 24 sata i posle 7 i 28 dana na univerzalnoj test mašini (Tinius Olsen, USA) sa brzinom utiskivača od 1 mm/min. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni one-way ANOVA i post hoc Tukey, s testovima. Resultati Posle 24 sata najveću KČ imao je FUJI IX (38,56 ± 13,31 MPa), zatim Ketac Univerzal (40,77 ± 7,96 MPa). Kalcijum-silikatni cementi su pokazali niže vrednosti KČ 24 sata posle mešanja i to MTA 5,91 ± 0,28, a nCS 1,35 ± 0,36 MPa. Posle sedam dana KČ za FUJI IX je bila 47,72 ± 9,33 MPa, a za Ketac Universal 35,25 ± 10,60 MPa, dok je vrednost za MTA bila 15,09 ± 2,77 MPa, a nCS 11,06 ± 0,88. Posle 28 dana KČ za FUJI IX je bila 48,03 ± 7,82 MPa, a za Ketac 36,65 ± 11,13 MPa. KČ kalcijum-silikatnih cemenata posle 28 dana je bila 16,47 ± 1,89 za MTA, a za nCS 14,39 ± 1,63 MPa, bez statističi značajne razlike između njih. Između konvencionalnih GJC i CS cemenata postoji statistički značajna razlika (p lt 0,05) posle 24 h, kao i posle 7 i 28 dana. Zaključak Kalcijum-silikatni cementi su inicijalno pokazali niže vrednosti KČ u odnosu na konvencionalne GJC, ali su se one povećavale u funkciji vremena.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Compressive strength of calcium silicate-based cement
T1 - Ispitivanje kompresivne čvrstoće kalcijum-silikatnih cemenata
VL - 65
IS - 1
SP - 7
EP - 13
DO - 10.2478/sdj-2018-0001
ER - 
@article{
author = "Opačić-Galić, Vanja and Stamenić, Zoran and Petrović, Violeta and Jokanović, Vukoman and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "Introduction The aim of this study was to compare compressive strength (Cs) of new nanostructural calcium silicate based cement (nCS) with commercial calcium silicate cement and conventional GIC. Methods Four nanostructural materials were tested: nanostructural calcium silicate based cement (nCS) (Jokanović et al.), MTA Plus (Cerkamed, Poland), Fuji IX (GC Corporation, Japan) and Ketac Universal Aplicap (3M ESPE, USA). Five samples of each material were mixed in accordance with manifecturer's guidelines and positioned in metal moulds (ϕ4mm and 6mm). Compressive strength (Cs) expressed in MPa was determined after 24 hours, 7 days and 28 days respectively. Measurements were performed on universal testing equipment (Tinius Olsen, USA) at a crosshead speed of 1mm/min. For processing the results one-way ANOVA and post-hoc test were used. Results The highest values of compressive strength after 24h was found in conventional GIC Fuji IX (mean 38.56±13.31) and Ketac Universal (mean 40.77±7.96). Calcium silicate cements after 24h showed low values of compressive strength (MTA Plus 5.91±0.28 MPa, nCS 1.35±0.36 MPa). After 7 days, FUJI IX 47.42±9.33 MPa and Ketac Universal 35.25±10.60 MPa showed higher value of compressive strength than MTA Plus (15.09±2.77 MPa) and nCS (11.06±0.88 MPa). After 28 days the Cs value for conventional GIC Fuji IX was 48.03±7.82 MPa and Ketac Universal 36.65±11.13 MPa while for calcium silicate cements it was 16.47±1.89 MPa and nCS 14.39±1.63 MPa. There was statistically significant difference (p lt 0.05) in Cs between conventional GIC and CS cements after 24h, 7 and 28 days. Conclusions Calcium silicate cements initially showed lower values of compressive strength than conventional GIC that increased over time., Uvod Cilj ovog rada je bio da se proveri kompresivna čvrstoća (KČ) novog nanostrukturnog kalcijum-silikatnog cementa (nCS) i uporedi sa komercijalnim kalcijum-silikatnim cementom i konvencionalnim GJC u funkciji vremena. Materijal i metod Testirana su četiri materijala - nanostrukturni CS (Jokanović i sar.), MTA Plus (Cerkamed, Poland), Fuji IX (GC Corporation, Japan) and Ketac Universal Aplicap (3M ESPE, USA). Po pet uzoraka za svaki materijal je zamešano po proizvođačkom uputstvu i postavljano u metalne kalupe (ϕ 4 mm i 6 mm visoke). KČ, izražena u megapaskalima, merena je posle 24 sata i posle 7 i 28 dana na univerzalnoj test mašini (Tinius Olsen, USA) sa brzinom utiskivača od 1 mm/min. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni one-way ANOVA i post hoc Tukey, s testovima. Resultati Posle 24 sata najveću KČ imao je FUJI IX (38,56 ± 13,31 MPa), zatim Ketac Univerzal (40,77 ± 7,96 MPa). Kalcijum-silikatni cementi su pokazali niže vrednosti KČ 24 sata posle mešanja i to MTA 5,91 ± 0,28, a nCS 1,35 ± 0,36 MPa. Posle sedam dana KČ za FUJI IX je bila 47,72 ± 9,33 MPa, a za Ketac Universal 35,25 ± 10,60 MPa, dok je vrednost za MTA bila 15,09 ± 2,77 MPa, a nCS 11,06 ± 0,88. Posle 28 dana KČ za FUJI IX je bila 48,03 ± 7,82 MPa, a za Ketac 36,65 ± 11,13 MPa. KČ kalcijum-silikatnih cemenata posle 28 dana je bila 16,47 ± 1,89 za MTA, a za nCS 14,39 ± 1,63 MPa, bez statističi značajne razlike između njih. Između konvencionalnih GJC i CS cemenata postoji statistički značajna razlika (p lt 0,05) posle 24 h, kao i posle 7 i 28 dana. Zaključak Kalcijum-silikatni cementi su inicijalno pokazali niže vrednosti KČ u odnosu na konvencionalne GJC, ali su se one povećavale u funkciji vremena.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Compressive strength of calcium silicate-based cement, Ispitivanje kompresivne čvrstoće kalcijum-silikatnih cemenata",
volume = "65",
number = "1",
pages = "7-13",
doi = "10.2478/sdj-2018-0001"
}
Opačić-Galić, V., Stamenić, Z., Petrović, V., Jokanović, V.,& Živković, S.. (2018). Compressive strength of calcium silicate-based cement. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 65(1), 7-13.
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0001
Opačić-Galić V, Stamenić Z, Petrović V, Jokanović V, Živković S. Compressive strength of calcium silicate-based cement. in Stomatološki glasnik Srbije. 2018;65(1):7-13.
doi:10.2478/sdj-2018-0001 .
Opačić-Galić, Vanja, Stamenić, Zoran, Petrović, Violeta, Jokanović, Vukoman, Živković, Slavoljub, "Compressive strength of calcium silicate-based cement" in Stomatološki glasnik Srbije, 65, no. 1 (2018):7-13,
https://doi.org/10.2478/sdj-2018-0001 . .

Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis

Stojanović, Nikola; Krunić, Jelena; Mladenović, Irena; Stojanović, Zorica; Apostolska, Sonja; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Stojanović, Nikola
AU - Krunić, Jelena
AU - Mladenović, Irena
AU - Stojanović, Zorica
AU - Apostolska, Sonja
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2354
AB - Introduction/Objective The aim of this study was to determine clinical and radiographic periapical healing of teeth with apical periodontitis treated with different formulations of calcium hydroxide (CH) - paste (CH-paste) and gutta-percha points (CH-GP) - as well as those of chlorhexidine (CHX) - gel (CHXgel) and gutta-percha points (CHX-GP) -12 months after therapy. Methods Eighty patients with chronic apical periodontitis were randomly allocated to four treatment groups according to the intracanal medicament used: CH-paste, CH-GP, CHX-gel, and CHX-GP group. Seventy-eight patients were analyzed clinically and radiographically 12 months postoperatively. The periapical index (PAI) was used for the radiographic evaluation of treatment. Results Overall outcome was classified according to radiographic evaluation only, since clinical success was observed in all the patients. In all the groups, significant reduction in PAI scores was observed (p lt 0.001). The proportions of healed teeth (PAI ≤ 2) were 73.7%, 60%, 68.4%, and 65% in CH-paste, CH-GP, CHX-gel and CHX-GP group, respectively, with no significant differences between the groups. Conclusion The results suggest that there are no differences between investigated CH- and CHX-delivery systems regarding treatment outcome of teeth with apical periodontitis.
AB - Uvod/Cilj Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita klinički i radiografski ishod lečenja zuba sa apeksnim periodontitisom 12 meseci posle završene terapije i primene različitih oblika kalcijum-hidroksida (KH): pasta (KH-pasta) i gutaperka poeni (KH-GP) i hlorheksidina (HH): gel (HH-gel) i gutaperka poeni (HH-GP). Metode Randomizovano je 80 ispitanika sa hroničnim periapeksnim lezijama u četiri grupe na osnovu vrste korišćenog interseansnog medikamenta: KH-pasta, KH-GP, HH-gel i HH-GP. Dvanaest meseci posle završenog lečenja pregledano je 78 ispitanika i urađeni su retroalveolarni snimci. Za procenu radiografskog uspeha lečenja korišćen je periapikalni indeks (PI). Rezultati Ishod lečenja je klasifikovan na osnovu radiološkog nalaza jer je kod svih ispitanika zabeležen klinički uspeh lečenja. U svim ispitivanim grupama je zabeleženo značajno smanjenje vrednosti PI (p lt 0,001). Izlečenje (PI ≤ 2) uočeno je kod 73,3% zuba u grupi KH-pasta, 60% u KH-GP grupi, 68,4% u grupi HH-gel i kod 65% zuba u grupi HH-GP, pri čemu razlike između grupa nisu bile statistički značajne. Zaključak Rezultati ovog istraživanja pokazuju da ne postoji razlika u ishodu lečenja zuba sa apeksnim periodontitisom posle primene ispitivanih oblika KH i HH.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis
T1 - Uticaj različitih oblika kalcijum-hidroksida i hlorheksidina kao interseansnih medikamenata na ishod endodontskog lečenja zuba sa hroničnim periapeksnim lezijama
VL - 146
IS - 3-4
SP - 143
EP - 148
DO - 10.2298/SARH170221139S
ER - 
@article{
author = "Stojanović, Nikola and Krunić, Jelena and Mladenović, Irena and Stojanović, Zorica and Apostolska, Sonja and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "Introduction/Objective The aim of this study was to determine clinical and radiographic periapical healing of teeth with apical periodontitis treated with different formulations of calcium hydroxide (CH) - paste (CH-paste) and gutta-percha points (CH-GP) - as well as those of chlorhexidine (CHX) - gel (CHXgel) and gutta-percha points (CHX-GP) -12 months after therapy. Methods Eighty patients with chronic apical periodontitis were randomly allocated to four treatment groups according to the intracanal medicament used: CH-paste, CH-GP, CHX-gel, and CHX-GP group. Seventy-eight patients were analyzed clinically and radiographically 12 months postoperatively. The periapical index (PAI) was used for the radiographic evaluation of treatment. Results Overall outcome was classified according to radiographic evaluation only, since clinical success was observed in all the patients. In all the groups, significant reduction in PAI scores was observed (p lt 0.001). The proportions of healed teeth (PAI ≤ 2) were 73.7%, 60%, 68.4%, and 65% in CH-paste, CH-GP, CHX-gel and CHX-GP group, respectively, with no significant differences between the groups. Conclusion The results suggest that there are no differences between investigated CH- and CHX-delivery systems regarding treatment outcome of teeth with apical periodontitis., Uvod/Cilj Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita klinički i radiografski ishod lečenja zuba sa apeksnim periodontitisom 12 meseci posle završene terapije i primene različitih oblika kalcijum-hidroksida (KH): pasta (KH-pasta) i gutaperka poeni (KH-GP) i hlorheksidina (HH): gel (HH-gel) i gutaperka poeni (HH-GP). Metode Randomizovano je 80 ispitanika sa hroničnim periapeksnim lezijama u četiri grupe na osnovu vrste korišćenog interseansnog medikamenta: KH-pasta, KH-GP, HH-gel i HH-GP. Dvanaest meseci posle završenog lečenja pregledano je 78 ispitanika i urađeni su retroalveolarni snimci. Za procenu radiografskog uspeha lečenja korišćen je periapikalni indeks (PI). Rezultati Ishod lečenja je klasifikovan na osnovu radiološkog nalaza jer je kod svih ispitanika zabeležen klinički uspeh lečenja. U svim ispitivanim grupama je zabeleženo značajno smanjenje vrednosti PI (p lt 0,001). Izlečenje (PI ≤ 2) uočeno je kod 73,3% zuba u grupi KH-pasta, 60% u KH-GP grupi, 68,4% u grupi HH-gel i kod 65% zuba u grupi HH-GP, pri čemu razlike između grupa nisu bile statistički značajne. Zaključak Rezultati ovog istraživanja pokazuju da ne postoji razlika u ishodu lečenja zuba sa apeksnim periodontitisom posle primene ispitivanih oblika KH i HH.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis, Uticaj različitih oblika kalcijum-hidroksida i hlorheksidina kao interseansnih medikamenata na ishod endodontskog lečenja zuba sa hroničnim periapeksnim lezijama",
volume = "146",
number = "3-4",
pages = "143-148",
doi = "10.2298/SARH170221139S"
}
Stojanović, N., Krunić, J., Mladenović, I., Stojanović, Z., Apostolska, S.,& Živković, S.. (2018). Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 146(3-4), 143-148.
https://doi.org/10.2298/SARH170221139S
Stojanović N, Krunić J, Mladenović I, Stojanović Z, Apostolska S, Živković S. Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2018;146(3-4):143-148.
doi:10.2298/SARH170221139S .
Stojanović, Nikola, Krunić, Jelena, Mladenović, Irena, Stojanović, Zorica, Apostolska, Sonja, Živković, Slavoljub, "Influence of different forms of calcium hydroxide and chlorhexidine intracanal medicaments on the outcome of endodontic treatment of teeth with chronic apical periodontitis" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 146, no. 3-4 (2018):143-148,
https://doi.org/10.2298/SARH170221139S . .
2
1
1

Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate

Janković, Ognjenka; Paraš, Smiljana; Tadić-Latinović, Ljiljana; Josipović, Renata; Jokanović, Vukoman; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Janković, Ognjenka
AU - Paraš, Smiljana
AU - Tadić-Latinović, Ljiljana
AU - Josipović, Renata
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2352
AB - Introduction/Objective The aim of this paper was to verify the biocompatibility of the newly synthesized nanostructured material based on calcium aluminate after implantation into the subcutaneous tissue of rats. Methods The study included 18 rats aged 10-11 weeks, divided into two experimental groups (n = 9). In all animals, incision took place on the back and two pockets of 15 mm in depth were made, in which sterile polyethylene tubes with test materials [calcium aluminate cement (ALBO-CA), calcium silicate cement with the addition of hydroxyapatite (ALBO-CSHA), and mineral trioxide aggregate (MTA) for the control group) were implanted. Six rats of each group were sacrificed in three observational periods (seven, 15, 30 days). Pathohistological analysis included inflammation, bleeding, fibrous capsule, and tissue integrity around the implanted material. Results After seven days of treatment, ALBO-CA and ALBO-CSHA showed better tissue response compared to MTA, with a statistically significant difference in inflammation intensity (p = 0.2781). The difference in vascular congestion and thickness of the fibrous capsule after implantation of ALBO-CA material compared to MTA was also statistically significant (p = 0.5567). At the end of the 30-day evaluation period, an identical inflammatory response of connective tissue at the site of implanting ALBO-CA, ALBO-CSHA, and MTA (score of 0.7) was recorded. The formation of thick or moderately thick fibrous capsule was found to be the thickest in ALBO-CA (grade 3.7). There were no statistically significant differences between the parameters analyzed after 30 days. Conclusion Newly synthesized ALBO-CA showed a satisfactory tissue response and confirmed biocompatibility after implantation in subcutaneous tissue of rats.
AB - Uvod/Cilj Cilj ovog rada je bio da se proveri biokompatibilnost novosintetisanog nanostrukturnog materijala na bazi kalcijum-aluminata posle implantacije u potkožno tkivo pacova. Metode U istraživanje je uključeno 18 pacova starosti 10-11 sedmica, koji su podeljeni u dve eksperimentalne grupe (n = 9). Kod svih životinja je urađena incizija na leđima i formirana su dva džepa dubine 15 mm u koja su aplicirane sterilne polietilenske tubice sa testnim materijalima (ALBO-CA, ALBO-CSHA i kontrola MTA). Po šest pacova svake grupe je žrtvovano u tri opservaciona perioda (7, 15 i 30 dana). Patohistološki su analizirani inflamacija, krvarenje, fibrozna kapsula i integritet tkiva oko implantiranog materijala. Rezultati Posle sedam dana ALBO-CA i ALBO-CSHA su pokazali bolji tkivni odgovor u odnosu na MTA sa statistički značajnom razlikom u intenzitetu inflamacije (p = 0,2781). Razlika u vaskularnoj kongestiji i debljini fibrozne kapsule posle implantacije materijala ALBO-CA u odnosu na MTA je takođe bila statistički značajna (p = 0,5567). Na kraju evaluacionog perioda od 30 dana zabeležen je identičan inflamatorni odgovor rastresitog vezivnog tkiva na mestu implantacije ALBO-CA, ALBO-CSHA i MTA (ocena 0,7). Konstatovano je formiranje debele ili umereno debele fibrozne kapsule, koja je bila najdeblja kod ALBO-CA (ocena 3,7). Statistički značajne razlike između analiziranih parametara posle 30 dana nije bilo. Zaključak Novosintetisani ALBO-CA je pokazao zadovoljavajuću tkivnu reakciju i potvrdio biokompatibilnost posle implantacije u potkožno tkivo pacova.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate
T1 - Biokompatibilnost nanostrukturnih biomaterijala na bazi kalcijum-aluminata
VL - 146
IS - 11-12
SP - 634
EP - 640
DO - 10.2298/SARH171211030J
ER - 
@article{
author = "Janković, Ognjenka and Paraš, Smiljana and Tadić-Latinović, Ljiljana and Josipović, Renata and Jokanović, Vukoman and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "Introduction/Objective The aim of this paper was to verify the biocompatibility of the newly synthesized nanostructured material based on calcium aluminate after implantation into the subcutaneous tissue of rats. Methods The study included 18 rats aged 10-11 weeks, divided into two experimental groups (n = 9). In all animals, incision took place on the back and two pockets of 15 mm in depth were made, in which sterile polyethylene tubes with test materials [calcium aluminate cement (ALBO-CA), calcium silicate cement with the addition of hydroxyapatite (ALBO-CSHA), and mineral trioxide aggregate (MTA) for the control group) were implanted. Six rats of each group were sacrificed in three observational periods (seven, 15, 30 days). Pathohistological analysis included inflammation, bleeding, fibrous capsule, and tissue integrity around the implanted material. Results After seven days of treatment, ALBO-CA and ALBO-CSHA showed better tissue response compared to MTA, with a statistically significant difference in inflammation intensity (p = 0.2781). The difference in vascular congestion and thickness of the fibrous capsule after implantation of ALBO-CA material compared to MTA was also statistically significant (p = 0.5567). At the end of the 30-day evaluation period, an identical inflammatory response of connective tissue at the site of implanting ALBO-CA, ALBO-CSHA, and MTA (score of 0.7) was recorded. The formation of thick or moderately thick fibrous capsule was found to be the thickest in ALBO-CA (grade 3.7). There were no statistically significant differences between the parameters analyzed after 30 days. Conclusion Newly synthesized ALBO-CA showed a satisfactory tissue response and confirmed biocompatibility after implantation in subcutaneous tissue of rats., Uvod/Cilj Cilj ovog rada je bio da se proveri biokompatibilnost novosintetisanog nanostrukturnog materijala na bazi kalcijum-aluminata posle implantacije u potkožno tkivo pacova. Metode U istraživanje je uključeno 18 pacova starosti 10-11 sedmica, koji su podeljeni u dve eksperimentalne grupe (n = 9). Kod svih životinja je urađena incizija na leđima i formirana su dva džepa dubine 15 mm u koja su aplicirane sterilne polietilenske tubice sa testnim materijalima (ALBO-CA, ALBO-CSHA i kontrola MTA). Po šest pacova svake grupe je žrtvovano u tri opservaciona perioda (7, 15 i 30 dana). Patohistološki su analizirani inflamacija, krvarenje, fibrozna kapsula i integritet tkiva oko implantiranog materijala. Rezultati Posle sedam dana ALBO-CA i ALBO-CSHA su pokazali bolji tkivni odgovor u odnosu na MTA sa statistički značajnom razlikom u intenzitetu inflamacije (p = 0,2781). Razlika u vaskularnoj kongestiji i debljini fibrozne kapsule posle implantacije materijala ALBO-CA u odnosu na MTA je takođe bila statistički značajna (p = 0,5567). Na kraju evaluacionog perioda od 30 dana zabeležen je identičan inflamatorni odgovor rastresitog vezivnog tkiva na mestu implantacije ALBO-CA, ALBO-CSHA i MTA (ocena 0,7). Konstatovano je formiranje debele ili umereno debele fibrozne kapsule, koja je bila najdeblja kod ALBO-CA (ocena 3,7). Statistički značajne razlike između analiziranih parametara posle 30 dana nije bilo. Zaključak Novosintetisani ALBO-CA je pokazao zadovoljavajuću tkivnu reakciju i potvrdio biokompatibilnost posle implantacije u potkožno tkivo pacova.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate, Biokompatibilnost nanostrukturnih biomaterijala na bazi kalcijum-aluminata",
volume = "146",
number = "11-12",
pages = "634-640",
doi = "10.2298/SARH171211030J"
}
Janković, O., Paraš, S., Tadić-Latinović, L., Josipović, R., Jokanović, V.,& Živković, S.. (2018). Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 146(11-12), 634-640.
https://doi.org/10.2298/SARH171211030J
Janković O, Paraš S, Tadić-Latinović L, Josipović R, Jokanović V, Živković S. Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2018;146(11-12):634-640.
doi:10.2298/SARH171211030J .
Janković, Ognjenka, Paraš, Smiljana, Tadić-Latinović, Ljiljana, Josipović, Renata, Jokanović, Vukoman, Živković, Slavoljub, "Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 146, no. 11-12 (2018):634-640,
https://doi.org/10.2298/SARH171211030J . .
2
1
1

Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates

Jokanović, Vukoman; Čolović, Božana; Prokić, Bogomir Bolka; Tomanović, Nada; Popović-Bajić, Marijana; Živković, Slavoljub

(Hindawi Ltd, London, 2018)

TY - JOUR
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Čolović, Božana
AU - Prokić, Bogomir Bolka
AU - Tomanović, Nada
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2018
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2313
AB - As an alternative to MTA, a new endodontic material based on hydroxyapatite and calcium silicates (ALBO-MPSA) has been synthesized, and its biocompatibility has been studied in many in vitro and in vivo studies. The current study aims to evaluate a subchronic systemic toxicity of ALBO-MPSA on the rat animal model, as a continuation of the previous studies. Biochemical parameters of blood and histological parameters of the liver, kidneys, and spleen of the rats were analyzed after 120 days of consumption of the aqueous extract of ALBO-MPSA. The results showed no myelotoxic effect or autoimmune effect on peripheral blood cells and no pathological effect on the liver, kidney, and spleen tissues. Besides, no changes in the skin and hair of the rats, neither the change in the consumption of food and water, nor the change in their usual behavior were noticed during the experiment.
PB - Hindawi Ltd, London
T2 - Advances in Materials Science & Engineering
T1 - Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates
VL - 2018
DO - 10.1155/2018/8493439
ER - 
@article{
author = "Jokanović, Vukoman and Čolović, Božana and Prokić, Bogomir Bolka and Tomanović, Nada and Popović-Bajić, Marijana and Živković, Slavoljub",
year = "2018",
abstract = "As an alternative to MTA, a new endodontic material based on hydroxyapatite and calcium silicates (ALBO-MPSA) has been synthesized, and its biocompatibility has been studied in many in vitro and in vivo studies. The current study aims to evaluate a subchronic systemic toxicity of ALBO-MPSA on the rat animal model, as a continuation of the previous studies. Biochemical parameters of blood and histological parameters of the liver, kidneys, and spleen of the rats were analyzed after 120 days of consumption of the aqueous extract of ALBO-MPSA. The results showed no myelotoxic effect or autoimmune effect on peripheral blood cells and no pathological effect on the liver, kidney, and spleen tissues. Besides, no changes in the skin and hair of the rats, neither the change in the consumption of food and water, nor the change in their usual behavior were noticed during the experiment.",
publisher = "Hindawi Ltd, London",
journal = "Advances in Materials Science & Engineering",
title = "Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates",
volume = "2018",
doi = "10.1155/2018/8493439"
}
Jokanović, V., Čolović, B., Prokić, B. B., Tomanović, N., Popović-Bajić, M.,& Živković, S.. (2018). Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates. in Advances in Materials Science & Engineering
Hindawi Ltd, London., 2018.
https://doi.org/10.1155/2018/8493439
Jokanović V, Čolović B, Prokić BB, Tomanović N, Popović-Bajić M, Živković S. Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates. in Advances in Materials Science & Engineering. 2018;2018.
doi:10.1155/2018/8493439 .
Jokanović, Vukoman, Čolović, Božana, Prokić, Bogomir Bolka, Tomanović, Nada, Popović-Bajić, Marijana, Živković, Slavoljub, "Subchronic Systemic Toxicity of New Endodontic Material Based on Calcium Hydroxyapatite and Calcium Silicates" in Advances in Materials Science & Engineering, 2018 (2018),
https://doi.org/10.1155/2018/8493439 . .
3
2

Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study

Opačić-Galić, Vanja; Petrović, Violeta; Jokanović, Vukoman; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Opačić-Galić, Vanja
AU - Petrović, Violeta
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2261
AB - Introduction/Objective: Development of materials which could be used as biological bone substitutes is one of the most valuable and active fields of biomaterial research. The goal of the study was to research the reaction of tissue on calcium silicate- (CS) and hydroxyapatite-based (CS-HA) newly synthesized nanomaterials, after being implanted into the subcutaneous tissue of a rats and direct pulp capping of rabbit teeth. Methods: The tested materials were implanted in 40 Wistar male rats, sacrificed after seven, 15, 30, and 60 days. The direct pulp capping was performed on the teeth of rabbits. Cavities were prepared on the vestibular surface of the incisors. The animals were sacrificed after 10 and 15 days. The control material was mineral trioxide aggregate (MTA). Histological analysis covered the tracking of inflammatory reaction cellular components, presence of gigantic cells, and necrosis of the tissue. Results: Seven days after the implantation, the strongest inflammatory response was given by the MTA (3.3 ± 0.48), while CS and CS-HA scored 3 ± 0.71. After 60 days, the rate of inflammatory reactions dropped, which was the least visible with CS-HA (0.2 ± 0.45). The least visible inflammatory reaction of the rabbits’ pulp tissue was spotted with the CS (1.83 ± 0.75), than with the MTA and CS-HA (2.67 ± 1.53, 3 ± 0.63). Conclusion: The newly synthesized materials caused a slight reaction of the subcutaneous tissue. CS-HA showed the best tissue tolerance. Nanostructural biomaterials caused a slight to moderate inflammatory reaction of the rabbits’ pulp tissue only in the immediate vicinity of the implanted material.
AB - Uvod/Cilj: Usavršavanje materijala koji bi mogli da se koriste kao biološke zamene kosti jedna je od najznačajnijih i najaktivnijih oblasti istraživanja biomaterijala. Cilj ovog rada je bio da se ispita odgovor tkiva na novosintetisane nanomaterijale na bazi kalcijum-silikatnih sistema (KS) i hidroksiapatita (KS-HA) posle implantacije u potkožno tkivo pacova i direktnog prekrivanja pulpe zuba kunića. Metode: U potkožno tkivo 40 vistar pacova su implantirani testirani materijali, a posle 7, 15, 30 i 60 dana životinje su žrtvovane. Direktno prekrivanje pulpe je realizovano na zubima kunića. Na vestibularnim površinama sekutića preparisani su kaviteti, a eksponirana pulpa je prekrivana testiranim materijalima. Životinje su žrtvovane posle 10 i 15 dana. Kontrolni materijal u oba eksperimenta je bio mineralni trioksidni agregat (MTA). Histološka analiza je obuhvatila praćenje ćelijske komponente zapaljenja, prisustva gigantskih ćelija i nekroze tkiva. Rezultati: Sedam dana posle supkutane implantacije najjači zapaljenski odgovor dao je MTA (3,30 ± 0,48), dok je za KS i KS-HA on ocenjen sa 3,00 ± 0,71. Posle 60 dana došlo je do opadanja znakova zapaljenja, koje je bilo najmanje izraženo oko KS-HA (0,20 ± 0,45). Najmanje izražena zapaljenska reakcija pulpnog tkiva kunića uočena je kod materijala KS (1,83 ± 0,75), zatim kod MTA i KS-HA (2,67 ± 1,53, 3,00 ± 0,63). Zaključak: Novosintetisani materijali su izazvali blagu zapaljensku reakciju potkožnog tkiva pacova, a KS-HA je pokazao najbolju tkivnu toleranciju. Nanostrukturni biomaterijali KS i KS-HA su uzrokovali blagu do umerenu zapaljensku reakciju pupnog tkiva kunića samo u neposrednoj blizini implantiranog materijala.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study
T1 - Histološke reakcije tkiva na novosintetisane bioaktivne materijale na bazi kalcijum-silikatnih sistema i hidroksiapatita – In vivo studija
VL - 145
IS - 7-8
SP - 370
EP - 377
DO - 10.2298/SARH160719063O
ER - 
@article{
author = "Opačić-Galić, Vanja and Petrović, Violeta and Jokanović, Vukoman and Živković, Slavoljub",
year = "2017",
abstract = "Introduction/Objective: Development of materials which could be used as biological bone substitutes is one of the most valuable and active fields of biomaterial research. The goal of the study was to research the reaction of tissue on calcium silicate- (CS) and hydroxyapatite-based (CS-HA) newly synthesized nanomaterials, after being implanted into the subcutaneous tissue of a rats and direct pulp capping of rabbit teeth. Methods: The tested materials were implanted in 40 Wistar male rats, sacrificed after seven, 15, 30, and 60 days. The direct pulp capping was performed on the teeth of rabbits. Cavities were prepared on the vestibular surface of the incisors. The animals were sacrificed after 10 and 15 days. The control material was mineral trioxide aggregate (MTA). Histological analysis covered the tracking of inflammatory reaction cellular components, presence of gigantic cells, and necrosis of the tissue. Results: Seven days after the implantation, the strongest inflammatory response was given by the MTA (3.3 ± 0.48), while CS and CS-HA scored 3 ± 0.71. After 60 days, the rate of inflammatory reactions dropped, which was the least visible with CS-HA (0.2 ± 0.45). The least visible inflammatory reaction of the rabbits’ pulp tissue was spotted with the CS (1.83 ± 0.75), than with the MTA and CS-HA (2.67 ± 1.53, 3 ± 0.63). Conclusion: The newly synthesized materials caused a slight reaction of the subcutaneous tissue. CS-HA showed the best tissue tolerance. Nanostructural biomaterials caused a slight to moderate inflammatory reaction of the rabbits’ pulp tissue only in the immediate vicinity of the implanted material., Uvod/Cilj: Usavršavanje materijala koji bi mogli da se koriste kao biološke zamene kosti jedna je od najznačajnijih i najaktivnijih oblasti istraživanja biomaterijala. Cilj ovog rada je bio da se ispita odgovor tkiva na novosintetisane nanomaterijale na bazi kalcijum-silikatnih sistema (KS) i hidroksiapatita (KS-HA) posle implantacije u potkožno tkivo pacova i direktnog prekrivanja pulpe zuba kunića. Metode: U potkožno tkivo 40 vistar pacova su implantirani testirani materijali, a posle 7, 15, 30 i 60 dana životinje su žrtvovane. Direktno prekrivanje pulpe je realizovano na zubima kunića. Na vestibularnim površinama sekutića preparisani su kaviteti, a eksponirana pulpa je prekrivana testiranim materijalima. Životinje su žrtvovane posle 10 i 15 dana. Kontrolni materijal u oba eksperimenta je bio mineralni trioksidni agregat (MTA). Histološka analiza je obuhvatila praćenje ćelijske komponente zapaljenja, prisustva gigantskih ćelija i nekroze tkiva. Rezultati: Sedam dana posle supkutane implantacije najjači zapaljenski odgovor dao je MTA (3,30 ± 0,48), dok je za KS i KS-HA on ocenjen sa 3,00 ± 0,71. Posle 60 dana došlo je do opadanja znakova zapaljenja, koje je bilo najmanje izraženo oko KS-HA (0,20 ± 0,45). Najmanje izražena zapaljenska reakcija pulpnog tkiva kunića uočena je kod materijala KS (1,83 ± 0,75), zatim kod MTA i KS-HA (2,67 ± 1,53, 3,00 ± 0,63). Zaključak: Novosintetisani materijali su izazvali blagu zapaljensku reakciju potkožnog tkiva pacova, a KS-HA je pokazao najbolju tkivnu toleranciju. Nanostrukturni biomaterijali KS i KS-HA su uzrokovali blagu do umerenu zapaljensku reakciju pupnog tkiva kunića samo u neposrednoj blizini implantiranog materijala.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study, Histološke reakcije tkiva na novosintetisane bioaktivne materijale na bazi kalcijum-silikatnih sistema i hidroksiapatita – In vivo studija",
volume = "145",
number = "7-8",
pages = "370-377",
doi = "10.2298/SARH160719063O"
}
Opačić-Galić, V., Petrović, V., Jokanović, V.,& Živković, S.. (2017). Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 145(7-8), 370-377.
https://doi.org/10.2298/SARH160719063O
Opačić-Galić V, Petrović V, Jokanović V, Živković S. Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2017;145(7-8):370-377.
doi:10.2298/SARH160719063O .
Opačić-Galić, Vanja, Petrović, Violeta, Jokanović, Vukoman, Živković, Slavoljub, "Histological evaluation of tissue reactions to newly synthetized calcium silicate-and hydroxyapatite-based bioactive materials: In vivo study" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 145, no. 7-8 (2017):370-377,
https://doi.org/10.2298/SARH160719063O . .
7
4
5

Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure

Nešković, Jelena; Jovanović-Medojević, Milica; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Nešković, Jelena
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2256
AB - Introduction Development of inflammatory lesions or their persistence after primary treatment is considered endodontic failure. The reason for failure can be complex anatomy of the canal system and numerous iatrogenic factors. The objective of this study was to analyze, clinically and radiographically, the causes of primary endodontic treatment failure and assess possibilities for retreatment of teeth with failed endodontic treatment. Method The study included 79 teeth (36 multirooted and 43 singlerooted tooth) indicated for repeated endodontic treatment. Based on the radiographic assessment of the status of periapical structures, teeth were divided into two groups. The first group included teeth without periapical lesions, i.e. the healthy periodontal tissues (PAI score of 1 and 2) in which retreatment was required for prosthodontic reason due to the poor quality of obturation (28 teeth), and the second group included teeth with visible signs of periapical tissue damage (PAI scores 3, 4 and 5) (51 teeth). In both groups, quality of obturation, coronal sealing and the presence or absence of clinical symptoms was analyzed. Results The most common radiographic finding of definitive obturation was short filling (65.8% of cases); “forgotten” canals (25.3%); non-homogeneous obturation with correct length (5.1%) and fractured instrument (3.8%). There was significant difference between healthy periodontal ligament and adequate restoration (P lt 0.001). In 95% of patients with symptoms, changes in the periapical tissue were observed. Also, there was significant difference in the presence of symptoms after primary treatments, between the teeth with healthy apical periodontal tissue and teeth with periapical lesions (P = 0.019). Conclusion The outcome of the root canal treatment is significantly affected by the quality (density) of obturation and the presence and quality of coronal restoration. In patients with symptoms there were changes in the periapical tissue.
AB - Uvod Neuspehom endodontskog lečenja smatra se pojava radiografskog nalaza inflamatorne lezije, odnosno njeno perzistiranje ili uvećanje posle preduzete primarne endodontske terapije. Razlog za neuspeh mogu biti kompleksna anatomija kanalnog sistema, ali i brojni jatrogeni faktori. Cilj ovog rada je bio da se kod zuba sa neuspelim endodontskim lečenjem klinički i radiografski analizira uzrok neuspeha primarnog endodontskog tretmana i procene mogućnosti za ponovni endodontski zahvat. Metod rada U ovo istraživanje je uključeno 79 zuba (36 višekorenih i 43 jednokorena zuba) indikovanih za ponovljeni endodontski tretman. Na osnovu radiografske ocene stanja periapikalnih struktura zubi su podeljeni u dve grupe: prvu grupu su činili zubi bez periapikalnih promena, tj. sa zdravim parodoncijumom (PAI skor 1 i 2) kod kojih je retretman bio neophodan iz protetskih razloga – zbog lošeg kvaliteta definitivne opturacije (28 zuba), a drugu zubi sa vidljivim znacima oštećenja apeksnog parodoncijuma (PAI skor 3, 4 i 5) (51 zub). U obe grupe analiziran je kvalitet opturacije, kvalitet kruničnog zaptivanja i prisustvo ili odsustvo kliničkih simptoma. Rezultati Najčešći radiografski nalazi kvaliteta definitivne opturacije kanala bili su: kratko punjenje (65,8% slučajeva), “zaboravljeni” kanali (25,3%), klinički nehomogeno punjenje uz korektnu dužinu definitivnog punjenja (5,1%) i frakturiran instrument (3,8%). Nađe- na je statistički visoko značajna razlika između adekvatne restauracije i zdravog parodoncijuma, odnosno pojave mikrocurenja zbog neadekvatne restauracije i periapikalnih promena (p lt 0,001). Kod 95% pacijenata sa simptomima uočene su promene u apeksnom parodoncijumu. Takođe, nađena je statistički značajna razlika u prisustvu simptoma nakon primarne endodontske terapije između zuba sa zdravim parodoncijumom i zuba sa periapikalnim lezijama (p = 0,019) Zaključak Na ishod endodontskog lečenja značajno utiču kvalitet (hermetičnost) opturacije kanala korena, odnosno prisusutvo i kvalitet koronarne restauracije. Kod pacijenata sa simptomima uglavnom su postojale i promene u apeksnom parodoncijumu nakon endodontskog lečenja.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure
T1 - Uzroci neuspeha endodontskog lečenja zuba
VL - 64
IS - 2
SP - 63
EP - 73
DO - 10.1515/sdj-2017-0006
ER - 
@article{
author = "Nešković, Jelena and Jovanović-Medojević, Milica and Živković, Slavoljub",
year = "2017",
abstract = "Introduction Development of inflammatory lesions or their persistence after primary treatment is considered endodontic failure. The reason for failure can be complex anatomy of the canal system and numerous iatrogenic factors. The objective of this study was to analyze, clinically and radiographically, the causes of primary endodontic treatment failure and assess possibilities for retreatment of teeth with failed endodontic treatment. Method The study included 79 teeth (36 multirooted and 43 singlerooted tooth) indicated for repeated endodontic treatment. Based on the radiographic assessment of the status of periapical structures, teeth were divided into two groups. The first group included teeth without periapical lesions, i.e. the healthy periodontal tissues (PAI score of 1 and 2) in which retreatment was required for prosthodontic reason due to the poor quality of obturation (28 teeth), and the second group included teeth with visible signs of periapical tissue damage (PAI scores 3, 4 and 5) (51 teeth). In both groups, quality of obturation, coronal sealing and the presence or absence of clinical symptoms was analyzed. Results The most common radiographic finding of definitive obturation was short filling (65.8% of cases); “forgotten” canals (25.3%); non-homogeneous obturation with correct length (5.1%) and fractured instrument (3.8%). There was significant difference between healthy periodontal ligament and adequate restoration (P lt 0.001). In 95% of patients with symptoms, changes in the periapical tissue were observed. Also, there was significant difference in the presence of symptoms after primary treatments, between the teeth with healthy apical periodontal tissue and teeth with periapical lesions (P = 0.019). Conclusion The outcome of the root canal treatment is significantly affected by the quality (density) of obturation and the presence and quality of coronal restoration. In patients with symptoms there were changes in the periapical tissue., Uvod Neuspehom endodontskog lečenja smatra se pojava radiografskog nalaza inflamatorne lezije, odnosno njeno perzistiranje ili uvećanje posle preduzete primarne endodontske terapije. Razlog za neuspeh mogu biti kompleksna anatomija kanalnog sistema, ali i brojni jatrogeni faktori. Cilj ovog rada je bio da se kod zuba sa neuspelim endodontskim lečenjem klinički i radiografski analizira uzrok neuspeha primarnog endodontskog tretmana i procene mogućnosti za ponovni endodontski zahvat. Metod rada U ovo istraživanje je uključeno 79 zuba (36 višekorenih i 43 jednokorena zuba) indikovanih za ponovljeni endodontski tretman. Na osnovu radiografske ocene stanja periapikalnih struktura zubi su podeljeni u dve grupe: prvu grupu su činili zubi bez periapikalnih promena, tj. sa zdravim parodoncijumom (PAI skor 1 i 2) kod kojih je retretman bio neophodan iz protetskih razloga – zbog lošeg kvaliteta definitivne opturacije (28 zuba), a drugu zubi sa vidljivim znacima oštećenja apeksnog parodoncijuma (PAI skor 3, 4 i 5) (51 zub). U obe grupe analiziran je kvalitet opturacije, kvalitet kruničnog zaptivanja i prisustvo ili odsustvo kliničkih simptoma. Rezultati Najčešći radiografski nalazi kvaliteta definitivne opturacije kanala bili su: kratko punjenje (65,8% slučajeva), “zaboravljeni” kanali (25,3%), klinički nehomogeno punjenje uz korektnu dužinu definitivnog punjenja (5,1%) i frakturiran instrument (3,8%). Nađe- na je statistički visoko značajna razlika između adekvatne restauracije i zdravog parodoncijuma, odnosno pojave mikrocurenja zbog neadekvatne restauracije i periapikalnih promena (p lt 0,001). Kod 95% pacijenata sa simptomima uočene su promene u apeksnom parodoncijumu. Takođe, nađena je statistički značajna razlika u prisustvu simptoma nakon primarne endodontske terapije između zuba sa zdravim parodoncijumom i zuba sa periapikalnim lezijama (p = 0,019) Zaključak Na ishod endodontskog lečenja značajno utiču kvalitet (hermetičnost) opturacije kanala korena, odnosno prisusutvo i kvalitet koronarne restauracije. Kod pacijenata sa simptomima uglavnom su postojale i promene u apeksnom parodoncijumu nakon endodontskog lečenja.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure, Uzroci neuspeha endodontskog lečenja zuba",
volume = "64",
number = "2",
pages = "63-73",
doi = "10.1515/sdj-2017-0006"
}
Nešković, J., Jovanović-Medojević, M.,& Živković, S.. (2017). Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 64(2), 63-73.
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0006
Nešković J, Jovanović-Medojević M, Živković S. Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure. in Stomatološki glasnik Srbije. 2017;64(2):63-73.
doi:10.1515/sdj-2017-0006 .
Nešković, Jelena, Jovanović-Medojević, Milica, Živković, Slavoljub, "Clinical and radiological analysis of the causes for endodontic treatment failure" in Stomatološki glasnik Srbije, 64, no. 2 (2017):63-73,
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0006 . .

Various methods of 3D and bio-printing

Jokanović, Vukoman; Čolović, Božana; Antonijević, Đorđe; Mićić, Milutin; Živković, Slavoljub

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Jokanović, Vukoman
AU - Čolović, Božana
AU - Antonijević, Đorđe
AU - Mićić, Milutin
AU - Živković, Slavoljub
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2242
AB - There is growing need for synthetic tissue replacement materials designed in a way that mimic complex structure of tissues and organs. Among various methods for fabrication of implants (scaffolds), 3D printing is very powerful technique because it enables creation of scaffolds with complex internal structures and high resolution, based on medical data sets. This method allows fabrication of scaffolds with desired macro- and micro-porosity and fully inter- connected pore network. Rapid development of 3D printing technologies has enabled various applications from the creation of anatomical training models for complex surgical procedures to the printing of tissue engineering constructs. The aim of current investigations was to develop compatible printers and materials (bioinks) to obtain biomimetic scaffolds, which allow printing of living cells without significant loss of cell viability. The advanced level of such printing assumes “in situ” printing, i.e. printing cells and biomaterials directly onto or in a patient that will reduce recovery time.
AB - Danas postoji sve veća potreba za sintetičkim materijalima za zamenu tkiva dizajniranih na način koji imitira složenu strukturu tkiva i organa. Među različitim metodama proizvodnje implantata (skafolda), 3D štampanje je veoma moćna tehnika jer omogućava kreiranje skafolda sa složenim unutrašnjim strukturama i visokom rezolucijom, zasnovanim na medicinskim skupovima podataka. Ova metoda omogućava proizvodnju skafolda sa željenom makroporoznošću i mikroporoznošću i potpuno povezanom mrežom pora. Brzi razvoj tehnologija 3D štampanja omogućio je različite primene – od kreiranja anatomskih modela za uvežbavanje složenih hirurških procedura do štampanja konstrukata za tkivno inženjerstvo. Cilj tekućih istraživanja je razvoj kompatibilnih štampača i materijala (bio-mastila) za dobijanje biomimičnih skafolda, koji omogućavaju štampanje živih ćelija bez značajnog gubitka njihove vijabilnosti. Napredni nivo takvog štampanja pretpostavlja štampanje in situ, tj. štampanje ćelija i biomaterijala direktno na pacijentu ili u pacijenta, što će smanjiti vreme oporavka.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Various methods of 3D and bio-printing
T1 - Različite metode 3D štampanja i bio-štampanja
VL - 64
IS - 3
SP - 136
EP - 145
DO - 10.1515/sdj-2017-0014
ER - 
@article{
author = "Jokanović, Vukoman and Čolović, Božana and Antonijević, Đorđe and Mićić, Milutin and Živković, Slavoljub",
year = "2017",
abstract = "There is growing need for synthetic tissue replacement materials designed in a way that mimic complex structure of tissues and organs. Among various methods for fabrication of implants (scaffolds), 3D printing is very powerful technique because it enables creation of scaffolds with complex internal structures and high resolution, based on medical data sets. This method allows fabrication of scaffolds with desired macro- and micro-porosity and fully inter- connected pore network. Rapid development of 3D printing technologies has enabled various applications from the creation of anatomical training models for complex surgical procedures to the printing of tissue engineering constructs. The aim of current investigations was to develop compatible printers and materials (bioinks) to obtain biomimetic scaffolds, which allow printing of living cells without significant loss of cell viability. The advanced level of such printing assumes “in situ” printing, i.e. printing cells and biomaterials directly onto or in a patient that will reduce recovery time., Danas postoji sve veća potreba za sintetičkim materijalima za zamenu tkiva dizajniranih na način koji imitira složenu strukturu tkiva i organa. Među različitim metodama proizvodnje implantata (skafolda), 3D štampanje je veoma moćna tehnika jer omogućava kreiranje skafolda sa složenim unutrašnjim strukturama i visokom rezolucijom, zasnovanim na medicinskim skupovima podataka. Ova metoda omogućava proizvodnju skafolda sa željenom makroporoznošću i mikroporoznošću i potpuno povezanom mrežom pora. Brzi razvoj tehnologija 3D štampanja omogućio je različite primene – od kreiranja anatomskih modela za uvežbavanje složenih hirurških procedura do štampanja konstrukata za tkivno inženjerstvo. Cilj tekućih istraživanja je razvoj kompatibilnih štampača i materijala (bio-mastila) za dobijanje biomimičnih skafolda, koji omogućavaju štampanje živih ćelija bez značajnog gubitka njihove vijabilnosti. Napredni nivo takvog štampanja pretpostavlja štampanje in situ, tj. štampanje ćelija i biomaterijala direktno na pacijentu ili u pacijenta, što će smanjiti vreme oporavka.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Various methods of 3D and bio-printing, Različite metode 3D štampanja i bio-štampanja",
volume = "64",
number = "3",
pages = "136-145",
doi = "10.1515/sdj-2017-0014"
}
Jokanović, V., Čolović, B., Antonijević, Đ., Mićić, M.,& Živković, S.. (2017). Various methods of 3D and bio-printing. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 64(3), 136-145.
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0014
Jokanović V, Čolović B, Antonijević Đ, Mićić M, Živković S. Various methods of 3D and bio-printing. in Stomatološki glasnik Srbije. 2017;64(3):136-145.
doi:10.1515/sdj-2017-0014 .
Jokanović, Vukoman, Čolović, Božana, Antonijević, Đorđe, Mićić, Milutin, Živković, Slavoljub, "Various methods of 3D and bio-printing" in Stomatološki glasnik Srbije, 64, no. 3 (2017):136-145,
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0014 . .
1

The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal

Živković, Slavoljub; Nešković, Jelena; Jovanović-Medojević, Milica; Popović-Bajić, Marijana; Živković-Sandić, Marija

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Živković, Slavoljub
AU - Nešković, Jelena
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Popović-Bajić, Marijana
AU - Živković-Sandić, Marija
PY - 2017
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2236
AB - Introduction The aim of this study was to evaluate the efficacy of new rotary NiTi instrument XP endo SHAPER (XPS) used with conventional irrigation protocol on the root canal cleaning in the apical area. Material and methods The research was conducted in vitro on 40 extracted single-rooted teeth divided into the four groups. Instrumentation in the first group was performed using iRa Ce NiTi rotary instruments, in the second group the same instruments were used plus XP endo FINISHER (XPF) for smear layer removal. In the third group, canal instrumentation was done using new instrument XPS, and in the fourth XPS instruments plus XPF was used. During the instrumentation 2% NaOCl solution was used for rinsing canals. The SEM analysis of the cleaning quality in the apical third of the canal was performed on longitudinal root cross-sections and standardized microphotography with a 2000x magnification. Results The thickest smear layer in the apical third was recorded in the first group (iRa Ce) NiTi instruments (2.12), and somewhat less in the group with the new XPS instrument (1.95). An identical and somewhat smaller amount of smear layer was registered in the second and fourth groups where XPF was used with the final irrigant (1.64) (p lt 0.001). Conclusion The application of only one instrument (XPS) in the canal enabled efficient cleaning of a very complex apical third. Cleaning was more efficient when XPF was used with final irrigant after the canal instrumentation.
AB - Uvod Cilj ovog rada je bio da se SEM analizom proceni efikasnost čišćenja apeksne trećine kanala korena primenom novog rotirajućeg NiTi instrumenta XPS uz protokol konvencionalne irigacije. Materijal i metode rada Istraživanje je realizovano u in vitro uslovima na 40 ekstrahovanih jednokorenih zuba podeljenih u četiri grupe. Instrumentacija kanala u prvoj grupi je izvedena setom iRa Ce NiTi rotirajućih instrumenata, a u drugoj je nakon instrumentacije ovim setom za uklanjanje razmaznog sloja korišćen XPF. U trećoj grupi je instrumentacija kanala realizovana novim instrumentom XPS, a u četvrtoj je posle završene instrumentacije takođe korišćen XPS. Irigacija kanala korena u svim grupama je sprovedena 2% rastvorom NaOCl primenom konvencionalnog protokola. SEM analiza kvaliteta čišćenja apeksne trećine kanala je realizovana na uzdužnim presecima korenova i standardizovanim mikrofotografijama na uveličanju od 2000 puta. Rezultati Dobijeni rezultati su pokazali da je najviše razmaznog sloja u apeksnoj trećini zabeleženo u grupi gde je instrumentacija realizovana setom iRa Ce NiTi instrumenata (2,12), a nešto manje u grupi sa novim instrumentom XPS (1,95). Identična i nešto manja količina razmaznog sloja je registrovana u drugoj i četvrtoj grupi, gde je posle završene instrumentacije korišćen XPF (1,64) (p lt 0,001). Zaključak Primena samo jednog instrumenta (XPS) u instrumentaciji kanala obezbeđuje efikasno čišćenje vrlo kompleksne apeksne trećine. Ovo čišćenje je značajno efikasnije posle primene XPF nakon završene instrumentacije kanala.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal
T1 - XP-endo shaper (XPS) - efikasnost u čišćenju apeksne trećine kanala
VL - 64
IS - 4
SP - 171
EP - 178
DO - 10.1515/sdj-2017-0016
ER - 
@article{
author = "Živković, Slavoljub and Nešković, Jelena and Jovanović-Medojević, Milica and Popović-Bajić, Marijana and Živković-Sandić, Marija",
year = "2017",
abstract = "Introduction The aim of this study was to evaluate the efficacy of new rotary NiTi instrument XP endo SHAPER (XPS) used with conventional irrigation protocol on the root canal cleaning in the apical area. Material and methods The research was conducted in vitro on 40 extracted single-rooted teeth divided into the four groups. Instrumentation in the first group was performed using iRa Ce NiTi rotary instruments, in the second group the same instruments were used plus XP endo FINISHER (XPF) for smear layer removal. In the third group, canal instrumentation was done using new instrument XPS, and in the fourth XPS instruments plus XPF was used. During the instrumentation 2% NaOCl solution was used for rinsing canals. The SEM analysis of the cleaning quality in the apical third of the canal was performed on longitudinal root cross-sections and standardized microphotography with a 2000x magnification. Results The thickest smear layer in the apical third was recorded in the first group (iRa Ce) NiTi instruments (2.12), and somewhat less in the group with the new XPS instrument (1.95). An identical and somewhat smaller amount of smear layer was registered in the second and fourth groups where XPF was used with the final irrigant (1.64) (p lt 0.001). Conclusion The application of only one instrument (XPS) in the canal enabled efficient cleaning of a very complex apical third. Cleaning was more efficient when XPF was used with final irrigant after the canal instrumentation., Uvod Cilj ovog rada je bio da se SEM analizom proceni efikasnost čišćenja apeksne trećine kanala korena primenom novog rotirajućeg NiTi instrumenta XPS uz protokol konvencionalne irigacije. Materijal i metode rada Istraživanje je realizovano u in vitro uslovima na 40 ekstrahovanih jednokorenih zuba podeljenih u četiri grupe. Instrumentacija kanala u prvoj grupi je izvedena setom iRa Ce NiTi rotirajućih instrumenata, a u drugoj je nakon instrumentacije ovim setom za uklanjanje razmaznog sloja korišćen XPF. U trećoj grupi je instrumentacija kanala realizovana novim instrumentom XPS, a u četvrtoj je posle završene instrumentacije takođe korišćen XPS. Irigacija kanala korena u svim grupama je sprovedena 2% rastvorom NaOCl primenom konvencionalnog protokola. SEM analiza kvaliteta čišćenja apeksne trećine kanala je realizovana na uzdužnim presecima korenova i standardizovanim mikrofotografijama na uveličanju od 2000 puta. Rezultati Dobijeni rezultati su pokazali da je najviše razmaznog sloja u apeksnoj trećini zabeleženo u grupi gde je instrumentacija realizovana setom iRa Ce NiTi instrumenata (2,12), a nešto manje u grupi sa novim instrumentom XPS (1,95). Identična i nešto manja količina razmaznog sloja je registrovana u drugoj i četvrtoj grupi, gde je posle završene instrumentacije korišćen XPF (1,64) (p lt 0,001). Zaključak Primena samo jednog instrumenta (XPS) u instrumentaciji kanala obezbeđuje efikasno čišćenje vrlo kompleksne apeksne trećine. Ovo čišćenje je značajno efikasnije posle primene XPF nakon završene instrumentacije kanala.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal, XP-endo shaper (XPS) - efikasnost u čišćenju apeksne trećine kanala",
volume = "64",
number = "4",
pages = "171-178",
doi = "10.1515/sdj-2017-0016"
}
Živković, S., Nešković, J., Jovanović-Medojević, M., Popović-Bajić, M.,& Živković-Sandić, M.. (2017). The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 64(4), 171-178.
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0016
Živković S, Nešković J, Jovanović-Medojević M, Popović-Bajić M, Živković-Sandić M. The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal. in Stomatološki glasnik Srbije. 2017;64(4):171-178.
doi:10.1515/sdj-2017-0016 .
Živković, Slavoljub, Nešković, Jelena, Jovanović-Medojević, Milica, Popović-Bajić, Marijana, Živković-Sandić, Marija, "The efficacy of XP-endo shaper (XPS) in cleaning the apical third of the root canal" in Stomatološki glasnik Srbije, 64, no. 4 (2017):171-178,
https://doi.org/10.1515/sdj-2017-0016 . .
6

Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design

Sjerobabin, Nikola; Čolović, Božana; Petrović, Milan; Marković, Dejan; Živković, Slavoljub; Jokanović, Vukoman

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Sjerobabin, Nikola
AU - Čolović, Božana
AU - Petrović, Milan
AU - Marković, Dejan
AU - Živković, Slavoljub
AU - Jokanović, Vukoman
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2162
AB - Introduction: Biodegradable porous scaffolds are found to be very promising bone substitutes, acting as a temporary physical support to guide new tissue regeneration, until the entire scaffold is totally degraded and replaced by the new tissue. Objective The aim of this study was to investigate cytotoxicity of a synthesized calcium hydroxyapatite-based scaffold, named ALBO-OS, with high porosity and optimal topology. Methods The ALBO-OS scaffold was synthesized by the method of polymer foam template. The analysis of pore geometry and scaffold walls' topography was made by scanning electron microscope (SEM). The biological investigations assumed the examinations of ALBO-OS cytotoxicity to mouse L929 fibroblasts, using 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromidefor (MTT) and lactate dehydrogenase (LDH) tests and inverse phase microscopy. Results The SEM analysis showed high porosity with fair pore distribution and interesting morphology from the biological standpoint. The biological investigations showed that the material is not cytotoxic to L929 cells. Comparison of ALBO-OS with Bio-Oss, as the global gold standard as a bone substitute, showed similar results in MTT test, while LDH test showed significantly higher rate of cell multiplication with ALBO-OS. Conclusion The scaffold design from the aspect of pore size, distribution, and topology seems to be very convenient for cell adhesion and occupation, which makes it a promising material as a bone substitute. The results of biological assays proved that ALBO-OS is not cytotoxic for L929 fibroblasts. In comparison with Bio-Oss, similar or even better results were obtained.
AB - Uvod: Porozni biodegradabilni nosači su se pokazali kao dobri zamenici kosti jer deluju kao privremena fizička potpora za usmerenu regeneraciju tkiva dok se čitav nosač potpuno ne razgradi i zameni novim tkivom. Cilj rada Cilj ovog rada je bio da se ispita citotoksičnost nosača tkiva na bazi kalcijum-hidroksiapatita, visoke poroznosti i optimalne topologije, nazvanog ALBO-OS. Metode rada Zamenik kosti ALBO-OS je sintetisan metodom matrice napravljene od polimerne pene. Geometrija pora i zidova nosača analizirane su pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM). Biološka istraživanja izvedena su ispitivanjem citotoksičnosti ALBO-OS-a na mišjim fibroblastima L929 pomoću MTT i LDH testova i fazno kontrastne mikroskopije. Rezultati SEM analiza je pokazala veliku i ravnomernu poroznost i zanimljivu morfologiju sa biološkog stanovišta. Biološka istraživanja pokazala su da materijal nije citotoksičan. Poređenjem materijala ALBO-OS i Bio-Oss, koji je, globalno, zlatni standard među zamenicima kosti, dobijeni su slični rezultati na MTT testu, dok su rezulati LDH testa pokazali značajno veći broj ćelijskih deoba u kontaktu sa ALBO-OS-om. Zaključak Dizajn nosača sa stanovišta raspodele veličine pora i topologije je veoma pogodan za adheziju i naseljavanje ćelija, zbog čega ima veliki potencijal kao zamenik kosti. Rezultati bioloških testova su pokazali da ALBO-OS nije citotoksičan za L929 fibroblaste. U poređenju sa materijalom Bio-Oss, dobijeni su slični ili bolji rezultati.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design
T1 - Ispitivanje citotoksičnosti nosača na bazi hidroksiapatita s unapređenim strukturnim dizajnom
VL - 144
IS - 5-6
SP - 280
EP - 287
DO - 10.2298/SARH1606280S
ER - 
@article{
author = "Sjerobabin, Nikola and Čolović, Božana and Petrović, Milan and Marković, Dejan and Živković, Slavoljub and Jokanović, Vukoman",
year = "2016",
abstract = "Introduction: Biodegradable porous scaffolds are found to be very promising bone substitutes, acting as a temporary physical support to guide new tissue regeneration, until the entire scaffold is totally degraded and replaced by the new tissue. Objective The aim of this study was to investigate cytotoxicity of a synthesized calcium hydroxyapatite-based scaffold, named ALBO-OS, with high porosity and optimal topology. Methods The ALBO-OS scaffold was synthesized by the method of polymer foam template. The analysis of pore geometry and scaffold walls' topography was made by scanning electron microscope (SEM). The biological investigations assumed the examinations of ALBO-OS cytotoxicity to mouse L929 fibroblasts, using 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromidefor (MTT) and lactate dehydrogenase (LDH) tests and inverse phase microscopy. Results The SEM analysis showed high porosity with fair pore distribution and interesting morphology from the biological standpoint. The biological investigations showed that the material is not cytotoxic to L929 cells. Comparison of ALBO-OS with Bio-Oss, as the global gold standard as a bone substitute, showed similar results in MTT test, while LDH test showed significantly higher rate of cell multiplication with ALBO-OS. Conclusion The scaffold design from the aspect of pore size, distribution, and topology seems to be very convenient for cell adhesion and occupation, which makes it a promising material as a bone substitute. The results of biological assays proved that ALBO-OS is not cytotoxic for L929 fibroblasts. In comparison with Bio-Oss, similar or even better results were obtained., Uvod: Porozni biodegradabilni nosači su se pokazali kao dobri zamenici kosti jer deluju kao privremena fizička potpora za usmerenu regeneraciju tkiva dok se čitav nosač potpuno ne razgradi i zameni novim tkivom. Cilj rada Cilj ovog rada je bio da se ispita citotoksičnost nosača tkiva na bazi kalcijum-hidroksiapatita, visoke poroznosti i optimalne topologije, nazvanog ALBO-OS. Metode rada Zamenik kosti ALBO-OS je sintetisan metodom matrice napravljene od polimerne pene. Geometrija pora i zidova nosača analizirane su pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM). Biološka istraživanja izvedena su ispitivanjem citotoksičnosti ALBO-OS-a na mišjim fibroblastima L929 pomoću MTT i LDH testova i fazno kontrastne mikroskopije. Rezultati SEM analiza je pokazala veliku i ravnomernu poroznost i zanimljivu morfologiju sa biološkog stanovišta. Biološka istraživanja pokazala su da materijal nije citotoksičan. Poređenjem materijala ALBO-OS i Bio-Oss, koji je, globalno, zlatni standard među zamenicima kosti, dobijeni su slični rezultati na MTT testu, dok su rezulati LDH testa pokazali značajno veći broj ćelijskih deoba u kontaktu sa ALBO-OS-om. Zaključak Dizajn nosača sa stanovišta raspodele veličine pora i topologije je veoma pogodan za adheziju i naseljavanje ćelija, zbog čega ima veliki potencijal kao zamenik kosti. Rezultati bioloških testova su pokazali da ALBO-OS nije citotoksičan za L929 fibroblaste. U poređenju sa materijalom Bio-Oss, dobijeni su slični ili bolji rezultati.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design, Ispitivanje citotoksičnosti nosača na bazi hidroksiapatita s unapređenim strukturnim dizajnom",
volume = "144",
number = "5-6",
pages = "280-287",
doi = "10.2298/SARH1606280S"
}
Sjerobabin, N., Čolović, B., Petrović, M., Marković, D., Živković, S.,& Jokanović, V.. (2016). Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 144(5-6), 280-287.
https://doi.org/10.2298/SARH1606280S
Sjerobabin N, Čolović B, Petrović M, Marković D, Živković S, Jokanović V. Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2016;144(5-6):280-287.
doi:10.2298/SARH1606280S .
Sjerobabin, Nikola, Čolović, Božana, Petrović, Milan, Marković, Dejan, Živković, Slavoljub, Jokanović, Vukoman, "Cytotoxicity investigation of a new hydroxyapatite scaffold with improved structural design" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 144, no. 5-6 (2016):280-287,
https://doi.org/10.2298/SARH1606280S . .
2
1
2

Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex

Mitić, Aleksandar; Popović, Jelena; Živković, Slavoljub; Mitić, Vladimir; Nikolić, Marija; Dačić, Stefan

(Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš, 2016)

TY - JOUR
AU - Mitić, Aleksandar
AU - Popović, Jelena
AU - Živković, Slavoljub
AU - Mitić, Vladimir
AU - Nikolić, Marija
AU - Dačić, Stefan
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2153
AB - Laser irradiation during root canal treatment is efficient but in order to prevent irreversible thermal damage to dentine, cementum and other periapical structures continuous water cooling is required. The aim of this study was to ultrastructurally analyze the surface of intracanal dentine and cementum at the root apex after Er:YAG laser irradiation with and without sterile saline solution irrigation. The study involved 70 intact maxillary and mandibular single-rooted and tworooted human teeth, divided into two experimental groups and one control group. In all teeth access cavity was created. For root canal irradiation, Er:YAG laser with the wavelength of 2940 nm, energy output of 140 mJ per pulse, pulse duration of 125-160 ms, pulse repetition rate of 10 Hz and power of 15 W was used. Total irradiation time for each root canal was 10 seconds. The ultrastructural analysis of intracanal dentine and the cementum of the root apex was done by using scanning electron microscope (JEOL JSM-5300 Tokyo Japan). Intracanal Er:YAG laser irradiation without water cooling showed melted circumpulpal dentine with large cracks in it, whereas cementum at the root apex was thermally modified in the form of plates and cracks. Intracanal Er:YAG laser irradiation with continuous water cooling resulted in clean intracanal dentine surface without morphological changes of the cementum. The canal system irradiation is acceptable and possible only when using constant water cooling; otherwise, irreversible thermal damage to intracanal dentine and cementum at the root apex occur.
AB - Obrada kanala korena zuba laserom je efikasna, ali zahteva obavezno hlađenje vodom kako bi se sprečila ireverzibilna termička oštećenja dentina, cementa i ostalih periapeksnih struktura. Cilj ovog rada bio je da se ultrastrukturno analizira površina intrakanalnog dentina i cementnog tkiva na apeksu korena zuba posle obrade kanala Er:YAG laserom bez irigacije i sa irigacijom sterilnim fiziološkim rastvorom. Korišćeno je 70 intaktnih maksilarnih i mandibularnih jednokorenih i dvokorenih humanih zuba, podeljenih u dve eksperimentalne i jednu kontrolnu grupu. Kod svih zuba je formiran pristupni kavitet. Za obradu kanala korišćen je Er:YAG laser talasne dužine 2940 nm, izlazne energije za impuls 140 mJ; u pulsnom režimu 125-160ms, stopom pulsne repeticije od 10 Hz i energijom od 15 W. Vreme obrade svakog kanala laserom iznosilo je 10 sekundi. Ultrastrukturna analiza intrakanalnog dentina i cementnog tkiva na apeksnom delu korena zuba urađena je na skening elektronskom mikroskopu (JEOL JSM -5300 Tokyo Japan). Intrakanalna obrada Er:YAG laserom bez vodenog hlađenja pokazuje stopljen cirkumpulparni dentin sa velikim pukotinama u dentinu, a cementno tkivo na apeksu je termički modifikovano u vidu ploča i pukotina. Intrakanalna obrada Er:YAG laserom uz kontinuirano vodeno hlađenje daje čistu intrakanalnu dentinsku površinu bez morfoloških promena cementnog tkiva. Obrada kanalnog sistema zuba je opravdana i moguća samo u uslovima stalnog hlađenja vodom, u protivnom nastaju ireverzibilna termička oštećenja intrakanalnog dentina i cementa na apeksu korena zuba.
PB - Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš
T2 - Acta medica Medianae
T1 - Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex
T1 - Efekti lasero-terapije na intrakanalni dentin i cementno tkivo apeksa korena zuba
VL - 55
IS - 1
SP - 26
EP - 32
DO - 10.5633/amm.2016.0104
ER - 
@article{
author = "Mitić, Aleksandar and Popović, Jelena and Živković, Slavoljub and Mitić, Vladimir and Nikolić, Marija and Dačić, Stefan",
year = "2016",
abstract = "Laser irradiation during root canal treatment is efficient but in order to prevent irreversible thermal damage to dentine, cementum and other periapical structures continuous water cooling is required. The aim of this study was to ultrastructurally analyze the surface of intracanal dentine and cementum at the root apex after Er:YAG laser irradiation with and without sterile saline solution irrigation. The study involved 70 intact maxillary and mandibular single-rooted and tworooted human teeth, divided into two experimental groups and one control group. In all teeth access cavity was created. For root canal irradiation, Er:YAG laser with the wavelength of 2940 nm, energy output of 140 mJ per pulse, pulse duration of 125-160 ms, pulse repetition rate of 10 Hz and power of 15 W was used. Total irradiation time for each root canal was 10 seconds. The ultrastructural analysis of intracanal dentine and the cementum of the root apex was done by using scanning electron microscope (JEOL JSM-5300 Tokyo Japan). Intracanal Er:YAG laser irradiation without water cooling showed melted circumpulpal dentine with large cracks in it, whereas cementum at the root apex was thermally modified in the form of plates and cracks. Intracanal Er:YAG laser irradiation with continuous water cooling resulted in clean intracanal dentine surface without morphological changes of the cementum. The canal system irradiation is acceptable and possible only when using constant water cooling; otherwise, irreversible thermal damage to intracanal dentine and cementum at the root apex occur., Obrada kanala korena zuba laserom je efikasna, ali zahteva obavezno hlađenje vodom kako bi se sprečila ireverzibilna termička oštećenja dentina, cementa i ostalih periapeksnih struktura. Cilj ovog rada bio je da se ultrastrukturno analizira površina intrakanalnog dentina i cementnog tkiva na apeksu korena zuba posle obrade kanala Er:YAG laserom bez irigacije i sa irigacijom sterilnim fiziološkim rastvorom. Korišćeno je 70 intaktnih maksilarnih i mandibularnih jednokorenih i dvokorenih humanih zuba, podeljenih u dve eksperimentalne i jednu kontrolnu grupu. Kod svih zuba je formiran pristupni kavitet. Za obradu kanala korišćen je Er:YAG laser talasne dužine 2940 nm, izlazne energije za impuls 140 mJ; u pulsnom režimu 125-160ms, stopom pulsne repeticije od 10 Hz i energijom od 15 W. Vreme obrade svakog kanala laserom iznosilo je 10 sekundi. Ultrastrukturna analiza intrakanalnog dentina i cementnog tkiva na apeksnom delu korena zuba urađena je na skening elektronskom mikroskopu (JEOL JSM -5300 Tokyo Japan). Intrakanalna obrada Er:YAG laserom bez vodenog hlađenja pokazuje stopljen cirkumpulparni dentin sa velikim pukotinama u dentinu, a cementno tkivo na apeksu je termički modifikovano u vidu ploča i pukotina. Intrakanalna obrada Er:YAG laserom uz kontinuirano vodeno hlađenje daje čistu intrakanalnu dentinsku površinu bez morfoloških promena cementnog tkiva. Obrada kanalnog sistema zuba je opravdana i moguća samo u uslovima stalnog hlađenja vodom, u protivnom nastaju ireverzibilna termička oštećenja intrakanalnog dentina i cementa na apeksu korena zuba.",
publisher = "Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš",
journal = "Acta medica Medianae",
title = "Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex, Efekti lasero-terapije na intrakanalni dentin i cementno tkivo apeksa korena zuba",
volume = "55",
number = "1",
pages = "26-32",
doi = "10.5633/amm.2016.0104"
}
Mitić, A., Popović, J., Živković, S., Mitić, V., Nikolić, M.,& Dačić, S.. (2016). Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex. in Acta medica Medianae
Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš., 55(1), 26-32.
https://doi.org/10.5633/amm.2016.0104
Mitić A, Popović J, Živković S, Mitić V, Nikolić M, Dačić S. Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex. in Acta medica Medianae. 2016;55(1):26-32.
doi:10.5633/amm.2016.0104 .
Mitić, Aleksandar, Popović, Jelena, Živković, Slavoljub, Mitić, Vladimir, Nikolić, Marija, Dačić, Stefan, "Effects of laser treatment on intracanal dentine and cementum at the root apex" in Acta medica Medianae, 55, no. 1 (2016):26-32,
https://doi.org/10.5633/amm.2016.0104 . .

The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions

Popović, Jelena; Radenković, Goran; Gašić, Jovanka; Živković, Slavoljub; Mitić, Aleksandar; Nikolić, Marija; Barac, Radomir

(Savez hemijskih inženjera, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Popović, Jelena
AU - Radenković, Goran
AU - Gašić, Jovanka
AU - Živković, Slavoljub
AU - Mitić, Aleksandar
AU - Nikolić, Marija
AU - Barac, Radomir
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2144
AB - The application of irrigating solutions is essential in chemomechanical treatment of tooth root canal. However, chemical and electrochemical aggressiveness of the solutions, which directly act on the instruments, may damage their surface. The aim of this study was to investigate the sensitivity of the nickel-titanium (Ni-Ti) and stainless steel endodontic files to corrosive action of the sodium hypochlorite (NaOCl), chlorhexidine gluconate (CHX) and ethylene-diamine tetraacetic acid (EDTA). Testing of sensitivity to corrosion of the instruments was performed by dynamic potentiometric method. Measurements were made in 5.25% NaOCl, 0.2% CHX and 17% EDTA. Ni-Ti instruments immersed in 5.25% NaOCl showed the most intensive corrosive changes and the lowest value of pitting potential of 1.1 V. Stainless steel instruments immersed in 5.25% NaOCl showed higher value of pitting potential of 1.5 V. Stainless steel instruments immersed in 0.2% CHX showed lower corrosive surface changes and higher value of pitting potential of 1.6 V, whereas Ni-Ti instruments immersed in 0.2% CHX showed the pitting potential of 1.9 V. The corrosion was not observed in both types of instruments after immersion in 17% EDTA. The use of 5.25% NaOCl and 0.2% CHX may cause severe surface corrosion of Ni-Ti and stainless steel endodontic files.
PB - Savez hemijskih inženjera, Beograd
T2 - Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
T1 - The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions
VL - 22
IS - 1
SP - 95
EP - 100
DO - 10.2298/CICEQ150103023P
ER - 
@article{
author = "Popović, Jelena and Radenković, Goran and Gašić, Jovanka and Živković, Slavoljub and Mitić, Aleksandar and Nikolić, Marija and Barac, Radomir",
year = "2016",
abstract = "The application of irrigating solutions is essential in chemomechanical treatment of tooth root canal. However, chemical and electrochemical aggressiveness of the solutions, which directly act on the instruments, may damage their surface. The aim of this study was to investigate the sensitivity of the nickel-titanium (Ni-Ti) and stainless steel endodontic files to corrosive action of the sodium hypochlorite (NaOCl), chlorhexidine gluconate (CHX) and ethylene-diamine tetraacetic acid (EDTA). Testing of sensitivity to corrosion of the instruments was performed by dynamic potentiometric method. Measurements were made in 5.25% NaOCl, 0.2% CHX and 17% EDTA. Ni-Ti instruments immersed in 5.25% NaOCl showed the most intensive corrosive changes and the lowest value of pitting potential of 1.1 V. Stainless steel instruments immersed in 5.25% NaOCl showed higher value of pitting potential of 1.5 V. Stainless steel instruments immersed in 0.2% CHX showed lower corrosive surface changes and higher value of pitting potential of 1.6 V, whereas Ni-Ti instruments immersed in 0.2% CHX showed the pitting potential of 1.9 V. The corrosion was not observed in both types of instruments after immersion in 17% EDTA. The use of 5.25% NaOCl and 0.2% CHX may cause severe surface corrosion of Ni-Ti and stainless steel endodontic files.",
publisher = "Savez hemijskih inženjera, Beograd",
journal = "Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CICEQ",
title = "The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions",
volume = "22",
number = "1",
pages = "95-100",
doi = "10.2298/CICEQ150103023P"
}
Popović, J., Radenković, G., Gašić, J., Živković, S., Mitić, A., Nikolić, M.,& Barac, R.. (2016). The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions. in Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
Savez hemijskih inženjera, Beograd., 22(1), 95-100.
https://doi.org/10.2298/CICEQ150103023P
Popović J, Radenković G, Gašić J, Živković S, Mitić A, Nikolić M, Barac R. The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions. in Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CICEQ. 2016;22(1):95-100.
doi:10.2298/CICEQ150103023P .
Popović, Jelena, Radenković, Goran, Gašić, Jovanka, Živković, Slavoljub, Mitić, Aleksandar, Nikolić, Marija, Barac, Radomir, "The examination of sensitivity to corrosion of nickel-titanium and stainless steel endodontic instruments in tooth root canal irrigating solutions" in Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 22, no. 1 (2016):95-100,
https://doi.org/10.2298/CICEQ150103023P . .
2
1

Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens

Barac, Radomir; Popović, Jelena; Živković, Slavoljub; Mitić, Aleksandar; Nikolić, Marija; Gašić, Jovanka

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Barac, Radomir
AU - Popović, Jelena
AU - Živković, Slavoljub
AU - Mitić, Aleksandar
AU - Nikolić, Marija
AU - Gašić, Jovanka
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2109
AB - Introduction During endodontic treatment smaller or larger areas of root canal wall remain non-instrumented. This can affect prognosis of endodontic treatment as some bacteria may be left behind. The purpose of this study was to evaluate the morphology of non-instrumented areas of the root canal wall using scanning-electron-microscopy (SEM) after completed instrumentation and various irrigation regiments. Materials and Methods Eighteen single-rooted extracted teeth were divided into the six groups. One tooth in each group represented a control sample. In all samples only one half of the canal was instrumented using ISO 40 hand files. Control samples were subjected to an irrigation protocols without instrumentation. Irrigants used were physiological saline, 3% sodium hypochlorite and 15% of ethylene-diamine-tetra-acetate. Irrigation protocol included using each of these irrigants alone, or a combination of NaOCl and EDTA, as well as their combination with final irrigation using NaOCl or chlorhexidine. Then after, roots were sectioned longitudinally and prepared for SEM. Results Saline irrigation left pulpal debris on uninstrumented areas of the canal wall. Irrigation with 3% NaOCl left behind canal wall with different forms of calcospherites. However, after EDTA irrigation dentin appeared as an undulating surface with open tubules without a smear layer. The combination of NaOCl and EDTA showed remnants of calcospherites and open slightly widened dentinal tubules. Final irrigation with NaOCl on the uninstrumented areas showed enlarged dentinal tubules along with dentinal erosion, while after final irrigation with CHX clean dentin and open dentinal tubules without smear layer were noted. Conclusion From the morphological point of view, the most favorable effect of irrigation on both uninstrumented and uninstrumented canal walls was achieved after irrigation with NaOCl and EDTA or NaOCl, EDTA and chlorhexidine as the final irrigant.
AB - Uvod Tokom endodontske terapije manje ili veće površine kanala korena zuba ostaju neinstrumentisane i mogu sadržavati bakterije, što može dovesti do neuspešnog ishoda. Cilj rada je bio da se skening-elekron-mikroskopskom (SEM) analizom proceni morfologija neistrumentisanih delova zidova kanala posle instrumentacije i primene različitih irigacionih protokola. Materijal i metode rada Osamnaest jednokorenih ekstrahovanih zuba je podeljeno u šest grupa. Jedan zub iz svake grupe je predstavljao kontrolni uzorak. Eksperimentalni uzorci su preparisani do instrumenta veličine ISO40. Kod svakog zuba je instrumentisana samo jedna polovina kanala. Kontrolni uzorci su podvrgnuti samo irigacionim protokolima bez preparacije. Osim fiziološkog rastvora, 3% natrijum-hipohlorita i 15% etilen-diamin-tetra-acetata, koji su primenjeni samostalno, eksperimentalni uzorci su irigirani i sa kombinacijom NaOCl i EDTA, kao i sa kombinacijom istih iriganasa, pri čemu je kao završni irigans korišćen ili NaOCl ili hlorheksidin. Korenovi su uzdužno presečeni i pripremljeni za SEM. Rezultati Posle irigacije sa fiziološkim rastvorom u neinstrumentisanim delovima kanala uočen je dentin pokriven debrisom, posle irigacije sa NaOCl dentin sa različitim oblicima kalcisferita. Posle irigacije sa EDTA uočena je talasasta površina dentinskog zida sa otvorenim tubulima bez razmaznog sloja. Irigacija kombinacijom NaOCl i EDTA je pokazala ostatke kalcisferita i otvorene, blago proširene dentinske tubule. Završno ispiranje sa NaOCl na neinstrumentisanim delovima dentina pokazuje proširene dentinske tubule i eroziju dentina, a završno ispiranje sa CHX čist dentin i otvorene dentinske tubule bez razmaznog sloja. Zaključak Sa morfološkog aspekta, najpovoljniji efekat irigacije (i kod instrumentisanih i kod neinstrumentisanih delova kanala) ustanovljen je posle irigacionih protokola sa: NaOCl i EDTA i NaOCl, EDTA i hlorheksidinom kao završnim irigansom.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens
T1 - Ultrastrukturna analiza neinstrumentisanih površina u kanalu korena posle različitih irigacionih protokola
VL - 63
IS - 2
SP - 57
EP - 65
DO - 10.1515/sdj-2016-0006
ER - 
@article{
author = "Barac, Radomir and Popović, Jelena and Živković, Slavoljub and Mitić, Aleksandar and Nikolić, Marija and Gašić, Jovanka",
year = "2016",
abstract = "Introduction During endodontic treatment smaller or larger areas of root canal wall remain non-instrumented. This can affect prognosis of endodontic treatment as some bacteria may be left behind. The purpose of this study was to evaluate the morphology of non-instrumented areas of the root canal wall using scanning-electron-microscopy (SEM) after completed instrumentation and various irrigation regiments. Materials and Methods Eighteen single-rooted extracted teeth were divided into the six groups. One tooth in each group represented a control sample. In all samples only one half of the canal was instrumented using ISO 40 hand files. Control samples were subjected to an irrigation protocols without instrumentation. Irrigants used were physiological saline, 3% sodium hypochlorite and 15% of ethylene-diamine-tetra-acetate. Irrigation protocol included using each of these irrigants alone, or a combination of NaOCl and EDTA, as well as their combination with final irrigation using NaOCl or chlorhexidine. Then after, roots were sectioned longitudinally and prepared for SEM. Results Saline irrigation left pulpal debris on uninstrumented areas of the canal wall. Irrigation with 3% NaOCl left behind canal wall with different forms of calcospherites. However, after EDTA irrigation dentin appeared as an undulating surface with open tubules without a smear layer. The combination of NaOCl and EDTA showed remnants of calcospherites and open slightly widened dentinal tubules. Final irrigation with NaOCl on the uninstrumented areas showed enlarged dentinal tubules along with dentinal erosion, while after final irrigation with CHX clean dentin and open dentinal tubules without smear layer were noted. Conclusion From the morphological point of view, the most favorable effect of irrigation on both uninstrumented and uninstrumented canal walls was achieved after irrigation with NaOCl and EDTA or NaOCl, EDTA and chlorhexidine as the final irrigant., Uvod Tokom endodontske terapije manje ili veće površine kanala korena zuba ostaju neinstrumentisane i mogu sadržavati bakterije, što može dovesti do neuspešnog ishoda. Cilj rada je bio da se skening-elekron-mikroskopskom (SEM) analizom proceni morfologija neistrumentisanih delova zidova kanala posle instrumentacije i primene različitih irigacionih protokola. Materijal i metode rada Osamnaest jednokorenih ekstrahovanih zuba je podeljeno u šest grupa. Jedan zub iz svake grupe je predstavljao kontrolni uzorak. Eksperimentalni uzorci su preparisani do instrumenta veličine ISO40. Kod svakog zuba je instrumentisana samo jedna polovina kanala. Kontrolni uzorci su podvrgnuti samo irigacionim protokolima bez preparacije. Osim fiziološkog rastvora, 3% natrijum-hipohlorita i 15% etilen-diamin-tetra-acetata, koji su primenjeni samostalno, eksperimentalni uzorci su irigirani i sa kombinacijom NaOCl i EDTA, kao i sa kombinacijom istih iriganasa, pri čemu je kao završni irigans korišćen ili NaOCl ili hlorheksidin. Korenovi su uzdužno presečeni i pripremljeni za SEM. Rezultati Posle irigacije sa fiziološkim rastvorom u neinstrumentisanim delovima kanala uočen je dentin pokriven debrisom, posle irigacije sa NaOCl dentin sa različitim oblicima kalcisferita. Posle irigacije sa EDTA uočena je talasasta površina dentinskog zida sa otvorenim tubulima bez razmaznog sloja. Irigacija kombinacijom NaOCl i EDTA je pokazala ostatke kalcisferita i otvorene, blago proširene dentinske tubule. Završno ispiranje sa NaOCl na neinstrumentisanim delovima dentina pokazuje proširene dentinske tubule i eroziju dentina, a završno ispiranje sa CHX čist dentin i otvorene dentinske tubule bez razmaznog sloja. Zaključak Sa morfološkog aspekta, najpovoljniji efekat irigacije (i kod instrumentisanih i kod neinstrumentisanih delova kanala) ustanovljen je posle irigacionih protokola sa: NaOCl i EDTA i NaOCl, EDTA i hlorheksidinom kao završnim irigansom.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens, Ultrastrukturna analiza neinstrumentisanih površina u kanalu korena posle različitih irigacionih protokola",
volume = "63",
number = "2",
pages = "57-65",
doi = "10.1515/sdj-2016-0006"
}
Barac, R., Popović, J., Živković, S., Mitić, A., Nikolić, M.,& Gašić, J.. (2016). Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 63(2), 57-65.
https://doi.org/10.1515/sdj-2016-0006
Barac R, Popović J, Živković S, Mitić A, Nikolić M, Gašić J. Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens. in Stomatološki glasnik Srbije. 2016;63(2):57-65.
doi:10.1515/sdj-2016-0006 .
Barac, Radomir, Popović, Jelena, Živković, Slavoljub, Mitić, Aleksandar, Nikolić, Marija, Gašić, Jovanka, "Ultrastructural analysis of uninstrumented root canal areas following various irrigation regimens" in Stomatološki glasnik Srbije, 63, no. 2 (2016):57-65,
https://doi.org/10.1515/sdj-2016-0006 . .
1

Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up

Nešković, Jelena; Živković, Slavoljub; Medojević, Milica; Maksimović, Miloš

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Nešković, Jelena
AU - Živković, Slavoljub
AU - Medojević, Milica
AU - Maksimović, Miloš
PY - 2016
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2161
AB - Introduction Endodontic retreatment is a complex intervention that requires detailed analysis of possible reasons for failure, and flawless practical execution of the procedure. Objective The aim of the study was to assess the outcome of endodontic retreatment based on clinical and radiographic criteria after a two-year observation period. Methods Clinical study included 49 teeth indicated for endodontic retreatment based on periapical index (PAI). All teeth were divided into two groups. Group I comprised teeth without any periapical lesion (PAI score of 1 and 2) while Group II consisted of teeth with visible periapical radiolucency (PAI score of 3, 4, and 5). Endodontic retreatment was completed in two visits with inter-appointment medication of 2% chlorhexidine and calcium hydroxide for two weeks. Outcome of endodontic retreatment was evaluated 12-24 months after final obturation. Results Endodontic retreatment was successful in 93.3% in Group I after 24 months. In Group II, successful treatment and complete healing was found in 52.9% of teeth, whereas 14.7% of teeth showed only partial healing. However, clinical symptomatology was not present in any of the cases. Considering the absence of clinical signs and subjective symptoms, retreatment was successful in 67.6% of cases where chronic periapical inflammation was present. Conclusion Endodontic retreatment was successful in high percentage in teeth with and without periapical lesions.
AB - Uvod Endodontski retretman je kompleksna intervencija koja zahteva detaljnu analizu indikacija, odnosno perfektnu praktičnu realizaciju ovakvog zahvata. Cilj rada Cilj ovog rada je bio da se na osnovu kliničkih i radiografskih kriterijuma proceni ishod ponovljene endodontske terapije nakon perioda od dve godine kod pacijenata sa različitim endodontskim indikacijama. Metode rada Klinička studija je obuhvatila 49 zuba indikovanih za ponovljeni endodontski tretman, koji su na osnovu PAI (periapikalni indeks) skora podeljeni u dve grupe. U prvu grupu su svrstani zubi bez periapikalnih promena (PAI skor 1 i 2), dok su drugu grupu činili zubi sa vidljivim znacima oštećenja apeksnog parodoncijuma (PAI skor 3, 4 i 5). Ponovljeno endodontsko lečenje podrazumevalo je medikaciju 2% rastvorom hlor-heksidina i suspenzijom kalcijum-hidroksidom u trajanju od dve nedelje u obe grupe zuba. Ishod preduzete terapije procenjivan je na kliničkim i radiografskim kontrolama 12-24 meseca nakon definitivne opturacije. Rezultati Ponovljena endodontska terapija u grupi zuba sa zdravim parodontalnim tkivima nakon 24 meseca bila je upešna u 93,3% slučajeva. U grupi sa periapikalnim promenama radiografski delimično poboljšanje zabeleženo je u 14,7%, a potpuno izlečenje u 52,9% slučajeva. S obzirom na odsustvo kliničkih znakova i subjektivnih simptoma, ponovljena terapija smatrana je uspešnom u oba slučaja, dakle u ukupno 67,6% zuba kod kojih su postojale hronične periapikalne lezije. Zaključak Ponovljena endodontska terapija je bila uspešna u visokom procentu i kod zuba bez izraženih kliničkih i radiografskih simptoma i sa njima.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up
T1 - Ishod ponovnog tretmana endodontski lečenih zuba nakon dve godine
VL - 144
IS - 3-4
SP - 174
EP - 180
DO - 10.2298/sarh1604174N
ER - 
@article{
author = "Nešković, Jelena and Živković, Slavoljub and Medojević, Milica and Maksimović, Miloš",
year = "2016",
abstract = "Introduction Endodontic retreatment is a complex intervention that requires detailed analysis of possible reasons for failure, and flawless practical execution of the procedure. Objective The aim of the study was to assess the outcome of endodontic retreatment based on clinical and radiographic criteria after a two-year observation period. Methods Clinical study included 49 teeth indicated for endodontic retreatment based on periapical index (PAI). All teeth were divided into two groups. Group I comprised teeth without any periapical lesion (PAI score of 1 and 2) while Group II consisted of teeth with visible periapical radiolucency (PAI score of 3, 4, and 5). Endodontic retreatment was completed in two visits with inter-appointment medication of 2% chlorhexidine and calcium hydroxide for two weeks. Outcome of endodontic retreatment was evaluated 12-24 months after final obturation. Results Endodontic retreatment was successful in 93.3% in Group I after 24 months. In Group II, successful treatment and complete healing was found in 52.9% of teeth, whereas 14.7% of teeth showed only partial healing. However, clinical symptomatology was not present in any of the cases. Considering the absence of clinical signs and subjective symptoms, retreatment was successful in 67.6% of cases where chronic periapical inflammation was present. Conclusion Endodontic retreatment was successful in high percentage in teeth with and without periapical lesions., Uvod Endodontski retretman je kompleksna intervencija koja zahteva detaljnu analizu indikacija, odnosno perfektnu praktičnu realizaciju ovakvog zahvata. Cilj rada Cilj ovog rada je bio da se na osnovu kliničkih i radiografskih kriterijuma proceni ishod ponovljene endodontske terapije nakon perioda od dve godine kod pacijenata sa različitim endodontskim indikacijama. Metode rada Klinička studija je obuhvatila 49 zuba indikovanih za ponovljeni endodontski tretman, koji su na osnovu PAI (periapikalni indeks) skora podeljeni u dve grupe. U prvu grupu su svrstani zubi bez periapikalnih promena (PAI skor 1 i 2), dok su drugu grupu činili zubi sa vidljivim znacima oštećenja apeksnog parodoncijuma (PAI skor 3, 4 i 5). Ponovljeno endodontsko lečenje podrazumevalo je medikaciju 2% rastvorom hlor-heksidina i suspenzijom kalcijum-hidroksidom u trajanju od dve nedelje u obe grupe zuba. Ishod preduzete terapije procenjivan je na kliničkim i radiografskim kontrolama 12-24 meseca nakon definitivne opturacije. Rezultati Ponovljena endodontska terapija u grupi zuba sa zdravim parodontalnim tkivima nakon 24 meseca bila je upešna u 93,3% slučajeva. U grupi sa periapikalnim promenama radiografski delimično poboljšanje zabeleženo je u 14,7%, a potpuno izlečenje u 52,9% slučajeva. S obzirom na odsustvo kliničkih znakova i subjektivnih simptoma, ponovljena terapija smatrana je uspešnom u oba slučaja, dakle u ukupno 67,6% zuba kod kojih su postojale hronične periapikalne lezije. Zaključak Ponovljena endodontska terapija je bila uspešna u visokom procentu i kod zuba bez izraženih kliničkih i radiografskih simptoma i sa njima.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up, Ishod ponovnog tretmana endodontski lečenih zuba nakon dve godine",
volume = "144",
number = "3-4",
pages = "174-180",
doi = "10.2298/sarh1604174N"
}
Nešković, J., Živković, S., Medojević, M.,& Maksimović, M.. (2016). Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 144(3-4), 174-180.
https://doi.org/10.2298/sarh1604174N
Nešković J, Živković S, Medojević M, Maksimović M. Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2016;144(3-4):174-180.
doi:10.2298/sarh1604174N .
Nešković, Jelena, Živković, Slavoljub, Medojević, Milica, Maksimović, Miloš, "Outcome of orthograde endodontic retreatment: A two-year follow-up" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 144, no. 3-4 (2016):174-180,
https://doi.org/10.2298/sarh1604174N . .
7
4
6