Stojanović, Katarina

Link to this page

Authority KeyName Variants
35924ad9-91d5-4623-98b5-6453d266e64a
  • Stojanović, Katarina (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Urgentna endodontska terapija

Stojanović, Katarina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Stojanović, Katarina
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3250
AB  - Urgentna endodontska terapija je neizostavni deo svakodnevnog rada
stomatologa. Ovakav vid terapije se sprovodi kod akutnih reverzibilnih i
ireverzibilnih pulpitisa, akutnih apeksnih periodontitisa. Takođe, traume
zuba i potpornog aparata zahtevaju urgentnu terapiju. S obzirom na brzi i
nagli razvoj simptoma, pacijenti često dolaze uplašeni sa prisutnim jakim
bolom ili otokom, što su dva najčešća simptoma koja pacijenti prijavljuju.
Bol je odlika inflamacije pulpe ili periapikalnog tkiva. Karakteristike bola razlikuju reverzbilne i ireverzibilne pulpitise. Inflamacija
periapikalnog tkiva je posledica infekcije kanala korena u vidu akutnog
apeksnog periodontitisa koji može progredirati u apsces što se manifestuje
intraoralnim otokom. Daljim razvojem infekcije prisutni su i ekstraoralni
simptomi. Širenjem infekcije dolazi do poremećaja opšteg stanja pacijenta.
Očekuje se da intervencija bude brza, što se postiže definitivnim
tretmanom i medikamentnom terapijom zasnovanoj na temeljnoj anamnezi,
kliničkom pregledu, primeni pomoćnih dijagnostičkih sredstava. Poštovanje
ove ,,3D” procedure čini intervenciju efikasnom. Bilo kakvi propusti
dovode do grešaka i neuspeha primenjene terapije, što može rezultovati
pogoršanjem kliničke slike i razvojem komplikacija. Primena antibiotika i
analgetika mora biti opravdana i primenjena samo kao dopunska urgentnoj
endodontskoj terapiji. S obzirom na varijetet akutnih kliničkih stanja,
terapija se sprovodi u vidu indirektnog ili direktnog prekrivanja pulpe,
pulpotomije, pulpektomije ili terapije inficiranog kanala korena. Hitan
endodontski tretman se najčešće odnosi na terapiju akutnog apeksnog
periodontitisa i zasniva se na transkanalnoj drenaži i inciziji i drenaži
apscesa u slučaju postojanja fluktuacije. Definitivni tretman podrazumeva
endodontsku terapiju inficiranog kanala korena. Urgentna stanja
predstavljaju i traume u vidu fraktura krunica i korena, kontuzija,
subluksacija, luksacija i avulzija. Postoje različiti terapijski modaliteti
navedenih trauma. Endodontska terapija se izvodi neposredno kod fraktura
krunice sa otvaranjem zubne pulpe u vidu pulpotomije i pulpektomije. Povrede
potpornog aparata zuba se prvenstveno saniraju repozicijom i imobilizacijom, dok se endodontska terapija obično sprovodi nakon 7-10
dana. Nakon izvršene urgentne endodontske terapije, kao i definitivnog
tretmana, neophodni su redovni kontrolni pregledi.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Urgentna endodontska terapija
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250
ER  - 
@misc{
author = "Stojanović, Katarina",
year = "2023",
abstract = "Urgentna endodontska terapija je neizostavni deo svakodnevnog rada
stomatologa. Ovakav vid terapije se sprovodi kod akutnih reverzibilnih i
ireverzibilnih pulpitisa, akutnih apeksnih periodontitisa. Takođe, traume
zuba i potpornog aparata zahtevaju urgentnu terapiju. S obzirom na brzi i
nagli razvoj simptoma, pacijenti često dolaze uplašeni sa prisutnim jakim
bolom ili otokom, što su dva najčešća simptoma koja pacijenti prijavljuju.
Bol je odlika inflamacije pulpe ili periapikalnog tkiva. Karakteristike bola razlikuju reverzbilne i ireverzibilne pulpitise. Inflamacija
periapikalnog tkiva je posledica infekcije kanala korena u vidu akutnog
apeksnog periodontitisa koji može progredirati u apsces što se manifestuje
intraoralnim otokom. Daljim razvojem infekcije prisutni su i ekstraoralni
simptomi. Širenjem infekcije dolazi do poremećaja opšteg stanja pacijenta.
Očekuje se da intervencija bude brza, što se postiže definitivnim
tretmanom i medikamentnom terapijom zasnovanoj na temeljnoj anamnezi,
kliničkom pregledu, primeni pomoćnih dijagnostičkih sredstava. Poštovanje
ove ,,3D” procedure čini intervenciju efikasnom. Bilo kakvi propusti
dovode do grešaka i neuspeha primenjene terapije, što može rezultovati
pogoršanjem kliničke slike i razvojem komplikacija. Primena antibiotika i
analgetika mora biti opravdana i primenjena samo kao dopunska urgentnoj
endodontskoj terapiji. S obzirom na varijetet akutnih kliničkih stanja,
terapija se sprovodi u vidu indirektnog ili direktnog prekrivanja pulpe,
pulpotomije, pulpektomije ili terapije inficiranog kanala korena. Hitan
endodontski tretman se najčešće odnosi na terapiju akutnog apeksnog
periodontitisa i zasniva se na transkanalnoj drenaži i inciziji i drenaži
apscesa u slučaju postojanja fluktuacije. Definitivni tretman podrazumeva
endodontsku terapiju inficiranog kanala korena. Urgentna stanja
predstavljaju i traume u vidu fraktura krunica i korena, kontuzija,
subluksacija, luksacija i avulzija. Postoje različiti terapijski modaliteti
navedenih trauma. Endodontska terapija se izvodi neposredno kod fraktura
krunice sa otvaranjem zubne pulpe u vidu pulpotomije i pulpektomije. Povrede
potpornog aparata zuba se prvenstveno saniraju repozicijom i imobilizacijom, dok se endodontska terapija obično sprovodi nakon 7-10
dana. Nakon izvršene urgentne endodontske terapije, kao i definitivnog
tretmana, neophodni su redovni kontrolni pregledi.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Urgentna endodontska terapija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250"
}
Stojanović, K.. (2023). Urgentna endodontska terapija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250
Stojanović K. Urgentna endodontska terapija. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250 .
Stojanović, Katarina, "Urgentna endodontska terapija" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250 .