Vasić, Dunja

Link to this page

Authority KeyName Variants
42aa5979-3980-4716-8c6c-78c8214da7f2
  • Vasić, Dunja (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju

Vasić, Dunja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Vasić, Dunja
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3259
AB  - Cilj endodontske terapije je trodimenzionalno punjenje sistema kanala korena zuba nakon njegovog čišćenja i oblikovanja. U istraživanju je korišćeno četrdeset humanih donjih prvih premolara koji su mašinski obrađeni do radne dužine Reciproc blue R 40. Plamičastim dijamantskim borerom promera 0,12 mm su napravljeni arteficijalni lateralni kanali sa vestibularne površine korena u apikalnoj, srednjoj i koronarnoj trećini na 3, 6 i 9 mm od apeksa korena zuba. Nakon obilne irigacije 0,5 % NaOCl izvršena je opturacija pastom i gutaperkom. Zubi su podeljeni u četiri grupe: Grupa 1: BioRoot; Grupa 2: WellRoot; Grupa 3: MTA FillApex; Grupa 4: AH Plus (kontrolna grupa). Urađeni su digitalni retroalveolarni radiogrami iz meziodistalnog pravca, kontrola opturacije lateralnih kanala je određivana kompjuterski. Nije bilo statistički značajne razlike između ispitivanih pasti iako je najmanja površina praznog prostora zabeležena u AH plus pasti, a najveća kod BioRoot paste. Analiza po trećinama je pokazala najmanju površinu praznog prostora u apikalnoj potom srednjoj, a najveću površinu praznog prostora u koronarnoj trećini.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259
ER  - 
@misc{
author = "Vasić, Dunja",
year = "2023",
abstract = "Cilj endodontske terapije je trodimenzionalno punjenje sistema kanala korena zuba nakon njegovog čišćenja i oblikovanja. U istraživanju je korišćeno četrdeset humanih donjih prvih premolara koji su mašinski obrađeni do radne dužine Reciproc blue R 40. Plamičastim dijamantskim borerom promera 0,12 mm su napravljeni arteficijalni lateralni kanali sa vestibularne površine korena u apikalnoj, srednjoj i koronarnoj trećini na 3, 6 i 9 mm od apeksa korena zuba. Nakon obilne irigacije 0,5 % NaOCl izvršena je opturacija pastom i gutaperkom. Zubi su podeljeni u četiri grupe: Grupa 1: BioRoot; Grupa 2: WellRoot; Grupa 3: MTA FillApex; Grupa 4: AH Plus (kontrolna grupa). Urađeni su digitalni retroalveolarni radiogrami iz meziodistalnog pravca, kontrola opturacije lateralnih kanala je određivana kompjuterski. Nije bilo statistički značajne razlike između ispitivanih pasti iako je najmanja površina praznog prostora zabeležena u AH plus pasti, a najveća kod BioRoot paste. Analiza po trećinama je pokazala najmanju površinu praznog prostora u apikalnoj potom srednjoj, a najveću površinu praznog prostora u koronarnoj trećini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259"
}
Vasić, D.. (2023). Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259
Vasić D. Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259 .
Vasić, Dunja, "Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259 .