Zdravković, Alena

Link to this page

Authority KeyName Variants
4e0e2811-a0e6-4bcc-b60d-454d699694d8
 • Zdravković, Alena (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures

Jovanović-Medojević, Milica; Milanović, Ivana; Zdravković, Alena; Stratimirović, Đorđe

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2021)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Milanović, Ivana
AU - Zdravković, Alena
AU - Stratimirović, Đorđe
PY - 2021
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3277
AB - Introduction. Deformations and fractures of Ni-Ti instruments during chemomechanical instrumentation of root canals occur due to the action of cyclic and torsional forces. The aim of this research was to analyze the surfaces of the working parts of Mtwo instruments after preparation of root canals with different curvatures using SEM and determine possible changes and deformations after instrumentation. Materials and methods. The study included 3 sets of Mtwo (VDW, Munich, Germany) instruments. Each set was used to instrument 10 canals in three experimental groups (straight, slightly curved, and highly curved canals). Instrumentation was carried out using crown-down technique with the following irrigation solutions, 2% NaOCl (CHLORAXID 2%, Cerkamed, Polska) and Distilled water (Iva, Serbia) in the amount of 5 cm3. The apical and middle third of the instruments were scanned in two directions using SEM at different magnifications (150-2000X). The SEM images were analyzed using qualitative analysis for the presence of different irregularities according to Eggert et al. Statistical analysis of obtained data was performed using Fisher test at a confidence level of 5% (α = 0.05). Results. Most defects (37.3%) were observed in instruments used in highly curved canals, followed by the instruments of the second group (35.6%), and the least defects were (27.1%) observed in the group with straight canals. Higher prevalence of defects was observed in the apical thirds of instruments (54.2%), especially in the experimental group of curved canals where the highest presence was observed (20.3%). The presence of production grooves was observed in all instruments, and the most common types of defects after instrumentation were the appearance of corrosion and changes in the cutting edges. In the group with extremely curved canals fractures were observed in two instruments (10/0.04 and 15/0.05). Conclusion. Root canal curvature significantly affects the occurrence of deformations and fractures of Ni-Ti rotating instruments. The most common types of defects were grooves, corrosion and changes in the blade edges. Mtwo instruments showed deformations in terms of thread changes, microfractures and two complete fractures.
AB - Uvod Deformacije i fraktura Ni-Ti instrumenata tokom hemomehaničke obrade kanala nastaju usled dejstva cikličnih i torzionih sila. Cilj ovog istraživanja je bio da se primenom SEM-a analiziraju površine radnog dela MTwo instrumenata nakon preparacije kanala različite povijenosti i utvrdi eventualno postojanje promena i deformacija nakon instrumentacije. Materijali i metode U istraživanje su uključena tri seta MTwo (VDW, Munich, Germany) instrumenata. Svaki set je korišćen za obradu 10 kanala u tri eksperimentalne grupe (pravi, blago povijeni i izrazito povijeni kanali). Instrumentacija je realizovana kruničnoapeksnom tehnikom, a kao irigansi su primenjeni u količini od po 5 cm³, 2% rastvor NaOCl (CHLORAXID 2%, Cerkamed, Poljska) i destilovana voda (Iva, Srbija). SE snimci apikalne i srednje trećine instrumenata iz dva različita pravca, snimani pomoću SEM-a, na različitim uvećanjima (150-2000×) analizirani su kvalitativnom analizom prisustva različitih nepravilnosti po Edžeru i sar. Statistička analiza dobijenih podataka urađena je primenom Fišerovog testa na nivou pouzdanosti od 5% ( a = 0,05). Rezultati Najviše defekata (37,3%) uočeno je na instrumentima koji su upotrebljeni za obradu izrazito povijenih kanala, zatim na instrumentima druge grupe (35,6%), a najmanje defekata je bilo (27,1%) u grupi sa pravim kanalima. Veća zastupljenost defekata se uočava na apikalnoj trećini instrumenata (54,2%), posebno u trećoj eksperimentalnoj grupi, gde je uočeno najveće prisustvo - 20,3%. Uočeno je prisustvo proizvodnih žlebova na svim instrumentima, a najučestaliji tipovi defekta nakon instrumentacije su bili pojava korozije i promene sečivnih ivica. Uočene su frakture na dva instrumenta (10/0,04 i 15/0,05) u grupi sa izuzetno povijenim kanalima. Zaključak Na osnovu rezultata ove studije može se zaključiti da povijenost korenskog kanala znatno utiče na pojavu deformacija i prelom Ni-Ti rotirajućih instrumenata. Najučestaliji tipovi defekata su bili žlebovi, korozija i promene sečivnih ivica. MTwo instrumenti su pokazali deformacije u vidi promene navoja, mikrofraktura i dve kompletne frakture.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures
T1 - Analiza defekata MTwo instrumenata posle obrade kanala različite povijenosti (SEM)
VL - 68
IS - 3
SP - 131
EP - 142
DO - 10.2298/SGS2103131J
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Medojević, Milica and Milanović, Ivana and Zdravković, Alena and Stratimirović, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "Introduction. Deformations and fractures of Ni-Ti instruments during chemomechanical instrumentation of root canals occur due to the action of cyclic and torsional forces. The aim of this research was to analyze the surfaces of the working parts of Mtwo instruments after preparation of root canals with different curvatures using SEM and determine possible changes and deformations after instrumentation. Materials and methods. The study included 3 sets of Mtwo (VDW, Munich, Germany) instruments. Each set was used to instrument 10 canals in three experimental groups (straight, slightly curved, and highly curved canals). Instrumentation was carried out using crown-down technique with the following irrigation solutions, 2% NaOCl (CHLORAXID 2%, Cerkamed, Polska) and Distilled water (Iva, Serbia) in the amount of 5 cm3. The apical and middle third of the instruments were scanned in two directions using SEM at different magnifications (150-2000X). The SEM images were analyzed using qualitative analysis for the presence of different irregularities according to Eggert et al. Statistical analysis of obtained data was performed using Fisher test at a confidence level of 5% (α = 0.05). Results. Most defects (37.3%) were observed in instruments used in highly curved canals, followed by the instruments of the second group (35.6%), and the least defects were (27.1%) observed in the group with straight canals. Higher prevalence of defects was observed in the apical thirds of instruments (54.2%), especially in the experimental group of curved canals where the highest presence was observed (20.3%). The presence of production grooves was observed in all instruments, and the most common types of defects after instrumentation were the appearance of corrosion and changes in the cutting edges. In the group with extremely curved canals fractures were observed in two instruments (10/0.04 and 15/0.05). Conclusion. Root canal curvature significantly affects the occurrence of deformations and fractures of Ni-Ti rotating instruments. The most common types of defects were grooves, corrosion and changes in the blade edges. Mtwo instruments showed deformations in terms of thread changes, microfractures and two complete fractures., Uvod Deformacije i fraktura Ni-Ti instrumenata tokom hemomehaničke obrade kanala nastaju usled dejstva cikličnih i torzionih sila. Cilj ovog istraživanja je bio da se primenom SEM-a analiziraju površine radnog dela MTwo instrumenata nakon preparacije kanala različite povijenosti i utvrdi eventualno postojanje promena i deformacija nakon instrumentacije. Materijali i metode U istraživanje su uključena tri seta MTwo (VDW, Munich, Germany) instrumenata. Svaki set je korišćen za obradu 10 kanala u tri eksperimentalne grupe (pravi, blago povijeni i izrazito povijeni kanali). Instrumentacija je realizovana kruničnoapeksnom tehnikom, a kao irigansi su primenjeni u količini od po 5 cm³, 2% rastvor NaOCl (CHLORAXID 2%, Cerkamed, Poljska) i destilovana voda (Iva, Srbija). SE snimci apikalne i srednje trećine instrumenata iz dva različita pravca, snimani pomoću SEM-a, na različitim uvećanjima (150-2000×) analizirani su kvalitativnom analizom prisustva različitih nepravilnosti po Edžeru i sar. Statistička analiza dobijenih podataka urađena je primenom Fišerovog testa na nivou pouzdanosti od 5% ( a = 0,05). Rezultati Najviše defekata (37,3%) uočeno je na instrumentima koji su upotrebljeni za obradu izrazito povijenih kanala, zatim na instrumentima druge grupe (35,6%), a najmanje defekata je bilo (27,1%) u grupi sa pravim kanalima. Veća zastupljenost defekata se uočava na apikalnoj trećini instrumenata (54,2%), posebno u trećoj eksperimentalnoj grupi, gde je uočeno najveće prisustvo - 20,3%. Uočeno je prisustvo proizvodnih žlebova na svim instrumentima, a najučestaliji tipovi defekta nakon instrumentacije su bili pojava korozije i promene sečivnih ivica. Uočene su frakture na dva instrumenta (10/0,04 i 15/0,05) u grupi sa izuzetno povijenim kanalima. Zaključak Na osnovu rezultata ove studije može se zaključiti da povijenost korenskog kanala znatno utiče na pojavu deformacija i prelom Ni-Ti rotirajućih instrumenata. Najučestaliji tipovi defekata su bili žlebovi, korozija i promene sečivnih ivica. MTwo instrumenti su pokazali deformacije u vidi promene navoja, mikrofraktura i dve kompletne frakture.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures, Analiza defekata MTwo instrumenata posle obrade kanala različite povijenosti (SEM)",
volume = "68",
number = "3",
pages = "131-142",
doi = "10.2298/SGS2103131J"
}
Jovanović-Medojević, M., Milanović, I., Zdravković, A.,& Stratimirović, Đ.. (2021). Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 68(3), 131-142.
https://doi.org/10.2298/SGS2103131J
Jovanović-Medojević M, Milanović I, Zdravković A, Stratimirović Đ. Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures. in Stomatološki glasnik Srbije. 2021;68(3):131-142.
doi:10.2298/SGS2103131J .
Jovanović-Medojević, Milica, Milanović, Ivana, Zdravković, Alena, Stratimirović, Đorđe, "Sem analysis of Mtwo instruments after instrumentation of root canals with different curvatures" in Stomatološki glasnik Srbije, 68, no. 3 (2021):131-142,
https://doi.org/10.2298/SGS2103131J . .

Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis

Jovanović-Medojević, Milica; Zdravković, Alena; Medojević, Mina; Stratimirović, Đorđe

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2021)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Medojević, Milica
AU - Zdravković, Alena
AU - Medojević, Mina
AU - Stratimirović, Đorđe
PY - 2021
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3275
AB - Introduction. Modern endodontic procedure implies the use of rotary Ni-Ti instruments during chemomechanical treatment of root canals. The aim of this study is to analyze the surfaces of new (unused) rotary endodontic instruments using the SEM-EDS method and determine how frequently manufacture defects or impurities appear on their working surfaces. Material and method. Five new different sets of rotary endodontic Ni-Ti instruments were included in this study: K3, Mtwo, ProTaper Universal, HyFlex and BioRaCe. The working part of endodontic instrument was analyzed using SEMEDS method (magnifications ×150 to ×2000), which determined the morphological characteristics of the instrument surface and chemical composition of the found impurities. Statistical analysis was performed using the Fisher’s test (p < 0.05). Results. The results of SEM-EDS analysis showed that there is no new instrument without defects on its surface. The most common defects were observed in K3 (27.43%) and ProTaper Universal group (27.21%) and the least were in BioRaCe instruments (7.67%). The most common type of defect in tested instruments was fretting. In addition, the presence of debris and metal strips was found on all instruments, while corrosion of the working part was observed only in K3, ProTaper Universal and Mtwo systems in a small percentage. Conclusion. Based on the results of this research, it can be concluded that manufacturing defects were noticed in all examined instruments. The most common defect is pitting. Impurities such as debris and metal strips have also been registered. No organic debris was observed on electropolished surface of BioRaCe instruments, but a small percentage of other types of defects were registered.
AB - Uvod Moderna endodontska procedura podrazumeva upotrebu mašinskih rotirajućih Ni-Ti instrumenata tokom hemomehaničke obrade kanala korena. Cilj ovog rada je bio da se primenom SEM-EDS metode analiziraju površine novih (neupotrebljenih) rotirajućih endodontskih instrumenata i utvrdi učestalost pojave proizvodnih defekata ili nečistoća na njihovim radnim površinama. Materijal i metoda U istraživanje je uključeno pet različitih novih setova mašinskih endodontskih Ni-Ti instrumenata: K3, Mtwo, ProTaper Universal, HyFlex i BioRaCe. Radni deo svakog instrumenta je podvrgnut SEM-EDS analizi (uvećanja ×150 do ×2000), čime su utvrđene morfološke karakteristike površine instrumenata i hemijski sastav zatečenih nečistoća. Statistička analiza je urađena primenom Fišer testa (p < 0,05). Rezultati Rezultati SEM-EDS analize su pokazali da ne postoji nijedan novi instrument bez defekta na svojoj površini. Najučestaliji defekti su uočeni kod K3 (27,43%) i ProTaper Universal grupe (27,21%), a najmanje ih je bilo na BioRaCe instrumentima (7,67%). Najzastupljeniji tip defekata kod testiranih instrumenata je bilo prisustvo žljebova. Osim toga, utvrđeno je i prisustvo debrisa i metalnih opiljaka na svim instrumentima, dok je korozija radnog dela primećena samo kod K3, ProTaper Universal i Mtwo sistema u malom procentu. Zaključak Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da su na svim ispitivanim instrumentima uočeni proizvodni defekti, od kojih su najzastupljeniji žljebovi. Takođe su registrovane i nečistoće kao što su debrisa i metalni opiljci. Na elektropoliranoj površini BioRaCe instrumenata nije uočeno prisustvo organskog debrisa, ali je registrovan Mali procenat ostalih tipova defekata.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis
T1 - Karakteristike površine novih rotirajućih nikl-titanijumskih instrumenata - SEM-EDS analiza
VL - 68
IS - 1
SP - 19
EP - 30
DO - 10.2298/SGS2101019J
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Medojević, Milica and Zdravković, Alena and Medojević, Mina and Stratimirović, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "Introduction. Modern endodontic procedure implies the use of rotary Ni-Ti instruments during chemomechanical treatment of root canals. The aim of this study is to analyze the surfaces of new (unused) rotary endodontic instruments using the SEM-EDS method and determine how frequently manufacture defects or impurities appear on their working surfaces. Material and method. Five new different sets of rotary endodontic Ni-Ti instruments were included in this study: K3, Mtwo, ProTaper Universal, HyFlex and BioRaCe. The working part of endodontic instrument was analyzed using SEMEDS method (magnifications ×150 to ×2000), which determined the morphological characteristics of the instrument surface and chemical composition of the found impurities. Statistical analysis was performed using the Fisher’s test (p < 0.05). Results. The results of SEM-EDS analysis showed that there is no new instrument without defects on its surface. The most common defects were observed in K3 (27.43%) and ProTaper Universal group (27.21%) and the least were in BioRaCe instruments (7.67%). The most common type of defect in tested instruments was fretting. In addition, the presence of debris and metal strips was found on all instruments, while corrosion of the working part was observed only in K3, ProTaper Universal and Mtwo systems in a small percentage. Conclusion. Based on the results of this research, it can be concluded that manufacturing defects were noticed in all examined instruments. The most common defect is pitting. Impurities such as debris and metal strips have also been registered. No organic debris was observed on electropolished surface of BioRaCe instruments, but a small percentage of other types of defects were registered., Uvod Moderna endodontska procedura podrazumeva upotrebu mašinskih rotirajućih Ni-Ti instrumenata tokom hemomehaničke obrade kanala korena. Cilj ovog rada je bio da se primenom SEM-EDS metode analiziraju površine novih (neupotrebljenih) rotirajućih endodontskih instrumenata i utvrdi učestalost pojave proizvodnih defekata ili nečistoća na njihovim radnim površinama. Materijal i metoda U istraživanje je uključeno pet različitih novih setova mašinskih endodontskih Ni-Ti instrumenata: K3, Mtwo, ProTaper Universal, HyFlex i BioRaCe. Radni deo svakog instrumenta je podvrgnut SEM-EDS analizi (uvećanja ×150 do ×2000), čime su utvrđene morfološke karakteristike površine instrumenata i hemijski sastav zatečenih nečistoća. Statistička analiza je urađena primenom Fišer testa (p < 0,05). Rezultati Rezultati SEM-EDS analize su pokazali da ne postoji nijedan novi instrument bez defekta na svojoj površini. Najučestaliji defekti su uočeni kod K3 (27,43%) i ProTaper Universal grupe (27,21%), a najmanje ih je bilo na BioRaCe instrumentima (7,67%). Najzastupljeniji tip defekata kod testiranih instrumenata je bilo prisustvo žljebova. Osim toga, utvrđeno je i prisustvo debrisa i metalnih opiljaka na svim instrumentima, dok je korozija radnog dela primećena samo kod K3, ProTaper Universal i Mtwo sistema u malom procentu. Zaključak Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da su na svim ispitivanim instrumentima uočeni proizvodni defekti, od kojih su najzastupljeniji žljebovi. Takođe su registrovane i nečistoće kao što su debrisa i metalni opiljci. Na elektropoliranoj površini BioRaCe instrumenata nije uočeno prisustvo organskog debrisa, ali je registrovan Mali procenat ostalih tipova defekata.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis, Karakteristike površine novih rotirajućih nikl-titanijumskih instrumenata - SEM-EDS analiza",
volume = "68",
number = "1",
pages = "19-30",
doi = "10.2298/SGS2101019J"
}
Jovanović-Medojević, M., Zdravković, A., Medojević, M.,& Stratimirović, Đ.. (2021). Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 68(1), 19-30.
https://doi.org/10.2298/SGS2101019J
Jovanović-Medojević M, Zdravković A, Medojević M, Stratimirović Đ. Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis. in Stomatološki glasnik Srbije. 2021;68(1):19-30.
doi:10.2298/SGS2101019J .
Jovanović-Medojević, Milica, Zdravković, Alena, Medojević, Mina, Stratimirović, Đorđe, "Evaluation of surface characteristics of new rotary nickel-titanium instruments - SEM-EDS analysis" in Stomatološki glasnik Srbije, 68, no. 1 (2021):19-30,
https://doi.org/10.2298/SGS2101019J . .
2