Đurić, Milanko

Link to this page

Authority KeyName Variants
54c3ade3-a5a8-4ddd-84be-5709f3d56181
 • Đurić, Milanko (6)
Projects

Author's Bibliography

Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study

Nikolić, Ljubinka; Čakić, Saša; Perunović, Neda; Čolak, Emina; Kotur-Stevuljević, Jelena; Janković, Saša; Đurić, Milanko; Plećaš, Darko

(Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd, 2020)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Ljubinka
AU - Čakić, Saša
AU - Perunović, Neda
AU - Čolak, Emina
AU - Kotur-Stevuljević, Jelena
AU - Janković, Saša
AU - Đurić, Milanko
AU - Plećaš, Darko
PY - 2020
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2496
AB - Background/Aim. Preterm birth is defined as a delivery prior to the completed 37th week of gestation. Literature data suggested that periodontal processes may influence to the feto-placental unit and induce preterm delivery. The degree of the periodontal disease is influenced by secretor status. Pro-inflammatory cytokines are involved in periodontitis as well as in delivery. The combined influence of these factors on the risk of preterm birth has not been explored. The aim of our study was to investigate the associations between periodontal diseases, secretor status, and interleukin1-b (IL1-ß) and prostaglandine E2 (PGE2) levels in women delivered preterm. Methods. The study included 56 preterm delivery women and 56 women delivered at term as a control group, aged between 17 and 41 years. Periodontal examination, blood and saliva sampling were performed within 48 hours following delivery. Secretor phenotype was determined by hemagglutination inhibition method. The concentrations of IL1-ß and PGE2 were measured by high sensitivity Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). Results. In the pre-term birth group there were 66.1% of women with periodontitis, while in the control one there were 12.5% (p lt 0.01). Concentrations of IL1-ß and PGE2 in plasma were significantly higher in the non-secretor group of women who gave birth pre-term and had periodontitis comparing to other groups. There was a significant correlation between salivary and plasma levels of PGE2 and IL1-ß in the preterm birth group (R = 0.416, p = 0.017 and R = -0.592, p lt 0.001, respectively). There were no such correlations in women who delivered at term. Conclusion. Our results support the hypothesis that non-secretor phenotype and periodontitis are at least in part responsible for pathogenesis of preterm birth. This probability of negative impact of non-secretor status cannot be ignored. These findings support the need for additional research into the biology of human parturition.
AB - Uvod/Cilj. Prevremeni porođaj se definiše kao porođaj pre navršene 37 nedelje gestacije. Podaci iz literature govore u prilog tome da periodontalni procesi mogu uticati na fetoplacentalnu jedinicu i indukovati preterminski porođaj. Sekretorni status može uticati na stepen periodontalne bolesti. Proinflamatorni citokini imaju uticaj na periodontitis kao i na porođaj. Kombinovani uticaj ovih faktora rizika za prevremeni porođaj nije dovoljno istražen. Cilj ove studije je bio da istraži povezanost između periodontalne bolesti, sekretornog statusa, nivoa interleukina 1-b (IL1-b) i prostaglandina E2 (PGE2) kod žena koje su imale prevremeni porođaj. Metode. Studijom je bilo obuhvaćeno 56 žena, koje su imale prevremen porođaj i 56 žena u kontrolnoj grupi koje su se porodile u terminu, starosti između 17 i 41 godine. Periodontalni pregled, uzorkovanje krvi i salive je izvršeno u prvih 48 sati po porođaju. Sekretorni status je određen metodom inhibicije hemaglutinacije. Koncentracije IL1-b i PGE2 su merene visoko senzitivnim Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) testom. Rezultati. U grupi prevremenih porođaja bilo je 66,1% žena sa periodontitisom, a u kontrolnoj grupi 12,5% (p lt 0.01). Prevremeno porođene žena, nesekretori sa periodontitisom imale su u plazmi značajno više vrednosti IL 1-b i PGE 2 u odnosu na ostale grupe (p lt 0,01). U grupi prevremeno porođenih žena postojala je značajna korelacija između salivarnih i plazmatskih koncentracija PGE2 i IL1-b (R = 0.416, p = 0.017 i R = -0,592, p lt 0,001, redom). Ove korelacije nisu postojale kod žena koje su imale terminski porođaj. Zaključak. Naši rezultati podržavaju hipotezu da su sekretorni status i periodontitis, bar delimično, odgovorni za patogenezu preterminskog porođaja. Verovatnoća negativnog uticaja nesekretornog statusa se ne sme ignorisati. Ovi zaključci ukazuju na potrebu za dodatnim istraživanjima porođaja.
PB - Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study
T1 - Salivarni i inflamatorni medijatori plazme i sekretorni status prevremeno porođenih žena sa periodontitisom - studija preseka
VL - 77
IS - 3
SP - 247
EP - 255
DO - 10.2298/VSP171106066N
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Ljubinka and Čakić, Saša and Perunović, Neda and Čolak, Emina and Kotur-Stevuljević, Jelena and Janković, Saša and Đurić, Milanko and Plećaš, Darko",
year = "2020",
abstract = "Background/Aim. Preterm birth is defined as a delivery prior to the completed 37th week of gestation. Literature data suggested that periodontal processes may influence to the feto-placental unit and induce preterm delivery. The degree of the periodontal disease is influenced by secretor status. Pro-inflammatory cytokines are involved in periodontitis as well as in delivery. The combined influence of these factors on the risk of preterm birth has not been explored. The aim of our study was to investigate the associations between periodontal diseases, secretor status, and interleukin1-b (IL1-ß) and prostaglandine E2 (PGE2) levels in women delivered preterm. Methods. The study included 56 preterm delivery women and 56 women delivered at term as a control group, aged between 17 and 41 years. Periodontal examination, blood and saliva sampling were performed within 48 hours following delivery. Secretor phenotype was determined by hemagglutination inhibition method. The concentrations of IL1-ß and PGE2 were measured by high sensitivity Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). Results. In the pre-term birth group there were 66.1% of women with periodontitis, while in the control one there were 12.5% (p lt 0.01). Concentrations of IL1-ß and PGE2 in plasma were significantly higher in the non-secretor group of women who gave birth pre-term and had periodontitis comparing to other groups. There was a significant correlation between salivary and plasma levels of PGE2 and IL1-ß in the preterm birth group (R = 0.416, p = 0.017 and R = -0.592, p lt 0.001, respectively). There were no such correlations in women who delivered at term. Conclusion. Our results support the hypothesis that non-secretor phenotype and periodontitis are at least in part responsible for pathogenesis of preterm birth. This probability of negative impact of non-secretor status cannot be ignored. These findings support the need for additional research into the biology of human parturition., Uvod/Cilj. Prevremeni porođaj se definiše kao porođaj pre navršene 37 nedelje gestacije. Podaci iz literature govore u prilog tome da periodontalni procesi mogu uticati na fetoplacentalnu jedinicu i indukovati preterminski porođaj. Sekretorni status može uticati na stepen periodontalne bolesti. Proinflamatorni citokini imaju uticaj na periodontitis kao i na porođaj. Kombinovani uticaj ovih faktora rizika za prevremeni porođaj nije dovoljno istražen. Cilj ove studije je bio da istraži povezanost između periodontalne bolesti, sekretornog statusa, nivoa interleukina 1-b (IL1-b) i prostaglandina E2 (PGE2) kod žena koje su imale prevremeni porođaj. Metode. Studijom je bilo obuhvaćeno 56 žena, koje su imale prevremen porođaj i 56 žena u kontrolnoj grupi koje su se porodile u terminu, starosti između 17 i 41 godine. Periodontalni pregled, uzorkovanje krvi i salive je izvršeno u prvih 48 sati po porođaju. Sekretorni status je određen metodom inhibicije hemaglutinacije. Koncentracije IL1-b i PGE2 su merene visoko senzitivnim Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) testom. Rezultati. U grupi prevremenih porođaja bilo je 66,1% žena sa periodontitisom, a u kontrolnoj grupi 12,5% (p lt 0.01). Prevremeno porođene žena, nesekretori sa periodontitisom imale su u plazmi značajno više vrednosti IL 1-b i PGE 2 u odnosu na ostale grupe (p lt 0,01). U grupi prevremeno porođenih žena postojala je značajna korelacija između salivarnih i plazmatskih koncentracija PGE2 i IL1-b (R = 0.416, p = 0.017 i R = -0,592, p lt 0,001, redom). Ove korelacije nisu postojale kod žena koje su imale terminski porođaj. Zaključak. Naši rezultati podržavaju hipotezu da su sekretorni status i periodontitis, bar delimično, odgovorni za patogenezu preterminskog porođaja. Verovatnoća negativnog uticaja nesekretornog statusa se ne sme ignorisati. Ovi zaključci ukazuju na potrebu za dodatnim istraživanjima porođaja.",
publisher = "Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study, Salivarni i inflamatorni medijatori plazme i sekretorni status prevremeno porođenih žena sa periodontitisom - studija preseka",
volume = "77",
number = "3",
pages = "247-255",
doi = "10.2298/VSP171106066N"
}
Nikolić, L., Čakić, S., Perunović, N., Čolak, E., Kotur-Stevuljević, J., Janković, S., Đurić, M.,& Plećaš, D.. (2020). Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study. in Vojnosanitetski pregled
Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd., 77(3), 247-255.
https://doi.org/10.2298/VSP171106066N
Nikolić L, Čakić S, Perunović N, Čolak E, Kotur-Stevuljević J, Janković S, Đurić M, Plećaš D. Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study. in Vojnosanitetski pregled. 2020;77(3):247-255.
doi:10.2298/VSP171106066N .
Nikolić, Ljubinka, Čakić, Saša, Perunović, Neda, Čolak, Emina, Kotur-Stevuljević, Jelena, Janković, Saša, Đurić, Milanko, Plećaš, Darko, "Salivary and plasma inflammatory mediators and secretory status in preterm delivery women with periodontitis: A cross sectional study" in Vojnosanitetski pregled, 77, no. 3 (2020):247-255,
https://doi.org/10.2298/VSP171106066N . .
2
1

Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study

Predin, Tanja; Đurić, Milanko; Nikolić, Nadja; Mirnić, Jelena; Gušić, Ivana; Petrović, Đorđe; Milašin, Jelena

(Elsevier Taiwan, Taipei, 2014)

TY - JOUR
AU - Predin, Tanja
AU - Đurić, Milanko
AU - Nikolić, Nadja
AU - Mirnić, Jelena
AU - Gušić, Ivana
AU - Petrović, Đorđe
AU - Milašin, Jelena
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1892
AB - Background/purpose: Periodontitis is a destructive inflammatory disease of the tooth-supporting tissues caused mainly by Gram-negative microorganisms. Disruption and removal of the subgingival biofilm are the primary objectives of cause-related initial periodontal therapy. The aim of this study was to compare the clinical and microbiological effects after single-visit full-mouth debridement and quadrantwise therapy. Materials and methods: Forty patients diagnosed with chronic periodontitis were randomly assigned to one of the following two treatment protocols: (1) scaling and root planing, quadrant by quadrant, at 1-week intervals and (2) full-mouth scaling and root planing performed in 2 consecutive days. Plaque index, gingival index (GI), papilla bleeding index, probing depth, and clinical attachment level were used to assess the periodontal status of the patients. Polymerase chain reaction was used to determine the presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in subgingival plaque. Results: Both treatment modalities resulted in significant clinical improvement, without evident difference between the two groups. Likewise, no differences were detected for selected target bacteria, except for A. actinomycetemcomitans, the level of which was reduced significantly in the full-mouth root planing (FMRP) group (P = 0.007). Conclusion: Results of the present study indicate similar clinical outcomes following both treatment modalities. Although all four species responded more favorably to FMRP, the only statistically significant decrease was recorded in the case of A. actinomycetemcomitans after therapy in this group of patients.
PB - Elsevier Taiwan, Taipei
T2 - Journal of Dental Sciences
T1 - Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study
VL - 9
IS - 4
SP - 400
EP - 406
DO - 10.1016/j.jds.2013.06.005
ER - 
@article{
author = "Predin, Tanja and Đurić, Milanko and Nikolić, Nadja and Mirnić, Jelena and Gušić, Ivana and Petrović, Đorđe and Milašin, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Background/purpose: Periodontitis is a destructive inflammatory disease of the tooth-supporting tissues caused mainly by Gram-negative microorganisms. Disruption and removal of the subgingival biofilm are the primary objectives of cause-related initial periodontal therapy. The aim of this study was to compare the clinical and microbiological effects after single-visit full-mouth debridement and quadrantwise therapy. Materials and methods: Forty patients diagnosed with chronic periodontitis were randomly assigned to one of the following two treatment protocols: (1) scaling and root planing, quadrant by quadrant, at 1-week intervals and (2) full-mouth scaling and root planing performed in 2 consecutive days. Plaque index, gingival index (GI), papilla bleeding index, probing depth, and clinical attachment level were used to assess the periodontal status of the patients. Polymerase chain reaction was used to determine the presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in subgingival plaque. Results: Both treatment modalities resulted in significant clinical improvement, without evident difference between the two groups. Likewise, no differences were detected for selected target bacteria, except for A. actinomycetemcomitans, the level of which was reduced significantly in the full-mouth root planing (FMRP) group (P = 0.007). Conclusion: Results of the present study indicate similar clinical outcomes following both treatment modalities. Although all four species responded more favorably to FMRP, the only statistically significant decrease was recorded in the case of A. actinomycetemcomitans after therapy in this group of patients.",
publisher = "Elsevier Taiwan, Taipei",
journal = "Journal of Dental Sciences",
title = "Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study",
volume = "9",
number = "4",
pages = "400-406",
doi = "10.1016/j.jds.2013.06.005"
}
Predin, T., Đurić, M., Nikolić, N., Mirnić, J., Gušić, I., Petrović, Đ.,& Milašin, J.. (2014). Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study. in Journal of Dental Sciences
Elsevier Taiwan, Taipei., 9(4), 400-406.
https://doi.org/10.1016/j.jds.2013.06.005
Predin T, Đurić M, Nikolić N, Mirnić J, Gušić I, Petrović Đ, Milašin J. Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study. in Journal of Dental Sciences. 2014;9(4):400-406.
doi:10.1016/j.jds.2013.06.005 .
Predin, Tanja, Đurić, Milanko, Nikolić, Nadja, Mirnić, Jelena, Gušić, Ivana, Petrović, Đorđe, Milašin, Jelena, "Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing-A randomized study" in Journal of Dental Sciences, 9, no. 4 (2014):400-406,
https://doi.org/10.1016/j.jds.2013.06.005 . .
10
5
10

Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy

Predin, Tanja; Đurić, Milanko; Mirnić, Jelena; Gušić, Ivana; Nikolić, Nadja; Marković, Dubravka; Anđelković, Aleksandra; Milašin, Jelena

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Predin, Tanja
AU - Đurić, Milanko
AU - Mirnić, Jelena
AU - Gušić, Ivana
AU - Nikolić, Nadja
AU - Marković, Dubravka
AU - Anđelković, Aleksandra
AU - Milašin, Jelena
PY - 2014
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1886
AB - Introduction Periodontitis is a destructive inflammatory disease of the tooth-supporting tissues, primarily caused by Gram-negative microorganisms. Thus, the primary objective of cause-related initial periodontal therapy is disruption and removal of the subgingival biofilm. Objective The aim of this study was to evaluate the clinical and microbiological effects of the initial therapy in patients diagnosed with chronic periodontitis. Methods Forty patients with chronic periodontitis were included in the study. As a part of the clinical assessment undertaken prior to the initial therapy, as well as one month and three months post-therapy, plaque index, gingival index, papilla bleeding index, probing pocket depth and clinical attachment level were recorded. Microbiological testing was performed prior to the initial therapy and three months after therapy. Polymerase chain reaction assays were used to determine the presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Results All clinical parameters were significantly reduced after therapy. The prevalence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans was reduced by 22.5%, which was a statistically significant decrease compared to the baseline. The prevalence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis and Prevotella intermedia tended to decrease after therapy; however, the difference did not reach statistical significance. Conclusion The results of the present study demonstrated the beneficial effects of the initial periodontal therapy on both the clinical and microbiological parameters.
AB - Uvod Parodontopatija je inflamatorno, destruktivno oboljenje potpornog aparata zuba uzrokovano uglavnom Gram-negativnim mikroorganizmima. Dezorganizacija i uklanjanje subgingivalnog biofilma je primarni cilj kauzalne terapije parodontopatije. Cilj ovog rada bio je da se procene klinički i mikrobiološki efekti kauzalne terapije kod osoba s parodontopatijom. Metode rada U studiju je uključeno 40 ispitanika s hroničnom parodontopatijom kod kojih je primenjena kauzalna terapija. Klinički parametri (plak-indeks, gingivalni indeks, indeks krvarenja iz papile, dubina parodontalnih džepova i nivo pripojnog epitela) beleženi su na početku istraživanja, kao i mesec dana i tri meseca posle terapije, dok su uzorci subgingivalnog dentalnog plaka analizirani na početku i tri meseca posle terapije. Za izolovanje Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia i Aggregatibacter actinomycetemcomitans korišćena je multipleks tehnika reakcije lančanog umnožavanja DNK (engl. polymerase chain reaction - PCR). Rezultati Rezultati istraživanja pokazuju statistički značajno smanjenje svih ispitivanih kliničkih parametara posle terapije. Prevalencija A. actinomycetemcomitans statistički je značajno smanjena za 22,5% posle lečenja. Prevalencija P. gingivalis, T. forsythensis i P. intermedia takođe je smanjena nakon terapije, ali to smanjenje nije bilo statistički značajno. Zaključak Rezultati ove studije pokazuju da se kauzalnom terapijom parodontopatije postižu znatna klinička i mikrobiološka poboljšanja. .
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy
T1 - Klinički i mikrobiološki efekti kauzalne terapije parodontopatije
VL - 142
IS - 1-2
SP - 10
EP - 16
DO - 10.2298/SARH1402010P
ER - 
@article{
author = "Predin, Tanja and Đurić, Milanko and Mirnić, Jelena and Gušić, Ivana and Nikolić, Nadja and Marković, Dubravka and Anđelković, Aleksandra and Milašin, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Introduction Periodontitis is a destructive inflammatory disease of the tooth-supporting tissues, primarily caused by Gram-negative microorganisms. Thus, the primary objective of cause-related initial periodontal therapy is disruption and removal of the subgingival biofilm. Objective The aim of this study was to evaluate the clinical and microbiological effects of the initial therapy in patients diagnosed with chronic periodontitis. Methods Forty patients with chronic periodontitis were included in the study. As a part of the clinical assessment undertaken prior to the initial therapy, as well as one month and three months post-therapy, plaque index, gingival index, papilla bleeding index, probing pocket depth and clinical attachment level were recorded. Microbiological testing was performed prior to the initial therapy and three months after therapy. Polymerase chain reaction assays were used to determine the presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Results All clinical parameters were significantly reduced after therapy. The prevalence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans was reduced by 22.5%, which was a statistically significant decrease compared to the baseline. The prevalence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis and Prevotella intermedia tended to decrease after therapy; however, the difference did not reach statistical significance. Conclusion The results of the present study demonstrated the beneficial effects of the initial periodontal therapy on both the clinical and microbiological parameters., Uvod Parodontopatija je inflamatorno, destruktivno oboljenje potpornog aparata zuba uzrokovano uglavnom Gram-negativnim mikroorganizmima. Dezorganizacija i uklanjanje subgingivalnog biofilma je primarni cilj kauzalne terapije parodontopatije. Cilj ovog rada bio je da se procene klinički i mikrobiološki efekti kauzalne terapije kod osoba s parodontopatijom. Metode rada U studiju je uključeno 40 ispitanika s hroničnom parodontopatijom kod kojih je primenjena kauzalna terapija. Klinički parametri (plak-indeks, gingivalni indeks, indeks krvarenja iz papile, dubina parodontalnih džepova i nivo pripojnog epitela) beleženi su na početku istraživanja, kao i mesec dana i tri meseca posle terapije, dok su uzorci subgingivalnog dentalnog plaka analizirani na početku i tri meseca posle terapije. Za izolovanje Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia i Aggregatibacter actinomycetemcomitans korišćena je multipleks tehnika reakcije lančanog umnožavanja DNK (engl. polymerase chain reaction - PCR). Rezultati Rezultati istraživanja pokazuju statistički značajno smanjenje svih ispitivanih kliničkih parametara posle terapije. Prevalencija A. actinomycetemcomitans statistički je značajno smanjena za 22,5% posle lečenja. Prevalencija P. gingivalis, T. forsythensis i P. intermedia takođe je smanjena nakon terapije, ali to smanjenje nije bilo statistički značajno. Zaključak Rezultati ove studije pokazuju da se kauzalnom terapijom parodontopatije postižu znatna klinička i mikrobiološka poboljšanja. .",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy, Klinički i mikrobiološki efekti kauzalne terapije parodontopatije",
volume = "142",
number = "1-2",
pages = "10-16",
doi = "10.2298/SARH1402010P"
}
Predin, T., Đurić, M., Mirnić, J., Gušić, I., Nikolić, N., Marković, D., Anđelković, A.,& Milašin, J.. (2014). Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 142(1-2), 10-16.
https://doi.org/10.2298/SARH1402010P
Predin T, Đurić M, Mirnić J, Gušić I, Nikolić N, Marković D, Anđelković A, Milašin J. Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2014;142(1-2):10-16.
doi:10.2298/SARH1402010P .
Predin, Tanja, Đurić, Milanko, Mirnić, Jelena, Gušić, Ivana, Nikolić, Nadja, Marković, Dubravka, Anđelković, Aleksandra, Milašin, Jelena, "Clinical and microbiological effects of the initial periodontal therapy" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 142, no. 1-2 (2014):10-16,
https://doi.org/10.2298/SARH1402010P . .
2
2
4

The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers

Besu, Irina; Janković, Ljiljana; Konić-Ristić, Aleksandra; Rasković, Sanvila; Besu, Valeri; Đurić, Milanko; Čakić, Saša; Magdu, Ileana Ursu; Juranić, Zorica

(Wiley-Blackwell, Hoboken, 2013)

TY - JOUR
AU - Besu, Irina
AU - Janković, Ljiljana
AU - Konić-Ristić, Aleksandra
AU - Rasković, Sanvila
AU - Besu, Valeri
AU - Đurić, Milanko
AU - Čakić, Saša
AU - Magdu, Ileana Ursu
AU - Juranić, Zorica
PY - 2013
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1817
AB - Background Recurrent aphthous ulcerations (RAU), or recurrent aphthous stomatitis, is recognized as one of the most common oral mucosal diseases worldwide. It was noted some connection between immunity to cow's milk proteins (CMP) and oral diseases. The goal of this study was to determine the prevalence of the increased levels of serum antibodies to specific cow's milk proteins (SCMP), constituents of cheese or of whey, by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test, in subjects who have RAU. Methods Fifty subjects with RAU and 50 healthy people, as controls (C), were included in this research. Levels of serum IgA, IgG, and IgE antibodies to SCMP were determined by ELISA. The statistical analysis of data was performed by Wilcoxon rank sum test with continuity correction. Results The levels of serum anti-SCMP IgA, IgG, and IgE antibodies were significantly higher in subjects with RAU in comparison with controls (P lt 0.005). Conclusions These results indicate the strong association between high levels of serum anti-SCMP IgA, IgG, and IgE antibodies, especially to caseins: a-, beta-, and ?-casein from cow's milk and clinical manifestations of RAU. Serum immunity to the whey proteins in subjects with RAU was not in so high percentage expressed.
PB - Wiley-Blackwell, Hoboken
T2 - Journal of Oral Pathology & Medicine
T1 - The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers
VL - 42
IS - 1
SP - 82
EP - 88
DO - 10.1111/j.1600-0714.2012.01204.x
ER - 
@article{
author = "Besu, Irina and Janković, Ljiljana and Konić-Ristić, Aleksandra and Rasković, Sanvila and Besu, Valeri and Đurić, Milanko and Čakić, Saša and Magdu, Ileana Ursu and Juranić, Zorica",
year = "2013",
abstract = "Background Recurrent aphthous ulcerations (RAU), or recurrent aphthous stomatitis, is recognized as one of the most common oral mucosal diseases worldwide. It was noted some connection between immunity to cow's milk proteins (CMP) and oral diseases. The goal of this study was to determine the prevalence of the increased levels of serum antibodies to specific cow's milk proteins (SCMP), constituents of cheese or of whey, by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test, in subjects who have RAU. Methods Fifty subjects with RAU and 50 healthy people, as controls (C), were included in this research. Levels of serum IgA, IgG, and IgE antibodies to SCMP were determined by ELISA. The statistical analysis of data was performed by Wilcoxon rank sum test with continuity correction. Results The levels of serum anti-SCMP IgA, IgG, and IgE antibodies were significantly higher in subjects with RAU in comparison with controls (P lt 0.005). Conclusions These results indicate the strong association between high levels of serum anti-SCMP IgA, IgG, and IgE antibodies, especially to caseins: a-, beta-, and ?-casein from cow's milk and clinical manifestations of RAU. Serum immunity to the whey proteins in subjects with RAU was not in so high percentage expressed.",
publisher = "Wiley-Blackwell, Hoboken",
journal = "Journal of Oral Pathology & Medicine",
title = "The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers",
volume = "42",
number = "1",
pages = "82-88",
doi = "10.1111/j.1600-0714.2012.01204.x"
}
Besu, I., Janković, L., Konić-Ristić, A., Rasković, S., Besu, V., Đurić, M., Čakić, S., Magdu, I. U.,& Juranić, Z.. (2013). The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers. in Journal of Oral Pathology & Medicine
Wiley-Blackwell, Hoboken., 42(1), 82-88.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.2012.01204.x
Besu I, Janković L, Konić-Ristić A, Rasković S, Besu V, Đurić M, Čakić S, Magdu IU, Juranić Z. The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers. in Journal of Oral Pathology & Medicine. 2013;42(1):82-88.
doi:10.1111/j.1600-0714.2012.01204.x .
Besu, Irina, Janković, Ljiljana, Konić-Ristić, Aleksandra, Rasković, Sanvila, Besu, Valeri, Đurić, Milanko, Čakić, Saša, Magdu, Ileana Ursu, Juranić, Zorica, "The role of specific cow's milk proteins in the etiology of recurrent aphthous ulcers" in Journal of Oral Pathology & Medicine, 42, no. 1 (2013):82-88,
https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.2012.01204.x . .
3
9
5
7

Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection

Đurić, Milanko; Janković, Ljiljana; Jovanović, Tanja; Pavlica, Dušan; Brkić, Snežana; Knežević, Aleksandra; Marković, Dubravka; Milašin, Jelena

(Wiley, Hoboken, 2009)

TY - JOUR
AU - Đurić, Milanko
AU - Janković, Ljiljana
AU - Jovanović, Tanja
AU - Pavlica, Dušan
AU - Brkić, Snežana
AU - Knežević, Aleksandra
AU - Marković, Dubravka
AU - Milašin, Jelena
PY - 2009
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1504
AB - Oral reactivation of latent Herpes simplex virus (HSV) infection may easily occur in cancer patients. Virus reactivation can cause oral mucosa damage, worsen already existing lesions caused by stomatotoxic effect of cancer therapy and, whether symptomatic or asymptomatic, ample spreading and promote viral transmission. Polymerase chain reaction (PCR), cell-culture and direct immunofluorescence have been used to determine the frequency of oral HSV reactivation in 60 patients undergoing chemotherapy for different malignancies. By means of PCR, the presence of viral DNA was detected in 71.7% of patients prior to chemotherapy and in 85.0% after chemotherapy. 33.3% of patients before and 40.0% after chemotherapy were viral-culture positive, while 3.3% of patients before and 11.7% after chemotherapy were positive as shown by direct immunofluorescence. No significant difference in HSV-1 reactivation was found before and after chemotherapy. In addition, no significant difference was found when comparing HSV-1 reactivation in patients with and without mucositis. HSV-2 was not detected in any of the patients. Reactivation of latent HSV is exceptionally frequent in cancer patients. The results of this study suggest that virus reactivation occurs independently of cancer chemotherapy. The potential role of HSV reactivation in oral mucosa damage remains unclear.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - Journal of Oral Pathology & Medicine
T1 - Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection
VL - 38
IS - 2
SP - 167
EP - 173
DO - 10.1111/j.1600-0714.2008.00684.x
ER - 
@article{
author = "Đurić, Milanko and Janković, Ljiljana and Jovanović, Tanja and Pavlica, Dušan and Brkić, Snežana and Knežević, Aleksandra and Marković, Dubravka and Milašin, Jelena",
year = "2009",
abstract = "Oral reactivation of latent Herpes simplex virus (HSV) infection may easily occur in cancer patients. Virus reactivation can cause oral mucosa damage, worsen already existing lesions caused by stomatotoxic effect of cancer therapy and, whether symptomatic or asymptomatic, ample spreading and promote viral transmission. Polymerase chain reaction (PCR), cell-culture and direct immunofluorescence have been used to determine the frequency of oral HSV reactivation in 60 patients undergoing chemotherapy for different malignancies. By means of PCR, the presence of viral DNA was detected in 71.7% of patients prior to chemotherapy and in 85.0% after chemotherapy. 33.3% of patients before and 40.0% after chemotherapy were viral-culture positive, while 3.3% of patients before and 11.7% after chemotherapy were positive as shown by direct immunofluorescence. No significant difference in HSV-1 reactivation was found before and after chemotherapy. In addition, no significant difference was found when comparing HSV-1 reactivation in patients with and without mucositis. HSV-2 was not detected in any of the patients. Reactivation of latent HSV is exceptionally frequent in cancer patients. The results of this study suggest that virus reactivation occurs independently of cancer chemotherapy. The potential role of HSV reactivation in oral mucosa damage remains unclear.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "Journal of Oral Pathology & Medicine",
title = "Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection",
volume = "38",
number = "2",
pages = "167-173",
doi = "10.1111/j.1600-0714.2008.00684.x"
}
Đurić, M., Janković, L., Jovanović, T., Pavlica, D., Brkić, S., Knežević, A., Marković, D.,& Milašin, J.. (2009). Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection. in Journal of Oral Pathology & Medicine
Wiley, Hoboken., 38(2), 167-173.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.2008.00684.x
Đurić M, Janković L, Jovanović T, Pavlica D, Brkić S, Knežević A, Marković D, Milašin J. Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection. in Journal of Oral Pathology & Medicine. 2009;38(2):167-173.
doi:10.1111/j.1600-0714.2008.00684.x .
Đurić, Milanko, Janković, Ljiljana, Jovanović, Tanja, Pavlica, Dušan, Brkić, Snežana, Knežević, Aleksandra, Marković, Dubravka, Milašin, Jelena, "Prevalence of oral herpes simplex virus reactivation in cancer patients: a comparison of different techniques of viral detection" in Journal of Oral Pathology & Medicine, 38, no. 2 (2009):167-173,
https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.2008.00684.x . .
35
28
35

Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji

Đurić, Milanko

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2006)

TY - THES
AU - Đurić, Milanko
PY - 2006
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/31425039
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/434
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_434
ER - 
@phdthesis{
author = "Đurić, Milanko",
year = "2006",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_434"
}
Đurić, M.. (2006). Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_434
Đurić M. Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji. 2006;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_434 .
Đurić, Milanko, "Uloga Herpes simplex virusa u nastanku oralnih promena kod pacijenata na hemioterapiji" (2006),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_434 .