All Publications

Link to this page

Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata

Tomović, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Tomović, Jovana
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3265
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3265
ER - 
@misc{
author = "Tomović, Jovana",
year = "2023",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3265"
}
Tomović, J.. (2023). Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3265
Tomović J. Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3265 .
Tomović, Jovana, "Specifičnosti održavanja oralne higijene kod posebnih grupa pacijenata" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3265 .

Primena ksilitola u prevenciji karijesa

Grubač, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Grubač, Jovana
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3263
AB - Karijes je i danas široko rasprostranjeno oboljenje kako kod dece tako i kod odraslih. Predstavlja multikauzalno, hronično, reverzibilno infektivno oboljenje čvrstih zubnih tkiva.
Kariogene bakterije još u najranijem detinjstvu naseljavaju usnu duplju i tu ostaju dok postoji i jedan zub u vilici. Zubi već nekoliko minuta nakon pranja budu prekriveni dentalnim biofilmom u kome se odvijaju metabolički procesi, tako da se procesi demineralizacije i remineralizacije konstantno dešavaju u biosistemu pljuvačka – dentalni biofilm – površina gleđi. Preventivne stomatološke mere obezbeđuju uslove bazne sredine i omogućavaju dominiranje remineralizacionih procesa. Kao efikasan u tome, pokazao se ksilitol. Ksilitol je alkoholni šećer koji velika većina bakterija nije sposobna da fermentiše u krajnje proizvode – kiseline. Na taj način onemogućuje se stvaranje kisele sredine koja je potrebna za procese demineralizacije. Ksilitol se može primeniti u različitim oblicima, a najčešće je korišćen u žvakaćim gumama. U ranom detinjstvu jednostavniji za upotrebu su maramice sa ksilitolom i sirupi, dok se kod starije dece mogu koristiti rastvori za ispiranje usta i paste sa fluorom i ksilitolom. Preporučene dnevne doze su od 3 do 8 grama, raspoređeno 2 – 3 puta dnevno.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Primena ksilitola u prevenciji karijesa
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3263
ER - 
@misc{
author = "Grubač, Jovana",
year = "2023",
abstract = "Karijes je i danas široko rasprostranjeno oboljenje kako kod dece tako i kod odraslih. Predstavlja multikauzalno, hronično, reverzibilno infektivno oboljenje čvrstih zubnih tkiva.
Kariogene bakterije još u najranijem detinjstvu naseljavaju usnu duplju i tu ostaju dok postoji i jedan zub u vilici. Zubi već nekoliko minuta nakon pranja budu prekriveni dentalnim biofilmom u kome se odvijaju metabolički procesi, tako da se procesi demineralizacije i remineralizacije konstantno dešavaju u biosistemu pljuvačka – dentalni biofilm – površina gleđi. Preventivne stomatološke mere obezbeđuju uslove bazne sredine i omogućavaju dominiranje remineralizacionih procesa. Kao efikasan u tome, pokazao se ksilitol. Ksilitol je alkoholni šećer koji velika većina bakterija nije sposobna da fermentiše u krajnje proizvode – kiseline. Na taj način onemogućuje se stvaranje kisele sredine koja je potrebna za procese demineralizacije. Ksilitol se može primeniti u različitim oblicima, a najčešće je korišćen u žvakaćim gumama. U ranom detinjstvu jednostavniji za upotrebu su maramice sa ksilitolom i sirupi, dok se kod starije dece mogu koristiti rastvori za ispiranje usta i paste sa fluorom i ksilitolom. Preporučene dnevne doze su od 3 do 8 grama, raspoređeno 2 – 3 puta dnevno.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Primena ksilitola u prevenciji karijesa",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3263"
}
Grubač, J.. (2023). Primena ksilitola u prevenciji karijesa. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3263
Grubač J. Primena ksilitola u prevenciji karijesa. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3263 .
Grubač, Jovana, "Primena ksilitola u prevenciji karijesa" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3263 .

Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije

Vasilić, Natalija

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Vasilić, Natalija
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3262
AB - Uvod: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) označava strukturnu anomaliju gleđi, koja zahvata najmanje jedan prvi stalni molar, a često je udružena sa promenama na stalnim sekutićima. Mogući etiološki faktori
koji se dovode u vezu sa nastankom MIH-a mogu biti genetski i faktori spoljašnje sredine.
Cilj rada: Ispitati učestalost pojedinih mogućih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih etioloških faktora spoljašnje sredine kod dece sa MIH-om.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 60 ispitanika uzrasta od 6 do 14 godina: 30 ispitanika sa MIH-om (15 devojčica i 15 dečaka) i 30 osoba bez MIH-a sa zdravim zubima (11 devojčica i 19 dečaka), koji su činili kontrolnu grupu. Majke svih ispitanika su popunjavale online Google upitnik koji je obuhvatao 45 pitanja o mogućim etiološkim faktorima: prenatalni (12 pitanja), perinatalni (10 pitanja) i postnatalni faktori (23 pitanja). Većina pitanja bila je zatvorenog tipa gde su ponuđeni odgovori „da” i „ne”, dok se na pojedina pitanja odgovara kratkim opisnim odgovorom. Za statističku analizu korišćen je Chi-Square test (r˂0,05), kako bi se uporedili podaci dobijeni za decu sa MIH-om i kontrolne grupe dece bez MIH-a sa zdravim zubima.
Rezultati: Značajan broj majki dece sa MIH-om potvrdio je postojanje oboljenja u toku trudnoće, gde je i pronađena statistički značajna razlika (p=0,010) između dve ispitivane grupe. Analizom ispitivanih perinatalnih faktora nije pronađena statistički značajna razlika između dve grupe. Statistički značajna razlika između dece sa i bez MIH-a pronađena je u sledećim postnatalnim etiološkim faktorima: bronhitis (p=0,020), visoka telesna
temperatura (p=0,004) i postojanje MIH-a na mlečnim zubima (p=0,019).
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju da pojedina oboljenja majke u trudnoći, kao i visoka telesna temperatura i bronhitis tokom prve 3 godine života deteta, kao i prisustvo MIH-a na mlečnim zubima, mogu imati značajno
mesto u etiologiji MIH-a.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262
ER - 
@misc{
author = "Vasilić, Natalija",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) označava strukturnu anomaliju gleđi, koja zahvata najmanje jedan prvi stalni molar, a često je udružena sa promenama na stalnim sekutićima. Mogući etiološki faktori
koji se dovode u vezu sa nastankom MIH-a mogu biti genetski i faktori spoljašnje sredine.
Cilj rada: Ispitati učestalost pojedinih mogućih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih etioloških faktora spoljašnje sredine kod dece sa MIH-om.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 60 ispitanika uzrasta od 6 do 14 godina: 30 ispitanika sa MIH-om (15 devojčica i 15 dečaka) i 30 osoba bez MIH-a sa zdravim zubima (11 devojčica i 19 dečaka), koji su činili kontrolnu grupu. Majke svih ispitanika su popunjavale online Google upitnik koji je obuhvatao 45 pitanja o mogućim etiološkim faktorima: prenatalni (12 pitanja), perinatalni (10 pitanja) i postnatalni faktori (23 pitanja). Većina pitanja bila je zatvorenog tipa gde su ponuđeni odgovori „da” i „ne”, dok se na pojedina pitanja odgovara kratkim opisnim odgovorom. Za statističku analizu korišćen je Chi-Square test (r˂0,05), kako bi se uporedili podaci dobijeni za decu sa MIH-om i kontrolne grupe dece bez MIH-a sa zdravim zubima.
Rezultati: Značajan broj majki dece sa MIH-om potvrdio je postojanje oboljenja u toku trudnoće, gde je i pronađena statistički značajna razlika (p=0,010) između dve ispitivane grupe. Analizom ispitivanih perinatalnih faktora nije pronađena statistički značajna razlika između dve grupe. Statistički značajna razlika između dece sa i bez MIH-a pronađena je u sledećim postnatalnim etiološkim faktorima: bronhitis (p=0,020), visoka telesna
temperatura (p=0,004) i postojanje MIH-a na mlečnim zubima (p=0,019).
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju da pojedina oboljenja majke u trudnoći, kao i visoka telesna temperatura i bronhitis tokom prve 3 godine života deteta, kao i prisustvo MIH-a na mlečnim zubima, mogu imati značajno
mesto u etiologiji MIH-a.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262"
}
Vasilić, N.. (2023). Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262
Vasilić N. Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262 .
Vasilić, Natalija, "Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262 .

Sialoadenitis i sialolitijaza

Lazić, Marko

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Lazić, Marko
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3267
AB - Sialoadenitisi predstavljaju zapaljenja pljuvačnih žlezda. Zapaljenskim procesom su
uglavnom zahvaćene velike pljuvačne žlezde, dominantno parotidna pljuvačna žlezda
(parotitis). Mogu biti infektivne i neinfektivne prirode. U sklopu infektivnih su najčešći
nespecifični bakterijski sialoadenitisi uz specifične bakterijske sialoadenitise u vidu
tuberkuloznog i aktinomikoznog koji predstavljaju retkost. Osim bakterija, zapaljenje može
biti izazvano i virusima kao što su Mumps virus i Citomegalovirus, koji pokazuju tropizam
prema tkivu pljuvačnih žlezda, kao i virusima drugih rodova. Iako retka, gljivična oboljenja se
mogu javiti kod imunodeficijentnih osoba koje boluju od AIDS-a ili dijabetesa. Sialoadenitisi
mogu biti i neinfektivne prirode koji se razvijaju u sklopu različitih autoimunih oboljenja.
Raznolika etiologija oboljenja pljuvačnih žlezdi uslovljava potrebu poznavanja anatomije i
fiziologije, kao i patološke slike svakog oboljenja, a sve u cilju adekvatne dijagnostike i
specifično usmerene terapije inflamatornih oboljenja pljuvačnih žlezdi.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Sialoadenitis i sialolitijaza
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3267
ER - 
@misc{
author = "Lazić, Marko",
year = "2023",
abstract = "Sialoadenitisi predstavljaju zapaljenja pljuvačnih žlezda. Zapaljenskim procesom su
uglavnom zahvaćene velike pljuvačne žlezde, dominantno parotidna pljuvačna žlezda
(parotitis). Mogu biti infektivne i neinfektivne prirode. U sklopu infektivnih su najčešći
nespecifični bakterijski sialoadenitisi uz specifične bakterijske sialoadenitise u vidu
tuberkuloznog i aktinomikoznog koji predstavljaju retkost. Osim bakterija, zapaljenje može
biti izazvano i virusima kao što su Mumps virus i Citomegalovirus, koji pokazuju tropizam
prema tkivu pljuvačnih žlezda, kao i virusima drugih rodova. Iako retka, gljivična oboljenja se
mogu javiti kod imunodeficijentnih osoba koje boluju od AIDS-a ili dijabetesa. Sialoadenitisi
mogu biti i neinfektivne prirode koji se razvijaju u sklopu različitih autoimunih oboljenja.
Raznolika etiologija oboljenja pljuvačnih žlezdi uslovljava potrebu poznavanja anatomije i
fiziologije, kao i patološke slike svakog oboljenja, a sve u cilju adekvatne dijagnostike i
specifično usmerene terapije inflamatornih oboljenja pljuvačnih žlezdi.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Sialoadenitis i sialolitijaza",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3267"
}
Lazić, M.. (2023). Sialoadenitis i sialolitijaza. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3267
Lazić M. Sialoadenitis i sialolitijaza. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3267 .
Lazić, Marko, "Sialoadenitis i sialolitijaza" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3267 .

Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema

Todorović, Marina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Todorović, Marina
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3266
AB - Dentalni adhezivni sistemi su tečne smeše koji obezbeđuju vezu između kompozitnih materijala i čvrstih zubnih tikva. Hibridizacija je proces formiranja hibridnog sloja koji predstavlja proces preplitanja smole u demineralizovanoj površini dentina. Demineralizacijom dentina, infiltracijom monomera i naknadnom polimerizacijom formira se hibridni sloj i na taj način se ostvaruje mikromehanička veza između dentina i smole. U gleđi se dešava sličan proces, polimerizacijom materijal ostaje zaključan u površinu gleđi i formiraju se mikrotagovi i makrotagovi, odnosno prstoliki produžeci koji predstavljaju osnovu mikromehaničke veze gleđi. Dentalni adhezivni sistemi se mogu podeliti na adhezive sa kiselinskim nagrizanjem koji mogu biti trofazni i dvofazni i na samonagrizajuće adhezive koji mogu biti dvofazni i jednofazni. U kliničkoj praksi se koriste tri vrste protokola primene dentalnih adhezivnih sistema to su protokol ,,totalnog nagrizanja“, protokol ,,samonagrizanja“ i protokol ,,selektivnog nagrizanja“.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266
ER - 
@misc{
author = "Todorović, Marina",
year = "2023",
abstract = "Dentalni adhezivni sistemi su tečne smeše koji obezbeđuju vezu između kompozitnih materijala i čvrstih zubnih tikva. Hibridizacija je proces formiranja hibridnog sloja koji predstavlja proces preplitanja smole u demineralizovanoj površini dentina. Demineralizacijom dentina, infiltracijom monomera i naknadnom polimerizacijom formira se hibridni sloj i na taj način se ostvaruje mikromehanička veza između dentina i smole. U gleđi se dešava sličan proces, polimerizacijom materijal ostaje zaključan u površinu gleđi i formiraju se mikrotagovi i makrotagovi, odnosno prstoliki produžeci koji predstavljaju osnovu mikromehaničke veze gleđi. Dentalni adhezivni sistemi se mogu podeliti na adhezive sa kiselinskim nagrizanjem koji mogu biti trofazni i dvofazni i na samonagrizajuće adhezive koji mogu biti dvofazni i jednofazni. U kliničkoj praksi se koriste tri vrste protokola primene dentalnih adhezivnih sistema to su protokol ,,totalnog nagrizanja“, protokol ,,samonagrizanja“ i protokol ,,selektivnog nagrizanja“.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266"
}
Todorović, M.. (2023). Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266
Todorović M. Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266 .
Todorović, Marina, "Aspekti hibridizacije adhezivnih sistema" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3266 .

Prevencija karijesa ranog detinjstva

Dalifi, Melisa

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Dalifi, Melisa
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3264
AB - Karijes ranog detinjstva karakteriše prisustvo jedne ili više karijesom
destruirane, nedostajuće ili ispunom lečene površine mlečnih zuba kod dece
do 71. meseca života. Kroz istoriju su mnogobrojni autori definisali ovo
specifično oboljenje i predlagali različite nazive: odontoklazija,
melanodoncija, karijes bočice, baby bottle tooth decay“, „bottle baby syndrome“,
labijalni karijes i cirkularni karijes. KRD se prema Vejnu klasifikuje na
umeren, srednji i teški oblik karijesa. Prevencija se zasniva na razumevanju
multikauzalne etiologije ovog oboljenja i poznavanju kliničke slike radi
pravovremene dijagnostike i lečenja. Može se podeliti na primarnu,
sekundarnu i tercijarnu prevenciju.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Prevencija karijesa ranog detinjstva
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3264
ER - 
@misc{
author = "Dalifi, Melisa",
year = "2023",
abstract = "Karijes ranog detinjstva karakteriše prisustvo jedne ili više karijesom
destruirane, nedostajuće ili ispunom lečene površine mlečnih zuba kod dece
do 71. meseca života. Kroz istoriju su mnogobrojni autori definisali ovo
specifično oboljenje i predlagali različite nazive: odontoklazija,
melanodoncija, karijes bočice, baby bottle tooth decay“, „bottle baby syndrome“,
labijalni karijes i cirkularni karijes. KRD se prema Vejnu klasifikuje na
umeren, srednji i teški oblik karijesa. Prevencija se zasniva na razumevanju
multikauzalne etiologije ovog oboljenja i poznavanju kliničke slike radi
pravovremene dijagnostike i lečenja. Može se podeliti na primarnu,
sekundarnu i tercijarnu prevenciju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Prevencija karijesa ranog detinjstva",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3264"
}
Dalifi, M.. (2023). Prevencija karijesa ranog detinjstva. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3264
Dalifi M. Prevencija karijesa ranog detinjstva. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3264 .
Dalifi, Melisa, "Prevencija karijesa ranog detinjstva" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3264 .

Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice

Radić, Mirjana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Radić, Mirjana
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3220
AB - Dentofacijalni deformiteti predstavljaju disharmoniju donje i gornje vilice,
estetski nesklad lica i niz funkcionalnih smetnji koje za posledicu imaju
narušavanje osnovnih uloga stomatognatnog sistema.
Cilj korekcije deformiteta lica i vilica jeste da se repozicioniraju
dentoalveolarni segmenti u povoljan isplaniran odnos i da kao takvi obezbede
funkcionalne i estetske rezultate. Odluka o ovim složenim terapijskim
modalitetima se donosi konzilijarno nakon opsežne analize i planiranja procedure. Zahvati koji se primenjuju zavise od indikacija i individualno se
donose za svaki klinički slučaj u određenom životnom dobu pacijenta. Najčešće
se u okviru donje vilice primenjuje sagitalna splint osteotomija vilične grane,
dok u gornjoj vilici Le Fort I osteotomija. Osteotomija se izvodi po tačno
određenom protokolu. Cilj osteotomije jeste korekcija položaja koštanih
segmenata, eliminacija koštanih deformiteta i postavljanje vilica u
optimalni ortognatski odnos. Ortognatska hirurgija je jedna u nizu terapijskih
procedura koje se preduzimaju u toku ispravljanja deformiteta. Pre nego što se
pristupi hiruškoj korekciji prethodi prehiruška priprema u vidu ortodontske
terapija i ekstrakcije potrebnih zuba a nakon hiruške korekcije glavni cilj je
uspostaviti stabilnost skeletni odnos i održati postignute rezultate.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3220
ER - 
@misc{
author = "Radić, Mirjana",
year = "2023",
abstract = "Dentofacijalni deformiteti predstavljaju disharmoniju donje i gornje vilice,
estetski nesklad lica i niz funkcionalnih smetnji koje za posledicu imaju
narušavanje osnovnih uloga stomatognatnog sistema.
Cilj korekcije deformiteta lica i vilica jeste da se repozicioniraju
dentoalveolarni segmenti u povoljan isplaniran odnos i da kao takvi obezbede
funkcionalne i estetske rezultate. Odluka o ovim složenim terapijskim
modalitetima se donosi konzilijarno nakon opsežne analize i planiranja procedure. Zahvati koji se primenjuju zavise od indikacija i individualno se
donose za svaki klinički slučaj u određenom životnom dobu pacijenta. Najčešće
se u okviru donje vilice primenjuje sagitalna splint osteotomija vilične grane,
dok u gornjoj vilici Le Fort I osteotomija. Osteotomija se izvodi po tačno
određenom protokolu. Cilj osteotomije jeste korekcija položaja koštanih
segmenata, eliminacija koštanih deformiteta i postavljanje vilica u
optimalni ortognatski odnos. Ortognatska hirurgija je jedna u nizu terapijskih
procedura koje se preduzimaju u toku ispravljanja deformiteta. Pre nego što se
pristupi hiruškoj korekciji prethodi prehiruška priprema u vidu ortodontske
terapija i ekstrakcije potrebnih zuba a nakon hiruške korekcije glavni cilj je
uspostaviti stabilnost skeletni odnos i održati postignute rezultate.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3220"
}
Radić, M.. (2023). Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3220
Radić M. Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3220 .
Radić, Mirjana, "Hiruške tehnike korekcije deformiteta gornje i donje vilice" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3220 .

Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin

Mirković, Aleksandra

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Mirković, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3239
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3239
ER - 
@misc{
author = "Mirković, Aleksandra",
year = "2023",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3239"
}
Mirković, A.. (2023). Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3239
Mirković A. Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3239 .
Mirković, Aleksandra, "Terapija dentogenih infekcija kod dece alergičnih na penicilin" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3239 .

Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka

Ranković, Dorotea

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Ranković, Dorotea
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3261
AB - Uvod: Istraživanja ukazuju da slušanje muzike može pozitivno uticati na vitalne parametre i anksioznost tokom različitih hirurških intervencija.
Cilj rada: Ispitati uticaj različitih muzičkih žanrova na redukciju vitalnih parametara i anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka.
Materijal i metode: Prospektivnom randomizovanom kliničkom studijom obuhvaćeno je 75 pacijenata podeljenih u tri jednake grupe: dve test grupe gde su ispitanici tokom intervencije slušali klasičnu ili rok muziku i treću, kontrolnu grupu gde nije slušana muzika. Svim pacijentima su mereni vitalni parametri (krvni pritisak i srčana frekvencija) na dan prvog pregleda, neposredno pred i odmah nakon intervencije, a popunjavali su i Spielbergov test anksioznosti (STAI). Takođe, pacijenti su nakon intervencije, na 100 milimetara dugoj vizuelno-analognoj skali, naznačavali intenzitet bola i stepen zadovoljstva intervencijom.
Rezultati: U grupi gde je slušana klasična muzika pronađen je statistički značajno niži sistolni pritisak nakon intervencije u odnosu na preoperativno vreme (p=0,007). Poređenjem postoperativne srčane frekvencije, uočena je statistički značajno niža vrednost u grupi rok muzike spram kontrolne grupe (p=0,023). Postoperativni nivo anksioznosti se nije razlikovao među ispitivanim grupama (p=0,362). U pogledu vrednosti na vizuelno-analognoj skali, nije pronađena statistički značajna razlika između grupa (p=0,164 za intenzitet bola, p=0,585 za zadovoljstvo intervencijom).
Zaključak: Različiti muzički žanrovi redukuju pojedine vitalne parametre tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka ali generalno ne utiču na redukciju.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261
ER - 
@misc{
author = "Ranković, Dorotea",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Istraživanja ukazuju da slušanje muzike može pozitivno uticati na vitalne parametre i anksioznost tokom različitih hirurških intervencija.
Cilj rada: Ispitati uticaj različitih muzičkih žanrova na redukciju vitalnih parametara i anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka.
Materijal i metode: Prospektivnom randomizovanom kliničkom studijom obuhvaćeno je 75 pacijenata podeljenih u tri jednake grupe: dve test grupe gde su ispitanici tokom intervencije slušali klasičnu ili rok muziku i treću, kontrolnu grupu gde nije slušana muzika. Svim pacijentima su mereni vitalni parametri (krvni pritisak i srčana frekvencija) na dan prvog pregleda, neposredno pred i odmah nakon intervencije, a popunjavali su i Spielbergov test anksioznosti (STAI). Takođe, pacijenti su nakon intervencije, na 100 milimetara dugoj vizuelno-analognoj skali, naznačavali intenzitet bola i stepen zadovoljstva intervencijom.
Rezultati: U grupi gde je slušana klasična muzika pronađen je statistički značajno niži sistolni pritisak nakon intervencije u odnosu na preoperativno vreme (p=0,007). Poređenjem postoperativne srčane frekvencije, uočena je statistički značajno niža vrednost u grupi rok muzike spram kontrolne grupe (p=0,023). Postoperativni nivo anksioznosti se nije razlikovao među ispitivanim grupama (p=0,362). U pogledu vrednosti na vizuelno-analognoj skali, nije pronađena statistički značajna razlika između grupa (p=0,164 za intenzitet bola, p=0,585 za zadovoljstvo intervencijom).
Zaključak: Različiti muzički žanrovi redukuju pojedine vitalne parametre tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka ali generalno ne utiču na redukciju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261"
}
Ranković, D.. (2023). Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261
Ranković D. Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261 .
Ranković, Dorotea, "Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261 .

Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju

Vasić, Dunja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Vasić, Dunja
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3259
AB - Cilj endodontske terapije je trodimenzionalno punjenje sistema kanala korena zuba nakon njegovog čišćenja i oblikovanja. U istraživanju je korišćeno četrdeset humanih donjih prvih premolara koji su mašinski obrađeni do radne dužine Reciproc blue R 40. Plamičastim dijamantskim borerom promera 0,12 mm su napravljeni arteficijalni lateralni kanali sa vestibularne površine korena u apikalnoj, srednjoj i koronarnoj trećini na 3, 6 i 9 mm od apeksa korena zuba. Nakon obilne irigacije 0,5 % NaOCl izvršena je opturacija pastom i gutaperkom. Zubi su podeljeni u četiri grupe: Grupa 1: BioRoot; Grupa 2: WellRoot; Grupa 3: MTA FillApex; Grupa 4: AH Plus (kontrolna grupa). Urađeni su digitalni retroalveolarni radiogrami iz meziodistalnog pravca, kontrola opturacije lateralnih kanala je određivana kompjuterski. Nije bilo statistički značajne razlike između ispitivanih pasti iako je najmanja površina praznog prostora zabeležena u AH plus pasti, a najveća kod BioRoot paste. Analiza po trećinama je pokazala najmanju površinu praznog prostora u apikalnoj potom srednjoj, a najveću površinu praznog prostora u koronarnoj trećini.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259
ER - 
@misc{
author = "Vasić, Dunja",
year = "2023",
abstract = "Cilj endodontske terapije je trodimenzionalno punjenje sistema kanala korena zuba nakon njegovog čišćenja i oblikovanja. U istraživanju je korišćeno četrdeset humanih donjih prvih premolara koji su mašinski obrađeni do radne dužine Reciproc blue R 40. Plamičastim dijamantskim borerom promera 0,12 mm su napravljeni arteficijalni lateralni kanali sa vestibularne površine korena u apikalnoj, srednjoj i koronarnoj trećini na 3, 6 i 9 mm od apeksa korena zuba. Nakon obilne irigacije 0,5 % NaOCl izvršena je opturacija pastom i gutaperkom. Zubi su podeljeni u četiri grupe: Grupa 1: BioRoot; Grupa 2: WellRoot; Grupa 3: MTA FillApex; Grupa 4: AH Plus (kontrolna grupa). Urađeni su digitalni retroalveolarni radiogrami iz meziodistalnog pravca, kontrola opturacije lateralnih kanala je određivana kompjuterski. Nije bilo statistički značajne razlike između ispitivanih pasti iako je najmanja površina praznog prostora zabeležena u AH plus pasti, a najveća kod BioRoot paste. Analiza po trećinama je pokazala najmanju površinu praznog prostora u apikalnoj potom srednjoj, a najveću površinu praznog prostora u koronarnoj trećini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259"
}
Vasić, D.. (2023). Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259
Vasić D. Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259 .
Vasić, Dunja, "Analiza punjenja arteficijalnih lateralnih kanala različitim pastama za opturaciju" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3259 .

Terapija izolovanih gingivalnih recesija

Jovanović, Dragana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Jovanović, Dragana
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3254
AB - Gingivalna recesija predstavlja promenu položaja ivice slobodne gingive
u apikalnom pravcu u odnosu na gleđno-cementnu granicu. Recesija gingive je česta urođena anomalija koja nastaje usled nepovoljnih anatomskih odnosa u mukogingivalnom kompleksu. Gingivalne recesije mogu nastati iz već izmenjenih mukogingivalnih odnosa na koje se nadovezuju loše navike, neadekvatna tehnika četkanja zuba, infekcije usne duplje, oštećenja gingive i jatrogeni faktori. Recesije gingive prate resorpciju vestibularne i/ili oralne koštane lamele sa mogućom progresijom parodontitisa. Apikalna migracija ivice gingive dovodi do eksponiranja površine korena zuba i preosetljivosti zuba na termičke i osmotske nadražaje, pogoduje nastanku nekarijesnih cervikalnih lezija i karijesu korena zuba zbog povećane plak prijemčivosti nekrotičnog cementa korena zuba, te je stoga neophodno različitim terapijskim modalitetima suzbiti neprijatne senzacije i evoluciju parodontalnog oboljenja. Profilaktička upotreba sredstava za desenzibilizaciju eksponiranog dentina korena zuba i restrauracija zuba ispunom V klase indikovani su kod malih gingivalnih recesija čija dubina iznosi manje od 3 mm. Hirurška terapija recesija gingive koja je pokazala najbolje funkcionalne i estetske rezultate je primena koronarno pozicioniranog režnja u kombinaciji sa transplantatom vezivnog tkiva ili regenerativnim procedurama koristeći gleđni matriks koji menjanju gingivalni fenotip i ostvaruju stabilan nivo ivice gingive u funkciji vremena.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Terapija izolovanih gingivalnih recesija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3254
ER - 
@misc{
author = "Jovanović, Dragana",
year = "2023",
abstract = "Gingivalna recesija predstavlja promenu položaja ivice slobodne gingive
u apikalnom pravcu u odnosu na gleđno-cementnu granicu. Recesija gingive je česta urođena anomalija koja nastaje usled nepovoljnih anatomskih odnosa u mukogingivalnom kompleksu. Gingivalne recesije mogu nastati iz već izmenjenih mukogingivalnih odnosa na koje se nadovezuju loše navike, neadekvatna tehnika četkanja zuba, infekcije usne duplje, oštećenja gingive i jatrogeni faktori. Recesije gingive prate resorpciju vestibularne i/ili oralne koštane lamele sa mogućom progresijom parodontitisa. Apikalna migracija ivice gingive dovodi do eksponiranja površine korena zuba i preosetljivosti zuba na termičke i osmotske nadražaje, pogoduje nastanku nekarijesnih cervikalnih lezija i karijesu korena zuba zbog povećane plak prijemčivosti nekrotičnog cementa korena zuba, te je stoga neophodno različitim terapijskim modalitetima suzbiti neprijatne senzacije i evoluciju parodontalnog oboljenja. Profilaktička upotreba sredstava za desenzibilizaciju eksponiranog dentina korena zuba i restrauracija zuba ispunom V klase indikovani su kod malih gingivalnih recesija čija dubina iznosi manje od 3 mm. Hirurška terapija recesija gingive koja je pokazala najbolje funkcionalne i estetske rezultate je primena koronarno pozicioniranog režnja u kombinaciji sa transplantatom vezivnog tkiva ili regenerativnim procedurama koristeći gleđni matriks koji menjanju gingivalni fenotip i ostvaruju stabilan nivo ivice gingive u funkciji vremena.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Terapija izolovanih gingivalnih recesija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3254"
}
Jovanović, D.. (2023). Terapija izolovanih gingivalnih recesija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3254
Jovanović D. Terapija izolovanih gingivalnih recesija. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3254 .
Jovanović, Dragana, "Terapija izolovanih gingivalnih recesija" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3254 .

Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro

Medojević, Mina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Medojević, Mina
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3260
AB - Uvod: Bezbolnost tokom preparacije karijesa je imperativ u savremenoj stomatologiji, što nameće nove načine i materijale za uklanjanje karijesa kod dece i odraslih, sa posebnim osvrtom na hemijsko uklanjanje.
Cilj rada je poređenje efikasnosti sredstava na bazi enzima papaina za hemijsko uklanjanje karijesa (BRIX3000®, Brix SRL, Argentina) i mehaničkog uklanjanja karijesa tungsten karbidnim svrdlima na mlečnim i stalnim zubima u in vitro uslovima.
Materijal i metode: Korišćeno je 16 ekstrahovanih zuba sa karijesnim lezijama koje nisu prethodno tretirane. Zubi su podeljeni u četiri grupe (mlečni zubi obrađeni hemijskom metodom, mlečni zubi obrađeni mehaničkom metodom, stalni zubi obrađeni hemijskom metodom i stalni zubi obrađeni mehaničkom metodom). Karijes je detektovan korišćenjem DIFOTI tehnologije (DIAGNOcam, KaVo Denatal, Nemačka), a potom uklonjen odabranom metodom. Prisustvo karijesa nakon preparacije je praćeno korišćenjem DIFOTI tehnologije, a površina karijesa pre i posle preparacije je računata uz pomoć PhotoShop-a (Adobe Systems, SAD). Statistička analiza je urađena u SPSS programu (SPSS Inc., Čikago, SAD).
Rezultati: Dobijena je statistički značajna razlika poređenjem redukcije karijesa između mašinske i hemijske metode obrade svih zuba (p=0,0037), kao i kod poređenja redukcije karijesa između mašinske i hemijske obrade u grupi mlečnih zuba (p=0,0317). Zaključak: Hemijska metoda uklanjanja karijesa je pokazala efikasnost sličnu mehaničkoj metodi u grupi stalnih zuba. Zbog malog uzorka i karakteristika sistema korišćenog za detekciju karijesa, potrebna su dalja ispitivanja.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3260
ER - 
@misc{
author = "Medojević, Mina",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Bezbolnost tokom preparacije karijesa je imperativ u savremenoj stomatologiji, što nameće nove načine i materijale za uklanjanje karijesa kod dece i odraslih, sa posebnim osvrtom na hemijsko uklanjanje.
Cilj rada je poređenje efikasnosti sredstava na bazi enzima papaina za hemijsko uklanjanje karijesa (BRIX3000®, Brix SRL, Argentina) i mehaničkog uklanjanja karijesa tungsten karbidnim svrdlima na mlečnim i stalnim zubima u in vitro uslovima.
Materijal i metode: Korišćeno je 16 ekstrahovanih zuba sa karijesnim lezijama koje nisu prethodno tretirane. Zubi su podeljeni u četiri grupe (mlečni zubi obrađeni hemijskom metodom, mlečni zubi obrađeni mehaničkom metodom, stalni zubi obrađeni hemijskom metodom i stalni zubi obrađeni mehaničkom metodom). Karijes je detektovan korišćenjem DIFOTI tehnologije (DIAGNOcam, KaVo Denatal, Nemačka), a potom uklonjen odabranom metodom. Prisustvo karijesa nakon preparacije je praćeno korišćenjem DIFOTI tehnologije, a površina karijesa pre i posle preparacije je računata uz pomoć PhotoShop-a (Adobe Systems, SAD). Statistička analiza je urađena u SPSS programu (SPSS Inc., Čikago, SAD).
Rezultati: Dobijena je statistički značajna razlika poređenjem redukcije karijesa između mašinske i hemijske metode obrade svih zuba (p=0,0037), kao i kod poređenja redukcije karijesa između mašinske i hemijske obrade u grupi mlečnih zuba (p=0,0317). Zaključak: Hemijska metoda uklanjanja karijesa je pokazala efikasnost sličnu mehaničkoj metodi u grupi stalnih zuba. Zbog malog uzorka i karakteristika sistema korišćenog za detekciju karijesa, potrebna su dalja ispitivanja.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3260"
}
Medojević, M.. (2023). Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3260
Medojević M. Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3260 .
Medojević, Mina, "Efikasnost sredstava za hemijsko uklanjanje karijesa na mlečnim i stalnim zubima – in vitro" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3260 .

Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece

Bojić, Katarina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Bojić, Katarina
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3257
AB - Ortodontske nepravilnosti su multifaktorijalne, odnosno podređene su uticajima brojnih lokalnih i opštih etioloških faktora. Loše navike poput sisanja prsta i tiskanja jezika, konzumiranje isključivo mekane i kašaste hrane, kratko dojenje i neadekvatna oralna higijena predstavljaju doprinoseće etiološke faktore u nastanku malokluzija. Iako roditelji dece smatraju da su informisani o pravilnoj ishrani, potrebi da se preduprede loše navike i oralnom zdravlju, poželjno je poboljšati rasprostranjenost pouzdanih informacija kako bi se smanjio njihov mogući uticaj na razvoj malokluzija u dece.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3257
ER - 
@misc{
author = "Bojić, Katarina",
year = "2023",
abstract = "Ortodontske nepravilnosti su multifaktorijalne, odnosno podređene su uticajima brojnih lokalnih i opštih etioloških faktora. Loše navike poput sisanja prsta i tiskanja jezika, konzumiranje isključivo mekane i kašaste hrane, kratko dojenje i neadekvatna oralna higijena predstavljaju doprinoseće etiološke faktore u nastanku malokluzija. Iako roditelji dece smatraju da su informisani o pravilnoj ishrani, potrebi da se preduprede loše navike i oralnom zdravlju, poželjno je poboljšati rasprostranjenost pouzdanih informacija kako bi se smanjio njihov mogući uticaj na razvoj malokluzija u dece.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3257"
}
Bojić, K.. (2023). Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3257
Bojić K. Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3257 .
Bojić, Katarina, "Informisanost roditelja o štetnim uticajima koji mogu da dovedu do razvoja ortodontskih nepravilnosti kod dece" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3257 .

Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta

Ajdini, Maja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Ajdini, Maja
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3255
AB - Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta treba da obezbede dobro rubno zaptivanje, kako bi sprečili prodor oralnih fluida u kavitet. U istraživanju je korišćeno 30 intaktnih ekstrahovanih maksilarnih i mandibularnih trećih molara na kojima su preparisani tradicionalni pristupni kaviteti. Kanali su mašinski obrađeni do radne dužine (Reciproc blue, R25) i opturisani. Uzorci su podeljeni u tri grupe (n=10) prema materijalu korišćenom za privremeno zatvaranje kaviteta. Grupa I: Citodur (cink-sulfatni cement); Grupa II: Cegal (cink-fosfatni cement): Grupa III: Fuji IX (glas-jonomer cement). Nakon termocikliranja od 500 ciklusa (5-55o), zubi su uronjeni u 1% rastvor metilen plavog tokom 24 sata. Zubi su aksijalno presečeni, a dubina prodora boje je analizirana na stereomikroskopu (x40). Prodor boje je zabeležen u sve tri grupe uzoraka. Najmanji prodor boje i odsustvo mikropukotine je zabeleženo kod Citodur-a. Najveći prodor boje je registrovan kod Fuji IX, zatim kod Cegal-a. Kod najvećeg broja uzoraka obe grupe uočena je mikropukotina na spoju materijala i tvrdog zubnog tkiva. Nijedan materijal nije sprečio prodor boje. Najbolje rubno zaptivanje kod tradicionalnih pristupnih kaviteta je pokazao Citodur.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255
ER - 
@misc{
author = "Ajdini, Maja",
year = "2023",
abstract = "Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta treba da obezbede dobro rubno zaptivanje, kako bi sprečili prodor oralnih fluida u kavitet. U istraživanju je korišćeno 30 intaktnih ekstrahovanih maksilarnih i mandibularnih trećih molara na kojima su preparisani tradicionalni pristupni kaviteti. Kanali su mašinski obrađeni do radne dužine (Reciproc blue, R25) i opturisani. Uzorci su podeljeni u tri grupe (n=10) prema materijalu korišćenom za privremeno zatvaranje kaviteta. Grupa I: Citodur (cink-sulfatni cement); Grupa II: Cegal (cink-fosfatni cement): Grupa III: Fuji IX (glas-jonomer cement). Nakon termocikliranja od 500 ciklusa (5-55o), zubi su uronjeni u 1% rastvor metilen plavog tokom 24 sata. Zubi su aksijalno presečeni, a dubina prodora boje je analizirana na stereomikroskopu (x40). Prodor boje je zabeležen u sve tri grupe uzoraka. Najmanji prodor boje i odsustvo mikropukotine je zabeleženo kod Citodur-a. Najveći prodor boje je registrovan kod Fuji IX, zatim kod Cegal-a. Kod najvećeg broja uzoraka obe grupe uočena je mikropukotina na spoju materijala i tvrdog zubnog tkiva. Nijedan materijal nije sprečio prodor boje. Najbolje rubno zaptivanje kod tradicionalnih pristupnih kaviteta je pokazao Citodur.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255"
}
Ajdini, M.. (2023). Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255
Ajdini M. Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255 .
Ajdini, Maja, "Efikasnost rubnog zaptivanja materijala za privremeno zatvaranje kaviteta" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3255 .

Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama

Ojdanić, Dušan

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Ojdanić, Dušan
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3258
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3258
ER - 
@misc{
author = "Ojdanić, Dušan",
year = "2023",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3258"
}
Ojdanić, D.. (2023). Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3258
Ojdanić D. Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3258 .
Ojdanić, Dušan, "Izrada kompleksne parcijalne proteze sa konus krunama" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3258 .

Komplikacije povreda zuba

Simić, Aleksandra

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Simić, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3256
AB - Komplikacije povreda zuba predstavljaju kliničke situacije koje se dešavaju nakon povrede zuba. Ispitivanjem je utvrđeno da se komplikacije češće razvijaju kod dečaka u odnosu na devojčice. Najčešće povređivani zub bio je levi centralni sekutić, a komplikacije su se najčešće razvijale nakon preloma gleđi i dentina bez otvaranja pulpe. Najučestalija komplikacija bila je hronični apikalni parodontitis, praćen nekrozom pulpe i eksternom resorpcijom. Do nastanka komplikacija je najčešće dolazilo u toku prve godine od povređivanja, a najčešće primenjivana terapija bila je endodontska. Komplikacije povreda zuba su česte, ali pravovremenim tretmanom može se sprečiti njihov nastanak.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Komplikacije povreda zuba
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256
ER - 
@misc{
author = "Simić, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Komplikacije povreda zuba predstavljaju kliničke situacije koje se dešavaju nakon povrede zuba. Ispitivanjem je utvrđeno da se komplikacije češće razvijaju kod dečaka u odnosu na devojčice. Najčešće povređivani zub bio je levi centralni sekutić, a komplikacije su se najčešće razvijale nakon preloma gleđi i dentina bez otvaranja pulpe. Najučestalija komplikacija bila je hronični apikalni parodontitis, praćen nekrozom pulpe i eksternom resorpcijom. Do nastanka komplikacija je najčešće dolazilo u toku prve godine od povređivanja, a najčešće primenjivana terapija bila je endodontska. Komplikacije povreda zuba su česte, ali pravovremenim tretmanom može se sprečiti njihov nastanak.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Komplikacije povreda zuba",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256"
}
Simić, A.. (2023). Komplikacije povreda zuba. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256
Simić A. Komplikacije povreda zuba. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256 .
Simić, Aleksandra, "Komplikacije povreda zuba" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3256 .

Dubok zagrižaj

Savković, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Savković, Milica
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3253
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Dubok zagrižaj
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3253
ER - 
@misc{
author = "Savković, Milica",
year = "2023",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Dubok zagrižaj",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3253"
}
Savković, M.. (2023). Dubok zagrižaj. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3253
Savković M. Dubok zagrižaj. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3253 .
Savković, Milica, "Dubok zagrižaj" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3253 .

Intrauterini razvoj zuba

Ignjatović, Marija

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Ignjatović, Marija
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3252
AB - U četvrtoj nedelji, u primitivnoj usnoj duplji, zapaža se izuzetno visok mitotički indeks epitelnih ćelija, njihov broj se naglo povećava. U gornjoj i donjoj vilici nastaju epitelna zadebljanja koja se označavaju kao primitivne epitelne trake. Ova zadebljanja prate položaj budućeg alveolarnog nastavka maksile i mandibule. Iz primarnih traka nastaće dve strukture zubna gredica (lamina dentalis) i vestibularna gredica (lamina vestibularis). Iz lamine dentalis razviće se prvo po 10 zubnih pupoljaka mlečne denticije, a kasnije po 16 zubnih pupoljaka stalne denticije, dok će se iz lamine vestibularis razviti vestibulum gornje i
donje vilice.
Razvoj zuba je složen, kontinuiran proces koji prolazi kroz više faza:
faza pupoljka (faza inicijacije),
faza kape (proliferacija),
faza zvona (histodiferencijacija i morfodiferencijacija) i
faza stvaranja krunice zuba (faza mineralizacije). Razvoj zuba započinje oko šeste nedelje intrauterinog života do početka treće decenije.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Intrauterini razvoj zuba
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3252
ER - 
@misc{
author = "Ignjatović, Marija",
year = "2023",
abstract = "U četvrtoj nedelji, u primitivnoj usnoj duplji, zapaža se izuzetno visok mitotički indeks epitelnih ćelija, njihov broj se naglo povećava. U gornjoj i donjoj vilici nastaju epitelna zadebljanja koja se označavaju kao primitivne epitelne trake. Ova zadebljanja prate položaj budućeg alveolarnog nastavka maksile i mandibule. Iz primarnih traka nastaće dve strukture zubna gredica (lamina dentalis) i vestibularna gredica (lamina vestibularis). Iz lamine dentalis razviće se prvo po 10 zubnih pupoljaka mlečne denticije, a kasnije po 16 zubnih pupoljaka stalne denticije, dok će se iz lamine vestibularis razviti vestibulum gornje i
donje vilice.
Razvoj zuba je složen, kontinuiran proces koji prolazi kroz više faza:
faza pupoljka (faza inicijacije),
faza kape (proliferacija),
faza zvona (histodiferencijacija i morfodiferencijacija) i
faza stvaranja krunice zuba (faza mineralizacije). Razvoj zuba započinje oko šeste nedelje intrauterinog života do početka treće decenije.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Intrauterini razvoj zuba",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3252"
}
Ignjatović, M.. (2023). Intrauterini razvoj zuba. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3252
Ignjatović M. Intrauterini razvoj zuba. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3252 .
Ignjatović, Marija, "Intrauterini razvoj zuba" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3252 .

Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji

Filipović, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Filipović, Jovana
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3237
AB - Opturacija kanala korena je završna faza endodontske terapije i podrazumeva definitivno punjenje kanala korena nakon adekvatne mehaničko-medikamentozne obrade. Osnovni materijal za punjenje kanala je gutaperka, koja zajedno sa različitim pastama treba da obezbedi trodimenzionalno hermetičko zaptivanje kanala. Pored toga, uloge pasti su i da poboljšaju marginalnu adaptaciju gutaperke za zidove kanala korena i time obezbede njihovu vezu, da ispune iregularnosti kanalskog sistema i ispune lateralne kanale korena, obezbede homogenost i kompaktnost opturacije, da onemoguće mikrocurenje i stvaranje mesta za rast i razvoj zaostalih mikroorganizama i spreče mogućnost reinfekcije.
Do danas, kalcijum silikatne paste su se pokazale kao jako dobar izbor, zahvaljujući njihovim osobinama, kao što su vezivanje u vlažnoj sredini, nerastvorljivost u tkivnim tečnostima, dimenzionalna stabilnost, adhezivnost, antimikrobnost, rendgenkontrastnost, kao i odgovarajuće radno vreme, vreme vezivanja i jednostavnost rukovanja.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3237
ER - 
@misc{
author = "Filipović, Jovana",
year = "2023",
abstract = "Opturacija kanala korena je završna faza endodontske terapije i podrazumeva definitivno punjenje kanala korena nakon adekvatne mehaničko-medikamentozne obrade. Osnovni materijal za punjenje kanala je gutaperka, koja zajedno sa različitim pastama treba da obezbedi trodimenzionalno hermetičko zaptivanje kanala. Pored toga, uloge pasti su i da poboljšaju marginalnu adaptaciju gutaperke za zidove kanala korena i time obezbede njihovu vezu, da ispune iregularnosti kanalskog sistema i ispune lateralne kanale korena, obezbede homogenost i kompaktnost opturacije, da onemoguće mikrocurenje i stvaranje mesta za rast i razvoj zaostalih mikroorganizama i spreče mogućnost reinfekcije.
Do danas, kalcijum silikatne paste su se pokazale kao jako dobar izbor, zahvaljujući njihovim osobinama, kao što su vezivanje u vlažnoj sredini, nerastvorljivost u tkivnim tečnostima, dimenzionalna stabilnost, adhezivnost, antimikrobnost, rendgenkontrastnost, kao i odgovarajuće radno vreme, vreme vezivanja i jednostavnost rukovanja.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3237"
}
Filipović, J.. (2023). Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3237
Filipović J. Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3237 .
Filipović, Jovana, "Paste za opturaciju kanala u današnjoj endodontskoj terapiji" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3237 .

Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe

Radojčić, Miloš-Milić

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Radojčić, Miloš-Milić
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3232
AB - Jedan od terapijskih postupaka koji se primenjuje sa ciljem očuvanja vitaliteta oštećenih zuba je postupak direktnog prekrivanja pulpe i predstavlja aplikaciju biokompatibilnih materijala preko eksponiranog pulpnog tkiva. Osnovne indikacije za DPP su manje perforacije nastale usled traume ili jatrogeno kao i prekid kontinuiteta komornog prostora usled karijesnog procesa. Na osnovu kliničkog pregleda postavlja se dijagnoza „klinički zdrave pulpe“ što predstavlja osnovni preduslov za izvođenje ovog terapijskog postupka. Materijali koji se koriste u postupku DPP treba da budu biokompatibilni, da stimulišu ćelije pulpo-dentinskog kompleksa i da imaju baktericidno i bakteriostatsko dejstvo. Na tržištu danas postoje različite vrste materijala za DPP ali još uvek ne postoji materijal koji zadovoljava sve uslove. Medikamenti izbora za postupak direktnog prekrivanja pulpe su kalcijum-hidroksid, Mineral-trioksid agregat i Biodentin. Kalcijum-hidroksid predstavlja medikament sa najdužom kliničkom primenom međutim danas se sve više koriste bioaktivni materijali na bazi kalcijum silikata koji predstavljaju napredak u terapijskom postupku DPP.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232
ER - 
@misc{
author = "Radojčić, Miloš-Milić",
year = "2023",
abstract = "Jedan od terapijskih postupaka koji se primenjuje sa ciljem očuvanja vitaliteta oštećenih zuba je postupak direktnog prekrivanja pulpe i predstavlja aplikaciju biokompatibilnih materijala preko eksponiranog pulpnog tkiva. Osnovne indikacije za DPP su manje perforacije nastale usled traume ili jatrogeno kao i prekid kontinuiteta komornog prostora usled karijesnog procesa. Na osnovu kliničkog pregleda postavlja se dijagnoza „klinički zdrave pulpe“ što predstavlja osnovni preduslov za izvođenje ovog terapijskog postupka. Materijali koji se koriste u postupku DPP treba da budu biokompatibilni, da stimulišu ćelije pulpo-dentinskog kompleksa i da imaju baktericidno i bakteriostatsko dejstvo. Na tržištu danas postoje različite vrste materijala za DPP ali još uvek ne postoji materijal koji zadovoljava sve uslove. Medikamenti izbora za postupak direktnog prekrivanja pulpe su kalcijum-hidroksid, Mineral-trioksid agregat i Biodentin. Kalcijum-hidroksid predstavlja medikament sa najdužom kliničkom primenom međutim danas se sve više koriste bioaktivni materijali na bazi kalcijum silikata koji predstavljaju napredak u terapijskom postupku DPP.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232"
}
Radojčić, M.. (2023). Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232
Radojčić M. Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232 .
Radojčić, Miloš-Milić, "Savremeni materijali za direktno prekrivanje pulpe" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3232 .

Digitalna izrada ortodontskih aparata

Tasić, Anja

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Tasić, Anja
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3251
AB - Nakon uključivanja intraoralnih skenera i digitalne tehnologije u svet ortodoncije, konvencionalna metoda polako gubi svoj značaj u primeni kod izrade ortodontskih aparata. Potrebno je dići svest kod ortodonata i tehničara o prednostima upotrebe digitalne tehnologije kod izrade kako bi se značajno skratilo vreme terapije, povećala preciznost i u globalu poboljšao konačan rezultat tretmana. Mana koju digitalna tehnologija nosi sa sobom jeste veliki finansijski zalogaj kod kupovine mašina i materijala za izradu, no u pogledu na rezultate, opravdava se svako potrebno odricanje.
U pogledu na sve prethodno rečeno, zadatak nas kao tehničara i odabranog ortodonta jeste da primenom konvencionalne metode uz kontinuirano zalaganje, prikupljanje znanja i veština, obezbedimo svakoj ordinaciji i laboratoriji potrebne mašine i materijale za što bolje ortodontske aparate, samim tim i što adekvatniji tretman.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Digitalna izrada ortodontskih aparata
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3251
ER - 
@misc{
author = "Tasić, Anja",
year = "2023",
abstract = "Nakon uključivanja intraoralnih skenera i digitalne tehnologije u svet ortodoncije, konvencionalna metoda polako gubi svoj značaj u primeni kod izrade ortodontskih aparata. Potrebno je dići svest kod ortodonata i tehničara o prednostima upotrebe digitalne tehnologije kod izrade kako bi se značajno skratilo vreme terapije, povećala preciznost i u globalu poboljšao konačan rezultat tretmana. Mana koju digitalna tehnologija nosi sa sobom jeste veliki finansijski zalogaj kod kupovine mašina i materijala za izradu, no u pogledu na rezultate, opravdava se svako potrebno odricanje.
U pogledu na sve prethodno rečeno, zadatak nas kao tehničara i odabranog ortodonta jeste da primenom konvencionalne metode uz kontinuirano zalaganje, prikupljanje znanja i veština, obezbedimo svakoj ordinaciji i laboratoriji potrebne mašine i materijale za što bolje ortodontske aparate, samim tim i što adekvatniji tretman.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Digitalna izrada ortodontskih aparata",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3251"
}
Tasić, A.. (2023). Digitalna izrada ortodontskih aparata. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3251
Tasić A. Digitalna izrada ortodontskih aparata. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3251 .
Tasić, Anja, "Digitalna izrada ortodontskih aparata" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3251 .

Urgentna endodontska terapija

Stojanović, Katarina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Stojanović, Katarina
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3250
AB - Urgentna endodontska terapija je neizostavni deo svakodnevnog rada
stomatologa. Ovakav vid terapije se sprovodi kod akutnih reverzibilnih i
ireverzibilnih pulpitisa, akutnih apeksnih periodontitisa. Takođe, traume
zuba i potpornog aparata zahtevaju urgentnu terapiju. S obzirom na brzi i
nagli razvoj simptoma, pacijenti često dolaze uplašeni sa prisutnim jakim
bolom ili otokom, što su dva najčešća simptoma koja pacijenti prijavljuju.
Bol je odlika inflamacije pulpe ili periapikalnog tkiva. Karakteristike bola razlikuju reverzbilne i ireverzibilne pulpitise. Inflamacija
periapikalnog tkiva je posledica infekcije kanala korena u vidu akutnog
apeksnog periodontitisa koji može progredirati u apsces što se manifestuje
intraoralnim otokom. Daljim razvojem infekcije prisutni su i ekstraoralni
simptomi. Širenjem infekcije dolazi do poremećaja opšteg stanja pacijenta.
Očekuje se da intervencija bude brza, što se postiže definitivnim
tretmanom i medikamentnom terapijom zasnovanoj na temeljnoj anamnezi,
kliničkom pregledu, primeni pomoćnih dijagnostičkih sredstava. Poštovanje
ove ,,3D” procedure čini intervenciju efikasnom. Bilo kakvi propusti
dovode do grešaka i neuspeha primenjene terapije, što može rezultovati
pogoršanjem kliničke slike i razvojem komplikacija. Primena antibiotika i
analgetika mora biti opravdana i primenjena samo kao dopunska urgentnoj
endodontskoj terapiji. S obzirom na varijetet akutnih kliničkih stanja,
terapija se sprovodi u vidu indirektnog ili direktnog prekrivanja pulpe,
pulpotomije, pulpektomije ili terapije inficiranog kanala korena. Hitan
endodontski tretman se najčešće odnosi na terapiju akutnog apeksnog
periodontitisa i zasniva se na transkanalnoj drenaži i inciziji i drenaži
apscesa u slučaju postojanja fluktuacije. Definitivni tretman podrazumeva
endodontsku terapiju inficiranog kanala korena. Urgentna stanja
predstavljaju i traume u vidu fraktura krunica i korena, kontuzija,
subluksacija, luksacija i avulzija. Postoje različiti terapijski modaliteti
navedenih trauma. Endodontska terapija se izvodi neposredno kod fraktura
krunice sa otvaranjem zubne pulpe u vidu pulpotomije i pulpektomije. Povrede
potpornog aparata zuba se prvenstveno saniraju repozicijom i imobilizacijom, dok se endodontska terapija obično sprovodi nakon 7-10
dana. Nakon izvršene urgentne endodontske terapije, kao i definitivnog
tretmana, neophodni su redovni kontrolni pregledi.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Urgentna endodontska terapija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250
ER - 
@misc{
author = "Stojanović, Katarina",
year = "2023",
abstract = "Urgentna endodontska terapija je neizostavni deo svakodnevnog rada
stomatologa. Ovakav vid terapije se sprovodi kod akutnih reverzibilnih i
ireverzibilnih pulpitisa, akutnih apeksnih periodontitisa. Takođe, traume
zuba i potpornog aparata zahtevaju urgentnu terapiju. S obzirom na brzi i
nagli razvoj simptoma, pacijenti često dolaze uplašeni sa prisutnim jakim
bolom ili otokom, što su dva najčešća simptoma koja pacijenti prijavljuju.
Bol je odlika inflamacije pulpe ili periapikalnog tkiva. Karakteristike bola razlikuju reverzbilne i ireverzibilne pulpitise. Inflamacija
periapikalnog tkiva je posledica infekcije kanala korena u vidu akutnog
apeksnog periodontitisa koji može progredirati u apsces što se manifestuje
intraoralnim otokom. Daljim razvojem infekcije prisutni su i ekstraoralni
simptomi. Širenjem infekcije dolazi do poremećaja opšteg stanja pacijenta.
Očekuje se da intervencija bude brza, što se postiže definitivnim
tretmanom i medikamentnom terapijom zasnovanoj na temeljnoj anamnezi,
kliničkom pregledu, primeni pomoćnih dijagnostičkih sredstava. Poštovanje
ove ,,3D” procedure čini intervenciju efikasnom. Bilo kakvi propusti
dovode do grešaka i neuspeha primenjene terapije, što može rezultovati
pogoršanjem kliničke slike i razvojem komplikacija. Primena antibiotika i
analgetika mora biti opravdana i primenjena samo kao dopunska urgentnoj
endodontskoj terapiji. S obzirom na varijetet akutnih kliničkih stanja,
terapija se sprovodi u vidu indirektnog ili direktnog prekrivanja pulpe,
pulpotomije, pulpektomije ili terapije inficiranog kanala korena. Hitan
endodontski tretman se najčešće odnosi na terapiju akutnog apeksnog
periodontitisa i zasniva se na transkanalnoj drenaži i inciziji i drenaži
apscesa u slučaju postojanja fluktuacije. Definitivni tretman podrazumeva
endodontsku terapiju inficiranog kanala korena. Urgentna stanja
predstavljaju i traume u vidu fraktura krunica i korena, kontuzija,
subluksacija, luksacija i avulzija. Postoje različiti terapijski modaliteti
navedenih trauma. Endodontska terapija se izvodi neposredno kod fraktura
krunice sa otvaranjem zubne pulpe u vidu pulpotomije i pulpektomije. Povrede
potpornog aparata zuba se prvenstveno saniraju repozicijom i imobilizacijom, dok se endodontska terapija obično sprovodi nakon 7-10
dana. Nakon izvršene urgentne endodontske terapije, kao i definitivnog
tretmana, neophodni su redovni kontrolni pregledi.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Urgentna endodontska terapija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250"
}
Stojanović, K.. (2023). Urgentna endodontska terapija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250
Stojanović K. Urgentna endodontska terapija. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250 .
Stojanović, Katarina, "Urgentna endodontska terapija" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3250 .

Savremeni terapijski koncept OAK i OAF

Jovanović, Jovan

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Jovanović, Jovan
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3249
AB - Oroantralne komunikacije najčešće nastaju prilikom ekstrakcije zuba u gornjoj
vilici. Kada se oroantralna komunikacija blagovremeno ne dijagnostikuje, a
komunikacija ne zatvori spontano, nastaje oroantralna fistula, koja je indirektni
pokazatelj hronične infekcije sinusa. Terapija oroantralnih komunikacija i fistula
moze biti u vidu hirurške ili konzervativne terapije, ali ključna stvar je
pravovremeno dijagnostikovanje i što ranije zatvaranje komunikacije između
maksilarnog sinusa i usne šupljine kako bi sprečili nastanak infekcija u sinusu.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Savremeni terapijski koncept OAK i OAF
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3249
ER - 
@misc{
author = "Jovanović, Jovan",
year = "2023",
abstract = "Oroantralne komunikacije najčešće nastaju prilikom ekstrakcije zuba u gornjoj
vilici. Kada se oroantralna komunikacija blagovremeno ne dijagnostikuje, a
komunikacija ne zatvori spontano, nastaje oroantralna fistula, koja je indirektni
pokazatelj hronične infekcije sinusa. Terapija oroantralnih komunikacija i fistula
moze biti u vidu hirurške ili konzervativne terapije, ali ključna stvar je
pravovremeno dijagnostikovanje i što ranije zatvaranje komunikacije između
maksilarnog sinusa i usne šupljine kako bi sprečili nastanak infekcija u sinusu.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Savremeni terapijski koncept OAK i OAF",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3249"
}
Jovanović, J.. (2023). Savremeni terapijski koncept OAK i OAF. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3249
Jovanović J. Savremeni terapijski koncept OAK i OAF. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3249 .
Jovanović, Jovan, "Savremeni terapijski koncept OAK i OAF" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3249 .

Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa

Dimitrijević, Luka

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Dimitrijević, Luka
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3248
AB - U ovom radu opisano je ispitivanje uticaja mastikatornih sila na kvalitet veze između
kompozitnog cementa i titanijumskog abatmenta. U okviru ovog rada analizirane su 22
cirkonijum oksidne keramičke nadoknade iz klase sjekutića, očnjaka, premolara i molara vezane
za titanijumske abatmente. Nakon završenog opterećenja i potapanja u 5% metilensko plavo
obavljeno je presijecanje uzoraka u mezio distalnom smjeru i analiziranje pojave mikrocurenja
boje između abatmenta i keramike duž oba aksijalna zida pomoću stereomikroskopa. Prodor boje
u odnosu na aksijalni zid je kvantifikovan skalom od 4 stepena (0-3) na sljedeći način. 0 – nema
prodora boje; 1 – mikrocurenje do početka prve trećine aksijalnog zida; 2 – mikrocurenje je do
početka druge trećine aksijalnog zida; 3 – mikrocurenje je duž cijelog aksijalnog zida. Osam
uzoraka je pokazalo mikrocurenje distalno sa prosječnom vrijednošću 1,5 (dva uzorka vrijednosti
3 i jedan uzorak vrijednosti 2), dok je 7 uzoraka pokazalo mikrocurenje sa obje strane (i
mezijalno i distalno).
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3248
ER - 
@misc{
author = "Dimitrijević, Luka",
year = "2023",
abstract = "U ovom radu opisano je ispitivanje uticaja mastikatornih sila na kvalitet veze između
kompozitnog cementa i titanijumskog abatmenta. U okviru ovog rada analizirane su 22
cirkonijum oksidne keramičke nadoknade iz klase sjekutića, očnjaka, premolara i molara vezane
za titanijumske abatmente. Nakon završenog opterećenja i potapanja u 5% metilensko plavo
obavljeno je presijecanje uzoraka u mezio distalnom smjeru i analiziranje pojave mikrocurenja
boje između abatmenta i keramike duž oba aksijalna zida pomoću stereomikroskopa. Prodor boje
u odnosu na aksijalni zid je kvantifikovan skalom od 4 stepena (0-3) na sljedeći način. 0 – nema
prodora boje; 1 – mikrocurenje do početka prve trećine aksijalnog zida; 2 – mikrocurenje je do
početka druge trećine aksijalnog zida; 3 – mikrocurenje je duž cijelog aksijalnog zida. Osam
uzoraka je pokazalo mikrocurenje distalno sa prosječnom vrijednošću 1,5 (dva uzorka vrijednosti
3 i jedan uzorak vrijednosti 2), dok je 7 uzoraka pokazalo mikrocurenje sa obje strane (i
mezijalno i distalno).",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3248"
}
Dimitrijević, L.. (2023). Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3248
Dimitrijević L. Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3248 .
Dimitrijević, Luka, "Uticaj mastikatornih sila na kvalitet veze između titanijumskog abatmenta i kompozitnog cementa" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3248 .

Bolesti usana i jezika

Mrkajić, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Mrkajić, Milica
PY - 2023
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3247
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Bolesti usana i jezika
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3247
ER - 
@misc{
author = "Mrkajić, Milica",
year = "2023",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Bolesti usana i jezika",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3247"
}
Mrkajić, M.. (2023). Bolesti usana i jezika. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3247
Mrkajić M. Bolesti usana i jezika. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3247 .
Mrkajić, Milica, "Bolesti usana i jezika" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3247 .