All Publications

Link to this page

Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom

Henjaš, Damir

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Henjaš, Damir
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3142
AB - Uvod: Izmenjena pasivna erupcija je stanje koje karakteriše višak gingivalnog tkiva i čini da klinička kruna zuba izgleda kratko. Nastaje kao posledica zakasnele ili izostale apikalne migracije pripojnog epitela i tkiva gingive nakon aktivne faze erupcije zuba.
Cilj rada: Procena parodontalnog statusa i samopercepcije estetike osmeha kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom.
Materijal i metode: U studiju je bilo uključeno 118 studenata stomatologije, 67 (56,8%) ženskog i 51 (43,2%) muškog pola. Prilikom kliničkog pregleda na zubima u gornjoj vilici verifikovani su sledeći parametri: dubina sondiranja (DS), širina keratinizovane gingive (ŠKG), fenotip gingive (FG), dubina recesije (DR), dužina kliničke krune (DKK) i širina kliničke krune (ŠKK). Registrovan je i položaj gornje usne pri osmehu. Svi ispitanici uključeni u studiju popunjavali su upitnik samopercepcije estetike osmeha.
Rezultati: Izmenjena pasivna erupcija dijagnostikovana je kod 14 (11,9%) ispitanika (IP grupa). Ispitanici sa izmenjenom pasivnom erupcijom imali su statistički značajno širu zonu keratinizovane gingive u odnosu na osobe sa normalnom pasivnom erupcijom (N grupa) (5,01 ± 0,71mm vs. 4,42 ± 1,20mm, p=0,009). Odnos DKK/ŠKK bio je statistički značajno manji u IP grupi nego u N grupi (0,94 ± 0,07 vs. 1,05 ± 0,06, p=0,01). Osobe sa visokom linijom osmeha ocenile su svoj osmeh sa nižom ocenom zbog prevelike vidljivosti gingive za razliku od osoba sa niskom i srednjom linijom osmeha (4,33 ± 0,5 vs. 2,2 ± 0,84, p= 0,002 i 3,9 ± 0,99 vs. 2,2 ± 0,84, p=0,009)
Zaključak: Osobe sa izmenjenom pasivnom erupcijom imaju širu zonu keratinizovane gingive u odnosu na kontrolnu grupu. Odnos DKK/ŠKK je manji u IP grupi što ukazuje na kratke kliničke krune. Osobe sa visokom linijom osmeha bile su nezadovoljnije svojim osmehom zbog preterane vidljivosti gingive prilikom osmeha.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom
ER - 
@misc{
author = "Henjaš, Damir",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Izmenjena pasivna erupcija je stanje koje karakteriše višak gingivalnog tkiva i čini da klinička kruna zuba izgleda kratko. Nastaje kao posledica zakasnele ili izostale apikalne migracije pripojnog epitela i tkiva gingive nakon aktivne faze erupcije zuba.
Cilj rada: Procena parodontalnog statusa i samopercepcije estetike osmeha kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom.
Materijal i metode: U studiju je bilo uključeno 118 studenata stomatologije, 67 (56,8%) ženskog i 51 (43,2%) muškog pola. Prilikom kliničkog pregleda na zubima u gornjoj vilici verifikovani su sledeći parametri: dubina sondiranja (DS), širina keratinizovane gingive (ŠKG), fenotip gingive (FG), dubina recesije (DR), dužina kliničke krune (DKK) i širina kliničke krune (ŠKK). Registrovan je i položaj gornje usne pri osmehu. Svi ispitanici uključeni u studiju popunjavali su upitnik samopercepcije estetike osmeha.
Rezultati: Izmenjena pasivna erupcija dijagnostikovana je kod 14 (11,9%) ispitanika (IP grupa). Ispitanici sa izmenjenom pasivnom erupcijom imali su statistički značajno širu zonu keratinizovane gingive u odnosu na osobe sa normalnom pasivnom erupcijom (N grupa) (5,01 ± 0,71mm vs. 4,42 ± 1,20mm, p=0,009). Odnos DKK/ŠKK bio je statistički značajno manji u IP grupi nego u N grupi (0,94 ± 0,07 vs. 1,05 ± 0,06, p=0,01). Osobe sa visokom linijom osmeha ocenile su svoj osmeh sa nižom ocenom zbog prevelike vidljivosti gingive za razliku od osoba sa niskom i srednjom linijom osmeha (4,33 ± 0,5 vs. 2,2 ± 0,84, p= 0,002 i 3,9 ± 0,99 vs. 2,2 ± 0,84, p=0,009)
Zaključak: Osobe sa izmenjenom pasivnom erupcijom imaju širu zonu keratinizovane gingive u odnosu na kontrolnu grupu. Odnos DKK/ŠKK je manji u IP grupi što ukazuje na kratke kliničke krune. Osobe sa visokom linijom osmeha bile su nezadovoljnije svojim osmehom zbog preterane vidljivosti gingive prilikom osmeha.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom"
}
Henjaš, D.. (2022). Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
Henjaš D. Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom. 2022;..
Henjaš, Damir, "Parodontalno zdravlje kod osoba sa izmenjenom pasivnom erupcijom" (2022).

Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu

Timotijević, Una

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Timotijević, Una
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3123
AB - Uvod: Primarna funkcija labijalnog frenuluma je pružanje potpore usnama i održavanje njihove harmonične veze u toku razvoja obe vilice. Abnormalnosti u obliku i mestu insercije frenuluma mogu prouzrokovati funkcionalne i estetske probleme. Praćenje učestalosti ovakvih anomalija u početnom i završnom periodu smene denticije može pokazati kada je neophodna hirurška intervencija. Cilj rada: Utvrditi učestalost pojave koronarne insercije frenuluma i njegovih različitih oblika u populaciji dece sa mešovitom denticijom. Materijal i metode: Pacijenti u periodu mešovite denticije Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta i tri Doma zdravlja (opština Savski venac, Zemun i Banovo brdo) su uključeni u istraživanje. Kliničkim pregledom je obuhvaćeno 342 pacijenta, koji su podeljeni u dve grupe prema uzrastu od 6 do 9 i od 10 do 12 godina. Određivano je mesto insercije frenuluma (mukozni, gingivalni, papilarni i papilarno-penetrirajući). Rezultati: Nezavisno od pola pacijenta, u grupi dece uzrasta 6-9 godina pronađena je učestalost koronarne insercije frenuluma od 10%(9% u gornjoj vilici i 1% u donjoj). U grupi dece 10-12 godina ova učestalost iznosi 2% (1% i 1% respektivno). Zaključak: Deca uzrasta od 10 do 12 godina pokazala su manju učestalost koronarne insercije frenuluma usana, što ukazuje da je period nakon 10 godina bolji pokazatelj za indikaciju hirurške intervencije na frenulumu.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3123
ER - 
@misc{
author = "Timotijević, Una",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Primarna funkcija labijalnog frenuluma je pružanje potpore usnama i održavanje njihove harmonične veze u toku razvoja obe vilice. Abnormalnosti u obliku i mestu insercije frenuluma mogu prouzrokovati funkcionalne i estetske probleme. Praćenje učestalosti ovakvih anomalija u početnom i završnom periodu smene denticije može pokazati kada je neophodna hirurška intervencija. Cilj rada: Utvrditi učestalost pojave koronarne insercije frenuluma i njegovih različitih oblika u populaciji dece sa mešovitom denticijom. Materijal i metode: Pacijenti u periodu mešovite denticije Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta i tri Doma zdravlja (opština Savski venac, Zemun i Banovo brdo) su uključeni u istraživanje. Kliničkim pregledom je obuhvaćeno 342 pacijenta, koji su podeljeni u dve grupe prema uzrastu od 6 do 9 i od 10 do 12 godina. Određivano je mesto insercije frenuluma (mukozni, gingivalni, papilarni i papilarno-penetrirajući). Rezultati: Nezavisno od pola pacijenta, u grupi dece uzrasta 6-9 godina pronađena je učestalost koronarne insercije frenuluma od 10%(9% u gornjoj vilici i 1% u donjoj). U grupi dece 10-12 godina ova učestalost iznosi 2% (1% i 1% respektivno). Zaključak: Deca uzrasta od 10 do 12 godina pokazala su manju učestalost koronarne insercije frenuluma usana, što ukazuje da je period nakon 10 godina bolji pokazatelj za indikaciju hirurške intervencije na frenulumu.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3123"
}
Timotijević, U.. (2022). Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3123
Timotijević U. Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3123 .
Timotijević, Una, "Učestalost razvojnih anomalija frenuluma usana u periodu mešovite denticije dece u Beogradu" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3123 .

Primena antiseptika u terapiji parodontitisa

Pantelić, Sara

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Pantelić, Sara
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3117
AB - Iako istorija traženja idealnog sredstva za održavanje oralne higijene traje više hiljada godina, do danas nije pronađeno sredstvo koje ima sve osobine koje jedan antiseptik treba da ispunjava. Kroz istoriju su naučnici probali da nađu idealnu formulu za antiseprično sredstvo, koristeći sastojke kao što su tela životinja, preko semenki anisa, pa sve do otrovnih hemijskih jedinjenja kao što je aresn. Pre otkrivanja hlorheksidina, za hemijsku kontrolu plaka koristila su se brojna sredstva koja su u svom sastavu sadržala enzime, soli metala, aminske alkohole, fenole i esencijalna ulja, kao i oksidna sredstva i sredstva kvaternernog amonijaka. Od oksidnih sredstava važno je spomenuti vodonik-peroksid koji najveću ulogu ima u supragingivalnoj kontroli dentalnog plaka, a od jedinjenja kvaternernog amonijaka cetilpiridinijum hlorid. Cetilpiridinijum hlorid je sredstvo koje se zbog svojih osobina često upoređivalo sa hlorheksidinom, međutim zbog kratkotrajog delovanja u usnoj duplji ono je prevaziđeno. Hlorheksidin je u savremenoj kliničkoj praksi sredstvo izbora u lečenju parodontitisa. I pored negativnih propratnih pojava koje prate upotrebu ovog antiseptka, njegovi terapijski efekti su veliki. Danas se on koristi u brojnim kliničkim slučajevima, kao što su preoperativna priprema i postoperativna nega, kod pacijenata sa intermaksilarnom imobilizacijom, oralnim infekcijama, kao i kod supragingivalne irigacije i proteznog stomatitisa. Hlorheksidin je jedini oralni antiseptik sa produženim antibakterijskim i antiplak efektom što ga za sada čini jedinstvenim na tržištu.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Primena antiseptika u terapiji parodontitisa
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3117
ER - 
@misc{
author = "Pantelić, Sara",
year = "2022",
abstract = "Iako istorija traženja idealnog sredstva za održavanje oralne higijene traje više hiljada godina, do danas nije pronađeno sredstvo koje ima sve osobine koje jedan antiseptik treba da ispunjava. Kroz istoriju su naučnici probali da nađu idealnu formulu za antiseprično sredstvo, koristeći sastojke kao što su tela životinja, preko semenki anisa, pa sve do otrovnih hemijskih jedinjenja kao što je aresn. Pre otkrivanja hlorheksidina, za hemijsku kontrolu plaka koristila su se brojna sredstva koja su u svom sastavu sadržala enzime, soli metala, aminske alkohole, fenole i esencijalna ulja, kao i oksidna sredstva i sredstva kvaternernog amonijaka. Od oksidnih sredstava važno je spomenuti vodonik-peroksid koji najveću ulogu ima u supragingivalnoj kontroli dentalnog plaka, a od jedinjenja kvaternernog amonijaka cetilpiridinijum hlorid. Cetilpiridinijum hlorid je sredstvo koje se zbog svojih osobina često upoređivalo sa hlorheksidinom, međutim zbog kratkotrajog delovanja u usnoj duplji ono je prevaziđeno. Hlorheksidin je u savremenoj kliničkoj praksi sredstvo izbora u lečenju parodontitisa. I pored negativnih propratnih pojava koje prate upotrebu ovog antiseptka, njegovi terapijski efekti su veliki. Danas se on koristi u brojnim kliničkim slučajevima, kao što su preoperativna priprema i postoperativna nega, kod pacijenata sa intermaksilarnom imobilizacijom, oralnim infekcijama, kao i kod supragingivalne irigacije i proteznog stomatitisa. Hlorheksidin je jedini oralni antiseptik sa produženim antibakterijskim i antiplak efektom što ga za sada čini jedinstvenim na tržištu.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Primena antiseptika u terapiji parodontitisa",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3117"
}
Pantelić, S.. (2022). Primena antiseptika u terapiji parodontitisa. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3117
Pantelić S. Primena antiseptika u terapiji parodontitisa. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3117 .
Pantelić, Sara, "Primena antiseptika u terapiji parodontitisa" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3117 .

Komplikacije oralnohirurških intervencija

Majstorović, Jasna

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Majstorović, Jasna
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3141
AB - Ovaj rad fokusiran je prevashodno na sistematizaciju komplikacija u svakodnevnoj oralnohirurškoj praksi, kroz podelu na opšte komplikacije i specifične, koje prate samo pojedine intervencije. Poseban akcenat je stavljen na etiologiju, dijagnostiku i terapiju nastalih komplikacija. Podacima iz stručne literature preciznije je istaknuta incidenca pojava neželjenih okolnosti i ishoda oralnohirurških intervencija, kao i zaključci najnovijih istraživanja o uzrocima njihovog nastanka. Iako su ovom prilikom istaknute samo intraoperativne i postoperativne komplikacije oralnohirurških intervencija, treba napomenuti da postoji i široki spektar komplikacija koje se javljaju pri aplikaciji lokalne anestezije, a koje su izazvane instumentima koji se tom prilikom koriste, ali i samim anestetičkim rastvorima na koje pacijenti mogu različito reagovati.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Komplikacije oralnohirurških intervencija
ER - 
@misc{
author = "Majstorović, Jasna",
year = "2022",
abstract = "Ovaj rad fokusiran je prevashodno na sistematizaciju komplikacija u svakodnevnoj oralnohirurškoj praksi, kroz podelu na opšte komplikacije i specifične, koje prate samo pojedine intervencije. Poseban akcenat je stavljen na etiologiju, dijagnostiku i terapiju nastalih komplikacija. Podacima iz stručne literature preciznije je istaknuta incidenca pojava neželjenih okolnosti i ishoda oralnohirurških intervencija, kao i zaključci najnovijih istraživanja o uzrocima njihovog nastanka. Iako su ovom prilikom istaknute samo intraoperativne i postoperativne komplikacije oralnohirurških intervencija, treba napomenuti da postoji i široki spektar komplikacija koje se javljaju pri aplikaciji lokalne anestezije, a koje su izazvane instumentima koji se tom prilikom koriste, ali i samim anestetičkim rastvorima na koje pacijenti mogu različito reagovati.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Komplikacije oralnohirurških intervencija"
}
Majstorović, J.. (2022). Komplikacije oralnohirurških intervencija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
Majstorović J. Komplikacije oralnohirurških intervencija. 2022;..
Majstorović, Jasna, "Komplikacije oralnohirurških intervencija" (2022).

Prelomi donje vilice

Labović, Radomir

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Labović, Radomir
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3139
AB - Prelomi donje vilice nastaju dejstvom direktne ili indirektne sile. Mogu biti prelomi: bradnog predela, tela, ugla, grane, zglobnog i mišićnog nastavka. Prelomi grane i mišićnog nastavka su dosta retki zbog svog položaja i zaštite od strane okolnih mišića. Prilikom preloma formira se frakturna linija koja može biti povoljna ili nepovoljna. Kod preloma je bitno uzeti u obzir pripoje i funkciju mastikatornih mišića zbog eventualne dislokacije fragmenata.
Dalje podele preloma su na: otvorene i zatvorene; sa ili bez dislokacije fragmenata; nepotpuni i potpuni.
Kod dijagnostike preloma donje vilice najbitnije je uzeti u obzir sigurne i nesigurne znake preloma. Sigurni znaci su: koštani stepenik, patološka pokretljivost, krepitacije i isticanje likvora. Nesigurni znaci su oni koji mogu pratiti prelome ali se javljaju i kod drugih trauma i oboljenja. To su: poremećaj okluzije zuba u vidu: otvorenog zagrižaja u prednjem delu, bočno otvorenog zagrižaja, poremećaja sredine zagrižaja; krvarenje, otok, krvni podliv, bol, palpatorna bolna osetljivost, ograničeno ili onemogućeno otvaranje usta, pojačano lučenje pljuvačke, zadah iz usta, poremećaj osteljivosti.
Terapija podrazumeva repoziciju i imobilizaciju. Repozicija može biti manuelna, repozicija vučom (gumice ili žice) ili hirurška. Imobilizacija može biti privremena (transportna)(zavoji) i definitivna (metalne šine, splintovi). Kod hirurške terapije pristup može biti intra ili ekstraoralni. Lečenje može biti konzervativno i hirurško. Izbor metode je individualan i zavisi od vrste preloma, frakturne linije, uzrasta, zdravstvenog stanja, okolnih struktura.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Prelomi donje vilice
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3139
ER - 
@misc{
author = "Labović, Radomir",
year = "2022",
abstract = "Prelomi donje vilice nastaju dejstvom direktne ili indirektne sile. Mogu biti prelomi: bradnog predela, tela, ugla, grane, zglobnog i mišićnog nastavka. Prelomi grane i mišićnog nastavka su dosta retki zbog svog položaja i zaštite od strane okolnih mišića. Prilikom preloma formira se frakturna linija koja može biti povoljna ili nepovoljna. Kod preloma je bitno uzeti u obzir pripoje i funkciju mastikatornih mišića zbog eventualne dislokacije fragmenata.
Dalje podele preloma su na: otvorene i zatvorene; sa ili bez dislokacije fragmenata; nepotpuni i potpuni.
Kod dijagnostike preloma donje vilice najbitnije je uzeti u obzir sigurne i nesigurne znake preloma. Sigurni znaci su: koštani stepenik, patološka pokretljivost, krepitacije i isticanje likvora. Nesigurni znaci su oni koji mogu pratiti prelome ali se javljaju i kod drugih trauma i oboljenja. To su: poremećaj okluzije zuba u vidu: otvorenog zagrižaja u prednjem delu, bočno otvorenog zagrižaja, poremećaja sredine zagrižaja; krvarenje, otok, krvni podliv, bol, palpatorna bolna osetljivost, ograničeno ili onemogućeno otvaranje usta, pojačano lučenje pljuvačke, zadah iz usta, poremećaj osteljivosti.
Terapija podrazumeva repoziciju i imobilizaciju. Repozicija može biti manuelna, repozicija vučom (gumice ili žice) ili hirurška. Imobilizacija može biti privremena (transportna)(zavoji) i definitivna (metalne šine, splintovi). Kod hirurške terapije pristup može biti intra ili ekstraoralni. Lečenje može biti konzervativno i hirurško. Izbor metode je individualan i zavisi od vrste preloma, frakturne linije, uzrasta, zdravstvenog stanja, okolnih struktura.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Prelomi donje vilice",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3139"
}
Labović, R.. (2022). Prelomi donje vilice. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3139
Labović R. Prelomi donje vilice. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3139 .
Labović, Radomir, "Prelomi donje vilice" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3139 .

Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija

Zablaćanski, Katarina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Zablaćanski, Katarina
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3138
AB - Zapaljenje maksilarnog sinusa može nastati prodorom infekcije iz nosa ili usled odontogeno uslovljenog zapaljenja. Razlikujemo rinogeno i odontogeno nastali sinuzitis. Po toku maksilarne odontogene sinuzitise možemo da podelimo na akutne i hronične. Terapijske mere dentogenih sinuzitisa mogu biti u vidu konzervativnog i hirurškog lečenja. Primenom konzervativnog lečenja dolazi do izlečenja akutnog i ublažavanja simptoma hroničnog maksilarnog sinuzitisa. Hirurške mere se uglavnom koriste za lečenje hroničnog dentogenog sinuzitisa.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3138
ER - 
@misc{
author = "Zablaćanski, Katarina",
year = "2022",
abstract = "Zapaljenje maksilarnog sinusa može nastati prodorom infekcije iz nosa ili usled odontogeno uslovljenog zapaljenja. Razlikujemo rinogeno i odontogeno nastali sinuzitis. Po toku maksilarne odontogene sinuzitise možemo da podelimo na akutne i hronične. Terapijske mere dentogenih sinuzitisa mogu biti u vidu konzervativnog i hirurškog lečenja. Primenom konzervativnog lečenja dolazi do izlečenja akutnog i ublažavanja simptoma hroničnog maksilarnog sinuzitisa. Hirurške mere se uglavnom koriste za lečenje hroničnog dentogenog sinuzitisa.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3138"
}
Zablaćanski, K.. (2022). Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3138
Zablaćanski K. Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3138 .
Zablaćanski, Katarina, "Dentogeni maksilarni sinuzitis - klinička slika i terapija" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3138 .

Prevencija povreda u sportu

Bazzi, Hasan

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Bazzi, Hasan
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3137
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Prevencija povreda u sportu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3137
ER - 
@misc{
author = "Bazzi, Hasan",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Prevencija povreda u sportu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3137"
}
Bazzi, H.. (2022). Prevencija povreda u sportu. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3137
Bazzi H. Prevencija povreda u sportu. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3137 .
Bazzi, Hasan, "Prevencija povreda u sportu" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3137 .

Dinamika reparacije posle endodontske terapije

Gajić, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Gajić, Milica
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3140
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Dinamika reparacije posle endodontske terapije
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3140
ER - 
@misc{
author = "Gajić, Milica",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Dinamika reparacije posle endodontske terapije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3140"
}
Gajić, M.. (2022). Dinamika reparacije posle endodontske terapije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3140
Gajić M. Dinamika reparacije posle endodontske terapije. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3140 .
Gajić, Milica, "Dinamika reparacije posle endodontske terapije" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3140 .

Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije

Radić, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Radić, Milica
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3136
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3136
ER - 
@misc{
author = "Radić, Milica",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3136"
}
Radić, M.. (2022). Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3136
Radić M. Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3136 .
Radić, Milica, "Sarkomi mekih i koštanih tkiva maksilofacijalne regije" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3136 .

Hitan endodontski tretman avitalnih zuba

Zimonjić, Marko

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Zimonjić, Marko
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3116
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Hitan endodontski tretman avitalnih zuba
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3116
ER - 
@misc{
author = "Zimonjić, Marko",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Hitan endodontski tretman avitalnih zuba",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3116"
}
Zimonjić, M.. (2022). Hitan endodontski tretman avitalnih zuba. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3116
Zimonjić M. Hitan endodontski tretman avitalnih zuba. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3116 .
Zimonjić, Marko, "Hitan endodontski tretman avitalnih zuba" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3116 .

Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu

Rajić, Aleksandra

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Rajić, Aleksandra
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3076
AB - Cilj ovog rada je bio da se predstave osnovne karakteristike NiTi mašinskih instrumenata i apostrofiraju problemi pri radu. U poglavlju o NiTi leguri prikazane su njene karakteristike i njihova primena u oblastima stomatologije. U poglavlju o osnovnim karakteristikama NiTi instrumenata prikazane su osobine instrumenata uopšte. Odrađeno je i poglavlje o sistemima NiTi instrumenata, njihove karakteristike i sprecifičnosti. U poglavlju o principima rada mašinskih rotirajućih instrumenata prikazana su pravila njihovog korišćenja kao i njihovi nedostaci.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3076
ER - 
@misc{
author = "Rajić, Aleksandra",
year = "2022",
abstract = "Cilj ovog rada je bio da se predstave osnovne karakteristike NiTi mašinskih instrumenata i apostrofiraju problemi pri radu. U poglavlju o NiTi leguri prikazane su njene karakteristike i njihova primena u oblastima stomatologije. U poglavlju o osnovnim karakteristikama NiTi instrumenata prikazane su osobine instrumenata uopšte. Odrađeno je i poglavlje o sistemima NiTi instrumenata, njihove karakteristike i sprecifičnosti. U poglavlju o principima rada mašinskih rotirajućih instrumenata prikazana su pravila njihovog korišćenja kao i njihovi nedostaci.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3076"
}
Rajić, A.. (2022). Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3076
Rajić A. Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3076 .
Rajić, Aleksandra, "Mašinski rotirajući NiTi intrumenti - osnovne karakteristike i problemi pri radu" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3076 .

Hirurška terapija periapikalnih lezija

Popović, Duško

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Popović, Duško
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3119
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Hirurška terapija periapikalnih lezija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3119
ER - 
@misc{
author = "Popović, Duško",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Hirurška terapija periapikalnih lezija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3119"
}
Popović, D.. (2022). Hirurška terapija periapikalnih lezija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3119
Popović D. Hirurška terapija periapikalnih lezija. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3119 .
Popović, Duško, "Hirurška terapija periapikalnih lezija" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3119 .

Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa

Kapetanović, Jovana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Kapetanović, Jovana
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3078
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3078
ER - 
@misc{
author = "Kapetanović, Jovana",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3078"
}
Kapetanović, J.. (2022). Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3078
Kapetanović J. Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3078 .
Kapetanović, Jovana, "Vrste režnjeva u hiruškoj terapiji periapikalnih procesa" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3078 .

Kompozitni ispuni bočne regije

Ismaili, Azra

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Ismaili, Azra
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3118
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Kompozitni ispuni bočne regije
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3118
ER - 
@misc{
author = "Ismaili, Azra",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Kompozitni ispuni bočne regije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3118"
}
Ismaili, A.. (2022). Kompozitni ispuni bočne regije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3118
Ismaili A. Kompozitni ispuni bočne regije. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3118 .
Ismaili, Azra, "Kompozitni ispuni bočne regije" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3118 .

Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

(Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2022)

TY - BOOK
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3135
AB - ZBORNIK referata XXXV SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Oralno zdravlje čuvamo od najranijeg detinjstva“ VRNJAČKA BANJA, 07. juni 2019. godine; ZBORNIK referata i radova XXXVI SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Znanje o zdravlju – ključ prevencije oralnih oboljenja“ VEBINAR, 18. SEPTEMBAR 2020. godine; ZBORNIK referata i radova SEMINARA „Preporuke za očuvanje oralnog zdravlja – protokoli“ VEBINAR, 19. SEPTEMBAR 2020. godine; ZBORNIK referata i radova XXXVII SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Zdravstveno vaspitanje – osnov prevencije“ BEOGRAD, 18. SEPTEMBAR 2021. godine; ZBORNIK referata i radova NACIONALNOG SEMINARA I KATEGORIJE „Profilaksa kod posebnih grupa pacijenata“ BEOGRAD, 19. SEPTEMBAR 2021. godine
PB - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
T1 - Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3135
ER - 
@book{
year = "2022",
abstract = "ZBORNIK referata XXXV SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Oralno zdravlje čuvamo od najranijeg detinjstva“ VRNJAČKA BANJA, 07. juni 2019. godine; ZBORNIK referata i radova XXXVI SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Znanje o zdravlju – ključ prevencije oralnih oboljenja“ VEBINAR, 18. SEPTEMBAR 2020. godine; ZBORNIK referata i radova SEMINARA „Preporuke za očuvanje oralnog zdravlja – protokoli“ VEBINAR, 19. SEPTEMBAR 2020. godine; ZBORNIK referata i radova XXXVII SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Zdravstveno vaspitanje – osnov prevencije“ BEOGRAD, 18. SEPTEMBAR 2021. godine; ZBORNIK referata i radova NACIONALNOG SEMINARA I KATEGORIJE „Profilaksa kod posebnih grupa pacijenata“ BEOGRAD, 19. SEPTEMBAR 2021. godine",
publisher = "Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu",
title = "Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3135"
}
(2022). Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. 
Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3135
Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3135 .
"Zbornik referata i radova: XXXV, XXXVI i XXXVII simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3135 .

Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a

Malivuk, Cvetana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Malivuk, Cvetana
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3133
AB - Bezubost je stanje kada u ustima ne postoji nijedan zub, praćeno funkcionalnim
smetnjama i lošom estetikom. Implant protetika je deo oralne implantologije koja se
bavi proučavanjem i izradom fiksnih i mobilnih nadoknada na svim vrstama
implantata. Supradentalna zubna proteza predstavlja zubnu nadoknadu koja se
izrađuje preko prirodnih zuba, njihovih korenova ili implantata. LOCATOR®
predstavlja zlatni standard sistema atečmena za izradu supradentalnih proteza na
implantatima.
Kod standardnih patrica postoji sistem dvostruke retencije (interna i eksterna),
zahvaljujući kojoj se standardne patrice koriste kod paralelnih implantata, odnosno
kada postoji divergencija između dva implantata do 20o. Dok proširene patrice
funkcionišu po principu eksterne retencije, a upotrebljavaju se kod disparalelno
postavljenih implantata, odnosno kada postoji divergencija između dva implantata do
40o. LOCATOR® atečmeni mogu biti ugrađeni na implantatima, u koren zuba i
pričvršćeni za prečku. Postoje dve tehnike izrade supradentalne proteze retinirane
implantatima, a to su direktna tehnika (za novu ili postojeću protezu) i indirektna
tehnika, odnosno laboratorijska izrada.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3133
ER - 
@misc{
author = "Malivuk, Cvetana",
year = "2022",
abstract = "Bezubost je stanje kada u ustima ne postoji nijedan zub, praćeno funkcionalnim
smetnjama i lošom estetikom. Implant protetika je deo oralne implantologije koja se
bavi proučavanjem i izradom fiksnih i mobilnih nadoknada na svim vrstama
implantata. Supradentalna zubna proteza predstavlja zubnu nadoknadu koja se
izrađuje preko prirodnih zuba, njihovih korenova ili implantata. LOCATOR®
predstavlja zlatni standard sistema atečmena za izradu supradentalnih proteza na
implantatima.
Kod standardnih patrica postoji sistem dvostruke retencije (interna i eksterna),
zahvaljujući kojoj se standardne patrice koriste kod paralelnih implantata, odnosno
kada postoji divergencija između dva implantata do 20o. Dok proširene patrice
funkcionišu po principu eksterne retencije, a upotrebljavaju se kod disparalelno
postavljenih implantata, odnosno kada postoji divergencija između dva implantata do
40o. LOCATOR® atečmeni mogu biti ugrađeni na implantatima, u koren zuba i
pričvršćeni za prečku. Postoje dve tehnike izrade supradentalne proteze retinirane
implantatima, a to su direktna tehnika (za novu ili postojeću protezu) i indirektna
tehnika, odnosno laboratorijska izrada.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3133"
}
Malivuk, C.. (2022). Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3133
Malivuk C. Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3133 .
Malivuk, Cvetana, "Supradentalne proteze na implantatima sa atečmenima na bazi lokator-a" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3133 .

Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju

Simić, Ana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Simić, Ana
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3132
AB - Tema ovog diplomskog rada je „ Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju “. Istraživanje je sprovedeno na Klinici za ortopediju vilica u vidu upitnika koji su pacijenti popunjavali sami ili su to činili njihovi roditelji. Naš cilj bio je da utvrdimo koji su najvažniji razlozi zbog kojih se pacijenti i njihovi roditelji obraćaju ortodontu. Rezultate smo objedinili na estetske i zdravstvene razloge, jer su se ispitanici najviše opredeljivali upravo za te odgovore. Statističkom obradom dobijenih rezultata, došli smo do zaključka da su najčešći razlozi za otpočinjanje ortodontske terapije estetski, dok znatno manji procenat to čini iz zdravstvenih i drugih razloga. Naš cilj, kao stomatologa, je da poboljšamo svest pacijenata, da ortodontske nepravilnosti i njihova terapija, nisu stvar samo estetike, iako svakako doprinose njenom poboljšanju, već da pravilni odnosi zuba i vilica značajno smanjuju rizik od karijesa i parodontalnih oboljenja i omogućavaju normalno odvijanje orofacijalnih funkcija .
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3132
ER - 
@misc{
author = "Simić, Ana",
year = "2022",
abstract = "Tema ovog diplomskog rada je „ Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju “. Istraživanje je sprovedeno na Klinici za ortopediju vilica u vidu upitnika koji su pacijenti popunjavali sami ili su to činili njihovi roditelji. Naš cilj bio je da utvrdimo koji su najvažniji razlozi zbog kojih se pacijenti i njihovi roditelji obraćaju ortodontu. Rezultate smo objedinili na estetske i zdravstvene razloge, jer su se ispitanici najviše opredeljivali upravo za te odgovore. Statističkom obradom dobijenih rezultata, došli smo do zaključka da su najčešći razlozi za otpočinjanje ortodontske terapije estetski, dok znatno manji procenat to čini iz zdravstvenih i drugih razloga. Naš cilj, kao stomatologa, je da poboljšamo svest pacijenata, da ortodontske nepravilnosti i njihova terapija, nisu stvar samo estetike, iako svakako doprinose njenom poboljšanju, već da pravilni odnosi zuba i vilica značajno smanjuju rizik od karijesa i parodontalnih oboljenja i omogućavaju normalno odvijanje orofacijalnih funkcija .",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3132"
}
Simić, A.. (2022). Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3132
Simić A. Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3132 .
Simić, Ana, "Razlozi zbog kojih se pacijenti i roditelji opredeljuju za ortodontsku terapiju" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3132 .

Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom

Bogdanović, Sara

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Bogdanović, Sara
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3131
AB - Uvod: Mikrobiom creva ima veliki značaj za uspostavljanje optimalno izbalansiranog funkcionalnog stanja imunskog sistema. Smatra se da poremećaji reaktivnosti na antigenske strukture mikrobioma creva mogu biti odgovorni za nastanak lokalnih inflamatornih bolesti. Ipak, do danas nije poznato u kojoj meri bi izmenjena reaktivnost sistemskih IgG, IgA i IgM antitela sa antigenima oportunistički patogenih mikroorganizmima crevne flore, kakav je i Candida albicans, mogla da bude povezana sa nastankom i progresijom parodontalnih oboljenja. Pored toga, nedavne studije su pokazale da kod osoba sa hroničnim parodontopatijama postoji povećana subgingivalna kolonizacija C. albicans, a patogeni značaj prisustva ovog mikroorganizma nije objašnjen.
Cilj rada: Odrediti titar i aviditet IgG, IgA i IgM antitela seruma bolesnika sa parodontopatijama prema oportunistički patogenom mikroorganizmu crevne flore - C. albicans.
Materijal i metode: Uzorci seruma prikupljeni su od 22 bolesnika sa parodontopatijom (Grupa A: 16 ispitanika sa I i II stadijumom; Grupa B: 6 ispitanika sa III i IV stadijumom) i 21 ispitanika sa klinički zdravim parodoncijumom koji predstavljaju kontrolnu grupu. Stadijumi parodontopatije klinički su određeni na osnovu klasifikacije Američke akademije parodontologa iz 2017. godine. Titar i aviditet serumskih IgG, IgA i IgM antitela reaktivnih sa antigenima celih C. albicans određeni su ELISA testom. Dobijeni podaci su statistički analizirani (One-way ANOVA i post-hoc Tukey).
Rezultati: Statistički značajna razlika u titru serumskih IgG, IgA i IgM antitela reaktivnih sa C. albicans između ispitivanih grupa nije nađena. Statistički značajna razlika (p=0,046) u aviditetu IgG antitela reaktivnih sa C. albicans nađena je između između grupe A i kontrolne grupe. Statistički značajna razlika u aviditetima IgA i IgM antitela reaktivnih sa C. albicans između ispitivanih grupa nije nađena.
Zaključak: Rezultati su pokazali da se kod bolesnika sa parodontopatijama prvog i drugog stadijuma reaktivnost IgG prema C. albicans razlikuje od reaktivnosti kod osoba sa zdravim parodoncijumom.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3131
ER - 
@misc{
author = "Bogdanović, Sara",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Mikrobiom creva ima veliki značaj za uspostavljanje optimalno izbalansiranog funkcionalnog stanja imunskog sistema. Smatra se da poremećaji reaktivnosti na antigenske strukture mikrobioma creva mogu biti odgovorni za nastanak lokalnih inflamatornih bolesti. Ipak, do danas nije poznato u kojoj meri bi izmenjena reaktivnost sistemskih IgG, IgA i IgM antitela sa antigenima oportunistički patogenih mikroorganizmima crevne flore, kakav je i Candida albicans, mogla da bude povezana sa nastankom i progresijom parodontalnih oboljenja. Pored toga, nedavne studije su pokazale da kod osoba sa hroničnim parodontopatijama postoji povećana subgingivalna kolonizacija C. albicans, a patogeni značaj prisustva ovog mikroorganizma nije objašnjen.
Cilj rada: Odrediti titar i aviditet IgG, IgA i IgM antitela seruma bolesnika sa parodontopatijama prema oportunistički patogenom mikroorganizmu crevne flore - C. albicans.
Materijal i metode: Uzorci seruma prikupljeni su od 22 bolesnika sa parodontopatijom (Grupa A: 16 ispitanika sa I i II stadijumom; Grupa B: 6 ispitanika sa III i IV stadijumom) i 21 ispitanika sa klinički zdravim parodoncijumom koji predstavljaju kontrolnu grupu. Stadijumi parodontopatije klinički su određeni na osnovu klasifikacije Američke akademije parodontologa iz 2017. godine. Titar i aviditet serumskih IgG, IgA i IgM antitela reaktivnih sa antigenima celih C. albicans određeni su ELISA testom. Dobijeni podaci su statistički analizirani (One-way ANOVA i post-hoc Tukey).
Rezultati: Statistički značajna razlika u titru serumskih IgG, IgA i IgM antitela reaktivnih sa C. albicans između ispitivanih grupa nije nađena. Statistički značajna razlika (p=0,046) u aviditetu IgG antitela reaktivnih sa C. albicans nađena je između između grupe A i kontrolne grupe. Statistički značajna razlika u aviditetima IgA i IgM antitela reaktivnih sa C. albicans između ispitivanih grupa nije nađena.
Zaključak: Rezultati su pokazali da se kod bolesnika sa parodontopatijama prvog i drugog stadijuma reaktivnost IgG prema C. albicans razlikuje od reaktivnosti kod osoba sa zdravim parodoncijumom.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3131"
}
Bogdanović, S.. (2022). Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3131
Bogdanović S. Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3131 .
Bogdanović, Sara, "Titar i aviditet serumskih antitela reaktivnih sa Candida albicans kod osoba sa parodontopatijom" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3131 .

Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica

Sokolović, Marijana

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Sokolović, Marijana
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3130
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3130
ER - 
@misc{
author = "Sokolović, Marijana",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3130"
}
Sokolović, M.. (2022). Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3130
Sokolović M. Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3130 .
Sokolović, Marijana, "Specifičnosti preparacije i izrada delimičnih krunica" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3130 .

Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija

Savčić, Nikolija

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Savčić, Nikolija
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3129
AB - Uvod: Peri-implantni mukozitis (PM) predstavlja reverzibilno stanje okarakterisano inflamacijom mekih peri-implantnih tkiva, dok peri-implantits (PI) podrazumeva inflamaciju peri-implantne mukoze udruženu sa progresivnim gubitkom marginalne kosti oko implantata. Biofilm, kao složena zajednica različitih mikroorganizama glavni je etiološki faktor peri-implantnih bioloških komplikacija. Polimikrobna flora ovih lezija, pored drugih patogena sadrži i parodontopatogen Porphyromonas gingivalis.
Cilj rada: Ispitati povezanost kliničkih parametara peri-implantatnih lezija sa prisustvom bakterije Porphyromonas gingivalis kod pacijenata sa PM i PI.
Materijal i metode: Studijom je obuhvaćeno 30 pacijenata Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu podeljenih u tri jednake grupe prema odgovarajućim dijagnozama: peri-implantitis (PI), peri-implantatni mukozitis (PM) i peri-implantno zdravlje (PZ). Prikupljeni klinički parametri bili su: dubina sondiranja (DS), krvarenje na provokaciju (KNP), prisustvo supuracije na provokaciju (SUP) i plak indeks (PI). Metodom Real Time PCR (Reverse transcriptase – real-time polymerase chain reaction) utvrđivana je relativna količina Porphyromonas gingivalis-a u uzorcima uzetim iz peri-implantne tečnosti ispitanika. Rezultati: Prosečna starost ispitanika iznosila je 51,33 ± 12,61 godinu. Srednja vrednost relativne količine mikroorganizma Porphyromonas gingivalis bila je viša u grupi PI (14,80 ± 31,51 ), nego u grupama PM i PZ (0,48 ± 1,34 i 0,06 ± 0,12, redom). Prosečna DS kod PI grupe (4,02mm ± 0,77mm) je, takođe, bila viša nego u druge dve grupe (3,39mm ± 0,52mm kod PM i 1,97mm ± 0,54mm kod PZ). SUP je kod PI (18%) bila učestalija nego kod PM (14%), dok u grupi PZ SUP nije detektovana.
Zaključak: Nalazi ovog istraživanja ukazuju na postojanje veće relativne količine Porphyromonas gingivalis-a kod peri-implantnih lezija, posebno u slučaju peri-implantitisa. Klinički parametri su u korelaciji sa stepenom i stadijumom oboljenja.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3129
ER - 
@misc{
author = "Savčić, Nikolija",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Peri-implantni mukozitis (PM) predstavlja reverzibilno stanje okarakterisano inflamacijom mekih peri-implantnih tkiva, dok peri-implantits (PI) podrazumeva inflamaciju peri-implantne mukoze udruženu sa progresivnim gubitkom marginalne kosti oko implantata. Biofilm, kao složena zajednica različitih mikroorganizama glavni je etiološki faktor peri-implantnih bioloških komplikacija. Polimikrobna flora ovih lezija, pored drugih patogena sadrži i parodontopatogen Porphyromonas gingivalis.
Cilj rada: Ispitati povezanost kliničkih parametara peri-implantatnih lezija sa prisustvom bakterije Porphyromonas gingivalis kod pacijenata sa PM i PI.
Materijal i metode: Studijom je obuhvaćeno 30 pacijenata Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu podeljenih u tri jednake grupe prema odgovarajućim dijagnozama: peri-implantitis (PI), peri-implantatni mukozitis (PM) i peri-implantno zdravlje (PZ). Prikupljeni klinički parametri bili su: dubina sondiranja (DS), krvarenje na provokaciju (KNP), prisustvo supuracije na provokaciju (SUP) i plak indeks (PI). Metodom Real Time PCR (Reverse transcriptase – real-time polymerase chain reaction) utvrđivana je relativna količina Porphyromonas gingivalis-a u uzorcima uzetim iz peri-implantne tečnosti ispitanika. Rezultati: Prosečna starost ispitanika iznosila je 51,33 ± 12,61 godinu. Srednja vrednost relativne količine mikroorganizma Porphyromonas gingivalis bila je viša u grupi PI (14,80 ± 31,51 ), nego u grupama PM i PZ (0,48 ± 1,34 i 0,06 ± 0,12, redom). Prosečna DS kod PI grupe (4,02mm ± 0,77mm) je, takođe, bila viša nego u druge dve grupe (3,39mm ± 0,52mm kod PM i 1,97mm ± 0,54mm kod PZ). SUP je kod PI (18%) bila učestalija nego kod PM (14%), dok u grupi PZ SUP nije detektovana.
Zaključak: Nalazi ovog istraživanja ukazuju na postojanje veće relativne količine Porphyromonas gingivalis-a kod peri-implantnih lezija, posebno u slučaju peri-implantitisa. Klinički parametri su u korelaciji sa stepenom i stadijumom oboljenja.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3129"
}
Savčić, N.. (2022). Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3129
Savčić N. Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3129 .
Savčić, Nikolija, "Kliničke i mikrobiološke karakteristike peri-implantnih lezija" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3129 .

Opturator proteze

Bektović, Mina

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Bektović, Mina
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3128
AB - Usled pojave malignih lezija, i defekata koji nastaju usled totalne ili parcijalne resekcije, potrebno je izvršiti rekonstrukciju nastalih oštećenja gornje vilice. Protetička rehabilitacija opturator protezama se pokazala kao efikasno rešenje po pacijenta.
Resekcije tumora koji su lokalizovani na nepcu i maksilarnom sinusu, kao i drugi oblici malignih lezija (karcinomi – najčešći je planocelularni karcinom, sarkomi, limfomi, melanomi, metastatski tumori i tumori malih pljuvačnih žlezda), podrazumevaju terapiju kao kombinaciju hirurškog lečenja sa postoperativnom radio i hemo-terapijom.
Postupci paletektomije ili maksilektomije, kao resekcije tumora, ostavljaju defekte različite lokalizacije i dimenzija. Stoga je važna uloga protetske rehabilitacije pacijenata i to obuhvata izradu opturator proteze. Protetička terapija se deli po fazama:
• hirurška opturacija
• prelazna opturacija i
• definitivna opturacija.
Maligni tumori su česti u oralnoj regiji, i leče se hirurškom intervencijom. Hirurška intervencija stvara komunikaciju između usne duplje, nosne šupljine i maksilarnog sinusa. U takvim slučajevima, pacijentu je veoma teško da obavlja različite normalne funkcije poput žvakanja, gutanja, govora i tako dalje. Protetička rehabilitacija opturator protezom obnavlja nedostajuće strukture gornje vilice i deluje kao prepreka između komunikacije među različitim kavitetima. Interim opturator proteza služi da bi se premostio okvirni period od šest meseci, između hirurškog i definitivnog opturatora. Opturator protezom se postižu konture palatuma i nadoknađuju se izgubljeni zubi, a od te geometrije zavisi i dizajn proteze, pogotovo što se uz nju mora uspostaviti i optimalna okluzija, simetričnost srednjeg facijalnog masiva i vraćanje funkcije orofacijalnog sistema.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Opturator proteze
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3128
ER - 
@misc{
author = "Bektović, Mina",
year = "2022",
abstract = "Usled pojave malignih lezija, i defekata koji nastaju usled totalne ili parcijalne resekcije, potrebno je izvršiti rekonstrukciju nastalih oštećenja gornje vilice. Protetička rehabilitacija opturator protezama se pokazala kao efikasno rešenje po pacijenta.
Resekcije tumora koji su lokalizovani na nepcu i maksilarnom sinusu, kao i drugi oblici malignih lezija (karcinomi – najčešći je planocelularni karcinom, sarkomi, limfomi, melanomi, metastatski tumori i tumori malih pljuvačnih žlezda), podrazumevaju terapiju kao kombinaciju hirurškog lečenja sa postoperativnom radio i hemo-terapijom.
Postupci paletektomije ili maksilektomije, kao resekcije tumora, ostavljaju defekte različite lokalizacije i dimenzija. Stoga je važna uloga protetske rehabilitacije pacijenata i to obuhvata izradu opturator proteze. Protetička terapija se deli po fazama:
• hirurška opturacija
• prelazna opturacija i
• definitivna opturacija.
Maligni tumori su česti u oralnoj regiji, i leče se hirurškom intervencijom. Hirurška intervencija stvara komunikaciju između usne duplje, nosne šupljine i maksilarnog sinusa. U takvim slučajevima, pacijentu je veoma teško da obavlja različite normalne funkcije poput žvakanja, gutanja, govora i tako dalje. Protetička rehabilitacija opturator protezom obnavlja nedostajuće strukture gornje vilice i deluje kao prepreka između komunikacije među različitim kavitetima. Interim opturator proteza služi da bi se premostio okvirni period od šest meseci, između hirurškog i definitivnog opturatora. Opturator protezom se postižu konture palatuma i nadoknađuju se izgubljeni zubi, a od te geometrije zavisi i dizajn proteze, pogotovo što se uz nju mora uspostaviti i optimalna okluzija, simetričnost srednjeg facijalnog masiva i vraćanje funkcije orofacijalnog sistema.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Opturator proteze",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3128"
}
Bektović, M.. (2022). Opturator proteze. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3128
Bektović M. Opturator proteze. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3128 .
Bektović, Mina, "Opturator proteze" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3128 .

Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica

Orlović, Miloš

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Orlović, Miloš
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3127
AB - Uvod: Medikamentozno uzrokovana nekroza vilica je retko oboljenje koje nastaje kao neželjeni efekat terapije različitih sistemskih bolesti. Prvi put je opisana pre skoro dve decenije kao neželjeni efekat leka iz grupe Bisfosfonata, iz čega je proisteklo prvobitno ime „Nekroza vilica uzrokovana Bisfosfonatima“, odnosno „BRONJ“. Uvođenjem novih medikamenata kako u terapiju malignih, tako i u terapiju nemalignih bolesti, tako je lista lekova koji ispoljavaju ovo neželjeno dejstvo proširena, tako da je aktuelan naziv „Medikamentima uzrokovana nekroza vilica“, odnosno „MRONJ“. U najvećem broju slučajeva osteonekroza je udružena sa ekstrakcijom zuba, dok je ređe spontana. „MRONJ“ svojom kliničkoradiografskom prezentacijom može veoma podsećati na druga stranja koja dovode do osteonekroze vilica, zbog čega je dobro uzeta anamneza i poznavanje lekova koji potencijalno mogu izazvati ovo oboljenje od velikog značaja za prevenciju, ali i za diferencijalnu dijagnozu ukoliko je bolest već ispoljena.
Cilj rada: Kliničko-radiografska korelacija „MRONJ-a“, u svrhu lakšeg prepoznavanja ovog relativnog novog i retkog patološkog stanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu od oktobra do marta 2021-2022. godine. Obuhvaćeno je ukupno 6 pacijenata, starosti 47-77 godina. Parametri koji su praćeni su: pol, starost, osnovna bolest, terapija bolesti, vrsta i način unošenja bisfosfonata, lokalizacija, ekstrakcija zuba, metod lečenja, ishod lečenja (zalečenje/poboljšanje i stabilizacija/progresija).
Rezultati: Kliničko-radiografskom korelacijom ustanovljeno je da je najzastupljeniji Stadijum 2. Kod 83% pacijenata je postignuta stabilizacija bolesti.
Zaključak: Povećanje nivoa svesti kod pacijenata, ali i stomatologa, kada je u pitnaju „MRONJ“, je od velikog značaja, s obzirom na povećanu incidencu malignih tumora i povećanu upotrebu lekova koji su povezani sa ovim patološkim stanjem.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3127
ER - 
@misc{
author = "Orlović, Miloš",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Medikamentozno uzrokovana nekroza vilica je retko oboljenje koje nastaje kao neželjeni efekat terapije različitih sistemskih bolesti. Prvi put je opisana pre skoro dve decenije kao neželjeni efekat leka iz grupe Bisfosfonata, iz čega je proisteklo prvobitno ime „Nekroza vilica uzrokovana Bisfosfonatima“, odnosno „BRONJ“. Uvođenjem novih medikamenata kako u terapiju malignih, tako i u terapiju nemalignih bolesti, tako je lista lekova koji ispoljavaju ovo neželjeno dejstvo proširena, tako da je aktuelan naziv „Medikamentima uzrokovana nekroza vilica“, odnosno „MRONJ“. U najvećem broju slučajeva osteonekroza je udružena sa ekstrakcijom zuba, dok je ređe spontana. „MRONJ“ svojom kliničkoradiografskom prezentacijom može veoma podsećati na druga stranja koja dovode do osteonekroze vilica, zbog čega je dobro uzeta anamneza i poznavanje lekova koji potencijalno mogu izazvati ovo oboljenje od velikog značaja za prevenciju, ali i za diferencijalnu dijagnozu ukoliko je bolest već ispoljena.
Cilj rada: Kliničko-radiografska korelacija „MRONJ-a“, u svrhu lakšeg prepoznavanja ovog relativnog novog i retkog patološkog stanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu od oktobra do marta 2021-2022. godine. Obuhvaćeno je ukupno 6 pacijenata, starosti 47-77 godina. Parametri koji su praćeni su: pol, starost, osnovna bolest, terapija bolesti, vrsta i način unošenja bisfosfonata, lokalizacija, ekstrakcija zuba, metod lečenja, ishod lečenja (zalečenje/poboljšanje i stabilizacija/progresija).
Rezultati: Kliničko-radiografskom korelacijom ustanovljeno je da je najzastupljeniji Stadijum 2. Kod 83% pacijenata je postignuta stabilizacija bolesti.
Zaključak: Povećanje nivoa svesti kod pacijenata, ali i stomatologa, kada je u pitnaju „MRONJ“, je od velikog značaja, s obzirom na povećanu incidencu malignih tumora i povećanu upotrebu lekova koji su povezani sa ovim patološkim stanjem.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3127"
}
Orlović, M.. (2022). Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3127
Orlović M. Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3127 .
Orlović, Miloš, "Kliničko radiografska korelacija kod pacijenata sa medikamentozno uzrokovanom osteonekrozom vilica" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3127 .

Prenatalna prevencija oralnih bolesti

Savić, Danica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Savić, Danica
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3134
AB - Svrha ovog rada bila je da se opišu najčešći problemi koji se javljaju u prenatalnom periodu, kao i njihove posledice. Neophodno je da se stomatološki pregledi uvrste u prenatalnu negu, kako oboljenja usne duplje ne bi uticala na zdravlje majke i deteta.
Važno je naglasiti da se stomatološke intervencije mogu obaviti u bilo kom trimestru trudnoće, kao i da nije kontraindikovana primena medikamenata. Ukoliko postoji infekcija ili bol neophodna je njihova upotreba.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Prenatalna prevencija oralnih bolesti
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3134
ER - 
@misc{
author = "Savić, Danica",
year = "2022",
abstract = "Svrha ovog rada bila je da se opišu najčešći problemi koji se javljaju u prenatalnom periodu, kao i njihove posledice. Neophodno je da se stomatološki pregledi uvrste u prenatalnu negu, kako oboljenja usne duplje ne bi uticala na zdravlje majke i deteta.
Važno je naglasiti da se stomatološke intervencije mogu obaviti u bilo kom trimestru trudnoće, kao i da nije kontraindikovana primena medikamenata. Ukoliko postoji infekcija ili bol neophodna je njihova upotreba.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Prenatalna prevencija oralnih bolesti",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3134"
}
Savić, D.. (2022). Prenatalna prevencija oralnih bolesti. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3134
Savić D. Prenatalna prevencija oralnih bolesti. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3134 .
Savić, Danica, "Prenatalna prevencija oralnih bolesti" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3134 .

Planiranje i izrada žičanih kukica

Hodžić, Merisa

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Hodžić, Merisa
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3126
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Planiranje i izrada žičanih kukica
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3126
ER - 
@misc{
author = "Hodžić, Merisa",
year = "2022",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Planiranje i izrada žičanih kukica",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3126"
}
Hodžić, M.. (2022). Planiranje i izrada žičanih kukica. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3126
Hodžić M. Planiranje i izrada žičanih kukica. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3126 .
Hodžić, Merisa, "Planiranje i izrada žičanih kukica" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3126 .

Keramičke nadoknade u predelu fronta

Glišović, Milica

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY - THES
AU - Glišović, Milica
PY - 2022
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3125
AB - Nakon postavljanja indikacije i odabira keramičkog sistema, pristupa se izradi. Nekada nema dovoljno raspoloživog zubnog tkiva za preparaciju i tada je potrebano nadoknaditi ga nekim materijalom, core bild up kompozitnim materijalom ili izradom livene nadogradnje. Nakon toga se pristupa brušenju u dimenzijama propisanim za svaki sistem. Gingivalni sulkus se priprema za otiskivanje ubacivanjem dva konca za retrakciju gingive, a neposredno pre otiskivanja se deblji konac vadi iz sulkusa dok tanji ostaje. Priprema se otisna masa i uzima se otisak adicionim silikonom ili polietrima od elastičnih materijala u individualnoj ili standardnoj kašiki ili intraoralnim skenerom uz pomoć CAD/CAM tehnologije.
Postupak izrade keramičkih mostova u frontalnoj regiji je sličan, ali se mora voditi računa o specifičnosti laboratorijskih postupka koji se odnose na dizajn spojnice. Uvek se treba pridržavati standardnih pravila za njihovu izradu a koja se odnose na to da visina spojnice mora biti što veća i da mora biti ista ili veća od njene širine.
Cementiranje keramičkih nadoknada se ostvaruje pomoću konvencionalnih i adhezivnih cemenata u zavisnosti od indikacija.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Keramičke nadoknade u predelu fronta
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3125
ER - 
@misc{
author = "Glišović, Milica",
year = "2022",
abstract = "Nakon postavljanja indikacije i odabira keramičkog sistema, pristupa se izradi. Nekada nema dovoljno raspoloživog zubnog tkiva za preparaciju i tada je potrebano nadoknaditi ga nekim materijalom, core bild up kompozitnim materijalom ili izradom livene nadogradnje. Nakon toga se pristupa brušenju u dimenzijama propisanim za svaki sistem. Gingivalni sulkus se priprema za otiskivanje ubacivanjem dva konca za retrakciju gingive, a neposredno pre otiskivanja se deblji konac vadi iz sulkusa dok tanji ostaje. Priprema se otisna masa i uzima se otisak adicionim silikonom ili polietrima od elastičnih materijala u individualnoj ili standardnoj kašiki ili intraoralnim skenerom uz pomoć CAD/CAM tehnologije.
Postupak izrade keramičkih mostova u frontalnoj regiji je sličan, ali se mora voditi računa o specifičnosti laboratorijskih postupka koji se odnose na dizajn spojnice. Uvek se treba pridržavati standardnih pravila za njihovu izradu a koja se odnose na to da visina spojnice mora biti što veća i da mora biti ista ili veća od njene širine.
Cementiranje keramičkih nadoknada se ostvaruje pomoću konvencionalnih i adhezivnih cemenata u zavisnosti od indikacija.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Keramičke nadoknade u predelu fronta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3125"
}
Glišović, M.. (2022). Keramičke nadoknade u predelu fronta. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3125
Glišović M. Keramičke nadoknade u predelu fronta. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3125 .
Glišović, Milica, "Keramičke nadoknade u predelu fronta" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3125 .