Now showing items 3008-3027 of 3301

   Titles
   Učestalost abrazije zuba u radnika tekstilne industrije koji rade u uslovima povećanog intenziteta buke i vibracija [1]
   Učestalost alveolitisa nakon vađenja molara u gornjoj i donjoj vilici [1]
   Učestalost anestezije n. auriculotemporalisa prilikom izvođenja Gow-Gates i Akinosi tehnike mandibularne anestezije [1]
   Učestalost apeksnih periodontitisa endodontski tretiranih zuba [1]
   Učestalost bola posle endodontskog lečenja i ponovnog tretmana asimptomatskih zuba [1]
   Učestalost eksternih resorpcija ha korenu zuba [1]
   Učestalost hipodoncije i atipičnih lateralnih sekutića udruženih sa impaktiranim maksilarnim očnjacima [1]
   Učestalost i kvalitet punjenja kanala korena zuba kod odraslih osoba u Srbiji [1]
   Učestalost i rasprostranjenost parodontopatije na području Gornjeg Polimlja i Bihora [1]
   Učestalost i uticaj gljivične infekcije različitih formi oralnog lihen planusa [1]
   Učestalost kraniomandibularnih disfunkcija u populaciji vojnika Republike Srbije [1]
   Učestalost malokluzija i stanje dentalnog zdravlja kod osmogodišnjaka na području opštine Foča [1]
   Učestalost ortodontskih nepravilnosti kod dece uzrasta 11-13 godina u Foči [1]
   Učestalost ortodontskih nepravilnosti školske dece u SAP Kosovo [1]
   Učestalost povreda potpornog aparata mlečnih i stalnih zuba [1]
   Učestalost zadebljanja sluzokože maksilarnog sinusa kod nelečenih ili neadekvatno lečenih periapikalnih lezija : CBCT analiza [1]
   Učestalost, faktori rizika i klinički korelativi bolesti zuba kod obolelih od neuroloških bolesti [1]
   Učestalost, karakteristike i stepen izraženosti hipomineralizacije na prvim stalnim kutnjacima i sekutićima kod dece koja žive na području severnog dela Kosova i Metohije [1]
   Učešće gljivice Candida albicans u procesu zubnog karijesa [1]
   Učešće žena-lekara u ratovima od 1912-1945. godine na tlu Jugoslavije [1]