Now showing items 3848-3867 of 3905

   Titles
   X-ray craniometric and x-ray cephalometric determination of angular parameters in German shepherd dogs [1]
   XP-endo Finisher - novo rešenje za uklanjanje razmaznog sloja nakon instrumentacije kanala [1]
   XP-endo Finisher: A new solution for smear layer removal [1]
   XP-endo shaper (XPS) - efikasnost u čišćenju apeksne trećine kanala [1]
   Zadovoljstvo pacijenata stomatološkom zaštitom [1]
   Zajedničke imunofenotipske odlike podvilične pljuvačne žlezde i grudne žlezde pacova [1]
   Zalivanje fisura [1]
   Zaposleni u zdravstvu u transformaciji zdravstvenog menadžmenta [1]
   Zarastanje rana i pojava bola posle hirurških zahvata u ustima : sa posebnim osvrtom na alveolit [1]
   Zastupanje fonijatrijskih principa u formiranju post-resekcionih gornjoviličnih proteza [1]
   Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans u dubokim karijesnim lezijama [1]
   Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjovekovnog i savremenog čoveka [1]
   Zastupljenost povreda čvrstih zubnih tkiva u dece [1]
   Zastupljenost razvojnih anomalija zuba kod ortodontskih pacijenata u Srbiji [1]
   Zastupljenost znakova i simptoma kraniomandibulnih disfunkcija kod studenata Stomatološkog fakulteta u Beogradu [1]
   Zatvaranje oroantralne fistule resorptivnom kolagenom membranom - prikaz slučaja [1]
   Zatvaranje oroantralnih komunikacija primenom aloplastičnog materijala - [beta]-trikalcijum - fosfata (rootreplica) [1]
   Zatvaranje svežih oro-antralnih komunikacija zlatnom pločicom [1]
   Zavisnost estetike lica od sagitalnih i vertikalnih odnosa vilica [1]
   Zavisnost između percepcije bola kod pacijenata sa šest različitih ortodontskih žica i teskobe zubnih nizova [1]