Now showing items 1615-1634 of 3905

   Titles
   Javno zdravlje starih u XX veku u Srbiji [1]
   Javnozdravstvene mere prevencije bolesti zavisnosti [1]
   Javnozdravstvene mere prevencije karijesa [2]
   Javnozdravstvene mere prevencije oralnih oboljenja [1]
   Javnozdravstvene mere prevencije zaraznih oboljenja u stomatologiji [1]
   Joggle lap shear testing of deep occlusal composite restorations lined with Dycal, Dycal LC, conventional or resin-modified glass ionomer [1]
   Joint Order Pattern Analysis to Assess Baroreflex Coupling of SBP and PI Series in Rats [1]
   Justification of forming active prosthetic segments [1]
   Kako omogućiti hranjenje u bolesnika sa uznapredovalim malignim tumorima usta i vilica [1]
   Kako prepoznati pacijenta zaraženog HIV-om u stomatološkoj ordinaciji [1]
   Kalcijum hidroksid kao medikament u lečenju inficiranog kanala korena [1]
   Kalcijum silikatni cement obogaćen kvercetinom povećava neenzimski antioksidativni status i alkalnost pljuvačke [1]
   Kalcijumfosfatni materijali u inženjerstvu koštanog tkiva [1]
   Karakteristike endodontskih instrumenata i njihova primena u preparaciji kanala korena zuba [1]
   Karakteristike i terapijske mogućnosti sindroma pečenja usta [1]
   Karakteristike karijesa prvih stalnih molara u dece u SR Srbiji [1]
   Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije [1]
   Karakteristike kraniofacijalnog kompleksa dece sa rascepima usne i nepca [1]
   Karakteristike marginalnog parodoncijuma mlečnih zuba u uslovima optimalnih i minimalnih koncentracija fluorida u vodi za piće [1]
   Karakteristike mekotkivnih struktura lica u zavisnosti od različitih okluzalnih odnosa [1]