Now showing items 2539-2558 of 3633

   Titles
   Procena efikasnosti hemijsko-mehaničke metode uklanjanja karijesa - patohistološka i SEM analiza [1]
   Procena efikasnosti imobilizacije zuba u terapiji parodontopatija [1]
   Procena efikasnosti preventivnog programa za pacijente sa fiksnim ortodontskim aparatima [1]
   Procena efikasnosti primenjenog programa za prevenciju gingivitisa u dece koja su pod terapijom fiksnim ortodontskim aparatima [1]
   Procena EMG aktivnosti masetera u osoba sa bruksizmom pre i nakon nošenja terapijskog splinta [1]
   Procena kvaliteta rubnog zatvaranja brušenih zuba fiksnim nadoknadama [1]
   Procena obrasca rasta i odnosa cervikalnih i kraniofacijalnih struktura [1]
   Procena oralno-hirurških intervencija u funkciji pola i uzrasta [1]
   Procena periodontalnog zdravlja hospitalizovanih bolesnika sa shizofrenijom [1]
   Procena posledica preloma zglobnog nastavka donje vilice [1]
   Procena pouzdanosti i validnosti crnogorske verzije profila uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života starih osoba u Crnoj Gori [1]
   Procena primenjenih metoda lečenja preloma zglobnog nastavka donje vilice [1]
   Procena prisustva okluzalnih anomalija uz pomoć PAR indeksa [1]
   Procena promene facijalne estetike kod bolesnika sa II klasom malokluzije lečenih herbstovim aparatom [1]
   Procena rane resorpcije alveolarne kosti oko ITI implanata opterećenim supradentalnim protezama [1]
   Procena rehabilitacije skraćenog zubnog niza različitim zubnim nadoknadama [1]
   Procena rizika za nastanak karijesa - uticaj na izbor terapijskih mera [1]
   Procena saglasnosti i korelacija tri okluzalna indeksa u određivanju potrebe za ortodontskim lečenjem [1]
   Procena simptoma i znakova oralnih mekotkivnih poremećaja kod hospitalizovanih bolesnika sa shizofrenijom [1]
   Procena skeletnog uzrasta [1]