Now showing items 3705-3724 of 3741

   Titles
   Zatvaranje svežih oro-antralnih komunikacija zlatnom pločicom [1]
   Zavisnost estetike lica od sagitalnih i vertikalnih odnosa vilica [1]
   Zavisnost između percepcije bola kod pacijenata sa šest različitih ortodontskih žica i teskobe zubnih nizova [1]
   Zavisnost veličine donjeg retromolarnog prostora od uzrasta u srpskoj populaciji [1]
   Završna obrada kompozitnih ispuna [1]
   Završni laboratorijski postupci u izradi mobilnih zubnih nadoknada: kivetiranje totalne proteze [1]
   Zbornik radova: II kongres preventivne stomatologije Prevencija oralnih oboljenja - budućnost savremene stomatologije, 2-3.novembar 2018. Beograd, Srbija [1]
   Zbornik referata i radova XXVIII [Niš, 15. i 16. juni 2012. godine], XXIX [Valjevo, 14. i 15. juni 2013. godine] i XXX [Beograd, 21. juni 2014. godine] Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji [1]
   Zbornik referata i radova XXXI [Zrenjanin, 19. i 20. juni 2015. godine], XXXII [Jagodina, 24. i 25. juni 2016. godine] i XXXIII [Šabac, 23. i 24. juni 2017. godine] Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji [1]
   Zbornik referata i radova XXXIV [Leskovac, 2018. godine] Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji [1]
   Zbrinjavanje dece sa hitnim stanjima u stomatološkoj ordinaciji [1]
   Zbrinjavanje defekata alveolarne kosti nastalih u toku parodontopatije [1]
   Zbrinjavanje devitalizovanih zuba fronta kompozitnim nadogradnjama [1]
   Zbrinjavanje endodontski lečenih zuba sa nezavršenim rastom korena [1]
   Zbrinjavanje krvarenja u stomatološkoj praksi [1]
   Zbrinjavanje preloma II i III klase prednjih zuba u dece [1]
   Zdravlje, kvalitet života i zadovoljstvo životom starijih osoba [1]
   Zdravstvene karakteristike starijeg stanovništva Srbije i korišćenje zdravstvene zaštite [1]
   Zdravstveno vaspitanje u stomatologiji [1]
   Zdravstveno vaspitni rad sa decom predškolskog uzrasta [1]