Show simple item record

Etiološki faktori odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima

dc.creatorJanković, Svjetlana
dc.creatorIvanović, Mirjana
dc.creatorDavidović, Bojana
dc.creatorLečić, Jelena
dc.date.accessioned2020-07-02T12:45:08Z
dc.date.available2020-07-02T12:45:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0039-1743
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1809
dc.description.abstractIntroduction. Teeth hypomineralization that involves molars only, or molars and incisors is known as disease Molar Incisor Hypomineralization (MIH). Aetiology of MIH is not known, however, factors responsible for this disease are present in the first year of life. The aim of this research was to identify possible aetiological factors responsible for the occurrence of this disease. Material and Methods. The study included eight years old children from the municipality of Foca. Parents who gave their consent for the participation of children in the study completed a questionnaire in which they listed aetiological factors described in the literature to be responsible for the emergence of hypomineralization. Modified DDE index (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys) was used to estimate hypomineralization on all teeth; however, MIH changes were classified separately. Results. More than ninety different factors may be responsible for enamel defects. Possible aetiological factors listed in the literature are: premature birth, low weight of newborns, hypoxia, metabolic disorder of calcium and phosphate, fever, genetic factors, etc. Results did not confirm statistical significance for any of examined aetiological factors. Conclusion. In this study a retrospective analysis of data was performed. Etiological factors of MIH were identified but the most responsible for MIH were not determined.en
dc.description.abstractUvod. Hipomineralizacija zuba koja zahvata samo kutnjake ili kutnjake i sekutiće istovremeno je oboljenje koje se u anglosaksonskoj literaturi naziva molar incisor hypomineralisation (MIH). Etiologija MIH promena još nije dovoljno poznata, ali se zna da faktori odgovorni za ovo oboljenje deluju kod deteta u prvoj godini po rođenju. Cilj rada je bio da se ustanove mogući etiološki faktori koji su odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacima dece u regionu opštine Foča, u Republici Srpskoj. Materijal i metode rada. U istraživanje su uključena osmogodišnja deca koja žive na teritoriji opštine Foča. Roditelji dece su dali pristanak za njihovo učešće u istraživanju i popunili anketni upitnik gde su navedeni etiološki faktori koji su, prema podacima iz literature, odgovorni za nastanak hipomineralizovanih promena. Za procenu hipomineralizacije na svim zubima korišćen je modifikovani DDE indeks (Modified DDE Index for Use in Epidemiological Surveys), ali su MIH promene i posebno klasifikovane. Rezultati. Više od 90 različitih faktora može biti odgovorno za oštećenje gleđi. Kao mogući etiološki faktori u literaturi se navode: prevremeno rođenje deteta, mala telesna težina novorođenčadi, hipoksija, poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfata, visoka temperatura, uticaj genetskih faktora itd. U ovoj studiji nije potvrđena statistička značajnost ni za jedan ispitivani etiološki faktor. Zaključak. U ovom istraživanju nalazi su dobijeni na osnovu retrospektivne analize podataka. Ustanovljeni su brojni etiološki faktori, ali je bilo teško izdvojiti najodgovornije za nastanak MIH.sr
dc.publisherSrpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceStomatološki glasnik Srbije
dc.subjectaetiological factorsen
dc.subjectincisorsen
dc.subjecthypomineralizationen
dc.subjectMIHen
dc.subjectmolarsen
dc.subjectetiološki faktorisr
dc.subjecthipomineralizacijasr
dc.subjectkutnjacisr
dc.subjectMIHsr
dc.subjectsekutićisr
dc.titleAetiological factors of molar incisor hypomineralizationen
dc.titleEtiološki faktori odgovorni za nastanak hipomineralizacije zuba na sekutićima i kutnjacimasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractЈанковић, Свјетлана; Давидовић, Бојана; Лечић, Јелена; Ивановић, Мирјана; Етиолошки фактори одговорни за настанак хипоминерализације зуба на секутићима и кутњацима; Етиолошки фактори одговорни за настанак хипоминерализације зуба на секутићима и кутњацима;
dc.citation.volume60
dc.citation.issue2
dc.citation.spage69
dc.citation.epage75
dc.citation.other60(2): 69-75
dc.citation.rankM52
dc.identifier.doi10.2298/SGS1302069J
dc.identifier.fulltexthttps://smile.stomf.bg.ac.rs/bitstream/id/520/1804.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record