Now showing items 1050-1069 of 2263

   Titles
   Kako prepoznati pacijenta zaraženog HIV-om u stomatološkoj ordinaciji [1]
   Kalcijumfosfatni materijali u inženjerstvu koštanog tkiva [1]
   Karakteristike mekotkivnog profila kod pacijenata sa III skeletnom klasom [1]
   Karakteristike polimetil-metakrilata sa dodatkom nanočestica cink-oksida u izradi totalnih zubnih proteza [1]
   Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]
   Karijes u humanoj populaciji kulture Lepenskog Vira [1]
   Karijes zuba i mogućnosti njegovog lečenja [1]
   Katarakta, operacija oka, afakija i hromatska ekspresija slikara Jovana Bijelića [1]
   Kefalometrijska analiza kranijalne baze i prednjeg dela lica kod osoba sa mandibularnim prognatizmom [1]
   Kefalometrijska procena dužine maksile kod srpske dece sa skeletnom klasom III [1]
   Ki-67 expression in oral lichen planus [1]
   Kinematska analiza graničnih kretnji donje vilice u osoba sa kraniomandibularnim disfunkcijama [1]
   Kinetics and sintering mechanisms of hydro-thermally obtained hydroxyapatite [1]
   Kiss-Induced Severe Anaphylactic Reactions [1]
   Klinička efikasnost kompleksa NovaMin® na dentinsku hiperosetljivost [1]
   Klinička efikasnost miksture natrijum-perborata i vodonik-peroksida za intrakoronarno izbeljivanje depulpisanih zuba [1]
   Klinička evaluacija inlej-retiniranih adhezivnih mostova tokom dvogodišnjeg opservacionog perioda [1]
   Klinička i mikrobiološka analiza neuspeha endodontskog lečenja zuba [1]
   Klinička ispitivanja efikasnosti minimalnih restauracija okluzalnih površina zuba [1]
   Klinička ispitivanja efikasnosti zalivača fisura i jamica u djece uzrasta 6-7 godina [1]