Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion793528.73%0.00
2dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]773228.00%0.00
3type_keyword:article761627.58%0.00
4rights_keyword:openAccess485917.59%0.00
5rank_keyword:M21480517.40%0.00
6rights_keyword:restrictedAccess316111.45%0.00
7rank_keyword:aM2126689.66%0.00
8rank_keyword:M2325119.09%0.00
9rank_keyword:M5119337.00%0.00
10dateIssued_keyword:[1990 TO 1999]18356.64%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
27617100.00%0.00