Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion801928.72%0.00
2dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]773427.70%0.00
3type_keyword:article762827.32%0.00
4rights_keyword:openAccess489617.53%0.00
5rank_keyword:M21480617.21%0.00
6rights_keyword:restrictedAccess316311.33%0.00
7rank_keyword:aM2126689.55%0.00
8rank_keyword:M2325118.99%0.00
9rank_keyword:M5120027.17%0.00
10source_keyword:Balkan Journal of Dental Medicine18756.71%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
27925100.00%0.00