Show simple item record

Oralnohigijenske navike kod dece obolele od astme

dc.creatorDavidović, Bojana
dc.creatorIvanović, Mirjana
dc.creatorBokonjić, Dejan
dc.creatorJanković, Svjetlana
dc.creatorRadović, Igor
dc.creatorLečić, Jelena
dc.date.accessioned2020-07-02T13:11:54Z
dc.date.available2020-07-02T13:11:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0039-1743
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2229
dc.description.abstractIntroduction The aim of this research was to determine oral hygiene related habits, knowledge and behavior in children with asthma compared to healthy children. Methodology This study included 136 children, between 6 to 16 years of age, divided into the two groups. The first group included children with asthma (study group - SG), while the second included healthy children (control group - CG). A questionnaire containing three groups of questions related to oral-hygiene and dietery habits as well as oral health related behaviour in children was prepared. Results The percentage of children from SG that brush teeth several times a day was 60.2% compared to 77.2% of CG children (p lt 0.05). 19.1% of SG group children versus 38.2% of CG children brush their teeth longer than 2 minutes (p lt 0.05). There was no significant difference in the level of knowledge about plaque impact on oral health between the two groups (p>0.05). More than half (52.9%) of CG respondents regularly visit dentist, while 50.0% of SG goes regularly (p lt 0.01). 51.5% of CG children visit the pediatric dentist due to preventive reasons, while SG children goes mainly due to rehabilitation of teeth (42.6%). The fear of dental procedures is more pronounced in SG compared to CG children (p lt 0.001). Conclusion Oral hygiene related habits and oral health behavior were worse in children with asthma, while no difference was found in relation to the knowledge among the observed groups.en
dc.description.abstractUvod Cilj ovog istraživanja je bio da se na osnovu upitnika ispita poznavanje oralnohigijenskih navika, znanja i ponašanja vezanog za oralno zdravlje dece sa astmom. Metode rada U istraživanje je uključeno 136 dece uzrasta od 6 do 16 godina, podeljenih u dve grupe. Prvu – studijsku grupu (SG) – činila su deca sa astmom, dok su u drugu – kontrolnu grupu (KG) – bila uključena zdrava deca. Za potrebe istraživanja kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao tri grupe pitanja: oralnohigijenske i dijetetske navike, znanje, te ponašanje dece prema oralnom zdravlju. Rezultati Najveći procenat dece studijske grupe (60,2%) zube četka više puta u toku dana u odnosu na 77,2% dece kontrolne grupe (p lt 0,05). Duže od dva minuta četka 19,1% dece studijske, odnosno 38,2% kontrolne grupe (p lt 0,05). Nije bilo značajne razlike u nivou znanja o značaju i uticaju plaka na oralno zdravlje između grupa (p > 0,05). Veća polovina (52,9%) kontrolne grupe redovno posećuje stomatologa, dok 50% studijske to čini povremeno (p lt 0,001). Kao razlog zadnje posete stomatologu, preventivnu kon- trolu je navelo 51,5% dece kontrolne grupe, dok su deca studijske grupe dolazila uglavnom zbog sanacije zuba (42,6%). Strah od stomatoloških intervencija bio je izražajniji kod dece studijske u odnosu na kontrolnu grupu (p lt 0,001). Zaključak Oralnohigijenske navike i ponašanje u vezi sa oralnim zdravljem bili su lošiji kod dece sa astmom, dok nije bilo razlike u nivou stečenih znanja kada su ispitivane grupe u pitanju.sr
dc.publisherSrpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceStomatološki glasnik Srbije
dc.subjectchildrenen
dc.subjectasthmaen
dc.subjectoral-hygiene habitsen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectoral hygieneen
dc.subjectdecasr
dc.subjectastmasr
dc.subjectoralnohigijenske navikesr
dc.subjectznanjasr
dc.subjectoralna higijenasr
dc.titleOral health related habits, knowledge and attittude in children with asthmaen
dc.titleOralnohigijenske navike kod dece obolele od astmesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractЈанковић, Свјетлана; Лечић, Јелена; Радовић, Игор; Бокоњић, Дејан; Ивановић, Мирјана; Давидовић, Бојана; Оралнохигијенске навике код деце оболеле од астме; Оралнохигијенске навике код деце оболеле од астме;
dc.citation.volume64
dc.citation.issue3
dc.citation.spage121
dc.citation.epage130
dc.citation.other64(3): 121-130
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.1515/sdj-2017-0012
dc.identifier.fulltexthttps://smile.stomf.bg.ac.rs/bitstream/id/803/2224.pdf
dc.identifier.rcubconv_1966
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record