Show simple item record

dc.contributor.advisorMilašin, Jelena
dc.creatorAksentijević, Marko
dc.date.accessioned2021-05-29T09:22:17Z
dc.date.available2021-05-29T09:22:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2672
dc.description.abstractEpigenetske promene su nasledne promene genske ekspresije bez promene primarne nukleotidne sekvence. Poslednjih godina istraživanja u oblasti kancerogeneze su utvrdila da je broj gena koji podležu epigenetskoj inaktivaciji čak i veći od broja gena koji su inaktivisani mutacijama. DNK metilacija je oblik epigenetske modifikacije, gde hipermetilacija CpG ostrvaca u okviru promotora tumor supresorskih gena dovodi do njihove inaktivacije i do maligne transformacije ćelije. Posttranslacione modifikacije histona imaju važnu ulogu u regulaciji transkripcije. Specifične kombinacije modifikacija histona u hromatinu određuju interakciju između histona, nehistonskih proteina i DNK. Novija istraživanja pokazuju veoma važnu ulogu nekodirajućih RNK (eng. non-coding RNA, ncRNK) u epigenetskoj regulaciji genske ekspresije inhibicijom translacije ili degradacijom transkripta. Ipak, najviše je podataka o značaju metilacije DNK kao bitnom mehanizmu epigenetskog utišavanja tumor supresorskih gena Kako su epigenetske promene, uključujući i hipermetilaciju, rani događaji u malignoj transformaciji, perspektive epigenetskih istraživanja u molekularnoj medicini su u primeni za ranu i neinvazivnu dijagnostiku kancera, kao i u predikciji odgovora na hemioterapiju i uvođenju epigenetske terapije.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultetsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectTumori usne dupljesr
dc.subjectEpigenetikasr
dc.subjectHumana genetikasr
dc.titleEpigenetičke promene u tumorima usne dupljesr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractМилашин, Јелена; Aксентијевић, Марко; Епигенетичке промене у туморима усне дупље; Епигенетичке промене у туморима усне дупље;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2672
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record