Show simple item record

dc.contributor.advisorŽivković, Rade
dc.creatorMajstorović, Milica
dc.date.accessioned2021-06-08T14:34:44Z
dc.date.available2021-06-08T14:34:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2802
dc.description.abstractOsnovni cilj određivanja međuviličnih odnosa je pravilno uspostavljanje stabilnih odnosa između gornje i donje vilice, radi izrade estetski i funkcionalno zadovoljavajuće totalne zubne proteze. Pod terminom određivanje međuviličnih odnosa podrazumeva se određivanje odnosa mandibule prema maksili u sve tri ravni: frontalnoj, sagitalnoj i horizontalnoj. Pre samog početka definisanja ovih odnosa neophodno je poznavanje osnovnih položaja i pokreta mandibule, radi razumevanja okluzije, pravilnog određivanja MVO, izbora veštačkih zuba i artkulatora prilikom izrade TZP. Dakle sam postupak definisanja MVO prolazi kroz nekoliko faza. Najpre određujemo nivo orjentacione okluzalne ravni, koja predstavlja zamišljenu ravan koja anteriorno dodiruje sečivne grebene donjih centralnih sekutića, a posteriorno distobukalne krvžice donjih molara. Optimalan odnos okluzalne ravni prema okolnim strukturama u toku mastikacije i fonacije je neophodan da bi se ove funkcije nesmetano odvijale. Predstavlja startnu poziciju pri definisanju okluzalne ravni veštačkih zuba koja mora biti prilagođena morfološkim i funkcijskim specifičnostima orofacijalnog sistema. Zatim određujemo vertikalnu dimenziju okluzije koja predstavlja vertikalni odnos donje vilice prema gornjoj, kod bezubih pacijena definisan položajem fiziološkog mirovanja. Horizontalni međuvilični odnos bezubih pacijenata definisan je položajem centralne relacije koja predstavlja odnos artikulacionih površina koji je konstatnan i kod bezubih i kod pacijenata sa zubima. Međutim iako se ovaj položaj i položaj centralne okluzije kod pacijenata sa prirodnim zubima ne podudaraju, kod bezubih osoba jedini početni položaj prema kome se formira interkuspalni odnos veštačkih zuba je položaj centralne relacije. Što se tiče izbora artikulatora, da bi sama analiza pokreta u artikulatoru bila što približnija individulanim karakteristikama samog pacijenta, najbolje je koristiti podesive artikulatore, koji nam omogućavaju unos individulanih vrednosti nagiba sagitalne i lateralne kondilne putanje.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultetsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectMeđuvilični odnosisr
dc.subjectTotalne zubne protezesr
dc.titleMeđuvilični odnosisr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractЖивковић, Раде; Мајсторовић, Милица; Међувилични односи; Међувилични односи;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2802
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record