Show simple item record

dc.contributor.advisorBrković, Božidar
dc.creatorStojšić, Jovan
dc.date.accessioned2022-03-18T12:14:18Z
dc.date.available2022-03-18T12:14:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3070
dc.description.abstractUvod: Pod ranim komplikacijama posle hirurškog vađenja donjih umnjaka podrazumevamo bol, otok, krvrenje iz rane i trizmus. Cilj rada: Cilj ovog rada je ispitati učestalost ranih postoperativnih komplikacija kod pacijenata posle hirurškog vađenja donjih umnjaka. Materijal i metode: Anesteziranje pacijenata za hiruršku intervenciju izvršeno je direktnim tehnikom pomoću karpul brizgalice i dve ampule dvopostotnog artikaina. Nakon latentnog perioda za hirurško vađenje impaktiranih umnjaka korišćen je envelop rez. Dužina operacija je merena štopericom. Pacijenti su posle operacije primili deksazon intramuskularno, kao i amoksicilin u trajanju od 5 dana. Podaci su prikupljeni pomoći anketa, u kojima su navedene karakteristike i vreme javljanja pomenutih komplikacija. U istraživanju je učestvovalo 30 pacijenata. Rezultati: Prosečna dužina operacija iznosi približno 18 minuta. Bol se javio u periodu od 1 do 3 sata nakon operacije kod najvećeg broja ispitivanih pacijenata (73%), tup je, kontinuiran i nije se javljao u toku dana. Otok se javio u 100% ispitanika, i to najčešće prvi dan posle operacije (90%). Pacijenti koriste hladne obloge na dan operacije. Veličina otoka se povećava najviše posle dva dana od operacije, u 43% slučajeva, dok se posle prvog i trećeg dana dešava u 27% slučajeva. Posle trećeg dana otok se smanjuje u 27% slučajeva, a nakon četvrtog dana najviše (50%). Kod 6% pacijenata javlja se krvrenje iz rane posle operacije, dok postojanje trizmusa ne navodi jedan pacijent. Zaključak: Od ranih komplikacija, bol i otok su najčešće zastupljeni u postoperativnom periodu neposredno posle hirurške intervencije.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultetsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectBolsr
dc.subjectOtoksr
dc.subjectKrvarenjesr
dc.subjectTrizmussr
dc.subjectHirurško vađenje donjih umnjakasr
dc.subjectRane komplikacijesr
dc.titleUčestalost ranih komplikacija posle hirurškog vađenja donjih umnjakasr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3070
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record