Show simple item record

dc.contributor.advisorMilinković, Iva
dc.creatorPetrović, Anastasija
dc.date.accessioned2022-03-18T12:43:09Z
dc.date.available2022-03-18T12:43:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3073
dc.description.abstractUvod: Terapija dentalnim implantatima predstavlja standardnu proceduru za zamenu zuba koji nedostaje. Uprkos visokoj stopi preživljavanja i uspešnosti implantata, komplikacije se događaju. Javljaju se u dva oblika: peri-implantitis (PI) i peri-implantni mukozitis (PM). Cilj rada: Cilj ovog rada bio je analiza kliniĉkih parametara kod pacijenata sa dijagnozom PI i PM, kao i utvrđivanje potencijalne veze sa oboljenjima parodoncijuma. Materijal i metode: Studija je obuhvatila 40 pacijenata Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu u Beogradu. Pacijenti su nasumično odabrani iz baze pacijenata sa komplikacijama oko dentalnih implantata. Analizirani su klinički parametri 20 pacijenata sa peri-implantitisom i 20 sa peri-implantnim mukozitisom. Klinički parametri kao što su dubina sondiranja (DS), nivo pripojnog epitela (NPE), krvarenje na provokaciju (KNP) i supuracija (SUP) mereni su u šest tačaka oko svakog zuba i implanta. Takođe je zabeleženo i vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata. Rezultati: Srednje vrednosti DS i NPE u PI grupi bile su 3,36 mm i 3,54 mm, ukazujući na prisustvo oboljenja parodoncijuma. Srednje vrednosti ovih parametara oko zahvaćenih implantata su bile 4,79 mm i 5,11 mm, značajno veće u poređenju sa vrednostima oko zuba. U PM grupi, DS i NPE oko zuba su bili 3,03 mm i 2,85 mm, dok su vrednosti oko implanata iznosile 3,2 mm i 2,52 mm, bez statističke značajnosti u odnosu na prirodnu denticiju. DS, NPE i SUP su bili značajno veći u PI nego u PM grupi. Vrednosti KNP su bile slične u obe grupe i u preko 50% tačaka pozitivne. U PI grupi vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata je bilo veće nego u PM grupi. Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju na činjenicu da su parodontološka oboljenja u vezi sa peri-implantnim komplikacijama. Komplikacije su češće kod implantata koji su u funkciji više od 5 godina.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultetsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectPeri-implantitissr
dc.subjectPeri-implantni mukozitissr
dc.subjectTerapija dentalnim implantatimasr
dc.subjectKomplikacijesr
dc.titleKarakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijumasr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record