Show simple item record

dc.contributor.advisorStojčev-Stajčić, Ljiljana
dc.creatorČolak, Dejana
dc.date.accessioned2020-07-02T10:38:59Z
dc.date.available2020-07-02T10:38:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/1024306574
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/722
dc.description.abstractUvod: Bezbolnost u stomatologiji se postiže primenom metode lokalne anestezije. Svi lokalni anestetički rastvori u svom sastavu sadrže: lokalno anestetičko sredstvo, vazokonstriktor, stabilizator, antiseptičko sredstvo, pufer i rastvarač. Kao vazoknstriktor najčešće se koristi adrenalin, koji utiče na kardiovaskularne parametre. Cilj: Cilj istraživanja je da se utvrdi promena kardiovaskularnih parametara pri aplikaciji lokalnih anestetičkih rastvora sa različitom koncentracijom adrenalina prilikom primene terminalne anestezije. Materijal i metode: U studiju je uključeno 30 ispitanika, AЅA I klasifikacije, prosečne starosti 34 godine, kojima je indikovana neka od oralno hiruških intervencija. Polovini ispitanika (grupa A) aplikovan je anestetički rastvor 2% lidokaine sa adrenalinom sa razblaženjem 1:100 000. Drugoj polovini ispitanika (grupa B) aplikovan je lokalni anestetički rastvor 2% artikaine sa adrenalinom sa razblaženjem 1:200 000, pri čemu je u svim slučajevima postignut zadovoljavajući stepen anestezije željene regije. Svim ispitanicima je meren puls, sistolni i djastolni krvni pritisak, 5 minuta pre aplikacije, u toku aplikacije i 5 minuta nakon aplikacije anestetika. Rezultati: Prosečne vrednosti kardiovaskularnih parametara u obe grupe 5 minuta pre aplikacije anestetika su bile približne. Grupa A je pokazala statistički zanačajniji (p<0,05) porast sistolnog krvnog pritiska i pulsa (sistolni pritisak 124 mmHg; puls 85 bpm), u odnosu na grupu B (sistolni pritisak 118 mmHg; puls 79 bpm), pet minuta nakon aplikovanja anestetičkog rastvora. Zaključak: Promene vrednosti kardiovaskularnih parametara su manje prilikom primene lokalnih anestetičkih rastvora sa adrenalinom sa razblaženjem 1:200 000. Primena ovih anestetičkih rastvora je time bezbednija, što je posebno važno kod kardiovaskularnih pacijenata rizika.sr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
dc.rightsrestrictedAccess
dc.subjectAnesteziologijasr
dc.titleUticaj lokalnih anestetičkih rastvora sa adrenalinom različitih razblaženja na kardiovaskularne parametre prilikom primene terminalne anestezijesr
dc.typebachelorThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractСтојчев-Стајчић, Љиљана; Чолак, Дејана; Утицај локалних анестетичких раствора са адреналином различитих разблажења на кардиоваскуларне параметре приликом примене терминалне анестезије; Утицај локалних анестетичких раствора са адреналином различитих разблажења на кардиоваскуларне параметре приликом примене терминалне анестезије;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_722
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record