Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion4230523.38%0.00
2type_keyword:article3431318.96%0.00
3rights_keyword:openAccess3182417.59%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]3159017.46%0.00
5rights_keyword:restrictedAccess1844410.19%0.00
6dateIssued_keyword:2016107135.92%0.00
7dateIssued_keyword:[1990 TO 1999]104375.77%0.00
8source_keyword:Balkan Journal of Dental Medicine104015.75%0.00
9dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]101465.61%0.00
10dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]97205.37%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
180959100.00%0.01