Total Visits

Views
Limfoproliferativne bolesti orofacijalne regije1408
Ciste pljuvačnih žlezdi1355
Klinički važni refleksi1136
Fokalna infekcija887
Oralno zdravlje dece i omladine u Republici Srbiji841
Akcioni potencijal800
Profilaktička primena antibiotika u oralnoj hirurgiji789
Direktno prekrivanje pulpe744
Međuvilični odnosi712
Hirurški šavovi u parodontalnoj i plastičnoj mukogingivalnoj hirurgiji701